Yeşil Defter

Top  Previous  Next

 

Genel Personel (Günlük Çalışma)

 

 Tanımlanırken bu puantaj cetvelinin kullanılacağı belirtilmiş olan pozlar yeşil deftere eklenmişse bu pencereye gelinebilir.

 

 _BulletBlue clip0100 düğmesini tıklatıp yeteri kadar personel satırı açın.

 _BulletBlue Listeye Adı Soyadı bilgilerini girin.

 _BulletBlue Daha önce girilmiş personel isimlerini kullanmak için Düzen'den veya sağ tıklama ile gelen Personel Listesi'nden yararlanın.

 _BulletBlue Tatil günlerinin işaretlendiği, diğer günlerin X (çalışılan gün) sayıldığı bu tabloyu her bir çalışan için düzenleyin.

 _BulletBlue Bulunulan aya ait günler tablosundan giriş yapmak için clip0090 düğmesinden yararlanın.

 _BulletBlue Puantajınız bittiğinde clip0102 ile işlemi tamamlayın.

 

 

 _BulletBlue Puantaj Cetveline Kolay Giriş