Yeşil Defter

Top  Previous  Next

 

Mal/Malzeme Alımları

 

 Tanımlanırken bu puantaj cetvelinin kullanılacağı belirtilmiş olan pozlar yeşil deftere eklenmişse bu pencereye gelinebilir.

 

 _BulletBlue clip0104 düğmesini tıklatıp giriş kutusunu açın.

 

 clip0108

 _BulletBlue Gerekli bilgilerini girin.

 _BulletBlue Puantajınız bittiğinde clip0102 ile işlemi tamamlayın.

 

 clip0109