Yeşil Defter

Top  Previous  Next

 

Puantaj Cetveline Kolay Giriş

 

 Puantaj cetveli penceresindeki clip0090 düğmesi ile gelinen pencerede ayın günleri listelenir. İşaretlemeye ait şekillerin anlamları renk ve kısaltmalarla verilmiştir.

 

 clip0092

 

 Üst bölümde ayın günleri tatiller işaretlenmiş olarak görüntülenir. Bu bölümde tıklama ile günlerin işareti değiştirilebilir.

 

 _BulletBlue Önce sağ bölümdeki listeden uygun olanını tıklatın. Bu işaretin tıklatma hafızasına alındığı, satırın sağına yerleşen işaretle belirtilir.

 

 clip0095

 _BulletBlue Şimdi üst bölümdeki günler tablosunda, hafızaya aldığınız gün türü ile doldurmak istediğiniz gün veya günleri sırasıyla tıklatın.

 _BulletBlue Yeni bir gün türünü tıklatma hafızasına almak için sağ bölümdeki listeden ilgili kutuyu tıklatın.

 _BulletBlue Böylece işaretlemeyi tamamladığınız personel için Uygula ile pencereyi kapatın.

 

 

 Alt bölümdeki günler tablosundaki hücreleri işaretleyerek de günlerin türü değiştirilebilir:

 _BulletBlue Alt bölümdeki günler tablosunda değiştireceğiniz hücreleri fare ile işaretleyin.

 

 clip0096

 _BulletBlue Örnekte 1, 2 ve 3 işaretlenmiştir.

 _BulletBlue İşaretli alan üstünde sağ tıklatıp gelen listeden uygulayacağınız gün türünü seçiniz.

 _BulletBlue Seçim penceresi kapandığında üst bölümdeki günler tablosunun ilgili hücrelerinin seçimine uygun duruma dönüştüğünü gözleyin.

 _BulletBlue Böylece işaretlemeyi tamamladığınız personel için Uygula ile pencereyi kapatın.

 

 Sağ bölümdeki clip0099 hücrelerden yararlanarak da günler tablosundaki hücrelerin türü değiştirilebilir:

 _BulletBlue Pencerenin sağ üstünde bulunan günler kutucuğunu işaretli duruma getirin.

 

 clip0099

 _BulletBlue Türünü değiştirmek istediğiniz günlerin başlangıç ve bitişini belirleyin.

 _BulletBlue Seçtiğiniz tarih aralığına uygulamak istediğiniz türün renkli kutusunu tıklatın.

 clip0091

 _BulletBlue Üst bölümdeki günler tablosunun ilgili hücrelerinin seçimine uygun duruma dönüştüğünü gözleyin.

 _BulletBlue Böylece işaretlemeyi tamamladığınız personel için Uygula ile pencereyi kapatın.

 

 

Geri Dön