Yeşil Defter

Top  Previous  Next

 

Seçili Kalemleri İçeren Ortak Puantaj Cetveli

 

 Tanımlanırken bu puantaj cetvelinin kullanılacağı belirtilmiş olan pozlar yeşil deftere eklenmişse bu pencereye gelinebilir.

 

 _BulletBlue Bu puantaj, seçilen iş kalemine ait tek satırdan oluşur.

 _BulletBlue Tatil günlerinin işaretlendiği bu tabloya her bir güne ait miktarı girin.

 _BulletBlue Puantajınız bittiğinde clip0102 ile işlemi tamamlayın.