Yeşil Defter

Top  Previous  Next

 

Hizmet İşleri için Mal/Malzeme Alımı

 

 Tanımlanırken bu puantaj cetvelinin kullanılacağı belirtilmiş olan pozlar yeşil deftere eklenmişse bu pencereye gelinebilir.

 

 _BulletBlue clip0104 düğmesini tıklatıp giriş kutusunu açın.

 

 clip0103

 _BulletBlue Gerekli bilgilerini girin.

 _BulletBlue Puantajınız bittiğinde clip0102 ile işlemi tamamlayın.

 

 clip0105