Yeşil Defter

Top  Previous  Next

 

Saatlik Çalışma Puantaj Cetveli

 

 Tanımlanırken bu puantaj cetvelinin kullanılacağı belirtilmiş olan pozlar yeşil deftere eklenmişse bu pencereye gelinebilir.

 

 _BulletBlue clip0100 düğmesini tıklatıp yeteri kadar personel satırı açın.

 _BulletBlue Listeye Adı Soyadı bilgilerini girin.

 _BulletBlue Daha önce girilmiş personel isimlerini kullanmak için Düzen'den veya sağ tıklama ile gelen Personel Listesi'nden yararlanın.

 _BulletBlue Tatil günlerinin işaretlendiği bu tabloyu her bir personel için çalışılan saatleri girerek tamamlayın.

 _BulletBlue Puantajınız bittiğinde clip0102 ile işlemi tamamlayın.