Fiyat Farkı

Ana Sayfa 

 

Aylık Ödenekler

 

 Fiyat farkı verilen işlerde, hesaplamalar kararname gereği aylık ödeneğe göre yapılacağından, bu aylık ödenek miktarları mutlaka doldurulmalıdır.

 

 Fiyat farkı hesabında, aylık ödenekleri dikkate almak fiyat farkı kararnamesi gereğidir. Buna rağmen aylık ödenekleri göz önüne almadan hesaplama yapılmak istenirse ilgili kutu işaretlenmelidir.

 

 clip0171

 

 Bu seçenekle çalışılsa bile, harcamaların kontrolü (ödeneğin aşılmasının kontrolü için) için en azından yıllık ödeneğin girilmesi şarttır.

 

 Aylık ödeneklerin doldurulmasında verilecek fiyat farkının da dikkate alınması gerekir; uygulama ayında yapılan işlerin tutarı ile fiyat farkı tutarının toplamının ödeneğe eşit olması gerekir. Fiyat farkı ödenekten ayrı değerlendiriliyorsa, yani ödeneğe dâhil edilmiyorsa Ödenek Dilimleri penceresinde bulunan ilgili kutu işaretlenmelidir.

 

 clip0519

 

 Fiyat farkları ödeneğe dâhil edilmeden çalışılıyorsa, program aylık ödenek dilimlerini, sadece yapılan iş tutarını (fiyat farkına esas tutarı) kullanarak doldurur.

 

 

Geri Dön