İşin Analizleri

Ana Sayfa 

 

İşin Analizlerine Ana Kitaplardan Analiz Getirmek (Kopyalamak)

 

 İşin dosyasına mevcutlardan analiz getirilmek isteniyorsa, clip0026 düğmesi tıklatılarak programda kayıtlı bulunan analizlere ulaşılır.

 

 Pencere iki bölüm halinde açılır; solda seçilecek pozların ve analizlerinin olduğu bölüm, sağda ise aktarılacak yer olan İşin Analiz Kitabı veya Benim Analizlerim kitabı bölümü.

 

 Sol pencerede yer alan pozların hangi analiz kitabına ait olacağı soldaki açılır pencereden yararlanılarak belirlenir.

 

 Sağdaki pencerenin Benim Analizlerim kitabına dönüşmesi için clip0523 düğmesi tıklatılır. Bu pencereye aktarılacakların seçilmesi (işaretlenmesi) gerekir. İşaretleme seçenekleri Excel'de olduğu gibidir. İşaretlenen pozları sağ pencereye kopyalamak için; işaretli alan üzerinde tıklatılıp -bırakılmadan- sağdaki alana sürüklenir ve fare clip0356 işaretine dönüştüğünde bırakılır. Taranmış poz satırlarının başında bulunan kutular koyu renkli olur.        

 _Bullet Fare, bazı pencerelerde tıklatıp tarayarak satırları işaretleyebilir. Bu özelliği belirtmek için farenin şekli böyle pencerelerde kendiliğinden değişerek clip0357 şeklini alır.

 

 Bu işlem seçilmiş pozları analiziyle birlikte sağ penceredeki analiz kitabına yazar.

 _Bullet Bulunulan İş'e, kullanıcı tarafından Benim Özel Pozlarım> Benim Özel Analizlerim menüsünde daha önce hazırlanmış dosyalarının herhangi birinden de analiz eklenebilir. Soldaki açılır pencereden yararlanılarak yararlanılarak dosya seçilirken en altta bulunan Benim Analizlerim [ABC...] seçilir.

 _Bullet Gelen pencerede listelenen pozlardan istenenler yukarıda anlatıldığı gibi aktarılır.

 

Geri Dön