Kullanımda Genel Bilgiler

Ana Sayfa 

 

İşaretleme (Seçme) İşlemleri

 

 Kopyalama, taşıma, silme gibi işlemler için satırların işaretlenmesi gerekir. İşaretleme seçenekleri Excel'de olduğu gibidir.

 

 İşaretlenen pozları sağ pencereye kopyalamak için; işaretli alan üzerinde tıklatılıp -bırakılmadan- sağdaki alana sürüklenir ve fare

clip0356 işaretine dönüştüğünde bırakılır. Taranmış poz satırlarının başında bulunan kutular koyu renkli olur.

 _Bullet Fare, bazı pencerelerde tıklatıp tarayarak satırları işaretleyebilir. Bu özelliği belirtmek için farenin şekli böyle pencerelerde kendiliğinden değişerek clip0357 şeklini alır.

 

 Fare, tıklatıp tarayarak satırları işaretleyemediği pencerelerde satırları işaretlemek için başlangıç satırı üzerinde fare sağ ok durumundayken tıklatılıp aşağıya/yukarıya doğru bitiş satırına kadar taranır.

 İki satır arasındaki satırları işaretlemek için başlangıç ve bitiş satırları üzerinde fare sağ ok durumundayken Shift+Tıklama yapılır.

 

 Satırları atlayarak işaretlemek için istenen satıra gelip fare sağ ok durumundayken Ctrl+Tıklama yapılır.

 

 İşaretlenen (seçilen) satırların başında bulunan kutular koyu renkli olur.

 

 

Geri Dön