Kullanımda Genel Bilgiler

Ana Sayfa 

 

Poz Eklemek

 

 Kayıtlı pozları çağırıp seçmeniz gereken metraj, yeşil defter, ... gibi her menüde, clip0018 düğmesi tıklatılınca seçilebilecek dosya veya dosyalar listelenir.

 

 İşin Birim Fiyatları menüsü ile yaklaşık maliyet işlemlerinde; ilk kullanımda gelen bu pencerede listelenmiş pozlar çalışılacak olanlar değilse, soldaki açılır pencereden yararlanıp istediğiniz kitabı seçin.

 

 Bazı pencerelerde birim fiyat kitabı seçme işlemi farklıdır. Bu tür pencerelerde solda üstten aşağı doğruclip0579 yazısı belirir. Bu yazı tıklatılıp Birim Fiyat Kitapları penceresi açılarak oradan seçim yapılır.

 

 clip0581

 

 

 Birim Fiyat Kitapları penceresinde, solunda üçgen işareti olan ve renkli sembolle belirtilen kitaplar fasikül içeriyor anlamına gelmektedir.

 

 clip0580

 

 Üçgen işareti üzerinde tıklatmak veya kitap adını çift tıklatmak fasikülleri açar.

 

 İstenilirse Düzen>Görüntülenecek BF Kitapları yazısı seçilerek bu işte kullanılacak ana kitaplar işaretlenebilir.

 

 Sağ üstte bulunan clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 

 Pencereyi tekrar açılır-kapanır pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki clip0094 işareti tıklatılır.

 

 Bulunulan menüye bağlı olarak poz penceresi için 3 temel olanak vardır;

 

_Bullet İşin Birim Fiyatı Kitabı; kullanıcı tarafından kaydedilen pozlar burada saklanır.

 

_Bullet Kurumların Birim Fiyat Kitapları; 12 kuruma ait birim fiyat pozları buradadır.

 

_Bullet Benim Özel Poz Kitaplarım; kullanıcının farklı iş'lerinde de kullanabilmek üzere oluşturduğu veya diğer kitaplardan seçtiği pozların bulunduğu dosyadır.

 

 Hakediş için açılmış bir dosyanın metraj, yeşil defter gibi miktar girilebilen menülerinde sadece Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde listelenen çalışılan iş grubuna ait poz seçilebilir. Hakedişte kullanılacak pozlar, Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde ilgili iş grubuna girilmiş olmalıdır.

 

 clip0018 düğmesi tıklatılarak gelen ilk pencere hangisi ise orada poz seçimi yapılabilir. Listede istenen poz çift tıklatılarak ilgili pencereye aktarılır.

 

 Poz pencerelerinde istenen poz no'ya oklarla ulaşmak yerine, poz no alanındayken pozun bilinen ilk bir-iki karakterini yazmak yeterlidir. Söz gelimi beton pozların 16 ile başladığı biliniyorsa, poz no alanındayken 16 yazmakla 16 ile başlayan ilk poza ulaşılır. Böylece aranılan poz no'ya ya da çok yakınına gelinir. Okları kullanarak tam üzerine ulaşıp çift tıklatmak veya Enter tuşuna basmak bu pozu gelinen çalışma sayfasına taşır.

 

 Üzerinde bulunulan bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için clip0166 düğmesinden yararlanılır.

 

 Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya clip0179 düğmesinin tıklatılması gerekir.

 

 Sağ bölüme eklenen pozlardan vazgeçilmesi gerektiğinde clip0606 düğmesi kullanılır. Bu işlem eklenen pozları eklendiği yerden çıkarır. Bu işlemin sadece son açılan ekleme penceresinde eklenenleri geri aldığına dikkat edilmelidir.

 

 Önceki yıllarda olduğu halde kaldırılan poz ve analizlerin de görüntülenip kullanılabilmesi için Güncel Olmayanlar kutusunu işaretlemek yeterlidir.

 

 

İşaretleme (Seçme)

 

 Aktarılacakların seçilmesi (işaretlenmesi) gerekir. İşaretleme seçenekleri Excel'de olduğu gibidir. İşaretlenen pozları sağ pencereye kopyalamak için; işaretli alan üzerinde tıklatılıp -bırakılmadan- sağdaki alana sürüklenir ve fare clip0356 işaretine dönüştüğünde bırakılır. Taranmış poz satırlarının başında bulunan kutular koyu renkli olur.

 _Bullet Fare, bazı pencerelerde tıklatıp tarayarak satırları işaretleyebilir. Bu özelliği belirtmek için farenin şekli böyle pencerelerde kendiliğinden değişerek clip0357 şeklini alır.

 

 _Bullet Montaj Pozu Eklemek

 _Bullet Demontaj Pozu Eklemek