Kullanımda Genel Bilgiler

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek (Anahtar Teslimi Götürü Bedel-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilecek)

 

 Bu gibi durumlarda öncelikle mukayeseli keşif yapıp gerekli artış onayını alın.

 

 Mukayeseli keşif hazırlanıp artma ve eksilme miktarları belirtilmiş olan pozların Hakediş İşlemleri>Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde iş artışı dâhil pursantaj ve tutarları vardır.

 

 _Bullet İş Kalemleri Gerçekleştirme Yüzdeleri penceresine gelin ve Poz Ekle ile yeni giren iş kalemlerini buraya ekleyin.

 

 clip0541                

 _Bullet Poz Ekle penceresinde her bir poz için hakedişe girilebilecek en fazla yüzde değeri belirtilmiştir. Mukayeseli keşif yapılıp onay alınmadıkça bu değer tüm pozlar için 100'dür. Ancak mukayeseliden sonra değişir.

 _Bullet İş kalemlerinin gerçekleşme yüzdelerini girin.

 _Bullet Tamamlanan imalat miktarlarını toplu olarak girmek için Tamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek bölümünde anlatılanlardan yararlanın.

 

 

 Not-1: Artış oluru alınan iş kalemlerinin yüzdelerinin 100'ü geçeceğine dikkat edin. Örnek olarak mukayeseli yapılarak miktarının % 7,55 artmasına ait onay alınmış bir iş kalemi tamamlandığında hakedişe girilmesi gereken gerçekleşme yüzdesi 107,55 olmalıdır.

 

 Not-2: Mukayeseli keşif yapılıp iş artışı oluru alındıktan sonra hakediş yapılırken;

 1-Artan imalatlar ayrı bir iş grubunda gösterilip hakediş yapılacaksa İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları penceresinde Artan İmalatlar iş grubunun yüzdesi elle girilmelidir.

 2-İş kalemlerinin artan kısımları ayrı bir poz (diyelim 16.001/MK+) olarak gösterilip hakedişe öyle konulacaksa İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları kesinlikle değiştirilmemelidir.

 

 

Geri Dön