Kullanımda Genel Bilgiler

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek (ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilecek)

 

 İş kalemlerinin miktar olarak girilmesiyle hakediş düzenlenen ATGB işlerde, mukayeseli keşif (ve sonrasında hakediş) yapmanın en doğru yolu artan imalatları yeni bir iş grubu/grupları altında göstermektir. Azalan imalatlar bulundukları iş gruplarında %100'den küçük olarak girileceklerinden onlar için ek bir işleme gerek yoktur.

 

 Mukayeseli keşif yapılırken artan imalatlar yeni bir iş grubu/grupları altında gösterilmemişse bile hakediş düzenlemek için artan imalatları yeni bir iş grubu/grupları altında göstermek en sağlıklı yoldur. Çünkü artan bir iş kaleminin fiyatı (sözleşmedeki tutarı/miktarı) iş artışı olurunda aynen kullanılmamış olabilir.

 

 Bu durumu örnekleyelim:

 Sözleşmede 100 m3 olan 16.001/MK pozunun sözleşmedeki tutarının miktarına bölünmesiyle bulunan değer ne olursa olsun (diyelim 77,77 TL) iş artışı olurunda 100 m3 arttığı belirtilen bu poz için anlaşma fiyatı olarak farklı bir değer (diyelim 88,88) kullanılmış olabilir. Kısaca artan imalat olarak kullanıldığında bu pozun birim fiyatı değişmiş olmaktadır. Bu pozun imalatı tamamlandığında yeşil deftere ne yazılmalıdır? 100+100 olarak 200 yazılması gerektiği düşünülebilir. Ancak böyle yazılırsa, hakedişler sözleşmedeki tutara göre yapıldığı için, bu poz 200*77,77=15.554 TL olarak hesaplanır. Oysa doğrusu (100*77,77+100*88,88) 16.665 TL olmalıdır. Örnekten anlaşılacağı gibi artan imalat kalemlerini ayrı bir iş grubunda veya ayrı bir poz olarak değerlendirip hakedişe koymak en doğru yoldur.

 

 Yukarıdaki örnekle açıklanan karmaşık sorunu çözebilmek için, iş artışından sonra hakediş düzenleyebilmenin 3 farklı yolu vardır.

 

 Birinci Yol: Yukarıda belirtildiği gibi artan imalatları ayrı bir iş grubu altında göstermek.

 

 İkinci Yol: Aynı iş grubunda çalışılacaksa iş kalemlerinin artan kısımlarını ayrı bir poz (diyelim 16.001/MK+) olarak gösterip hakedişe öyle koymak.

 

 Üçüncü Yol: Aynı iş grubunda çalışılacaksa ve iş kalemlerinin artan kısımları için ayrı bir poz no kullanılmak istenilmiyorsa hakedişe girecek miktarı örnekteki gibi hesaplayıp girmek.

 

 

Geri Dön