Ödeme Cetveli

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Geçici Kabul Noksanları Kesintisi

 

 Bilindiği gibi yapım işlerinin hakedişlerinde geçici kabul noksanları için bloke yapılmalıdır. Bu konudaki esaslar Yapım İşleri Tip Sözleşmesi'nde belirtilmiştir.

 

 Anahtar teslimi götürü bedel işler için ilgili madde -idarenin seçimine göre- 2 farklı şekilde olabilir:

I – Madde 30-Geçici kabul noksanları

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

II – Madde 30-Geçici kabul noksanları

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı karşılığında teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, sözleşme tarihinden itibaren aylık TEFE (Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi) üzerinden güncelleştirilmek suretiyle kesilir.

 

 Teklif birim fiyatlı işler için ilgili madde -idarenin seçimine göre- 2 farklı şekilde olabilir:

I – Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez.

II – Madde 30-İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara ait tutarların % 5’i tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez.

 

 Program bu esaslara uyarak kesinti tutarını bulur.

  clip0522

 Teklif birim fiyatlı işler ile fiyat farkı verilmeyen ATGB işlerde bu değer verilecek teminat mektubunu veya kesilmesi gereken tutarı gösterir.

 Fiyat farkı ödenen ATGB işlerde ise yukarıda belirtilen tutarın TEFE ile güncellenmesi gerekir. Güncel endekslerin kullanıldığı aya ait TEFE değeri, teklif tarihine göre belirlenmiş geçerli TEFE değerine bölünerek güncelleme çarpanı hesaplanır. Bu çarpan kullanılarak kesilmesi gereken toplam tutar oluşur. Burada kullanılan TEFE Endeksleri, Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri tablosunun Genel (Gn) sütunundan alınır.

 Önceki hakedişlerde kesilenler çıkarılarak bu hakedişte verilecek teminat mektubu veya kesilmesi gereken tutar hesaplanır.

 Teminat tutarı hakedişten kesilecekse Kapağa Gönder ile işleme devam edilmelidir. Teminat mektup olarak verilecekse bu penceredeki teminat tutarı not edilerek pencere kapatılır.

Geri Dön