İşin Analizleri

Ana Sayfa 

 

Bilinen Bir Analizden Yararlanıp Yeni Analiz Oluşturmak

 

 Analizli bir poza çok benzeyen yeni bir analizli poz oluşturmak gerekebilir.

 

 Örnek olarak Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton iş kaleminin fiyatını analiz yaparak bulmak isteyelim.

 

 Bilindiği gibi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozu olan 16.001/MK pozu, Basınç dayanımı C 6/8 (150 dozlu) olan demirsiz beton yapılması'dır. Bu pozun çimento miktarı dışında tüm analizi yapmak istediğimiz analizle aynıdır.

 

 _Bullet Analizinden yararlanılacak pozu clip0026 düğmesini tıklatıp İşin Analizleri kitabına aktarın. (Örnekte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı analizlerinden 16.001/MK aktarıldı.)

 _Bullet İşin Analizleri penceresinde bu pozun üzerinde dururken Düzen>Analiz Çoğalt'ı tıklatın.

 _Bullet Gelinen pozun bilgilerini gösteren Pozu Çoğalt penceresi açılır.

 _Bullet Yeni Poz No kutusuna üretilecek pozun numarasını yazın. (Örnekte 16.001/MK/A yazıldı.)

 _Bullet clip0169 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Tanımında ve diğer bilgilerinde düzeltilmesi gereken yerleri düzeltin. (Örnekte tanımına 150 dozlu... yerine 180 Dozlu... yazıldı.)

 _Bullet Düzeltmelerden sonra Tamam düğmesini tıklatın.

 _Bullet Yararlanılan pozla benzer analize sahip bu yeni poz aynı isimli İşin Birim Fiyatları dosyasına da kaydedilmiş olur.

 _Bullet Bu yeni pozun analizinde gerekli düzeltmeleri yapın. (Örnekte 04.008-Çimento pozunun miktarı 0,15 yerine 0,18 yapıldı.)

 _Bullet Üst penceredeki clip0043 düğmesini tıklatıp işlemi tamamlayın.

 

 

Not: Poz No alanında tırnak işareti (“ ”) ve tek tırnak işareti (‘ ’) kullanmayınız.

 

Geri Dön