Otomasyon Seçenekleri

Ana Sayfa 

 

Yaklaşık Maliyet Hesabı'nda Tutarlar ve Yüzdelerin Hesabı

 

 Yaklaşık Maliyet Hesabı'nda tutarların ve yüzdelerin hesabı için iki seçenek vardır. Bunlar "Her girişte yenile" ve "Ben yenileyeceğim" seçenekleridir.

 

 "Tutarları ve yüzdeleri Her girişte yenile" seçilirse ilgili menüye girerken tüm hesaplar yeniden yapılır. Ancak büyük işlerde bu durumun yol açtığı bekleme zamanı rahatsız edici boyuta ulaşabilir. Böyle durumlarda "Tutarları ve yüzdeleri Ben yenileyeceğim" seçeneği kullanılır, işlemlerin tamamlandığı düşünüldüğünde ise ilgili penceredeki clip0183 düğmesi ile tüm hesaplamalar yenilenir.

 

 Değiştirilen seçeneklerin geçerli olabilmesi için Otomasyon Seçenekleri penceresinden Uygula ile çıkılmalıdır.

 

 

Yüzdeler Neye Göre Hesaplansın?

 

 İş kalemlerinin pursantaj hesabı için seçenekler şöyledir:

 

 Toplam yaklaşık maliyete göre seçimini yaparsanız her bir iş kaleminin yüzdesi (pursantajı) işin toplam yaklaşık maliyetine göre hesaplanacaktır.

 

 İş kaleminin pursantajı=100x(İş kaleminin tutarı/İşin toplam maliyeti)

 

 Ana grubun tutarına göre seçimini yaparsanız her bir iş kaleminin yüzdesi (pursantajı) ait olduğu ana grubun tutarına göre hesaplanacaktır.

 

 İş kaleminin pursantajı=100x(İş kaleminin tutarı/Ait olduğu ana grubun tutarı)

 

 İş grubunun tutarına göre seçimini yaparsanız her bir iş kaleminin yüzdesi (pursantajı) bulunduğu iş grubunun tutarına göre hesaplanacaktır.

 

 İş kaleminin pursantajı=100x(İş kaleminin tutarı/Bulunduğu iş grubunun tutarı)

         

 

 İş grupları'nın pursantaj hesabı için seçenekler şöyledir:

 

 Toplam yaklaşık maliyete göre seçimini yaparsanız her bir iş grubunun yüzdesi (pursantajı) işin toplam yaklaşık maliyetine göre hesaplanır.

 

 İş grubunun pursantajı=100x(İş grubunun tutarı/İşin toplam maliyeti)

 

 Ana grubun tutarına göre seçimini yaparsanız her bir iş grubunun yüzdesi (pursantajı) ait olduğu ana grubun tutarına göre hesaplanır.

 

 İş grubunun pursantajı=100x(İş kaleminin tutarı/Ait olduğu ana grubun tutarı)

 

 

 Değiştirilen seçeneklerin geçerli olabilmesi için Otomasyon Seçenekleri penceresinden Uygula ile çıkılmalıdır.

 

Geri Dön