İşin Bilgileri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İş Grupları

 

 Yapım işlerinde, miktar ve parasal değerlerinin ayrı izlenmesi istenen iş grupları için tanımlamalar yapılır. 'inşaat işleri, 'tesisat işleri', 'elektrik işleri', ... gibi iş grubu olarak adlandırılan işin kısımlarına poz girilebilir. İş grubunun bağlı olduğu bölüme ise ana grup denir. Ana gruba poz girilemez.

 

 İş dosyasının açılmasından sonra yapılması gereken işlem iş gruplarını belirlemektir. Bunun için İşin Bilgileri menüsünden İş Grupları yazısını tıklatın. Açılan pencerede çok kullanılan gruplar hazır gelir.

 

 Henüz hiçbir miktar girişi yapmadan, bu iş gruplarını silmek ve değiştirmek mümkündür.

 

 Düzenlenen iş gruplarının aynısı, yeni bir iş dosyası açılırken kullanılmak istenilirse şablon olarak kaydedilmelidir. Bu kayıt Düzen>Şablonlarıma Kaydet seçeneği kullanılarak yapılır.

 

 Bir iş'te en az bir ana grubun bulunması ve iş gruplarının bir ana grubun altında yer alması gerektiğine dikkat ediniz.

 

 _BulletBlue Yeni İş Dosyasında Oluşacak İş Gruplarını Belirlemek

 _BulletBlue Yeni İş Grubu Tanımlamak

 _BulletBlue İş Grubu Seçmek

 _BulletBlue İş Grubunun Adını Değiştirmek

 _BulletBlue İş Gruplarını Sıralamak

 _BulletBlue Yeni Ana Grup Tanımlamak

 _BulletBlue Ana Grubun Adını Değiştirmek

 _BulletBlue İmzalayanları Düzenlemek

 

 

 

 Bulunulan Ana Gruptaki İş Gruplarını Hafızaya Alma

 _BulletBlue Bir ana grupta yer alan tüm iş gruplarını hafızaya almak için ilgili ana grubun üzerine gelin ve sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Hafızaya Al>Gruptakileri'ni tıklatın.

 

 Ana grupta yer alan tüm iş grupları hafızaya alınacaktır.

 

 İşaretli İş Gruplarını Hafızaya Alma

 _BulletBlue Herhangi bir ana gruba bağlı kalmaksızın sadece seçtiğiniz iş gruplarını hafızaya almak için hafızaya almak istediğiniz iş gruplarını işaretleyin.

 _BulletBlue Pencerenin boş bir yerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Hafızaya Al>İşaretlileri'ni tıklatın.

 

 İşaretlediğiniz iş grupları hafızaya alınacaktır.

 

 Hafızadaki İş Gruplarını Ağaç Yapısına Aktarma

 _BulletBlue Hafızada yer alan tüm iş gruplarını ağaç yapısına aktarmak için, iş gruplarının getirileceği ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüden Hafızadakileri>Buraya Ekle'yi tıklatın.

 

 Hafızada yer alan iş grupları, seçtiğiniz ana grubun altına eklenecektir.

 

 Hafızadaki (Seçili) İş Gruplarını Ağaç Yapısına Aktarma

 _BulletBlue Hafızada yer alan iş gruplarından sadece seçtiklerinizi ağaç yapısına aktarmak için öncelikle Hafızadakiler penceresindeki listeden, aktarmak istediğiniz iş gruplarını seçili hale getirin.

 _BulletBlue Seçtiğiniz iş gruplarının getirileceği ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüden Hafızadakileri>Seçilileri Buraya Ekle'yi tıklatın.

 _BulletBlue Hafızada seçmiş olduğunuz iş grupları, ana grubun altına eklenecektir.

 

 Bu işlem hafızadan seçtiğiniz iş gruplarının fare ile istenen ana grup altına sürüklenmesiyle de yapılabilir.

 

 Hafızayı Temizleme

 _BulletBlue Hafızadakiler penceresinde sağ tıklatın. Açılan menüde Tümünü Sil'i tıklatın.

 

 Veya;

 _BulletBlue Herhangi bir ana grup üzerinde sağ tıklatın. Açılan menüden Hafızadakileri>Temizle'yi tıklatın.

 

 İşaretli İş Gruplarını Başka Bir Ana Gruba Ekleme

 _BulletBlue Başka bir ana gruba eklemek istediğiniz iş gruplarını işaretleyin.

 _BulletBlue İş gruplarının ekleneceği ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüden İşaretlileri>Buraya Ekle'yi tıklatın.

 

 İşaretli İş Gruplarını Başka Bir Ana Gruba Taşıma

 _BulletBlue Başka bir ana gruba taşımak istediğiniz iş gruplarını işaretleyin.

 _BulletBlue İş gruplarının taşınacağı ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüden İşaretlileri>Buraya Taşı'yı tıklatın.

 

 İş Grubunu Başka Bir Ana Gruba Taşıma

 _BulletBlue Taşımak istediğiniz iş grubunu fare ile tutun, sürükleyerek ana grubun üzerine bırakın.

 

 Ana Grupta Yer Alan İş Gruplarını İşaretleme

 _BulletBlue Bir ana grupta yer alan tüm iş gruplarını tek seferde işaretleyebilmek için ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Gruptakileri>İşaretle'yi tıklatın.

 

 

 Ana Grupta Yer Alan İş Gruplarının İşaretlerini Kaldırma

 _BulletBlue Bir ana gruptaki iş gruplarının işaretlerini tek seferde kaldırabilmek için ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Gruptakileri>İşaretleri Kaldır'ı tıklatın.

 

 

 Bulunulan İş Grubunu Silme

 _BulletBlue Silmek istediğiniz iş grubunun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Sil>Bulunulan Satırı yazısını tıklatın.

 

 Metraj, yaklaşık maliyet cetveli, ... gibi menülerde silinmek istenilen iş grubu altında poz girişi yapılmışsa silme işlemi yapılamaz. Önce ilgili yerlerdeki pozların silinmesi gerekir.

 

 

 

 Bulunulan Ana Grubu Silme

 _BulletBlue Silmek istediğiniz ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Sil>Bulunulan Satırı yazısını tıklatın.

 

 Silinmek istenilen ana grup altında iş grubu varsa silme işlemi yapılamaz. Önce bağlı iş gruplarının silinmesi gerekir.

 

 İşaretli İş Gruplarını Silme

 _BulletBlue Silmek istediğiniz iş gruplarını işaretleyin.

 _BulletBlue Pencerede herhangi bir yerde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Sil>İşaretlileri Sil'i tıklatın.

 

 Metraj, yaklaşık maliyet cetveli, ... gibi menülerde silinmek istenen iş grubu altında poz girişi yapılmışsa silme işlemi yapılamaz. Önce ilgili yerlerdeki pozların silinmesi gerekir.

 

 

 İş Grubunun veya Ana Grubun Adını Değiştirme

 _BulletBlue Adını değiştirmek (düzeltmek) istediğiniz ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Düzelt'i tıklatın. Gerekli düzenlemeyi yaptıktan sonra Tamam ile onaylayarak pencereyi kapatın.

 

 Düzeltme penceresindeki clip0561 butonu daha önce oluşturduğunuz tüm grup isimlerini listeler.

 Adını değiştirmek (düzeltmek) istediğiniz ana grubun üzerinde dururken klavyeden F2 butonuna basarak da isim düzeltmesi yapılabilir.

 

 Bulunulan İş Grubunu Hafızaya Alma

 _BulletBlue Hafızaya almak istediğiniz iş grubunun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Hafızaya Al>Bulunulan Satır'ı tıklatın.

 

 

 İş Gruplarını Sıralama

 İş gruplarının sıralanması oluşturma tarihine göredir. Bu doğal sıralama değiştirilmek istenildiğinde clip0564 düğmesinden yararlanılır.

 Gelen penceredeki Yukarı Taşı ve Aşağı Taşı düğmeleri yardımıyla istenen sıralama yapılmalı ve pencereden Uygula ile çıkılmalıdır.

 

 

 

 Ağaç Yapısını Daraltma/Genişletme

 Daraltma/genişletme komutları ile ağaç yapısında yer alan tüm ana grup ve iş gruplarının tek seferde gizlenip/görünmesini sağlayabilirsiniz.

 _BulletBlue Tüm ana grup ve iş grubu dallarını gizlemek için ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Ağaç Yapısını>Daralt'ı tıklatın.

 _BulletBlue Tüm ana grup ve iş grubu dallarını görünür duruma getirmek için ana grubun üzerinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Ağaç Yapısını>Genişlet'i tıklatın.

 

 Hafızaya Boş Satır Ekleme

 Hafızadakiler penceresinde giriş yapılıp klavyeden enter’a basıldıkça yeni boş satır otomatik olarak eklenecektir.

 _BulletBlue Boş satırı kendiniz eklemek isterseniz hafızadakiler penceresinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Ekle'yi seçin. Hafızaya boş satır eklemek için pencerenin üzerinde bulunan +Ekle düğmesi de kullanılabilir.

 

 Hafızadan Satır Silme

 Hafızadan silmek istediğiniz satır üzerinde iken -Sil düğmesini tıklatın.

 

 Hafızadaki İş Grubu Bilgilerini Şablon Olarak Kaydetme

 Hafızada yer alan iş grubu bilgilerinizi başka iş dosyalarınızda kullanmak üzere şablon olarak kaydedebilirsiniz.

 _BulletBlue Bunun için Hafızadakiler penceresinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Şablon Olarak Kaydet'i seçin.

 _BulletBlue Farklı kaydet penceresi açılacaktır. Kaydedeceğiniz şablonun adını yazın (inşaat imalatları alt grupları gibi…) ve Kaydet düğmesini tıklatın.

 

 Not: Herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece şablonlar “…\ehakedisnet\sablon” konumuna “.sbl” uzantısı ile kaydedilecektir. Kaydetmek için farklı bir konum seçebilirsiniz.

 

 İş Grubu Bilgilerini Şablonlardan Getirme

 İş gruplarınızı, daha önceden kaydetmiş olduğunuz şablon dosyalarından getirebilirsiniz.

 _BulletBlue Bunun için Hafızadakiler penceresinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Şablondan Getir'i tıklatın.

 _BulletBlue penceresi açılacaktır. Getirmek istediğiniz şablonu listeden seçin (inşaat imalatları alt grupları gibi…) ve düğmesini tıklatın.

 

 Not: Herhangi bir değişiklik yapmadığınız sürece şablonlar “…\ehakedisnet\sablon” konumundan getirilecektir. Başka bir konumda kayıtlı şablon dosyalarınızı da getirebilirsiniz.

 

 Ağaç Yapısında Yer Alan İş Gruplarını Hafızaya Alma

 _BulletBlue Ağaç yapısında yer alan tüm iş gruplarını tek seferde hafızaya almak için Hafızadakiler penceresinde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde İş Gruplarından Getir bölümünü seçin.

 

 Ağaç yapısında yazılışları farklı olan tüm iş grupları hafızaya alınacaktır.

 

 Hafızadaki (seçili) Satırları Silme

 _BulletBlue Hafızadan silmek istediğiniz satırları seçili hale getirin ve sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Seçilileri Sil'i seçin.

 

 

 Hafızadaki Sıralama Sütununu Gösterme/Gizleme

 Hafızadaki iş gruplarının adedi ve sıralaması ile ilgili bilgi almak amacıyla hafızadakiler penceresindeki sıralama sütununun gösterilmesini sağlayabilirsiniz.

 _BulletBlue Bunun için Hafızadakiler bölümünde sağ tıklatın.

 _BulletBlue Açılan menüde Sıralama Sütununu>Göster'i tıklatın.

 _BulletBlue Sıralama sütununu kapatmak için ise Sıralama Sütununu>Gizle'yi tıklatın.

 

 

 Bulunulan Yerin Listesi

 Ağaç yapısına çok sayıda veri girişi yapıldıkça iş grupları ve ana gruplarının dallanmasını kontrol etmek güçleşebilir. Bir ana gruba bağlı alt grup ve iş gruplarını kolaylıkla izleyebilmek için Bulunulan Yerin Listesi'ni kullanabilirsiniz.

 Bunun için dallanma yapısını izlemek istediğiniz ana grubu seçin ve fareyi ekranın sağ üst köşesinde yer alan bulunulan yerin listesi sekmesine getirin.

 Açılır/kapanır özelliğe sahip olan bu pencerede seçtiğini ana grubu, bağlı alt grupları ve iş gruplarını liste halinde görebilirsiniz.