Yapılan İşler Listesi

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Gerçek Değerlerle Revize Birim Fiyat Hesabı Örneği

 

 İşin sözleşme bedeli 1.000.000 TL'dir. (S)

 

 Sözleşme bedelinin %1'i 10.000 TL'dir.

 

 17.071 poz nolu iş kaleminin sözleşme birim fiyatı 500 TL (F), sözleşmedeki miktarı 100 m3 ve bu iş kaleminin toplam hakediş miktarı 150 m3 olsun.

 

 Bu iş kaleminin miktarının, sözleşme bedelinin %1'i olan 10.000 TL'yi aşabilmesi için 10.000 bölü (sözleşme birim fiyatı) yani 10.000/500= 20 m3'den fazla artış olması gerekir.

 

 Sözleşmedeki miktar (100 m3) olduğuna göre revize birim fiyat hesaplamayı gerektirecek miktar (100+20 =) 120 m3'tür.

 

 Bu pozun hakediş miktarı 120 m3'ü geçtiğinden (hakediş miktarı: 150 m3) revize birim fiyat hesabı yapmak gerekir.

 

 17.071 poz nolu iş kaleminde meydana gelen artış miktarı (A) (150-100=) 50 m3'tür.

 

 Revize birim fiyat uygulanacak miktar, sözleşmedeki miktar olan 100'ün %20'si olan 120 ile 150 m3 arasındaki (150-120=) 30 m3'tür.

 

       Aşağıdaki formüle göre revize birim fiyat 487,50 TL/m3 olarak bulunur

 

 R = F x [ 1 – ((A x F) / S) ]

 

 R = 500 x [ 1 – ((50 x 500) / 1000000) ]

 

 R = 487,50 TL/m3

 

 Revize birim fiyat uygulanacak miktar olan 30 m3 ile revize birim fiyatı (487,50 TL) çarpılarak bulunan 14.625 TL değeri revize birim fiyat ile tutardır.

 

 Revize birim fiyat uygulanacak miktar olan 30 m3 ile sözleşme birim fiyatı olan 500 TL çarpılsaydı bulunacak tutar 15.000 TL olacaktı.

 

 Sözleşme ve revize birim fiyatla hesaplanan bu iki tutar arasındaki fark (15000 - 14625 =) 375 TL'dir.

 

 Yapılan işler listesinde ve dolayısıyla icmalde hesaplama yapılırken tutarlar sözleşme birim fiyatlarıyla oluştuğu için yukarıda belirtilen farkı (375 TL'yi) hakediş tutarından kesmek gerekir. Bu kesinti icmalde yapılır.

 

 

 İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi (Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme)

 

 Madde 28- Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 

 R = F x [ 1 – ((A x F) / S) ]

 S = Sözleşme bedeli (TL),

 F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….),

 A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, m, m2 vb.),

 R = Revize birim fiyat (TL / ….).

 

 Bu madde gereği olarak, her bir iş kaleminin hakedişteki miktarının hangi değeri geçtiğinde (R = Revize birim fiyat (TL/..) hesaplanacağının bilinmesi gerekir.

 

 Revize Fiyat Uygulanmasını Gerektirecek Miktar, iş kaleminin sözleşmede yazılı miktarının %120'sinden az olmamak üzere, sözleşme bedelinin %1'ini geçen miktardır. Ancak hesaplanan revize birim fiyatın, sözleşmedeki miktarın %120'sini aşan kısmına uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

 

Geri Dön