Hakediş İşlemleri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Sözleşmedeki İş Miktarları (Teklif Birim Fiyatlı İş Durumunda)

 

 Sözleşmedeki İş Miktarları penceresi İş Gruplarına göre çalışır. Bu yüzden her bir iş kalemi ait olduğu iş grubuna eklenmelidir. Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde poz ekleme, silme işlemleri yapılabilir. Buraya eklenen pozlar İşin Birim Fiyatları penceresine de eklenirler, ancak burada silinen pozlar İşin Birim Fiyatları penceresinden silinmezler.

 

 Yeni poz kaydı ve birim fiyat girişi işlemlerinin Hakediş İşlemleri >İşin Birim Fiyatları seçeneğinden yapılması gerekir. Teklif birim fiyatlı işlerde geçerli olan Sözleşme Birim Fiyatı, İşin Birim Fiyatları penceresindeki Sözleşme Kârlı Birim Fiyatı sütununa girilir.

 

 Teklif birim fiyatlı yapım işi hakedişlerinde, iş kalemi miktarının sözleşmede belirtilmiş miktarı belli bir orandan fazla aşması durumunda yeni bir birim fiyat oluşturulması gerekir. Bu nedenle teklif birim fiyatlı yapım işlerinde hakediş yapılacaksa, iş kalemlerinin miktarlarının Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde mutlaka yazılması gerekir.

 

 Hakedişin metraj, yeşil defter gibi poz eklenebilen menülerinde sadece o grubun iş kalemi miktarları penceresinden poz ekleme işlemi yapılabilmektedir. Bu nedenle bir işte kullanılacak her bir poz bu pencerede eklenmelidir.

 

 Burada işin adı veya bir ana grup üzerine tıklatılınca İş Grupları İcmali açılır.

 

 

 İş grubu penceresini açılır kapanır pencere yapmak isterseniz, iş grubu penceresinin sağ üstündeki clip0094 işareti tıklatın. Böylece iş grubu penceresi açılır-kapanır pencere durumuna gelir.

 

 Pencereyi tekrar sabit pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki clip0582 işaretini tıklatın.

 

 _BulletBlue Revize Gerektiren Miktar Tablosu