Hakediş İşlemleri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Sözleşmedeki İş Miktarları (ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilecek)

 

 Sözleşmedeki İş Miktarları penceresi İş Gruplarına göre çalışır. Bu yüzden her bir iş kalemi ait olduğu iş grubuna eklenmelidir. Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde poz ekleme, silme işlemleri yapılabilir. Buraya eklenen pozlar İşin Birim Fiyatları penceresine de eklenirler, ancak burada silinen pozlar İşin Birim Fiyatları penceresinden silinmezler.

 

 Yeni poz kaydı ve birim fiyat girişi işlemlerinin Hakediş İşlemleri >İşin Birim Fiyatları seçeneğinden yapılması gerekir.

 

 Anahtar Teslimi Götürü Bedel-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilecek seçeneğine göre hakediş yapılacaksa, her bir iş kaleminin ilerleme yüzdesinin hesaplanabilmesi için, Hakediş İşlemleri> Sözleşmedeki İş Miktarları penceresindeki Miktarı ve Pursantaj sütununa sözleşmedeki miktarı ve pursantajı girilir. Örnek; iş kaleminin sözleşmedeki pursantajı (yüzdesi) 10 ise (%10) pursantaj sütununa 10 yazılmalıdır. Buradaki yüzde (pursantaj) sütununa virgülden sonra en fazla 6 hane girilmesi önerilir. Buna rağmen altı haneden büyük ondalık hane kullanmak mümkündür. Bu durumda olan hücreler kırmızıya boyanarak kullanıcı uyarılır.

 

 clip0607        

 

 Kırmızı ile gösterilen hücrelerde ondalık basamak sayısı altıdan büyük demektir. Pencerenin altında bulunan clip0611kutusunu işaretleyip tüm basamakları görmek mümkündür.

 

 Otomasyon Seçenekleri'nde Sözleşmedeki Bedeller>Pursantaj'dan hesaplanacak seçilmişse her bir iş kaleminin tutarı kendiliğinden hesaplanır. Aksi durumda sözleşmedeki bedeller elle girilmeli veya Düzen>İşaretli Pozları Yeniden Hesapla özelliği kullanılmalıdır.

 

 Hakedişin metraj, yeşil defter gibi poz eklenebilen menülerinde sadece o grubun Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresinden poz ekleme işlemi yapılabilmektedir. Bu nedenle bir işte kullanılacak her bir poz bu pencerede eklenmelidir.

 

 _Bullet Çalışacağınız iş grubuna gelin.

 _Bullet İş grubu penceresini açılır kapanır pencere yapmak isterseniz, iş grubu penceresinin sağ üstündeki clip0094 işareti tıklatın. Böylece iş grubu penceresi açılır-kapanır pencere durumuna gelir.

 _Bullet Pencereyi tekrar sabit pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki clip0582 işaretini tıklatın.

 _Bullet Poz Ekle ile işin sözleşme dosyasında yer alan iş kalemlerini girin.

 _Bullet Sağ alttaki clip0544 kutusunu işaretleyip her bir iş kalemi için miktarı ve pursantajı (elle girilecekse sözleşmedeki tutarı) girin.

 

 Burada clip0289 düğmesi tıklatılınca İş Grupları İcmali görünür.

 

 

 Mukayeseli keşif yapılıp olur alınmışsa iş artışı dâhil pursantaj ve tutar değerlerinin de görünmesi istenir. Bu sütunların görünmesi Düzen>İş Artışı Sütunlarını Göster seçeneği ile sağlanır. Ayrıca mukayeseli keşif menüsüne bir kere girmek de bu sütunları görünür yapar.