İşin Bilgileri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İşin Sözleşme Bilgileri

 

 İşin Adı, Sözleşme Bedeli, Bitim Tarihi, ... gibi bilgiler buradan alındığı için mutlaka girilmelidir.

 

 Teklif birim fiyatlı olduğu halde revize birim fiyat hesabı yapılmayan işlerde (2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarına ait işler ile Vakıf Kültür Varlıkları Uygulama İşleri) buradaki İşin Türü’nü clip0193 olarak işaretlemeliyiz.

 

 Bu bilgiler, incelendiğinde anlaşılacağı gibi işin ihale edilmesinden sonra girilip kullanılacak olan bilgilerdir.

 

 

 İşin Sözleşme Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Önemli: İş artışı oluru alındıktan sonra bile işin (ilk) sözleşme bedelini değiştirmeyiniz. Çünkü revize birim fiyat, hakedişin ilerleme yüzdeleri, gecikme cezası, ... gibi birçok hesaplama işin sözleşme bedeline göre yapılmaktadır.

 

 

 Yüklenici Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur.

 

 Yer Teslimi Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur.        

 Yazdir düğmesi ile İşyeri teslimiTutanağı yazdırılır.

 

 Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Tatbikat Projesi Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Ek İşlerin Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Süreler

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Geçici Kabul Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Gerekli bilgileri doldurarak Geçici Kabul Talebi, Geçici Kabul Teklif Belgesi ve Geçici Kabul Tutanağı gibi belgeleri hazırlayabilir ve yazdırabilirsiniz.

 

 Kesin Kabul Bilgileri

 Bu pencerenin ilk sekmesinde görüntülenen bu bilgilerin önceden girilmiş olanları kendiliğinden gelir. Boş hücreler kullanıcı tarafından doldurulur. Bilgiler değiştirilemez olsun isteniyorsa clip0082 kutusu işaretlenmelidir.

 

 Gerekli bilgileri doldurarak Kesin Kabul Talebi, Kesin Kabul Teklif Belgesi ve Kesin Kabul Tutanağı gibi belgeleri hazırlayabilir ve yazdırabilirsiniz.