Fiyat Farkı Hesabı

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Fiyat Farkı İçin Ağırlık Oranları (Her Bir İş Grubu için Ayrı)

 

 Hakediş İşlemleri>Fiyat Farkı Hesabı penceresinin Endeksler ve Sabitler sekmesine gelin. Sözleşmede yazılı olan ağılık oranlarını Giris düğmesi yardımıyla girin.

 

 clip0168

 

 Bulunulan pencerede yapılan girişler seçilmiş iş grubuna aittir. İş grubu değiştirilerek her biri için sözleşmede belirtilmiş olan ağırlık oranları girilmelidir.

 

 Ağırlık oranlarının girildiği bu pencere, girilen oranların toplamı 1'e eşit yapılmadıkça kapatılmamalıdır.

 

 

—— Açıklama (Yapım İşleri için) ——————————————

 

 Fiyat farkı verilmesi öngörülen işlerde, ihaleden önce belirlenerek dokümanda yazılan ağırlık oranlarının tanımları Yapım İşleri İçin şöyledir;

 

a : İşçilik

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak işçilik ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b1 : Çimento

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak çimentonun ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b2 : Demir/çelik

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak demirin/çeliğin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b3 : Akaryakıt

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak akaryakıtın ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b4 : Kereste

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak kerestenin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

b5 : Diğer malzemeler

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

c : Makine ve ekipmanın amortismanı

Sözleşme kapsamındaki işlerin yapılmasında kullanılacak makine ve ekipmanın amortismanına ilişkin ağırlık oranını temsil eden sabit bir katsayıyı,

 

a, b1, b2, b3, b4, b5 ve c için belirlenecek sabit katsayıların toplamının bire (1.00) eşit olacak şekilde, ihaleden önce, işin niteliğine ve gereklerine göre idarece belirlenerek ihale dokümanında gösterilmesi zorunludur. Bu sabit katsayılar, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez.

 

—————————————— Açıklama Sonu——