Fiyat Farkı Hesabı

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Temel ve Güncel Endeksler (Yapım İşleri için)

 

 Son teklif tarihine göre belirlenen endeksler "Temel Endeksler" olarak adlandırılır ve Fiyat Farkı için TÜİK Endeksleri Dosyası'ndan alınır. Fiyat farkı kararnamesinde tanımlanan güncel endekslerin hangi aya ait endeksler olduğu konusunda iki farklı görüş vardır. Bu nedenle kullanıcıya bu durumu seçebilme olanağı verilmiştir. Güncel Endeksler olarak hangi ayın endekslerinin alınacağı Otomasyon Seçenekleri menüsünde belirtilmelidir.

 

 

İo, n : İşçilik

İşçilik temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-3: Bölgelere ve İllere Göre Kentsel Yerler Tüketici Fiyatları Endeksi Tablosunun "Türkiye" satırındaki sayıyı,

 

Ço, n : Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri

Çimento temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı,

 

Do, n : Ana Metal Sanayi

Demir/çelik temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Ana Metal Sanayi" satırındaki sayıyı,

 

Yo, n : Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri

Akaryakıt temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Kok Kömürü, Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri" satırındaki sayıyı,

 

Ko, n : Ağaç ve Mantar Ürünleri

Kereste temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Ağaç ve Mantar Ürünleri İmalatı" satırındaki sayıyı,

 

Go, n : Genel

Diğer malzemelerin temel ve güncel endeksleri, idarelerin ihaleden önce işin niteliğine ve gereklerine göre TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosundan alt sektörler itibariyle belirleyerek ihale dokümanında gösterecekleri ve iş bünyesinde kullanılacak olan diğer malzemelere karşılık gelen temel endekslere ve güncel endekslere ait sayıları; idarelerin bu tespiti yapamadıkları veyahut yapmadıkları durumlarda ise, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo- 2:Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Genel" satırındaki sayıyı,

 

Mo, n : Makine ve Teçhizat

Makine ve ekipmana ait amortismanın temel ve güncel endeksleri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) tarafından aylık yayımlanan (1994=100) bazlı Tablo-2: Toptan Eşya Fiyatları Endeks Sayıları Tablosunun "Makine ve Teçhizat İmalatı" satırındaki sayıyı,

 

İfade eder.