İşin Bilgileri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Nakliye Pozları

 

 Yaklaşık maliyet iş dosyası yeni açıldığında kilometreye göre hesaplanması gereken çimento, demir, ... gibi nakliyelerin hesaplandığı yer Nakliye Pozları menüsüdür.

 

 Nakliye Pozları menüsüne ulaşıldığında ilk nakliye pozunun bilgileri görüntülenir.

 

 N.YF.01'in anlamı 'nakliye yeni fiyatı-1'dir. Eğer N.YF.01 değil de T.YBF.01 veya Nakliye-01 gibi ifadeler kullanmak isterseniz N.YF.01 yazısını Nakliye-01 olarak değiştirin. Pozu alanında tırnak işareti (“ ”) ve tek tırnak işareti (‘ ’) kullanmayınız.

 

 Poz Bilgileri sekmesinde bulunan clip0278 butonundan yararlanıp, ilk açılışta gelen nakliye listesini İstanbul (Rumeli ve Anadolu) sabit nakliyelerine veya şablon olarak kullanılmak istenen (önceden düzenlenmiş) Benim Poz Kitaplarım'dan biri ile değiştirmek olanaklıdır.

 

 Kullanıcı, yeni bir iş dosyası açıldığında hangi nakliye şablonunun ilk değer olarak geleceğini Otomasyon Seçenekleri>Genel İşlemler penceresinde belirleyebilir. Bir seçim yapılmamışsa Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın şablonu kullanılır.

 

 Burada nakliye pozları ve diğer bilgilerde yapılan düzenlemeler, başka işlerde kullanılmak üzere saklanmak istenirse Poz Bilgileri sekmesinde Şablon Olarak Kaydet düğmesinden yararlanılır.

 

 Daha önce başka bir işte hazırlanıp şablon olarak kaydedilen bir nakliye bilgileri dosyası burada kullanılmak istenirse Şablondan Getir düğmesinden yararlanılır.

 

 Mesafe Tutanağı ve Nakliye Birim Fiyatları İcmali sayfaları da aynı isimli sekmelerde hazırlanır.

 

 _BulletBlue Nakliye Pozu Birim Fiyatını Hesaplamak

 _BulletBlue Nakliye Birim Fiyatının Hesabını Yazdırmak

 _BulletBlue İmalatlardaki Nakliye Oranlarının Girilmesi

 

 

 Not: Bu menünün görünür duruma gelmesi ve yaklaşık maliyet hesaplanırken bayındırlık yöntemi ile nakliye hesabı yapılabilmesi için Otomasyon Seçenekleri'nde Nakliye hesabı yapılsın seçeneği işaretli olmalıdır.