Metraj ve Ataşman

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Bir Pozda Metraj Hazırlamak

 _Bullet Metraj İşlemleri penceresinde listelenmiş pozlardan metraj cetveline girmek istediğinizin üzerinde durup clip0062 düğmesine tıklatın.

       _Bullet Bölümlerin metrajını ayrı ayrı yapmak istiyorsanız clip0069 düğmesinden yararlanıp bölümlerinizi tanımlayın.

 _Bullet Boy, en, yükseklik bilgileri gerektirmeyen metrajlarda ilgili kutuyu tıklatıp işaretleyin.

  clip0129

 _Bullet Boy, En ve Yükseklik olan sütun adlarını değiştirmek istiyorsanız Düzen>Başlıkları Tanımla seçeneğini kullanın.

 

 clip0118

 _Bullet Adet, Boy, En ve Yükseklik hücrelerine girilen veya hesaplanan değerlerin virgülden sonra tüm haneleri alınır, ancak bunların çarpımı ile bulunan Azı hücresinin değerinin virgülden sonra 3 hanesi kullanılır.

 _Bullet Satır satır gerekli bilgileri girin.

 _Bullet Yanlış yazılan formül olursa son sütunda uyarı işareti clip0534 çıkar. Bu uyarı işareti üzerinde çift tıklanıp hatanın ayrıntısı öğrenilebilir.

 

 clip0568

 

 Bu hata bilgisi pencerenin sol altında da yer alır.

 

 clip0569

 

 _Bullet Mevcut bir satırın aynısını yeni bir satır olarak yazmak için, satır üzerinde F2'ye basın.

 _Bullet Yazdığınız son satırın aynısını yeni bir satır olarak açsın istiyorsanız clip0079 kutusunu işaretleyin.

 _Bullet Bölüm değiştirmek için sağ-sol ok düğmelerini clip0130 kullanın.

 _Bullet Diğer pozlarda metraj hazırlamak için Poz No'yu clip0131 veya clip0132 düğmelerinden yararlanıp değiştirin.

 

 

 _BulletBlue Excel'den Metraj Cetveli Getirmek

 _BulletBlue Metraj Cetveli'ni Excel'e Göndermek

 _BulletBlue Bölüm Tanımlamaları Yapmak

 _BulletBlue Alt Bölüm Tanımlamak

 _BulletBlue Bir Satırın Aynısını Yeni Bir Satır Olarak Eklemek

 _BulletBlue Metraj Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak/Kopyalamak

 _BulletBlue Metraj Satırları Arasına Satır Eklemek

 _BulletBlue Metrajı Yapılmış Pozdan Metraj Kopyalamak

 _BulletBlue Metrajı Yazdırmak

 _BulletBlue Formül Yazmak

 _BulletBlue Minha (-, eksi) Satırı Yapmak