TOKİ-Blok ve Kat Metrajları

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Blok ve Kat Tanımları

 

 Bu menüde çok sayıda bloktan oluşan işlere ait metraj işlemleri ve diğer bazı gelişmiş işlemler yapılabilir. TOKİ'nin yaygın olarak kullandığı formata uygun olarak geliştirilen bu menüde ayrıca kat alanları (m2) kullanılarak blok m2'leri ve yapının toplam alanı da hesaplanabilir.

 

 Vurgulanması gereken bir başka özellik ise özellikle Excel'de hazırlanmış olan inşaat, tesisat ve elektrik gruplarına ait kat metrajlarının bu menüde kolaylıkla programa alınabilmesidir.

 

 _Bullet Blok Oluştur düğmesi ile gelen pencerede projedeki bloklarınızı tanımlayın.

 

clip0078

 

 _Bullet Blok adının ve sayısının yazıldığı bu pencerede istenilirse Şablonlarımdan Getir özelliğini kullanın.

 

 clip0080

 _Bullet Şablonlarımdan Getir düğmesi ile daha önce bu programla hazırlanıp şablon olarak kaydedilmiş olan dosyalarda biri seçilerek kat ve poz bilgileri buraya getirilebilir.

 _Bullet Bir blokun kat metrajları Excel dosyası olarak mevcutsa bulunulan blok altına getirilebilirler. Bunun için Düzen>Excel'den Getir yapılmalıdır.

 _Bullet Getirilecek Excel dosyasının sütun adlarının Poz, Tanımı, Olcu, ... şeklinde olması şarttır. Bu ilk üç sütundan sonra gelenler ise kat olarak algılanıp getirilirler.

 

 clip0137

 

 _Bullet Bir bloğa ait katları tanımlamak için clip0081 düğmesini kullanın. Burada 50 Adet hazır kat satırı verilmiştir. Sırasıyla kullanılacak katların adı, adedi ve alanı (m2) bilgilerini girin. Bilgileri işlenen katların Görüntülensin sütunlarını Evet yapın.

 _Bullet Sık kullanılan kat isimleri varsa, daha sonra çağrılabilmek için şablon dosyasına aktarın.

 _Bullet Kat Düzenle penceresi kapatıldığında tanımlanmış her bir kata ait bir sütun oluştuğunu gözleyin.

 _Bullet clip0018 ile metraj yapılacak pozu/pozları seçin.

 _Bullet Soldaki açılır pencereden yararlanıp istediğiniz kitabı seçin.

 _Bullet Gelen birim fiyatlar penceresinde poz no'nun ilk iki-üç karakterini yazarak pozunuza ya da çok yakınına ulaşın.

 _Bullet Ulaştığınız bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için clip0166 düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Pozların üzerinde çift tıklatarak veya Enter ile, çalışma sayfasına ekleyin.

 _Bullet Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya Seçili Pozları Gönder düğmesinin tıklatılması gerekir.

 _Bullet Pencereyi kapatın.

 _Bullet Her bir kata ait miktar bilgilerini girin.

 

 _BulletBlue Kat Metrajlarına ait Şablonlarım

 _BulletBlue Eşleştirme

 _BulletBlue TOKİ Blok ve Kat Metrajını Yaklaşık Maliyet Cetveli'ne Göndermek