Yaklaşık Maliyet İcmali

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Yaklaşık Maliyet İcmali

 

 Yüzdelerin neye göre hesaplandığı pencerenin sağ üstünde belirtilmiştir.

 

 clip0037

 

 Buradaki gruplar iş grupları menüsünde tanımlanmış olanlardır.

 

 Fiyatlı, fiyatsız, pursantajlı, pursantajsız ve ekranı Excel'e göndermek olmak üzere 5 farklı yazdırma seçeneği vardır.

 

 Her bir grubun önceki menülerde girilmiş bilgilerden oluşan tutarları Hesaplanan Tutar sütununda bulunurlar.

 

 _Bullet İşin toplamına tutar eklemek isterseniz clip0571 düğmesinin sağındaki oktan yararlanıp İşin Toplamına Eklenecek seçeneğini tıklatın.

 

 clip0572

 _Bullet İlavenin yüzde olarak mı maktuen mi yapılacağı belirtilir.

 

 clip0180

 _Bullet Eğer Diğer Giderler Tutar olarak girilecekse bu penceredeki clip0347 düğmesini tıklatıp ayrıntılı gider tablosu hazırlanabilir.

 

 DigerGider

 

 Diğer Giderler Tablosu penceresinde clip0071 düğmesini tıkladığınızda sıkça kullanılan dolaylı gider türlerinin adlarının listelendiği bir pencere görüntülenir. Kullanıcıya kolaylık için eklenen bu listenin adları zorunlu olmayıp, aynen kullanılmak zorunda değildir.

 

 Dolaylı giderlerinizi ve tutarlarını belirledikten sonra hesaplamış olduğunuz toplam tutarı clip0346 düğmesini tıklayıp İlave Giderler Tutar Olarak satırına gönderebilirsiniz.

 

 _BulletBlue Pursantajların Toplamını 100'den Farklı Yapmak

 _BulletBlue Yaklaşık Maliyetin Bir Kısmı Başka Yerde Hesaplanmışsa İcmali Hazırlamak