Yeşil Defter

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Yeşil Deftere Metraj Yapmadan Direkt Poz Girmek (TBF veya ATGB- İş Kalemleri Miktar Olarak Girilecek)

 

 Listelenmiş pozlardan her birinin ayrıntısı alttaki pencerededir.

 

 _Bullet Yeşil Defter Girişi sekmesinde iş grubunun doğru olmasına dikkat edin. Değilse çalışacağınız iş grubuna gelin.

 _Bullet clip0018 ile gelen pencereden pozları seçin.        

 _Bullet Listelenmiş pozların Sözleşmedeki İş Miktarları dosyası olduğuna dikkat edin. Anlaşılacağı gibi kullanılacak bir poz, mutlaka önce Sözleşmedeki İş Miktarları dosyasına kaydedilmiş olmalıdır.

 _Bullet Pencerede poz no'nun ilk iki-üç karakterini yazarak pozunuza ya da çok yakınına ulaşın.

 _Bullet Ulaştığınız bir pozun analizi, yapım şartları ve geçmiş yıllara ait birim fiyatlarını görmek için clip0166 düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Pozların üzerinde çift tıklatarak veya Enter ile çalışma sayfasına ekleyin.

 _Bullet Pozlar çalışılacak alana seçilerek de gönderilebilir. Bunun için işaretlenen pozların fare ile diğer alana sürüklenip bırakılması veya Seçili Pozları Gönder düğmesinin tıklatılması gerekir.

 _Bullet Miktar girmek istediğiniz poz üzerinde durup clip0062 düğmesine tıklatın.

 _Bullet Bir pozun tüm iş gruplarındaki miktarlarını görebilmek için Düzen>Pozun Bulunduğu İş Grupları seçeneğini tıklatın.

 _Bullet Bugüne kadar yapılan iş kalemlerinin tüm iş gruplarındaki miktarlarını toplu olarak görebilmek için Düzen>Pozun Bulunduğu İş Grupları seçeneğini tıklatın.

 

 

 _BulletBlue ATGB İşlerde Tamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek        

 _BulletBlue ATGB İşlerde Seçilen İmalatlara Gerçekleşme Yüzdesi Uygulamak

 _BulletBlue Yeşil Defterde Bir Poza Miktar Girmek

 _BulletBlue Yeşil Defterde Bir Poza Toplam Miktarı Girmek

 _BulletBlue Poz Eklemek

 _BulletBlue İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek

 _BulletBlue Yeşil Defter Satırlarını Dosya Sonuna Taşımak

 _BulletBlue Önceki Yeşil Defteri Yeniden Getirmek

 _BulletBlue Yeşil Defter Getirmek (Kopyalamak)

 _BulletBlue Yeşil Defter Kapağını Hazırlamak

 _BulletBlue Yeşil Defteri Yazdırmak

 _BulletBlue Yeşil Defteri İmzalayanlar

 _BulletBlue Yeşil Deftere İhzarat Miktarlarını Girmek

 

 

 

 Not :

 Bu menü (Yeşil Defter menüsü) sadece Teklif Birim Fiyatlı İş ve Anahtar Teslimi Götürü Bedelli İş'in Yapılan İşler clip0359 seçeneğinde görünür.