Nakliyeler

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Nakliye Metrajı

 

 Bu pencereye girerken yeşil deftere girmiş imalatların nakliye miktarları kendiliğinden yapılır. Kullanıcının yapması gereken bunları yazdırmak ve Yeşil Defter'e Gönder'mektir. Yeşil deftere bir kez gönderilmişse bu iş grubu pencerenin üstünde belirtilmektedir.

 

 clip0479        

 

 Bu örnekte nakliyelerin gönderildiği yeşil defterin iş grubu 07 Nakliyeler'dir.

 

 Nakliyelerin gönderildiği yeşil defterin iş grubunu değiştirmek için Düzen>Nakliyelerin Gideceği İş Grubunu Seç yazısı tıklanıp gelen listeden seçim yapılmalıdır.

 

 Nakliyelerin gönderileceği iş grubu olarak önceki seçimden farklı bir iş grubu seçilirse; bulunulan hakedişte önceden aktarılmış nakliyelerin silineceği uyarısı alınır. Bu uyarıya Evet yanıtı verilirse önceden gönderilmiş nakliyeler silinir.

 

 Nakliyelerin seçilen yeni gruba aktarılabilmesi için Yeşil Defter'e Gönder düğmesi tıklanmalıdır.

 

 Nakliye hesabı yapılması istenen işlerde, yapılan işler listesine her girişte nakliye metrajı hesabı yenilenir ve ilgili (tanımlanmış) yeşil deftere aktarılır. Böylece parasal tutarda olabilecek bir hata önlenir.

 

 Nakliye Metrajı'nda çıkmayan veya eksik hesaplanan nakliyeler varsa ilgili bilgi ve nakliye birim miktarlarının girildiği yer olan İşin Birim Fiyatları penceresinde Düzen>Nakliye Poz Bilgileri seçeneğinde düzeltilmelidir.

 

 

 Not :

 1- Bu menü sadece Teklif Birim Fiyatlı İş ile Anahtar Teslimi Götürü Bedelli İş'in Yapılan İşler clip0359 seçeneğinde ve Otomasyon Seçenekleri'nde Nakliye Hesabı Yapılsın kutusu işaretlenmişse görünür.

 

 2- Nakliye hesabı yapılsın olarak işaretlenmiş olan hakediş dosyalarında Yapılan İşler Listesi'ne her girişte nakliye miktarları yeniden hesaplanır ve yeşil deftere gönderilirler.