Hakediş İşlemleri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Ödenek Dilimleri

 

 Toplam ödeneğin sözleşme bedeline göre kontrolü burada yapılır. Fiyat farkı hesabı işin tümüne göre yapılıyorsa kullanılan aylık ödenek dilimleri burada yazılır.

 

 Fiyat farkı verilen işlerde, hesaplamalar kararname gereği aylık ödeneğe göre yapılacağından, aylık ödenek miktarları mutlaka doldurulmalıdır.

 

 Sonraki yıllara ait ödeneklerin girilebilmesi için clip0207 kutusundan yararlanılır.

 

 Fiyat farkı hesabında, aylık ödenekleri dikkate almak fiyat farkı kararnamesi gereğidir.

 

 clip0171

 

 Buna rağmen aylık ödenekleri göz önüne almadan hesaplama yapılmak istenirse ilgili kutu işaretsiz duruma getirilmelidir.

 

 Bu durumda hesaplamalar, yapılan hakediş kadar ödenek olduğu kabulü ile yapılır.

 

 Bu seçenekle çalışılsa bile, harcamaların kontrolü (ödeneğin aşılmasının kontrolü) için en azından yıllık ödeneğin girilmesi şarttır.

 

 Fiyat farkı verilen işlerde, aylık ödeneklerin doldurulmasında verilecek fiyat farkının da dikkate alınması gerekir; uygulama ayında yapılan işlerin tutarı ile fiyat farkı tutarının toplamının ödeneğe eşit olması gerekir.

 

 clip0519

 

 Ancak buna rağmen aylık ödenekler fiyat farkı hariç olmak üzere hesaplanmak istenirse, ilgili kutu işaretsiz duruma getirilmelidir.

 

 Girilen ayların toplamının yıl ödeneğini aşıp aşmadığı kontrol edilir.

 

 Girilen yılların toplamının sözleşme bedeline uygunluğu da kontrol edilir.