Hakediş İşlemleri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilecek)

 

 Anahtar teslimi (götürü) işlerde mutlak doldurulması gereken bir tablodur.

 

 Buradaki gruplar iş grupları menüsünde tanımlanmış olanlardır.

 

 Sol altta bulunan değerin clip0101 İşin Sözleşme Bilgileri menüsünden alındığına dikkat ediniz.

 

 _Bullet Her bir iş grubunun sözleşmedeki yüzdeleri burada girilir. Yüzdeler toplamının 100 olması gerektiği açıktır.

 _Bullet Yüzdeler Düzen>Sözleşmedeki İş Miktarlarından Yenile seçeneğiyle bulunabilir. Buradaki yüzde (pursantaj) sütununa virgülden sonra en fazla 6 hane girilmesi önerilir. Buna rağmen altı haneden büyük ondalık hane kullanmak mümkündür..

 _Bullet Bu yüzdeler Yapılan İşler Listesi'nde esas alınacağı için özenli girilmelidir.

 

 Burada clip0289 düğmesi tıklatılınca İş Grupları İcmali görünür.

 

 

Not: Mukayeseli keşif yapılıp iş artışı oluru alındıktan sonra hakediş yapılırken;

 1-Artan imalatlar ayrı bir iş grubunda gösterilip hakediş yapılacaksa İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları penceresinde Artan İmalatlar iş grubunun yüzdesi elle girilmelidir.

 2-İş kalemlerinin artan kısımları ayrı bir poz (diyelim 16.001/MK+) olarak gösterilip hakedişe öyle konulacaksa İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları kesinlikle değiştirilmemelidir.