Hakediş İşlemleri

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İş Gruplarının Aylık Ödenekleri

 

 İş programı düzgün olarak yapılmışsa aylık ödenekler de belirlenmiş demektir. Pencerenin sağ altında iş programı menüsünden alınan aylık değerler bilgi amacıyla gösterilirler.

 

 Her bir iş grubu için ayrı fiyat farkı hesabı yapılmak istenirse buradaki bilgilerin girilmesi şarttır.

 

 Sonraki yıllara ait ödeneklerin girilebilmesi için clip0207 kutusundan yararlanılır.

 

 Fiyat farkı hesabında, aylık ödenekleri dikkate almak fiyat farkı kararnamesi gereğidir.

 

 clip0171

 

 Buna rağmen aylık ödenekleri göz önüne almadan hesaplama yapılmak istenirse ilgili kutu işaretsiz duruma getirilmelidir.

 

 Bu durumda hesaplamalar, iş grubunda yapılan iş kadar ödenek olduğu kabulü ile yapılır.

 

 Fiyat farkı verilen işlerde, aylık ödeneklerin doldurulmasında verilecek fiyat farkının da dikkate alınması gerekir; uygulama ayında yapılan işlerin tutarı ile fiyat farkı tutarının toplamının ödeneğe eşit olması gerekir.

 

 clip0519

 

 Ancak buna rağmen aylık ödenekler fiyat farkı hariç olmak üzere hesaplanmak istenirse, ilgili kutu işaretsiz duruma getirilmelidir.