Aşırı Düşük Sorgulaması

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Sorgulanacak İş Kalemleri (İdareler için)

 

 Otomasyon Seçenekleri penceresinde Aşırı Düşük Sorgulaması>Hesaplamaları>Her Girişte Yenile durumunda ise bu pencereye girerken hesaplamalar yapılır. Hesaplamada YM (yaklaşık maliyet) toplamı kullanılmıştır. Elle girilen bir toplama göre sorgulama istenirse Düzen>Yenile>Girilen YM Tutarından Sorgulama Yap seçeneği kullanılır.

 

 clip0538        

 _Bullet Her bir kalemin yaklaşık maliyete oranı (Tutar/YM) ile bu oranların kümülâtif toplamının da gösterildiği listede aşırı düşük durumunda sorgulanması gereken iş kalemleri Evet olarak işaretlenmiş durumdadır.

 _Bullet Tutarlarına bakılarak büyükten küçüğe doğru sıralanmış bu listenin sıralaması Poz No'ya göre sırala kutusu işaretlenerek değiştirilebilir.

 _Bullet İdare, Yazdır>Açıklama İstenilecek İş Kalemleri (Aşırı Düşük Yazısının Ekidir) seçeneğini kullanarak yazdıracağı belgeyi, aşırı düşük bulduğu teklif sahiplerine yazacağı yazı ekine koymalıdır.

 

 clip0531

 

 Bu listede analizli olan pozların satır başlarındaki kutu yeşil renkle (clip0532), tesisat pozları ise kırmızı renkle (clip0533) belirtilirler. Satır başlarındaki hücresinde renk olmayan pozlar ise bir analiz sonucu oluşmayıp, fiyatı direkt olarak girilen yani rayiç olarak kabul edilen pozlardır.

 

 clip0532 : Analizli poz

 clip0533 : Tesisat pozu

 

 

 

 Aşırı Düşük İşlemleri Adımları (İdare için)

 

 KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri