Aşırı Düşük Sorgulaması

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Açıklanacak İş Kalemleri (İstekliler için)

 

 Otomasyon Seçenekleri penceresinde Aşırı Düşük Sorgulaması>Hesaplamaları>Her Girişte Yenile durumunda ise bu pencereye girerken hesaplamalar yapılır. Hesaplamada YM (yaklaşık maliyet) toplamı kullanılmıştır. Elle girilen bir toplama göre sorgulama istenirse Düzen>Yenile>Girilen YM Tutarından Sorgulama Yap seçeneği kullanılır.

 

 clip0538        

 _Bullet Tamam ile işlem sürdürülürse sıralı iş kalemleri listesi oluşur.

 _Bullet İdarenin Açıklama Listesi düğmesi ile açılan pencerede aşırı düşük açıklaması için idareden alınan yazıda belirtilen iş kalemleri Evet olarak, diğerleri ise Hayır olarak belirtilerek pencere Uygula ile kapatılır.

 _Bullet Sıralı yapılacak bu işlemlerden sonra analiz verilmesi gerekenler ile sadece liste olarak sunulması gereken iş kalemleri belirlenmiştir.

 _Bullet Bu listede her bir iş kaleminin bu iş'teki birim fiyatı, varsa ait olduğu kurum adı ve fiyatı görüntülenir.

 _Bullet İşin birim fiyatları dosyasındaki fiyatı (teklif fiyatı) çalışılan yılın kurum birim fiyatından küçük olan veya bir kuruma ait olmayan pozlar kırmızı olarak belirtilirler.

 _Bullet Teklifinin aşırı düşük bulunduğuna dair açıklama istenen istekli, vereceği yanıtın ekine Analiz Gerektirmeyenler (Cevap Yazısının Ekidir) ve Analiz Verileceklerin Listesi (Cevap Yazısının Ekidir) seçeneğini kullanarak yazdıracağı belgeler ile gerekli analizleri ve ilgili belgeleri de koymalıdır.

 

 Önemli:

 1- Her pozun nakliyesi kendi altında hesaplanacak şekilde çalışılıyorsa buradaki teklif fiyatlarının nakliye bedeli dâhil olarak gösterildiğine dikkat ediniz.

 

 2- Boru montaj bedelleri hesaplansın seçeneği ile çalışılıyorsa buradaki teklif fiyatlarının boru montaj bedeli dâhil olarak gösterildiğine dikkat ediniz.

 

 

 clip0531

 

 Bu listede analizli olan pozların satır başlarındaki kutu yeşil renkle (clip0532), tesisat pozları ise kırmızı renkle (clip0533) belirtilirler. Satır başlarındaki hücresinde renk olmayan pozlar ise bir analiz sonucu oluşmayıp, fiyatı direkt olarak girilen yani rayiç olarak kabul edilen pozlardır.

 

 clip0532 : Analizli poz

 clip0533 : Tesisat pozu

 

 Ayrıca bir pozun Tesisat Pozu mu Analizli Poz mu olduğu, poz satırı üzerinde iken pencerenin sol altında da belirtilir.

 

 Penceredeki süzme özelliğinden yararlanılıp Analizli pozları göster, Tesisat pozlarını göster ve Rayiç pozlarını göster seçenekleri ile istenenler listelenebilir.

 

 

 

 Aşırı Düşük İşlemleri Adımları (İstekli için)

 

 KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri