Aşırı Düşük Sorgulaması

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Analiz Girdileri Sorgulaması (Sıralı Analiz Girdileri)

 

 Yenile ile sıralı iş kalemleri listesinde bulunan ve analizli olan (inşaat) iş kalemlerinin aktarmasız analizleri yeniden hesaplanarak her bir iş kalemi için sıralı analiz girdileri listesi oluşur. Ancak bu işlemin sağlıklı olması için kullanılmış iş kalemlerinin işin analizleri penceresinde hesaplanmış olması gerektiği açıktır.

       Pencereye girerken analizler kontrol edilir. Yaklaşık maliyette olduğu halde işin analizleri dosyasında henüz analizi olmayan veya analizi olduğu halde hesaplanmadığı için fiyatı sıfır olan analizler bir uyarı penceresinde görüntülenir.

 

 Yanlış hesaplamalara neden olacağı için uyarı penceresinde belirtilen eksiklikler giderilmeden sonraki adımlara geçilmemelidir. Zaten program da sonraki pencereyi açsa bile sonuçların yazdırılması seçeneklerini kapatır.

 _Bullet Analizlerde kullanılmış rayiçlerden (girdilerden) herhangi bir maliyet grubuna bağlanmamış olanlar varsa bu duruma ait bir uyarı alınır.

 

 clip0539

 

 _Bullet Tamam tıklatıldığında gelen pencerede tanımlamalar yapılmalıdır.

 _Bullet Bu tanımlamaların eksikliği yanlış hesaplamalara neden olacağı için sonraki adımlara geçilmemelidir. Zaten program da sonraki pencereyi açsa bile sonuçların yazdırılması seçeneklerini kapatır.

 _Bullet Burada her bir iş kaleminin kârsız fiyatının %3 ve %15'i hesaplanarak gösterilir. Buradaki analiz girdileri tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış ve tutarların kümülâtif toplamı gösterilmiştir.

 _Bullet Her bir iş kalemine ait girdiler, güncel Kamu İhale Tebliği'ne göre incelenmiş ve açıklama istenecek/istenmeyecek olarak işaretlenmiş haldedir.

 

 Bu listede yaklaşık maliyette kullanılan analizli pozlar yer alırlar. Bazı pozların satır başlarındaki kutu koyu renkle (clip0524) işaretlenmiştir. Bu işaret sorgulanması gereken poz anlamına gelmektedir ve açıklama istenecek/istenmeyecek analiz girdileri bunlardan elde edilmektedir.

 

 clip0524 : Sorgulanması gereken pozlar

 

 Analiz Girdileri düğmesi tıklatılarak gidilecek pencerede idare ve istekli için ayrı sekmeler vardır.

 

 

 _BulletBlue Analiz Girdilerini Maliyet Grubuna Bağlamak

 

 KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri