Aşırı Düşük Sorgulaması

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İdareler İçin Analiz Girdileri

 

 Analiz Girdileri düğmesi tıklatılarak gelen pencerede idare ve istekli için ayrı sekmeler vardır.

 

 Otomasyon Seçenekleri penceresinde Aşırı Düşük Sorgulaması>Hesaplamaları>Her Girişte Yenile durumunda ise bu pencereye girince analiz girdileri listelenir. Liste hazır değilse Yenile düğmesi kullanılır.

 

 Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdi için açıklama istenilip istenilmeyeceği her analiz için ayrı ayrı değerlendirilir.

 Girdinin, bir analizde bile açıklama istenilecek olarak yer alması, bu listede açıklama istenilecek olarak yer alması için yeterlidir.

 İşçilik girdilerinin, tutarları ne olursa olsun, açıklama istenilecek girdilerden olduğu unutulmamalıdır.

 Penceredeki süzme özelliğinden yararlanılıp Açıklama İstenilmeyecek Girdiler listelenebilir.

 

 İdare, Açıklama İstenilmeyecek Girdiler (Aşırı Düşük Yazısının Ekidir) seçeneğini kullanarak yazdıracağı belgeyi, aşırı düşük bulduğu teklif sahiplerine yazacağı yazı ekine koymalıdır.

 

 

 KİK Genel Tebliğinin Aşırı Düşük Hakkındaki Bölümleri

 

Geri Dön