Aşırı Düşük Sorgulaması

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

İdareler için Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri

 

 İdarenin yaptığı aşırı düşük sorgulaması sonucunda mutlaka yazdırılması gereken belgeler bu menüde toplu olarak düzenlenip yazdırılabilir.

 

 Aşırı düşük hesaplamaları sırasında göz ardı edilmiş uyarılar varsa program buradaki bazı belgelerin yazdırılması engeller.

 

 Yaklaşık maliyette olduğu halde işin analizleri dosyasında henüz analizi olmayan veya analizi olduğu halde hesaplanmadığı için fiyatı sıfır olan analizlerin olması durumu ile analizlerde kullanılmış rayiçlerden (girdilerden) herhangi bir maliyet grubuna bağlanmamış olanların varlığı listelenen bazı belgelerin yazdırılması engeller. Bahsedilen eksiklikler yanlış hesaplamalara neden olacağı için mutlaka giderildikten sonra buraya gelinmelidir.

 

 Seçilmiş belgeler kullanıcının isteğine göre yazdırılmak üzere açılır veya ilerde kullanılmak üzere oluşturulup saklanırlar.

 

 Belgenin adı üzerinde çift tıklamak sadece o belgeyi açar.

 

 Belgelerin Word/Excel/Pdf seçeneklerinden hangisine göre oluşacağı ilgili kutu tıklatılarak belirlenir.

 

 Belgelerle ilgili diğer seçeneklere sağda üstten aşağı doğru yer alan clip0111 yazısı tıklatılıp ulaşılır.

 

 clip0097

 

 Sağ üstte bulunan clip0582 işareti tıklatılarak açılır-kapanır pencere sabitlenebilir.

 

 Pencereyi tekrar açılır-kapanır pencere durumuna getirebilmek için bu kez sağ üstteki clip0094 işareti tıklatılır.

 

 Kaydet/sakla seçeneği işaretliyken Belgeleri Oluştur düğmesi tıklatılırsa istenen belgeler YM Belgeleri\ADS Belgeleri\İdare dizinine kaydedilirler.

 

 YM Belgeleri\ADS Belgeleri klasörünün bulunması istenen yer (Masaüstü veya Belgelerim) kullanıcı tarafından burada işaretlenerek belirtilmelidir. İlk değer olarak her zaman masaüstü alınır.

 

 Oluşturulan belgeler seçime göre masaüstü veya belgelerim'de 2 farklı biçimde yer alabilirler. Tüm belgeler tek klasör içinde de toplanabilir, her bir iş grubu adıyla açılan farklı klasörler içinde de toplanabilir. Bu seçimi kullanıcı yapmalıdır.

 

 Belge oluşturma tamamlandığında Belge Klasörünü Aç düğmesi tıklanıp hazırlanmış belgeler listelenir.

 

 Aç/göster seçeneği işaretliyken Belgeleri Oluştur düğmesi tıklatılırsa istenen tüm belgeler yazdırılmak üzere açılırlar.

 

 

 Önemli Not: Programda, değişikliklerin hemen uygulandığı ve öncelikle güncellenen çıktılar Word ve pdf formatında olanlardır. Bütün çıktıların kontrol edilmesi gerekmekle birlikte, özellikle Excel formatı kullanıldığında daha bir dikkatle gözden geçirilmelidirler.