Mukayeseli Keşif

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Mukayeseli Keşif İşlemleri (ATGB-İş Kalemleri Yüzde Olarak Girilmiş)

 

 Ana menüden Hakediş İşlemleri>Mukayeseli Keşif (%10 İş Artışı) seçeneği tıklatılarak gelinen pencerede sözleşmedeki iş kalemleri bilgileri hazırdır.

 

 Mukayeseli keşfe girerken sözleşmedeki pursantajların toplamının 100 olup olmadığı kontrol edilir. Eksik bilgiler varsa bu menüye giriş engellenir ve kullanıcı uyarılır.

 

 

clip0537

 

 Uyarı dikkate alınarak önerilen işlemler yapılmalıdır. Eksik bilgiler tamamlanmadıkça mukayeseli keşfe girilemez.

 

 Bilgiler eksik olduğu veya hiç girilmediği halde mukayeseli keşfe ulaşılmak istenirse, Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresinde herhangi bir pozun pursantajına 100 değeri yazılıp program yanıltılabilir. Bu sayede mukayeseli keşfe girmek mümkün olur. Ancak bu yöntem hatalara neden olacağı için kullanılmamalıdır.

 

_Bullet İşin sözleşme bilgilerinden alınan bilgileri gözleyin.

 _Bullet Düzen>Yaklaşık Maliyet Bilgileri yazısı tıklanıp gerekli bilgileri girin.

 

 clip0557

 _Bullet Buradaki Sözleşme Bedeli değeri İşin Sözleşme Bilgileri'nden alınır. İşin Yaklaşık Maliyeti ise burada girilmelidir. Bu bilgilerden işin varsayılan tenzilatı (öngörülen iskontosu) hesaplanmaktadır.

 

 clip0558

 

 Örnekte; sözleşme bedeli 250.000 TL, yaklaşık maliyeti 280.000 TL olan bir işin varsayılan tenzilatı [=100*(280.000-250.000)/280.000] yüzde 10,7143 olarak hesaplanır.

 _Bullet Yıl bilgisi ise mukayeseye girecek kurum pozlarının birim fiyatlarının yılını belirlemek için kullanılır.

 _Bullet Poz silmek, düzeltmek gibi işlemler buraya bilerek konulmamıştır. Böyle bir ihtiyaç oluşursa Sözleşmedeki İş Miktarları menüsüne gidilerek yapılmalıdır.

 _Bullet Yeni giren pozlar için Düzen>Poz Ekle özelliğini kullanın.

 _Bullet Artan veya eksilen pozlar için (artan/eksilen miktarları gösteren) metraj yapılarak ilgili pencerelerinde Mukayeseliye Gönder işlemi yapılmış pozlar da burada hazırdırlar.

 _Bullet Yapımından tümüyle vazgeçilen pozları işaretleyip Düzen>Seçili Pozları Vazgeçilen Olarak Belirle yazısını tıklatın.

 _Bullet Artan imalat pozlarını işaretleyip Düzen>Seçili Pozları Artan Olarak Belirle yazısını tıklatın.

 _Bullet Azalan imalat pozlarını işaretleyip Düzen>Seçili Pozları Eksilen Olarak Belirle yazısını tıklatın.

 _Bullet Yeni giren pozların artan olarak işaretlenmesinin zorunlu olduğunu unutmayınız.

 _Bullet İşin sözleşmesinde olmayan bu poz satırının kullanıcıyı uyarmak için kırmızı renkli olduğunu gözleyin.

 _Bullet İleri ile Artan İmalatlar penceresine ulaşın.