Yeni Analiz Yapmak/Düzeltmek (Sihirbazı Kullanarak)

Ana Sayfa 

 

Yeni Analiz Yapmak/Düzeltmek (Sihirbazı Kullanarak)

 _Bullet İşin Analizleri veya Analiz Dosyalarım penceresinde clip0415 düğmesini tıklatın.

 _Bullet Gelen Analizli Pozun Bilgilerini Tanımlamak penceresinde analiz yapacağınız poza bir numara verin: YFA-01, ÖZEL-01, ... gibi sizin belirleyeceğiniz bir poz numarasıdır.

 _Bullet Pozun numarasını yazıp enter'a basınca Tanımı-Açıklaması hücresine ulaşın.

 _Bullet Bu poz gelinen analiz dosyasında varsa tanımı-açıklaması ve diğer bilgileri oradan alınır. Bu poz orada değil de ana birim fiyat dosyalarında mevcutsa bilgileri oradan alınır. Poz, adı geçen bu dosyalarda yoksa bilgileri boş gelir.

 _Bullet Pozun istenen diğer temel bilgilerini yazın. Yapım şartları kutusu istenirse boş geçilebilir.

 _Bullet Ileri ile sonraki Benzer Analizden Yararlanılacak mı? penceresine gelin.

 _Bullet Hazırlanmak istenen analize benzediği bilinen bir analiz varsa onun bilgilerinden yararlanılabilir. Bunun için Yapmak istediğiniz analiz mevcut bir analize benziyor mu? sorusunu Evet olarak işaretleyin.

 _Bullet Burada Evet seçeneği işaretlenirse; sonraki pencerede benzer analizi belirlemek üzere analiz kitapları listelenecektir.

 _Bullet Burada Hayır seçeneği işaretlenirse; pozun içerdiği rayiç satırları -sonraki pencerede- kullanıcı tarafından serbestçe girilebilecektir.

 _Bullet Ileri ile sonraki Yararlanılacak (Benzer) Analizli Pozu Seçmek penceresine gidin.

 _Bullet Hazırlamakta olduğunuz analize benzediği bilinen analizi listede bulup üzerinde durun.

 _Bullet Listelenen analiz kitabını değiştirmek için soldaki açılır pencereden yararlanın.

 _Bullet Benzer analizin üzerinde durduğunuzda Yararlanılacak Pozun Bilgileri listelenir. Bunları inceleyip yararlanılacak analiz olduğundan emin olun.

 _Bullet Ileri ile sonraki Rayiç Bilgilerini Düzenleme penceresine gidin.

 _Bullet Yeni satır açmak için +Satır Ekle düğmesinden yararlanın.

 _Bullet Rayiç tablosunu doldurun. (rayiç pozu, tanımı, birimi, miktar ve birim fiyatı bilgilerini yazın.)

 _Bullet Burada mevcut olduğunu bildiğiniz bir rayici listeden seçmek yerine onun poz numarasını tam olarak yazmanız gerekir.

 _Bullet Rayiç no hücresine yazıp enter'ladığınız bir poz ana birim fiyat kitaplarında varsa tanımı ve birimi bilgileri hazır gelir.

 _Bullet Yeni bir malzeme veya işçiliği (rayici) direkt olarak kaydetmek de mümkündür. Örnek olarak fatura ile analize girmesi gereken bir malzeme;

 

 FAT-01        ÖZEL İMAL EDİLEN İZOLASYON ŞİLTİ        m2 şeklinde yazılabilir.

 _Bullet Girdiğiniz bilgilere bağlı olarak analizli pozun oluşan fiyatını gözleyin.

 _Bullet Analizin tamamlandığını düşünüyorsanız Ileri ile sonraki Rayiç Bilgilerini Karşılaştırma penceresine gidin.

 _Bullet Analizde kullanılan rayiç pozlarının ilgili poz dosyasında olanları maviye boyanmış olarak listelenirler.

 _Bullet Program burada rayiç olarak kullanılan pozların birim fiyat dosyasında kayıtlı olduğunu, kullanıcıya seçenek sunmak için belirlemiştir.

 _Bullet İşaretliler poz dosyasında zaten var, poz dosyasındaki fiyatlar mı kullanılsın? sorusu Evet olarak işaretlenirse çakışan pozların tanımı, birimi ve özellikle birim fiyatı -burada yazılanlar değil- mevcut dosyadan alınarak kullanılır.

 _Bullet Soruya Hayır yanıtı verilip işlem sürdürülürse, çakışan pozların tanımı, birimi ve birim fiyatı olarak burada yazılanlar kullanılır.

 _Bullet Evet/Hayır seçenekli soruya uygun yanıtı verin.

 _Bullet Ileri ile sonraki Analizin Onaylanması (tamamlanması) penceresine ulaşın.

 _Bullet Buradaki bilgiler kullanıcının kontrolü için listelenmiştir ve henüz geçici hafızada tutulmaktadır.

 _Bullet İstenirse yazdırılıp inceleme olanağı da vardır.

 _Bullet Bilgilerde düzeltme yapmak gerekiyorsa Geri düğmesinden yararlanılıp ilgili pencerelere dönülebilir.

 _Bullet Kaydet düğmesi ile oluşmuş bilgiler ilgili dosyalara yazılırlar.

 _Bullet Kaydet ile yapılan analiz her zaman ulaşılabilecek şekilde bulunulan analiz dosyasına, fiyatı da içeren bilgileri ise ilgili poz dosyasına kaydedilirler.

 _Bullet Rayiç olarak kullanılan pozların da poz dosyasına buradaki bilgileriyle kaydedileceğine dikkat ediniz.

 _Bullet Son ile pencereyi kapatın.

 

Geri Dön