Mukayeseli Keşif

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Azalan İmalatlar

 

 Program, azalan ve vazgeçilen olarak işaretlenmiş iş kalemlerini listeler. Ayrıca her bir pozun ait olduğu kitaptaki ilgili yıla ait birim fiyatı alınarak buraya getirilmiştir. Azalan her bir pozun YM yılına göre azalan tutarı, toplam YM değerine bölünerek yüzdesi bulunur. Bu yüzde ile sözleşme bedelinin çarpımı ise sözleşme koşullarına göre azalan tutarı verir. Vazgeçilen imalatlar için ise burada işlem yapılmaz, sözleşmedeki pursantajı doğrudan buradaki sütuna yazılarak kullanılır.

 

 Azalan bir iş kaleminin hesabını örnekleyelim:

 

 Sözleşme bedeli 250.000 TL, yaklaşık maliyeti 280.000 TL olan bir iş'te mukayeseli keşif yapalım.

 

 clip0557

 

 clip0558

 

 2011 Yılı birim fiyatı 2.875,50 TL olan 23.051 poz numaralı iş kalemi, sözleşmeye göre 0,40 ton azalmış olsun.

 

 Bu azalma YM fiyatlarına göre 0,40x2875,50=1150,20 TL'lik bir azalma demektir.

 

 Yine bu azalma YM tutarına göre [=100x(1150,20/280000)] yüzde 0,410786'lık bir pursantaj azalması anlamına gelir.

 

 Yüzde 0,410786'lık bir pursantaj azalması ise sözleşme fiyatlarıyla [=(0,410786x250000)/100] 1026,96 TL azalma olduğunu gösterir.

 

 _Bullet Azalma miktarını gözleyin/girin. Azalan miktara ait metraj yapılıp Mukayeseliye Gönder işlemi yapılmış pozlar da burada hazırdırlar.

 _Bullet Yazdır ile azalan imalatlar listesini yazdırın.

 _Bullet İleri ile İş Artış İcmali'ne ulaşın.

 

 

 Not-1: Artma veya azalma yapılan iş grubunun toplamının icmale yansıması için son pencere olan % 10 İş Artış İcmali penceresine kadar gidilerek işlem tamamlanmalıdır.

 

 Not-2: Azalan imalatlar yaklaşık maliyetin hazırlandığı yıla göre hesaplandıktan sonra buna göre pursantajları bulunup bulunan pursantajların sözleşme bedeli ile çarpımına göre azalan imalatların bedeli bulunur.

 

 Not-3: Onay alınarak kullanılmış özel imalatların (pozların) bedeli fiyat farkı verilen işlerde şöyle hesaplanmalıdır: Bu imalata ait faturanın onaylandığı tarihteki birim fiyatı, hakedişe ait fiyat farkı hesabındaki Pn değerine bölünerek sözleşme fiyatlarına indirgenir. Örneğin Özel-08'in onaylı faturadaki birim fiyatı 50 TL ve fatura onay tarihindeki aya ait Pn=1,050 olsun. Bu fiyat sözleşme koşullarına indirgenirken 50/1,05=47,62 TL alınır.