Mukayeseli Keşif

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Artan İmalatlar

 

 Program, artan olarak işaretlenmiş iş kalemlerini listeler. Ayrıca her bir pozun ait olduğu kitaptaki ilgili yıla ait birim fiyatı alınarak buraya getirilmiştir. Varsayılan tenzilat (öngörülen indirim) uygulanarak bulunmuş birim fiyatlar da hazırdır. Kullanıcı bu kalemler için yüklenici ve idarenin mutabakat sağladığı ve tutanağa bağladığı anlaşma birim fiyatını girer.

 _Bullet Artma miktarını gözleyin/girin. Artan miktara ait metraj yapılıp Mukayeseliye Gönder işlemi yapılmış pozlar da burada hazırdırlar.

 _Bullet İhale makamı harcama yetkilisince uygun görülüp yüklenici ile mutabakat sağlanan fiyatları Anlaşma Birim Fiyatı sütununa girin.

 _Bullet Anlaşma BF'ını elle girmek dışında seçenekler de vardır. Bunlar Düzen>Seçililerin Anlaşma BF'ını Tenzilatlı BF'tan Al ve Düzen>Seçililerin Anlaşma BF'ını YM Yılı BF'ndan Al seçenekleridir.

 _Bullet Buradaki YM Yılı Birim Fiyatı değeri ait olduğu ana BF kitabından ilgili yıla göre alınır. Pozun hangi BF kitabına ait olduğu ise İşin Birim Fiyatları'ndan okunur. Anlaşılacağı gibi fiyatı sıfır olan pozların doğru ana BF kitabına bağlı olup olmadığı İşin Birim Fiyatları'nda kontrol edilmeli, gerekirse Pozun Bilgilerini Seçilen Ana BF Kitabı'ndan yenile işlemi ile kitap tipi ataması yapılmalıdır.

       _Bullet Yazdır ile artan imalatlar listesini yazdırın.

 _Bullet İleri ile Azalan İmalatlar penceresine ulaşın.

 

 

 Not-1: Artma veya azalma yapılan iş grubunun toplamının icmale yansıması için son pencere olan % 10 İş Artış İcmali penceresine kadar gidilerek işlem tamamlanmalıdır.

 

 Not-2: Artan imalatlar yaklaşık maliyet yılı birim fiyatlarına, öngörülen tenzilatın uygulanması ile bulunan fiyatlara göre hesaplanabilir ancak bu şart değildir. Esas olan ihale makamı harcama yetkilisince uygun bulunan ve adına anlaşma birim fiyatları denilen fiyatların kullanılmasıdır. Anlaşma fiyatlarına göre bulunan tutarın sözleşme bedeline oranı artan imalatlara ait yüzde (pursantaj) olarak belirlenir.

 

 Not-3: Onay alınarak kullanılmış özel imalatların (pozların) bedeli fiyat farkı verilen işlerde şöyle hesaplanmalıdır: Bu imalata ait faturanın onaylandığı tarihteki birim fiyatı, hakedişe ait fiyat farkı hesabındaki Pn değerine bölünerek sözleşme fiyatlarına indirgenir. Örneğin Özel-08'in onaylı faturadaki birim fiyatı 50 TL ve fatura onay tarihindeki aya ait Pn=1,050 olsun. Bu fiyat sözleşme koşullarına indirgenirken 50/1,05=47,62 TL alınır.