İş Artışı Onayından Sonra Hakediş Düzenlemek

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Hakedişe Girecek Miktarla Oynamak (Üçüncü Yol)

 

 Mukayeseli keşif hazırlanıp artma ve eksilme miktarları belirtilmiş olan pozların Hakediş İşlemleri>Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde iş artışı dâhil pursantajları ve tutarları vardır.

 

 _Bullet Yeşil defter penceresine gelin ve Poz Ekle ile yeni giren iş kalemlerini buraya ekleyin.

 

 clip0541                

 _Bullet Poz Ekle penceresinde her bir poz için hakedişe girilebilecek en fazla yüzde değeri belirtilmiştir. Mukayeseli keşif yapılıp onay alınmadıkça bu değer tüm pozlar için 100'dür. Ancak mukayeseliden sonra değişir.

 _Bullet Yeşil Defter Kayıt penceresinde bu iş kalemi tamamlandığında miktarının ne olması gerektiği En Fazla açıklamasıyla görüntülenir. (Bakınız: Ek Açıklama)

 

 clip0543

 _Bullet İmalat miktarını girin.

 _Bullet Tamamlanan imalat miktarlarını toplu olarak girmek için Tamamlanan İmalatları Toplu Olarak Girmek bölümünde anlatılanlardan yararlanın.

 

 

 Ek Açıklama: Sözleşmede 100 m3 olan 16.001/MK pozunun sözleşmedeki tutarının miktarına bölünmesiyle bulunan değer ne olursa olsun (diyelim 77,77 TL) iş artışı olurunda 100 m3 arttığı belirtilen bu poz için anlaşma fiyatı olarak farklı bir değer (diyelim 88,88) kullanılmış olabilir. Kısaca artan imalat olarak kullanıldığında bu pozun birim fiyatı değişmiş olmaktadır. Bu pozun imalatı tamamlandığında yeşil deftere ne yazılmalıdır? 100+100 olarak 200 yazılması gerektiği düşünülebilir. Ancak böyle yazılırsa, hakedişler sözleşmedeki tutara göre yapıldığı için, bu poz 200*77,77=15.554 TL olarak hesaplanır. Oysa doğrusu (100*77,77+100*88,88) 16.665 TL olmalıdır. Bu değeri bulmak için programı yanıltıp miktar yerine 200 değil 214,286 (16.665/77,77) değerini girmek gerekir.

 

 

 Not: Mukayeseli keşif yapılıp iş artışı oluru alındıktan sonra hakediş yapılırken;

 İş kalemlerinin artan kısımları aynı iş grubunda ve aynı poz numarası ile hakedişe konulacaksa İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları kesinlikle değiştirilmemelidir. Çünkü ilk sözleşmede belirtilen pursantajlarla hakediş hesabı yapılmaktadır.

 

 

Geri Dön