Sözleşmedeki İş Miktarları (Teklif Birim Fiyatlı İş Durumunda)

Ana Sayfa  Önceki Sayfa  Sonraki Sayfa

 

Revize Birim Fiyat Hesabı Gerektiren Miktar Tablosu

 

 Teklif birim fiyatlı yapım işlerinde iş kalemlerinin sözleşmedeki miktarları çok önemlidir, çünkü belli koşulları sağlayarak oluşacak miktar artışları revize birim fiyat hesabını gerektirir.

 

 Teklif birim fiyatlı bir iş dosyasında sözleşmedeki iş miktarları penceresindeyken clip0516 düğmesi tıklatılırsa aynı isimli pencereye ulaşılır. Bu listede her bir iş kalemi için hangi miktar aşıldığında revize birim fiyat hesabının yapılması gerektiği hesaplanmış olarak verilmektedir.

 

 Bilindiği gibi revize birim fiyat hesabı gerektiren miktar; işin yapımı sırasında iş kaleminin miktarının sözleşmede yazılı miktarın %20'sini aşması ve aşımın sözleşme bedelinin %1'ini geçmesine neden olan miktardır. Bu miktar program tarafından hesaplanarak ilgili sütununa yazılır.

 

 Bu nedenle önce iş kalemlerinin farklı iş gruplarında olsalar bile toplamı alınır ve hesaplama bu toplam miktarlara göre yapılır.

 

 

 Örnek:

 

 İşin sözleşme bedeli 500.000 TL'dir. (S)

 

 Sözleşme bedelinin %1'i 5.000 TL'dir.

 

 14.018 poz nolu iş kaleminin sözleşme birim fiyatı 100 TL (F), sözleşmedeki miktarı 61,460 m3 olsun.

 

 Bu iş kaleminin miktarının, sözleşme bedelinin %1'i olan 5.000 TL'yi aşabilmesi için 5.000 bölü (sözleşme birim fiyatı) yani 5.000/100= 50 m3'den fazla artış olması gerekir.

 

 Sözleşmedeki toplam miktar (61,460 m3) olduğuna göre revize birim fiyat hesaplamayı gerektirecek miktar (61,460+50 =) 111,460 m3'tür.

 

 O halde bu pozun hakediş miktarı 111,460 m3'ü geçtiğinde revize birim fiyat hesabı yapmak gerekir.

 

 Revize birim fiyat uygulanacak miktar, sözleşmedeki miktar olan 61,460'ın %120'si olan 73,752 m3'ü aşan miktardır.

 

 Her bir iş kaleminin hakedişteki miktarının hangi değeri geçtiğinde revize birim fiyat hesabı yapılması gerektiğinin bilinmesi gerekir.

 

 Revize Birim Fiyat Uygulanmasını Gerektirecek Miktar, iş kaleminin sözleşmede yazılı miktarının %120'sinden az olmamak üzere, sözleşme bedelinin %1'ini geçen miktardır. Ancak hesaplanan revize birim fiyatın, sözleşmedeki miktarın %120'sini aşan kısmına uygulanması gerektiğine dikkat edilmelidir.

 

 

 Not: İş Kalemi Miktarlarının Değişmesi (Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme)

 

 Madde 28- Sözleşme eki birim fiyat teklif cetvelinde yer alan herhangi bir iş kaleminin miktarında, işin devamı sırasında %20'yi aşan artışın meydana gelmesi ve bu artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1'ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

 

 R = F x [ 1 – ((A x F) / S) ]

 S = Sözleşme bedeli (TL),

 F = İş kaleminin sözleşme birim fiyatı (TL / ….),

 A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, m, m2 vb.),

 R = Revize birim fiyat (TL / ….)

 

Geri Dön