e-Hakediş Sürüm 9.6.1.0 ÇIKTI! [21.10.2014]

e-Hakediş'i indirmek ve incelemek için tıklayınız.

 • Sözleşmesi Karma olarak yapılmış işlerin hakedişlerinin aynı dosyada yapılabilmesi sağlandı. (Bunun için kullanıcının iş dosyasını açarken sözleşme türünü Karma olarak işaretlemesi yeterlidir.)
 • Yaklaşık maliyet dosyasının hakedişe dönüştürülmesi yordamına Karma seçeneği eklendi.
 • Yaklaşık maliyet dosyasını Karma sözleşmeli bir hakediş dosyasına dönüştürürken mevcut iş gruplarının teklif birim fiyatlı ve anahtar teslim kısımlara, kullanıcının seçimine bağlı olarak, dağıtılabilmesi sağlandı.
 • Yaklaşık maliyet iş dosyasının istenen iş gruplarının anahtar teslim götürü bedel ihale edilebilecek şekilde belirlenebilmesi sağlandı. Bu özellik sayesinde pursantaj değerleri, seçilen (belirlenen) iş gruplarının toplamına göre oluşturulabilir duruma geldi.
 • Tesisat Metrajı’nda mahal sayısı 396’ya çıkarıldı.
 • Geçici Kabul Noksanları Kesintisi’nin istenirse (önerilmeyen bir seçenek) İcmal’den de kesilebilmesi sağlandı.
 • Geçici Kabul Noksanları Kesintisi’nin Ocak-2014 ve sonrası için Yİ-ÜFE’ye göre yapılması sağlandı. (Yİ-ÜFE Genel)
 • Önceki (eski) kararnameye göre fiyat farkı ödenen ve devam eden işlerde, Ocak-2014’den sonra yapılan kısımlar için, hem temel hem de güncel endeksler olarak, Yİ-ÜFE endekslerinin kullanılması sağlandı. (Kanun No. 6527, Kabul Tarihi: 26/02/2014)
 • Mahal Listesi ve Metrajları penceresindeki çıktılara, Asıl Poz No/Özel Kod No/Boş yazdırma seçenekleri eklendi.
 • Mahal Listesi ve Metrajlarımenüsü geliştirildi;
  • Daha önce sadece klasik inşaat metrajı yapılabilen bu bölüme demir, profil ve tesisat metrajları eklendi.
  • İnşaat metrajı, demir metrajı, profil metrajı ve tesisat metrajı olarak yapılabilen 4 farklı metraj türünün yüzeye, mahale ve kat’a bağlı olarak yapılabilmesi sağlandı.
  • Yapılan metrajları yaklaşık maliyete gönderme prosedürü değiştirildi.
   • Gönderme işleminde pozların kitap ve fasikül adına göre gruplanarak listelenebilmesi sağlandı.
   • Bu pozların aktarılacağı iş gruplarının sürükle-bırak ile belirlenerek işlemin tamamlanabilmesi sağlandı.
   • Gönderilecek metrajların istenilen kat veya katlardan, ayrıca yine dört farklı metraj türünden seçilebilme olanağı getirildi. Böylece sadece istenilen kat ve metrajların seçilerek belirlenen iş gruplarına gönderilebilmesi sağlandı.
  • Kat, mahal, yüzey ve metraj kopyalama işlemleri tek pencereye alınıp sadeleştirildi.
  • Kat, mahal ve yüzeylerin sıralama işlemleri tek pencereye alınıp sadeleştirildi.
  • Mahal Listesi ve Metrajları penceresindeki çıktılara, Asıl Poz No/Özel Kod No/Boş yazdırma seçenekleri eklendi.
  • Mahal Listesi ve Metrajlar penceresine Düzen>Pozlar ve Kullanıldıkları Yüzeyler seçeneği eklendi. Böylece istenilen poz veya pozların altında kullanıldıkları yüzeyler, metraj cetvelleri de dâhil olmak üzere, ayrıntılarıyla listelenip yazdırılabilir oldu.
  • Tablo Görünümü özelliği eklendi. Böylece tüm mahal listesi ile imalat, demir, profil ve tesisat olmak üzere yapılmış mahal metrajlarının istenirse tek tabloda görüntülenmesi sağlandı. Bu tablo geliştirilerek miktarların yazıldığı hücrelerin üstünde çift tıklatıp (veya Düzelt düğmesi ile) metraj cetvelini açmak, değişiklik ve düzeltme yapma olanağı sağlandı.
 • Hiçbir dosya seçili değilken ana ekranda İş Dosyaları düğmesinin görünmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’na eklenen özellikler;
  • Düzen>Pozların Bilgilerini Yenile-Değiştir>Ait Oldukları Kitap Adı’ndaki listeye “BF Kitaplarına bağlı olmayan pozlar” seçeneği.
  • Enterpolasyonlu poz oluşturma.
  • Süzme İşlemleri>Tipine Göre Göster penceresine Enterpolasyonlu Poz seçeneği.
  • Yenileme işleminde, ana kitapta bulunduğu halde fiyatı sıfır olan pozların kullanıcıya gösterilmesi.
 • Aşırı Düşük Sorgulaması’na eklenen özellikler;
  • Yalnız özel pozların analizlerini yazdırma.
  • Tesisat Analizleri>Düzen>Yazdır>BF Kitaplarına Bağlı Olmayan Pozlar’ı yazdırma.
  • Tesisat pozlarının iş gruplarına göre filtrelenerek listelenebilmesi.
 • Bazı pencerelerde gösterilen BF Yılı bilgisinin isteğe bağlı olarak gösterilmesi sağlandı. İşin Birim Fiyatları’ndaki görünüm ayarlarında kullanıcın yaptığı seçim esas alındı.
 • Genel İşlemler>Benim Kitaplarım seçeneğinin alt menüleri kaldırıldı. Kullanıcının gelen kitap listesinden seçim yaparak çalışması sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde beğeniyle kullanılan Poz Oluştur (Tablodan) özelliği Benim Poz Kitaplarım penceresine de eklendi.
 • Arka Kapak’ta bulunan Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı alanına elle giriş yapılabilmesi sağlandı, ilgili hücre beyaz yapıldı.
 • TÜİK ve FF tablolarının isimleri daha anlaşılır olsun diye değiştirildi.
 • TBF işlerde Yapılan İşler Listesi’ne “Sıfır Olanları Gizle” kutucuğu konuldu.
 • İcmal penceresinde Düzen’in altına Yazdır (Grupların İcmali) adıyla yeni bir yazdırma seçeneği eklendi.
 • Programın 30 dakika işlem yapılmadan açık bırakılması durumunda bir uyarıyla kendiliğinden kapanması sağlandı.
 • Sunucu (Server) sürümünde;
  • Kullanıcı tanımı ile çalışan sunucu-istemci programlarında, belirlenen kişi veya kişilerin tüm dosyalar ve poz kitaplarını İzleme durumu ile görebilmesi sağlandı.
  • Kullanıcı tanımı ile çalışan Sunucu-İstemci programlarında İş Dosyaları, Kullanıcı Tanımları, Özel Poz ve Şablon dosyalarını belirleme ve yetkilendirme işlemlerinin istenirse sadece belirli kişi veya kişilerin kontrolü altında gerçekleştirilebilmesi sağlandı.
  • Özel poz kitaplarında parola (güvenlik) özelliği geliştirildi.
  • Dosya yetkilisi ve çalışma izinlerine bağlı kalarak, diğer iş dosyalarından bilgi taşıma işlemleri daha güvenli hale getirildi.
  • İstemci programlarında yer alan “Dosya Getir” işlemi geliştirildi.
 • Ana birim fiyat kitaplarında;
  • İller Bankası>Jeolojik - Jeoteknik ve Jeofizik Etütler isimli fasikül eklendi.
  • Müşterek tesisat fasikülünde boru montaj bedeli tipine göre pozlar çoğaltıldı.
 • Yardım yenilendi.
Yeni
Haber Kaynağı : Oska Yazılım
Okunma sayısı: 3789