e-Hakediş Sürüm 9.6.3.0 ÇIKTI! [09.12.2014]

e-Hakediş'i indirmek ve incelemek için tıklayınız.

 • Fiyat farkı verilmeyen işlerde işin devamı sırasında fiyat farkı verilmeye başlanması durumuna uygun olmak üzere, istenilen bir hakedişten başlamak üzere hesaplama yapılabilmesi sağlandı.
  [Fiyat farkı kararnamesi MADDE 9-
  (1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.
 • Yaklaşık maliyet dosyalarında pursantaj hesaplamada virgülden sonraki hane sayısı sınırı kaldırıldı. Ekran ve yazıcılardaki gösterimde altı hane sınırı korundu.
 • ATGB İşlerde;
  • Mukayeseli keşif yapıldığında oluşabilen kuruş farklılıklarını gidermek için yüzde (pursantaj) hesabında virgülden sonraki hane sayısı sınırı kaldırıldı.
  • İş Kalemlerinin Sözleşmedeki Miktarları’nda yüzde (pursantaj) alanlarında bulunan virgülden sonraki hane sayısı sınırı kaldırıldı.
  • İş Kalemlerinin Sözleşmedeki Miktarları’na girerken yuvarlama hatalarını bulan, kullanıcı onayı ile düzelten bir kontrol yordamı geliştirildi. Böylece hakedişlerde oluşabilen kuruş hatalarının kullanıcı adına düzeltilmesi sağlandı.
 • İmalat Metraj Cetveli ile Mahal Metrajları (İmalat) Cetveli’ne, metrajı yapılmış diğer bir pozun miktarını alabilen bağlantı (köprü, link) satırı konulabilmesi sağlandı. Böylece metrajı yapılmış bir pozun aynı ölçülerini kullanan yeni pozlar için bu ölçüleri yeniden girmeden, o poza Köprü Ekle düğmesi ile bağlantı) verilerek, metraj yapılabilmesi sağlandı. Ek bir özellik olarak, bağlantı sembolü tıklatılarak yararlanılan pozun metraj cetveli izlenebiliyor.
 • Yaklaşık maliyet ve hakediş dosyalarında belgeleri seçerek ve/veya toplu yazdırmaya yarayan Belgeler menüsü yenilendi.
 • İş gruplarının son çalışılan (görüntülenen) ağaç yapısının ve bulunulan iş grubunun her bir iş için ayrı olmak üzere, kaydedilerek saklanması sağlandı. Böylece herhangi bir iş dosyasına bir dahaki girişte iş gruplarının aynen son çalışıldığı gibi listelenmesi mümkün oldu.
 • Genel taşıma formüllerinden hesaplanabilen DSİ Proje İnşaat taşımaları, nakliye pozları menüsüne ayrı birer formül olarak konuldu.
 • ÇŞB Modülüne, Yardım>Sistem Bilgileri penceresinden ulaşılan, Gölge Lisans Başvuru düğmesi eklendi.
 • Yardım yenilendi.
Yeni
Haber Kaynağı :
Okunma sayısı: 3057