Sürümler

Güncel Sürüm Bilgileri

Sürüm 15.6.3.0 [15.04.2021]

e-HakedişPro programının yeni sürümü 15.6.3.0 yalnız tekil lisans türleri için kullanıma sunulmuştur.

 • Yeni iş dosyası aç penceresine Kategori özelliği eklendi. Böylece anahtar kelimeler kullanılarak iş dosyalarının ayırt edilmesi kolaylaşacak, İş Dosyaları penceresinde arama/süzme yapılabilecek.
 • Çoklu ekran desteği konusunda geliştirme yapıldı. Bu geliştirmeyle, tüm program pencerelerinin e-HakedişPro ana penceresinin bulunduğu ekranda çalışması sağlandı.
 • Bildirilen bazı küçük hatalar giderildi, birçok iyileştirme yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Geçmiş Sürüm Bilgileri

Sürüm 15.6.2.0 [02.04.2021]

 • İhale Kurum Anteti hazırlama menüsü yeniden tasarlandı.
 • Hakediş dosyalarında İşin Bilgileri>Onar yordamı geliştirildi.
 • Yaklaşık Maliyet ve Hakediş dosyaları için İşin Bilgileri>Onar yapmadan önce dosyanın yedeğinin alınması sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet dosyasını karma sözleşme türü için kısımlara ayırdıktan sonra Anahtar Teslim ve Teklif Birim Fiyatlı kısımlarda olması gereken belgeler yeniden düzenlendi.
 • Teklif Birim Fiyatlı sözleşme türü Kesin Hesap Metrajları bölümünde metrajları tamamlanan pozların belirlenmesi için onay kutusu eklendi.
 • Mahaller’deki Pozlar ve Kullanıldıkları Yüzeyler ile Metrajlar’daki Metrajlar ve Pozları (İş Grupları’ndaki) pencerelerine Düzenle düğmesi eklendi. Böylece metrajlar artık bu pencerelerde de düzenlenebiliyor.
 • Poz Aralığı sekmesinde poz numaralarının Yeni Poz No’ya göre görüntülenmesi olanaklı duruma geldi. Bunun için Yeni Poz No sütunu tıklanarak sıralanmış olması yeterli.
 • Bildirilen bazı küçük hatalar giderildi, birçok iyileştirme yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 15.5.0.0 [14.01.2021]

 • Programın verileri okurken kullandığı -gizli- şifre değiştirildi. Bunun sonucu olarak yeni sürümle bir kez çalışıldıktan sonra eski exelerle programı açmak mümkün olmayacak.
 • Mahaller bölümüne Blok eklenerek blok düzeyinde mahal listesinin hazırlanabilmesi sağlandı.
 • Devlet Su İşleri’nin yeni poz numaraları standardıyla yayımlanan birim fiyatları kütüphaneye eklendi. DSİ’nin tüm pozları Devlet Su İşleri adında tek fasikülde birleştirildi.
 • Birim fiyat kitaplarından Vakıflar (2019 yılı ve öncesi) kitabı kaldırıldı.
 • Programın günün ilk kapanışında yaptığı yedekleme sırasında yeniden çalışması engellenerek kullanıcının uyarılması sağlandı.
 • TÜİK endekslerinin güncelleme kontrolü otomatik kontrolden çıkarıldı, sadece Güncelleme Yöneticisine girerken yapılması sağlandı.
 • 08 Ağustos 2019 Tarihli ve 30856 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yapım işleri ihale mevzuatında yapılan değişiklikler programa eklendi.
  • Teklif birim fiyatlı işlerde yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemleri için revize birim fiyat hesabı yapıldı.
  • Teklif birim fiyatlı işlerde sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan iş kalemleri için Mukayeseli Keşif penceresine Düzen>Yeni İş Kalemleri ve Fiyat Oluru özelliği eklendi.
  • Sözleşmede bulunmayan ve ihale tarihi itibarıyla fiyatı tespit edilemeyen işlerin yaptırılması suretiyle iş artışı olan işlerde, iş artışının yasal sınırlar içinde olup olmadığını tespiti için; fiyat farklı işlerde uygulama ayı fiyat farkı katsayısına (Pn) bölünerek, fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde uygulama ayı ile ihale tarihinin içinde bulunduğu aya ait Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksleri oranı dikkate alınarak iş artış oranının hesaplanması sağlandı.
 • 30 Eylül 2020 Tarihli ve 31260 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yapım işleri ihale mevzuatında yapılan revize birim fiyat hesabıyla ilgili düzenleme programa eklendi.
 • Programdan çıkışta çalışılmış iş dosyaları yedeklerinin otomatik olarak alınması sağlandı.
 • e-Hakediş programındaki dosyaların e-HakedişPro’da Genel İşlemler>Dosya Getir ile alınabilmesi için bağımsız olarak çalışan Dosya_Gonder isimli uygulama geliştirildi.
 • Artan kullanıcı sayımız ile veri merkezimizde bulunan sunucuların sayısı arttırıldı.
 • Bildirilen bazı küçük hatalar giderildi, birçok iyileştirme yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sunucu modülünde:

 • Güncel olmayan bir sürümle programa giriş engellendi.
 • Kullanıcı Grupları tanımlama özelliği eklendi.
 • Veri tabanının yedeklenmesi için Yedekleme_Yönetici isimli uygulama geliştirildi.

Sürüm 15.4.1.0 [18.06.2020]

 • Veritabanı performansını arttıracak ve programın hızlı çalışmasını sağlayacak olan Dosyalarımın İndekslerini Yenile özelliği eklendi.
 • Anahtar Teslim Götürü Bedel Mukayeseli Keşif penceresinde Ana Kitaptan Yenile düğmesi kaldırıldı. Aynı penceredeki Düzen menüsünde ilgili seçeneklerin isimleri Ana Kitaplardan Yenile (Tüm Gruplardakileri) ve İşin Birim Fiyatlarından Yenile (Tüm Gruplardakileri) olarak değiştirildi.
 • Bildirilen bazı küçük hatalar giderildi, birçok iyileştirme yapıldı.
 • Yardım yenilendi.
 • Sunucu modülünde:

  • Sunucu üzerinde veritabanı yedekleme işlemi yapan Sunucu_Yedek uygulamasına yedeklemenin harici lokasyona yapılabilmesi özelliği eklendi.
  • Günlük yapılan veritabanı yedekleme işleminin herhangi bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda, kullanıcıya yedekleme yapılmadığını bildiren uyarı mesajı gösterilmesi sağlandı.
  • Bir kullanıcının sahipliğini başka bir kullanıcıya devretmek ve Bir kullanıcıya tüm iş dosyalarını izleme ve raporları görüntüleme yetkisi vermek için yapılan başvuru işlemlerinin ağdaki kısıtlamalar nedeniyle sistem üzerinden gerçekleştirilemediği durumlar için bu başvuruların paket dosya halinde üretilerek Oska’ya iletilebilmesi seçeneği eklendi.

Sürüm 15.4.0.0 [10.06.2020]

 • Bu sürüme kadar ayrıca hesaplanan ve ilgili pozun altında gösterilen boru montaj malzemesi bedelleri birim fiyatlara eklendi. Otomasyon Seçenekleri’ne Boru montaj fiyatın içinde ve AYRI satırda olmak üzere seçenek konuldu. Böylece isteyen kullanıcının, ikincisini seçerek eski yöntemi kullanmayı sürdürebilmesi sağlandı.
 • Poz Ekle pencerelerindeki arama özelliği geliştirildi.
 • Kurum kitaplarına şartnameler eklendi.
 • TCDD Genel Müdürlüğüne ait birim fiyat ve analiz kitapları Kütüphane’ye eklendi.
 • İş Dosyaları penceresine “silinen dosyaları göster” (listeye getir) özelliği eklendi. Böylece Dosyalarımı İncele ve Onar işlemi yapılmadığı sürece, silinmiş dosyaların tekrar kullanılabilmesi sağlandı.
 • Genel İşlemler>Dosya Getir işlemi kullanılarak tek (bir) dosya getirildiğinde, getirilen dosyanın çalışılmak üzere seçilmiş (girilmiş) olması sağlandı.
 • Mahaller penceresine girerken çalışan, -varsa- dosya bozukluklarını bulup kendiliğinden onaran (ve kullanıcıya yapılan işlemi bildiren) bir yordam eklendi.
 • DSİ>Jeoteknik Hizmetler fasikülünün adı Su Sondajları ve Jeoteknik İşler olarak değiştirildi.
 • Nakliyeler bölümünde Tüm Nakliye Pozları>Düzen>Şablonlarım seçeneği ile ulaşılan aynı isimli pencerede şablonu silme, gönderme ve getirme gibi özellikler eklendi.
 • Bilgisayarın aniden kapanması ve benzeri istenilmeyen durumlarda veri tabanında sıralama hatası ve buna bağlı olarak çift pozların oluşabilmesi sorununun çözümü için işin birim fiyatları ve yaklaşık maliyet cetvelindeki pozları gözden geçiren İşin Bilgileri> Onar seçeneği eklendi.
 • Yedekleme yordamı geliştirildi. Tekli kullanımda programdan çıkarken kullanıcı uyarılarak toplu yedekleme seçeneği konuldu.
 • Bildirilen bazı küçük hatalar giderildi, birçok iyileştirme yapıldı.
 • Yardım yenilendi.
 • Sunucu modülünde:

  • Yedekleme yordamı geliştirildi. Sunucuda gece yarısından sonra kendiliğinden çalışan, toplu yedekleme uygulaması eklendi. Sunucunun kapalı olması v.b. durumlarda yedekleme oluşmadığında kullanıcıların uyarılması sağlandı.

Sürüm 15.2.0.0 [04.02.2020]

 • Demir Metrajı’ndan Bulunulan Gruptakileri Gönder veya Tüm Gruplardakileri Gönder yapınca, YM cetveline önceden gönderilmiş miktarların silinmesi sağlandı.
 • Orman ve Su İşleri fasikülünün adı Tarım ve Orman Bakanlığı olarak değiştirildi.
 • Dosya Gönder ve Dosya Getir pencerelerinde Benim Kitaplarım’ın da kullanılabilmesi sağlandı. Bunun için Dosya Gönder penceresine Benim Kitaplarım sekmesi eklendi, Dosya Getir penceresinde ise gönderilmiş benim kitaplarımın da görüntülenmesi sağlandı.
 • Yazdırırken oluşan (Word, Excel, Pdf) belgelerin adlarının, bulunduğu iş grubu bilgilerini içermesi sağlandı. Örnek: Yaklaşık Maliyet Cetveli - TEMEL^KABA İŞLER^İNŞAAT İMALATLARI.rtf gibi.
 • Yazdırırken oluşan belgeler, bugüne kadar silinmek üzere geçici klasörlerde tutuluyordu. Bu sürümde dosya adını da içeren …\Belgeler isimli bir klasöre kaydedilmeleri sağlandı. Örnek: C:\Users\PcSrv103\Desktop\YM Belgeleri\C1-YENİ ÜNiVERSİTE REKTÖRLÜK BİNA\Belgeler
 • Her gün toplu yedekleme ve ek olarak çalışılan dosyaların yedeklenmesi özelliği olduğu için, silinenleri isteyerek ve kendiliğinden arşivleme ile arşivden geri alma özellikleri kaldırıldı.
 • Bildirilen bazı küçük hatalar giderildi, birçok iyileştirme yapıldı.
 • Yardım yenilendi.
 • Sunucu modülünde:
  • Yönetici olmadan kullanıcı tanımlama özelliği eklendi.
  • Yönetici oturumuna bağlı işlemlerin kullanıcılar tarafından kontrollü olarak yapılması sağlandı.
  • Şifremi unuttum yordamı geliştirildi. Oturum şifresi unutulduğunda, kişi onayını içeren bir işlem akışı oluşturuldu.
  • Bir kullanıcıya ait tüm iş dosyalarının başka bir kullanıcıya devredilmesi yordamı geliştirildi. (Resmi başvuru gerektirir.)
  • Tüm iş dosyalarını izleme ve raporları görüntüleme yetkisi geliştirildi. (Resmi başvuru gerektirir.)
  • Bu yetkiye sahip olan kullanıcı tüm iş dosyalarını izleyebilmesi, Genel İşlemler> Raporlar özelliğini kullanarak, iş dosyalarına ait ayrıntılı raporları ile kullanıcı aktivitelerini görebilmesi sağlandı.
  • Dosya yetkilendirme işlemlerine, sahip olunan iş dosyasının başka bir kullanıcıya devredilebilmesi özelliği eklendi.
  • Dosya yetkilendirme işlemlerine, “tüm iş gruplarında izleme durumunda çalışsın” özelliği eklendi.

Sürüm 15.1.0.0 [27.12.2019]

e-HakedişPro  

İlk Sürüm 15.0.0.0 [15.12.2019]

 e-HakedişPro Nedir?

 e-HakedişPro isimli bu program 1 Aralık 2019 tarihinde kullanıma sunulan yeni bir programdır.

 • 1 Aralık 2019 tarihi itibariyle güncelleme hakkı bulunan tüm eski e-Hakediş kullanıcılarına bu yeni program ücretsiz verilmektedir. Yine kampanya kapsamında mevcut e-Hakediş programını güncelleyenlere de ücretsiz verilmektedir.

  Yeni ve Benzersiz Özellikler Nelerdir?

 Yeni program olan e-HakedişPro farklı ve daha gelişmiş bir veri tabanına sahiptir. Bu nedenle eski programdaki iş dosyalarınız ilk girişte görünmeyecektir.

  • Veri tabanı kullanımı değiştirilerek iş dosyalarının klasör olarak saklanması yerine tüm iş dosyalarının tek veri dosyasında çalışması sağlanmıştır.
  • Yeni sürüme yükselmelerde her bir dosyanın ayrı ayrı güncellenmesi gerekmez. Benzer şekilde Dosyalarımı İncele ve Onar işleminin bir kez çalıştırılması tüm dosyaları onarır. Bu nedenle e-HakedişPro’da yeni bir sürüm çıktığında, her bir iş dosyası için ayrı ayrı incele ve onar işlemi yapmanıza gerek kalmaz.
  • Dosyalar arası geçiş ve yeni dosya açmak gibi işlemler çok hızlıdır.
  • Program ana penceresinde son girilen 10 adet yaklaşık maliyet ve hakediş dosyası gösterilir, bunlardan istenen üstünde çift tıklatılarak dosyalar arasında geçiş hızlı ve kolay yapılır.
  • Eski e-Hakediş’te mevcut iş dosyalarınızdan istediklerinizi, istediğiniz zaman, bu programda kolayca açabilirsiniz.
  • Hakediş pencerelerinde de Yeni Poz No alanlarını kullanmak mümkündür.
  • Programın tüm verileri, her gün ilk girişte bir kere yedeklenirler. Böylece olası dosya bozulmalarında 1, 2, …gün öncesine ait tüm dosyalar kolayca getirilip kullanılabilir.
 • Gelişmiş raporlama özellikleri vardır:
  • Tüm yaklaşık maliyet dosyaları taranarak alınabilecek raporlar:
   • En sık kullanılan pozlar, -Parasal tutarı en yüksek pozlar, -Tutarı en yüksek olan işler, -Kullanılan özel pozlar,
   • Piyasa teklifleri ile oluşturulan pozlar,
   • Yıl içerisinde hazırlanmış dosyalar,
   • Yaklaşık maliyet hazırlamada görev alan kişiler
  • Tüm hakediş dosyaları taranarak alınabilecek raporlar:
   • Sözleşmenin türüne göre dağılım,
   • Parasal tutarı en çok olan projeler,
   • En sık iş artışı yapılan pozlar,
   • Önümüzdeki 6 ayda yapılması gereken imalat tutarları,
   • İşlerin iş programına göre gerçekleşmeleri,
   • 30 Gün içinde süresi dolacak işler,
   • Süre uzatımı alan işler,
   • İş artışı/eksilişi, ödenen fiyat farkı, teminat-geçici kabul ve revize kesintilerine ait raporlar,
   • Cezalı çalışılmakta olan işler,
   • Yıl içinde tamamlanması gereken işler,
   • Tamamlanan işlerin illere göre dağılımı,
   • Yapı denetim görevlisi olarak görev alanlar

  Sürüm 15.1.0.0 [27.12.2019] 

 Tekli kullanımda lisanslama (etkinleştirme ve güncelleme) esasları aşağıdaki gibi geliştirildi.

  • Yükleme
   • Yazılım, lisans kodu girilmedikçe birden fazla bilgisayara yüklenebilir.
  • Etkinleştirme (Lisanslama ve güncelleme)
   • Lisanslamak (etkinleştirmek), sanal lisansla kullanımda lisans kodu girme penceresine programın lisans kodunu girerek yapılır. USB kilitle kullanımda ise kilit takılıyken programa girmek yeterlidir.
   • Sanal lisansla etkinleştirmede ve güncellemede internet bağlantısı gereklidir.
   • USB kilitle kullanımda ise kilidin takılı olması yeterlidir.
  • Kullanma
   • Sanal lisansla kullanımda internet bağlantısı gereklidir.
   • USB kilitle kullanımda kilidin takılı olması yeterlidir.
   • Yazılım aynı anda bir bilgisayarda kullanılabilir.
 • İşin Birim Fiyatları’nda;
  • Düzen>Seçilileri Benim Kitaplarıma Gönder özelliği eklendi. Böylece işin birim fiyatlarında seçilen pozların kolayca Benim Kitaplarıma gönderilmesi sağlandı.
  • “Pozun Bilgilerini>Seçilen BF Kitabından Yenile” seçeneği kaldırıldı.
  • Tüm Pozları Güncelle ve Pozun Bilgilerine Yenile yordamlarına “Fiyatlar hariç” seçeneği eklendi.
  • Düzen>Mukayeselideki Pozları Yenile özelliği eklendi. Böylece ana pozda yapılan bir değişikliğin artan (…/Art) ve eksilen (…/Eks) pozlara da kolayca yansıması sağlandı.
 • Dosyalarımı İncele ve Onar işleminde
  • Silinmiş ve arşivlenmiş oldukları için iş dosyaları listesinde görünmeyen işlere ait verilerin kalıcı olarak silinmesi özelliği eklendi. Böylece verilerin gereksiz yere büyüyerek programı yavaşlatma ihtimali engellendi.
  • Veri dosyalarında alan ekleme, özellik değiştirme, ... gibi yapısal bir değişiklik yapılan yeni sürümlerin ilk çalıştırılmasında Dosyalarımı İncele ve Onar işleminin kendiliğinden başlaması sağlandı.
 • Dosyaların her gün yedeklenmesi yordamı üç günden otuz güne çıkarıldı.
 • Örnek dosyalarımızın isimleri değiştirildi, içerikleri düzenlendi, KGM için yol yaklaşık maliyet dosyası eklendi.
 • Tasfiye hakedişlerinde yapılan mukayeselide rastlanan artan ve eksilen pozlara ait bir sorun giderildi.
 • Kütüphane>TÜFE (2003=100) seçeneği, aynı endeksler fiyat farkı katsayıları tablosunda olduğu için, listeden çıkarıldı.
 • Bildirilen bazı küçük hatalar giderildi, birçok iyileştirme yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

 

Sürüm 11.0.0.0 [23.11.2018]

 • Eski sürümlerde mevcut dosyaların İncele-Onar işlemine kendiliğinden girmesi sağlandı. (Bu sürüme özgü)
 • İller Bankası birim fiyat kitabına Çelik Boru Hatları Katodik Koruma kitapçığı eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları penceresindeki pozların fiyatlarını USD veya Euro olarak girme özelliği geliştirildi. Böylece her bir poz için Döviz Alış/Döviz Satış/Efektif Alış/Efektif Satış olmak üzere dövizin 4 türünün de kullanılabilmesi sağlandı.
 • İşin Analizleri’nde analiz yapılırken “analiz pozunun aynı zamanda kendisinde girdi olarak kullanılması”, kullanıcı uyarılarak engellendi.
 • Karma hakedişlerde:
  • ATGB İGYOG işlerde Hakediş İcmali’ndeki toplam alma sorunu giderildi.
  • Revize BF Hesabı’nın hesap formülünde sözleşme bedelinin kullanılması gerektiği halde, bazı kullanıcıların isteği ile, TBF kısımların toplamının kullanılabilmesi seçeneği -Otomasyon Ayarları’na- eklendi.
 • “Hesaplanan Revize BF Kesinti Olarak Ayrı Bir Cetvelde gösterilsin” durumunda Mukayeseli Keşif>Revize Birim Fiyat sekmesindeki bir sorun giderildi.
 • Fiyat farkı ödenen Karma hakedişlerde Arka Kapak’ta, kısımların fiyat farkı tutarlarını ayrı ayrı görme ve gerekiyorsa düzeltme olanağı getirildi. Bu özellik Önceki Kapaklar penceresine de konuldu.
 • Oska’nın duyurularının görüntülendiği pencereye kullanıcının işaretleyebileceği “Yeni duyuru gelene kadar gizle” seçeneği konuldu.
 • Duyuru penceresine Müşteri Memnuniyet Anketi kısayolu eklendi.
 • Bazı iyileştirmeler ve minik düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 10.5.0.0 [23.10.2018]

Fen İşleri

 • Yaklaşık maliyet hesaplarken fiyatı döviz cinsinden kullanılmak zorunda olunan iş kalemleri için döviz işlemleri eklendi.
  • İşin Birim Fiyatları menüsünde istenilen pozların fiyatlarını USD veya Euro olarak girme olanağı getirildi. Böylece kullanıcı döviz olarak girdiği kalemleri istediği günün TCMB kurları veya kendi yazacağı kur değerleri ile anında yenileyerek güncel maliyetini hesaplayabilecek.
  • Otomasyon Seçenekleri’ne döviz kuru belirlemek için ayar konuldu.
  • Kütüphane’ye TCMB Döviz Kurları penceresi eklendi.
 • Yüksek Fen Kurulu’nun 15.08.2018 tarih ve 2018/31 nolu kararı doğrultusunda “TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranı” tablosu kullanılarak güncelleme yapabilme özelliği eklendi. Bu özellik İşin Birim Fiyatları, Yaklaşık Maliyeti Güncellemek ve Yaklaşık Maliyet Hesabı menülerinde kullanılabilen bir yetenektir. Ayrıntılar için tıklayınız.
 • Aşırı Düşük Sorgulaması’nda İş Kalemleri/Grupları Sorgulaması penceresinde mevcut Düzen>Yenile>Girilen YM Tutarından Sorgula Yap seçeneğine Güncellenmiş YM Tutarını Getir seçeneği eklendi.
 • Otomasyon Seçenekleri>Genel sayfasına Güncellemelerin Nereden Alınacağını Belirtiniz seçeneği eklendi. Bu sürüme kadar kullanılan dosya tabanlı güncellemeye ek olarak Veri tabanı esaslı güncelleme seçeneği sayesinde bazı bağlantı sorunlarında yaşanılan zorluk giderilmiş oldu.
 • Kurum lisansına sahip kullanıcılar için güncellemeler kendi sunucularından yapılacak şekilde değiştirildi. Ayrıca kullanıcı tanımlarının merkezden yapılması sağlandı.
 • Diğer İş Dosyalarından Bilgi Getir penceresinde yapılabilenler geliştirildi.
  • Mevcut sürümde getirme olanaklarrından biri olan “sadece diğer bilgileri” seçeneğine, Mahal Listesi ve Metrajları’nı da olduğu gibi getirebilme yeteneği eklendi.
 • Hızlı Poz Girişi yapılan hücrelere, elle girişe ek olarak, listelenen pozlardan seçim yapılabilme özelliği eklendi.
 • Yeni poz oluşturulan ekrana, poz no alanında kullanılan karakter sayısının 20’yi geçmesi halinde görünen bir uyarı konuldu. (Poz no alanında fazla sayıda karakter kullanmak EKAP’a bilgi gönderilirken hataya neden olabiliyor!)
 • İşin Analizleri’nde hesaplama yaparken fiyatı sıfır olan pozların listelendiği penceredeki fiyatları elle girme seçeneği geliştirildi. Yeni durumda, olmayan birim fiyatların önceki yıla ait fiyatlara katsayı uygulanıp oluşabilmesi sağlandı.
 • Tesisat fasikülü olmadığı halde tesisat pozu içeren bir kitaptan poz eklerken, montaj veya demontaj pozu olarak kullanılabilmesi sağlandı. Bunun için eklenecek tesisat pozu üstünde sağ tıklama ile gelen seçenekler kullanıldı.
 • Bir yaklaşık maliyet dosyasının hakediş dosyasına dönüştürülmesi işlemine, yüzdelerde virgülden sonraki hane sayısının 2, 4, 6 veya olduğu gibi seçilebilmesi özelliği eklendi.
 • Karma sözleşmeli hakediş dosyalarında;
  • Fiyat farkı hesap tabloları TBF ve ATGB olarak ayrıldı.
  • İş programı hesap ve tabloları TBF ve ATGB olarak ayrıldı.
  • TBF veya ATGB seçilip çalışılırken, kullanıcının henüz girmediği diğer (ATGB veya TBF) tür işlerin parasal tutarlarının da hesaplanması sağlandı.
 • Fiyat Farkı Hesabı penceresinde;
  • Bilgi için bulundurulan ilk sekme, sadelik sağlamak amacıyla kaldırıldı.
  • Yazıcı çıktısında -varsa- avans kesintilerinin An alanlarında gösterilmesi sağlandı.
 • Asıl pozun altında bir poz olarakrevize BF hesabı yapılan işlerde, pozun toplam imalat miktarının sonraki hakedişlerde azalarak revize BF hesabı koşullarının ortadan kalkması durumunda, revize pozun görüntülenerek önceki hakediş bilgilerinin hesaplara girmesi sağlandı.
 • Mahal Metrajları’ndaki cetvellere toplam bilgisi eklendi.
 • Tesisat Metrajları’na Tüm Gruplardakileri Yaklaşık Maliyete Gönder seçeneği eklendi.
 • Belgeler menüsüne menüsüne Şablon Olarak Kaydet / Şablonu Getir özelliği eklendi. Böylece kullanılması tercih edilen belgeler listesinin kullanıcı ve dosya türü bazında özelleştirilebilmesi sağlandı.
 • Yazıcı çıktılarındaki yenilikler;
  • Word ve pdf olarak yazdırılan belgelerdeki sayfa numaralarının toplam sayfa sayısını da gösterme özelliği (Örnek; Sayfa 1 / 9)
  • YM Cetveli’ndeki “Tüm İş Grupları ile” seçeneğine, yazdırılması istenilen iş gruplarını seçebilme özelliği
  • Pursantaj Cetveli’ne “Ekrandaki Sütunlarla” yazdırma seçeneği
  • Tesisat Analizleri’ne fiyatsız yazdırma seçenekleri
  • YM Cetveli’nde Teknik Şartname ve YM İcmali (Fiyatsız) belgelerini Excel’de yazdırma seçeneği
 • Bazı iyileştirmeler ve minik düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.


  Sunucu Modülündeki Yenilikler:
 • Kullanıcının Benim Kitaplarım’da kendisi için oluşturduğu bir kitabı tüm kullanım olanaklarıyla seçtiği bir kullanıcıya devredebilmesi sağlandı.

Sürüm 10.3.2.0 [14.03.2018]

 • İşin Birim Fiyatları’na Düzen>Tüm Pozları Güncelle kısayolu konuldu.
 • Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirme yordamındaki yeni poz alanına el ile poz numarası girme olanağı sağlandı. (Hızlı Poz Girişi özelliği açıksa)
 • Excel’den Getir yordamında iyileştirmeler yapıldı.
 • İş dosyasını buluta taşımaya ve buluta taşınmış dosyaları geri almaya yarayan Dosyayı Bulut’a Gönder ile Bulut’tan Getir işlemleri eklendi. (Beta sürümüdür)
 • Ödeme cetveline KDV’den muaf olacak tutarın girilmesi için alan konuldu.
 • Her bir işte ayrı olmak üzere para birimi seçme olanağı getirildi.
 • Ek süre verildiğinde gecikme cezasının kendiliğinden yeniden hesaplanması sağlandı.
 • YM Cetveli penceresindeki yazdırma seçeneklerine BF Teklif Cetveli (Tüm İş Grupları ile) ve BF Teklif Cetveli (Fiyatsız-Tüm İş Grupları ile) olmak üzere 2 adet yeni Excel belgesi eklendi.
 • İmzalayanlar geliştirildi.
 • Bazı iyileştirmeler ve minik düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 10.3.1.0 [02.02.2018]

 • Programa girerken mevcut iş dosyalarının sürümlerinin kontrolü, bu kontrol sırasında geçerli sürüme henüz uygun duruma getirilmemiş dosyaların bulunması halinde ise kullanıcının uyarılması sağlandı. İş dosyalarının ne zaman güncel duruma uygun hale getirileceğinin seçimi kullanıcıya bırakıldı. Bu seçenekler Programı kapatınca başlat/Sonra hatırlat olarak adlandırıldı.
 • Diğer İş Dosyalarından Bilgi Getir penceresinde yapılabilenler geliştirildi.
  • Mevcut sürümde bulunan ve iş gruplarına dokunmadan sadece diğer bilgileri getiren işleme, İş grupları ve bağlı diğer bilgiler’i de getirebilme seçeneği eklendi.
  • Sadece diğer bilgileri getiren işlemde, birden çok iş grubunun bire bir eşleştirilerek işleme sokulabilmesi sağlandı.
  • İşlem pencereleri sadeleştirildi.
 • İş grupları penceresinde Düzen>Getir (Diğer İş Dosyalarından) seçeneği eklendi. Böylece istenilen bir dosyanın iş grupları ağacından yararlanıp (sürükle-bırak ile) bulunulan dosyanın iş gruplarının düzenlenebilmesi sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresinde;
  • Yeni Dosya Aç (Benzer Dosyadan) özelliği geliştirildi. Kullanılan benzer dosyanın aynısı açılabileceği gibi iş gruplarının ve diğer bağlı bilgilerin seçilerek da kullanılabilmesi sağlandı.
  • Listede görüntülenen sütunlarda değişiklik yapıldı.
  • İş dosyalarının listede görünen sıralaması çalışılma tarihlerine göre sıralanması sağlandı. (en son çalışılan en üstte)
  • Seçenekler ve Hakedişlerin Listesi pencereleri ile İhale Tarihi, Sözleşme Türü, Dosyanın Sürümü ve Son İşlem Tarihi sütunlarının görüntülenmesi kullanıcının ayarına bırakıldı.
  • Hakediş Dosyaları sekmesinde düzenlenmiş son hakedişin tarih ve nosu, iş dosyaları listesindeki bir sütunda gösterildi.
  • Konulmuş parolanın unutulması durumunda kullanılmak üzere, Parolamı unuttum yordamı eklendi. Kullanıcının program ekranından gireceği talep formu sonrasında, unutulan parolanın çözülerek geçerli güvenlik esaslarına uygun bir şekilde ve başka hiçbir yerde görüntülenmeden, kullanıcın e-posta adresine gönderilmesi sağlandı.
 • YM Cetveli’ndeki Nakliye Metrajı’nda iş gruplarına göre süzülerek listelenen nakliyelerin (sadece seçilen iş grubu için) yazdırılması sağlandı.
 • Kapaklar’a girilirken gelen “Ödeneği Aşmış Durumdasınız” uyarısı kaldırıldı.
 • Fiyat Farkı Hesabı penceresine girilirken yapılan ay ödeneklerinin kontrolü ve varsa eksik ödenek aylarına ait uyarı kaldırıldı.
 • İş programında iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca Excel çıktısına İş Programı Özeti adıyla yeni bir Sayfa (Sheet) eklendi.
 • Metrajlar’da
  • Excel’den Getir özelliği geliştirildi. Birden çok sayıda poz ve metrajını içeren bir Excel dosyasından pozların ve metraj cetvellerinin aynı anda getirilebilmesi sağlandı.
  • Yapıştır (Panodakileri) özelliği geliştirildi, böylece Araya Satır Ekle (Panodakileri) seçeneği kullanılabilir oldu.
 • Yeni Analiz / Analiz Düzelt penceresinden ulaşılan Nakliye Pozları penceresindeki Girdilere Gönder işlemi KGM için geliştirildi. Kullanılan formül ile bu formüldeki yoğunluk, kamyon katsayısı, taşıma güçlüğü katsayısına ait değerlerin, nakliye pozunun tanımına açıklama olarak eklenmesi sağlandı.
 • Poz Ekle ve Analiz Ekle pencerelerine, yazılan karakterleri listedeki her alanda aynı anda arayabilen, gelişmiş bir arama seçeneği eklendi.
 • Bir süre önce kaldırılmış bulunan, programdan çıkarken gelen onay sorusu, tekrar konuldu.
 • Çalışılan dosyadan her çıkışta kendiliğinden yapılan yedekleme işlemi günde bire indirildi. (günün ilk çıkışında yedeklenir)
 • 2018 Yılına ait girişler açıldı.
 • 2017 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek kalmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • İş dosyasına ait bazı temel bilgilerin yapılandırma ayarları yerine veri dosyalarından alınması sağlandı.
 • Bazı minik hatalar düzeltildi.
 • Yardım yenilendi.
Not: Her sürümde olduğu gibi, bu sürüme eklenen özelliklerin büyük bölümü kullanıcı önerileridir. Önerilerde bulunan kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Sizin de henüz gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir öneriniz varsa –burayı tıklayıp- bize hemen yazınız!

Sürüm 10.3.0.0 [26.01.2018]

 • Programa girerken mevcut iş dosyalarının sürümlerinin kontrolü, bu kontrol sırasında geçerli sürüme henüz uygun duruma getirilmemiş dosyaların bulunması halinde ise kullanıcının uyarılması sağlandı. İş dosyalarının ne zaman güncel duruma uygun hale getirileceğinin seçimi kullanıcıya bırakıldı. Bu seçenekler Şimdi başlat!/Programı kapatınca başlat/Sonra hatırlat olarak adlandırıldı.
 • Diğer İş Dosyalarından Bilgi Getir penceresinde yapılabilenler geliştirildi.
  • Mevcut sürümde bulunan ve iş gruplarına dokunmadan sadece diğer bilgileri getiren işleme, İş grupları ve bağlı diğer bilgiler’i de getirebilme seçeneği eklendi.
  • Sadece diğer bilgileri getiren işlemde, birden çok iş grubunun bire bir eşleştirilerek işleme sokulabilmesi sağlandı.
  • İşlem pencereleri sadeleştirildi.
 • İş grupları penceresinde Düzen>Getir (Diğer İş Dosyalarından) seçeneği eklendi. Böylece istenilen bir dosyanın iş grupları ağacından yararlanıp (sürükle-bırak ile) bulunulan dosyanın iş gruplarının düzenlenebilmesi sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresinde;
  • Yeni Dosya Aç (Benzer Dosyadan) özelliği geliştirildi. Kullanılan benzer dosyanın aynısı açılabileceği gibi iş gruplarının ve diğer bağlı bilgilerin seçilerek da kullanılabilmesi sağlandı.
  • Listede görüntülenen sütunlarda değişiklik yapıldı.
  • İş dosyalarının listede görünen sıralaması çalışılma tarihlerine göre sıralanması sağlandı. (en son çalışılan en üstte)
  • Seçenekler ve Hakedişlerin Listesi pencereleri ile İhale Tarihi, Sözleşme Türü, Dosyanın Sürümü ve Son İşlem Tarihi sütunlarının görüntülenmesi kullanıcının ayarına bırakıldı.
  • Hakediş Dosyaları sekmesinde düzenlenmiş son hakedişin tarih ve nosu, iş dosyaları listesindeki bir sütunda gösterildi.
  • Konulmuş parolanın unutulması durumunda kullanılmak üzere, Parolamı unuttum yordamı eklendi. Kullanıcının program ekranından gireceği talep formu sonrasında, unutulan parolanın çözülerek geçerli güvenlik esaslarına uygun bir şekilde ve başka hiçbir yerde görüntülenmeden, kullanıcın e-posta adresine gönderilmesi sağlandı.
 • YM Cetveli’ndeki Nakliye Metrajı’nda iş gruplarına göre süzülerek listelenen nakliyelerin (sadece seçilen iş grubu için) yazdırılması sağlandı.
 • Kapaklar’a girilirken gelen “Ödeneği Aşmış Durumdasınız” uyarısı kaldırıldı.
 • Fiyat Farkı Hesabı penceresine girilirken yapılan ay ödeneklerinin kontrolü ve varsa eksik ödenek aylarına ait uyarı kaldırıldı.
 • İş programında iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca Excel çıktısına İş Programı Özeti adıyla yeni bir Sayfa (Sheet) eklendi.
 • Metrajlar’da
  • Excel’den Getir özelliği geliştirildi. Birden çok sayıda poz ve metrajını içeren bir Excel dosyasından pozların ve metraj cetvellerinin aynı anda getirilebilmesi sağlandı.
  • Yapıştır (Panodakileri) özelliği geliştirildi, böylece Araya Satır Ekle (Panodakileri) seçeneği kullanılabilir oldu.
 • Yeni Analiz / Analiz Düzelt penceresinden ulaşılan Nakliye Pozları penceresindeki Girdilere Gönder işlemi KGM için geliştirildi. Kullanılan formül ile bu formüldeki yoğunluk, kamyon katsayısı, taşıma güçlüğü katsayısına ait değerlerin, nakliye pozunun tanımına açıklama olarak eklenmesi sağlandı.
 • Poz Ekle ve Analiz Ekle pencerelerine, yazılan karakterleri listedeki her alanda aynı anda arayabilen, gelişmiş bir arama seçeneği eklendi.
 • Bir süre önce kaldırılmış bulunan, programdan çıkarken gelen onay sorusu, tekrar konuldu.
 • Çalışılan dosyadan her çıkışta kendiliğinden yapılan yedekleme işlemi günde bire indirildi. (günün ilk çıkışında yedeklenir)
 • 2018 Yılına ait girişler açıldı.
 • 2017 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek kalmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • İş dosyasına ait bazı temel bilgilerin yapılandırma ayarları yerine veri dosyalarından alınması sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 10.2.6.0 [03.10.2017]

 • Tesisat Analizleri’ne, İşin Analizleri’ndeki Düzen menüsünden de ulaşılabilmesi sağlandı.
 • Metraj Cetveli’nde Getir penceresinde metrajların getirileceği (hedef) pozun ve bölümün seçilebilmesi, böylece pencereyi kapatmadan başka pozlara da metraj satırlarının getirebilmesi sağlandı.
 • Poz Oluştur işleminde pozun tipi Tesisat Pozu seçildiğinde malzeme, montaj ve kâr yüzdesi girilerek birim fiyat hesaplanması yordamı geliştirildi.
 • Yeni Analiz’deki Nakliye Pozları penceresinde oluşturulan nakliye pozunun doğrudan analiz girdisi olarak analize eklenebilmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda;
  • Tercih edilen süzme işlemlerinin bir sonraki giriş için varsayılan ayarlarla çalışması sağlandı.
  • Pozun fiyatını katsayı ile çarpma işleminde, uygulanacak katsayının –elle giriş seçeneğinin yanı sıra- Yİ-ÜFE endeksleri ile hesaplanarak kullanılabilmesi sağlandı.
 • 27.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri No:14) 1. maddesinde yer alan “…Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.” kararına istinaden Kapaklar penceresinde gerekli düzenleme yapıldı.
 • İşin Bilgileri > Dosyamı İncele ve Onar özelliğinde kullanılan onarma yordamı geliştirildi.
 • Yazdır ile alınan bazı Excel dokümanları yeniden düzenlendi.
 • Bazı küçük düzeltmeler yapıldı.

Sürüm 10.2.5.0 [08.09.2017]

 • Otomasyon Seçenekleri’nde;
  • Genel sekmesine eklenen “Yeni İş Dosyasında İş Grubu Şablonu Kullan” özelliği ile yeni açılacak bir iş dosyasındaki iş gruplarının seçilecek bir şablonun aynısı olabilmesi sağlandı.
  • Genel sekmesindeki “Çıkışta iş dosyalarını güncelle” ve “Çıkışta iş dosyalarını yedekle” işaretlerinin programa her girişte boşaltılması (kaldırılması), böylece işaretleyerek verilen komutların sadece ilk çıkışta (bir kere) uygulanması sağlandı.
  • Hakediş dosyası içindeyken görünen Yapılan İşler sekmesinde Hakediş İcmali'ne elle giriş yapılabilsin seçeneği kaldırıldı. Hakediş icmaline elle girilebilmesine ait ayarlara İcmal sekmesindeki Düzen>İcmale Elle Giriş’ten ulaşılabilmesi sağlandı.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli’ne pozun tipine göre süzme özelliği eklendi.
 • Metrajlarda;
  • Metraj getirme işleminde çoklu bölümlerin de getirilmesi sağlandı.
  • Metrajlardaki yazdırmalara (Düzen>Yazdır’a konulan bir işaretleme ile) “her poz ayrı bir sayfada çıksın” seçeneği eklendi.
  • Metraj cetvellerine, panodakileri araya ekleme (insert) özelliği konuldu.
 • Nakliye Formülleri’ne KGM’ne ait iki yeni seçenek eklendi:
  • Dolguya Depoya gidecek beher metreküp temel kazısı malzemesinin nihai ortalama 60 m’den fazla mesafeye taşınması [>10 km]
  • Foraj kazısının nihai ortalama 60 m’den fazla mesafeye taşınması [>10 km]
 • İşin Analizleri’nde;
  • Yazdırma seçeneklerine “İşin Yapım Şartları da Yazdırılsın/Yazdırılmasın” seçeneği konuldu.
  • Dosyadaki analizler içinde girdi araması (aktarmalı ve aktarmasız girdilerde) olanaklı hale getirildi.
 • ADS’de Sıralı Analiz Girdileri’nin tutarları ile kümülatif toplamlarının İşin Analizleri’nde belirlenmiş hassasiyete göre oluşması sağlandı.
 • İstenilen poz satırlarını renklendirerek kolayca ayırdedilebilmelerini sağlayan etiket özelliği geliştirildi.
 • Artık yayınlanmayan KHZ, İGDAŞ, İSKİ, İBB, ... gibi kurum pozları GOP (Güncel Olmayan Pozlar) kitaplarına aktarıldı. (Tüm sürümler için veriler)
 • Hakediş Dosyaları’nda yeni bir hakediş açarken hakediş no alanına “kesin” veya “son” sözcüklerinin yazılması durumunda kullanıcının kesin hesap konusunda uyarılması sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresine, hakediş dosyaları durumundaki arama seçeneklerine Sözleşme Türü eklendi.
 • Revize Birim Fiyat uygulaması geliştirildi. Revize pozunun asıl pozun altında gösterildiği durumda önceki hakedişteki miktarın ve tutarın görünmesi sağlandı.
 • Hakediş miktarlarında bir değişiklik yapıldığı halde yapılan işlerin tutarı hesaplatılmadan kapağa (ödeme cetveli) girilmek istenildiğinde tüm parasal hesapların yenilenmesi sağlandı.
 • Kesin Hesap Metrajlarında;
  • Yeşil deftere gönderirken mevcut yeşil defterdeki değerlerin değişeceği, bu işlemin sadece kesin hesap hakedişinde yapılması gerektiği uyarısı konuldu.
  • Yeşil deftere gönderme işleminde sıfır olan pozların gönderilmesi engelleniyordu, bu özellik kaldırıldı.
  • Kesin hakedişte çalışılırken o hakedişe ait imalat metrajlarının gizlenmesi özelliği kaldırıldı, imalat metrajlarının da kullanılabilmesi sağlandı.
 • İş programı yazdırları daha fazla yılı kapsayacak şekilde geliştirildi.
 • Benim poz dosyalarından poz eklenen pencerelerde pozun tipine göre süzme olanağı getirildi.
 • Bazı küçük düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi

Sunucu Modülündeki Yenilikler:

 • Yetki veya güvenlik kısıtlamaları nedeniyle istemciye ait yeni sürüm exe’sinin yüklenmesinin mümkün olmadığı durumlarda programın güncelleme döngüsüne girmesi engellendi.
  • İstemci yeni bir sürüm bulduğunda kullanıcının uyarılması sağlandı. Kullanıcı bu mesajı gördükten sonra, yeni sürümü yükleyememesine rağmen sorun yaşamadan programı kullanmaya devam edebilecek.
 • Sahibi olunan bir iş dosyası için diğer kullanıcılara yetki (izin) verilirken belirlenen seçeneklere Yaklaşık Maliyeti Göremesin/Görebilsin seçeneği eklendi.
 • İstemci ’de yönetici oturumu ile kullanılabilen Destek İşlemleri>Raporlama özelliğine, anlık kullanıcı bilgisi ile istenilen tarihler arasında, kullanıcıların iş dosyaları üzerindeki hareketlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi sağlandı.

Sürüm 10.2.4.0 [20.04.2017]

 • {10.2.3.0 [19.04.2017] sürümündeki minik bir sorunu düzeltmek için sürüm no 10.2.4.0'a yükseltildi.}
 • Poz Ara – Bul işleminde gelişmiş aramada bulunan “yazılan karakterleri (aynı dizilişte) içeren” pozların aranması seçeneği öne alındı.
 • Analiz Ara – Bul işleminde gelişmiş aramada bulunan “yazılan karakterleri (aynı dizilişte) içeren” analizli pozların aranması seçeneği öne alındı.
 • Metraj cetvellerinde, bulunulan ve işaretlenen satırların gösterildiği renkler gözden geçirildi.
 • Birçok cetvelde bulunan Araya Satır Ekle’me özelliği profil metraj cetveline de konuldu.
 • İşin Analizleri’nde, yeni analiz yapılırken kullanılan, Excel’den satır kopyalayıp yapıştırma olanağı geliştirildi.
 • Revize Birim Fiyat uygulaması geliştirildi. Sadece bir iş grubunda yer alan bir pozun revize koşullarını sağlaması durumunda, revize kesintisi yapmak yerine, revize birim fiyat uygulanarak tutar hesaplanabilmesi sağlandı. (Bu düzenleme sadece yapım işleri uygulamaları için geliştirildi, vakıf ve kültür işleri uygulamalarında revize kesintisi şeklinde yapılan eski durum sürdürülecektir.)
 • Analiz girdilerini isteklilere miktarlarıyla veren idarelerin talebini karşılamak üzere ADS’de belgelere Is‒3a Sıralı Analiz Girdileri Tabloları-İnşaat (Fiyatsız) isimli yeni bir belge eklendi.
 • KGM yol işlerinde kullanılan Reglaj Hesabı geliştirildi.
 • Giriş yapılabilen tablo ve cetvellere Shift+Del ile “seçili alanları boşaltma” özelliği eklendi.
 • Bazı küçük düzeltmeler yapıldı.
 • İş Dosyaları penceresinde listelenen işlerin, işin tam adına göre de listelenebilmesi sağlandı.
 • Hem istemci hem de tekil programı olan kullanıcılarda, son çıkılan iş dosyalarının ayrı tutulması sağlandı.
 • Yardım yenilendi.
Not: Her sürümde olduğu gibi, bu sürüme eklenen özelliklerin büyük bölümü kullanıcı önerileridir. Önerilerde bulunan kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Sizin de henüz gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir öneriniz varsa –burayı tıklayıp- bize hemen yazınız!

Sürüm 10.2.2.0 [16.03.2017]

 • Metrajlar, Demir Metrajı, Profil Metrajı ve Tesisat Metrajıcetvellerinde bulunan kopyala-yapıştır özelliği geliştirildi.
  • Office programlarında kopyalanan bilgilerin de buralara yapıştırılabilmesi sağlandı.
  • Ctrl+C ile hafızaya alınanların saklandığı panoyu, içindekileri başka bir yere yapıştırmaksızın boşaltabilmek için Panodakiler penceresine Panoyu Boşalt düğmesi konuldu.
 • İşin Analizleri ve Benim Analizlerim’de ...> Nakliye Oranlarını Aktar’ın adı ve işlemi Seçililerin Nakliye Oranlarını Aktar olarak değiştirildi.
 • Benim Kitaplarım’dan iş dosyasına analizli bir poz eklenirken, poza ait analizin İşin Analizleri’ne kendiliğinden eklenmesi sağlandı.
 • Pozlar ve Kullanıldıkları Yüzeyler (Mahal Metrajı) penceresindeki mahal sıralaması düzenlendi.
 • Gecikme Cezası penceresine uyarı konuldu.
 • ATGB işlerdeki Mukayeseli Keşif (%10 İş Artışı)penceresinde;
  • İlk pencereye Tüm İcmali Yenile düğmesi konuldu.
  • Artan ve eksilen pencerelerindeki yanlış kullanımları önlemek için eksi (-) miktar girişi engellendi.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü pozlarıyla çalışan kullanıcılar için KGM-2017-1 adıyla nakliye şablonu oluşturuldu ve güncelleme ile alınabilmesi sağlandı. Buna uygun olmak üzere KGM pozlarının analizlerinde bulunan nakliyelerin gösterimi 07.***’li girdiler olarak değiştirildi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 10.2.1.0 [10.02.2017]

 • Yaklaşık Maliyeti Güncellemek menüsü eklendi. Bu özellik sayesinde yayınlanan yeni yıl fiyatlarının bulunulan dosyaya aktarılması, yeni fiyatlarla tüm nakliye ve iş analizlerinin yenilenmesi, yayınlanmamış diğer pozların ise artış katsayısı ile çarpılarak güncellenmesi, tek bir otomasyon işlemi ile yapılabilir oldu.
 • Hazırlanıp henüz ihale sürecine başlanılmamış yaklaşık maliyet dosyalarında kaldırılmış pozların bulunması halinde, bu tür kalemleri yeniden pozlandırmak için kullanılan Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirmek menüsü geliştirildi. Programın bu pencerede, varsa yerine kullanılabilecek pozu/pozları da önermesi sağlandı.
 • Mahaller ve İş Gruplu olmak üzere Metrajlar, Demir Metrajı, Profil Metrajı ve Tesisat Metrajı pencerelerine ve bunların cetvellerine;
  • Yazılanları/girilenleri geri alma (Ctrl+Z) özelliği eklendi.
  • Son silinenleri seçerek geri alma (Ctrl+G) özelliği eklendi.Satırları seçerek kopyalama (Crtl+C), aynı tür başka bir cetvele yapıştırma (Crtl+V) özelliği eklendi.
  • Düzen’in altına Metrajlar ve Pozları (İş Grupları’ndaki) ve Metrajlar ve Pozları (Mahaller’deki) adıyla seçenekler konuldu. Böylece bulunulan dosyada kendi türünde yapılmış tüm metrajları ve pozlarını görebilme, bunlara ait satırları seçerek kopyalayabilme özelliği de kullanıma sunuldu.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresinde;
  • Yazılanları/girilenleri geri alma (Ctrl+Z) özelliği eklendi.
  • Son silinenleri seçerek geri alma (Ctrl+G) özelliği eklendi.
  • Nakliye hesabı yapılmayan işlerde nakliye düğmesi gizlendi.
 • YM Hesabı penceresinden ulaşılan Pozun Nakliyeli Malzeme Oranları penceresine Ölçü sütunu eklendi.
 • TBF İşlerde metrajdan yeşil deftere gönderilen iş kalemlerinin Sözleşmedeki İş Kalemleri’nde olup olmadığı kontrol ettirildi, yoksa kullanıcının uyarılması sağlandı.
 • Tesisat Metrajında, metrajı yapılarak Yaklaşık Maliyete gönderilen bir iş kaleminin, tesisat metrajından silindiğinde yaklaşık maliyetten de silinmesi sağlandı.
 • Yeşil Defter penceresine Sıfır Olanları Gizle seçeneği konuldu.
 • Yapılan İşler Listesi (İş Kalemli) penceresine Sıfır Olanları Gizle seçeneği konuldu.
 • ATGB İş dosyalarında Yapılan İşler (İş Kalemli) ve Yapılan İşler (İş Gruplu) pencerelerinde Düzen’in altına Yazdır (Yüzdeler Olduğu Gibi) seçeneği eklendi. (Hesaplamalarda yüzdelerde virgülden sonra hane sınırlaması olmadığı halde estetik kaygılarla bazı ekran ve yazıcılarda iş kalemlerinde 6 hane, iş gruplarında 4 hane gösterilmektedir.) Yeni seçenekle isteyen kullanıcılar yüzdeleri, hesaplamalarda kullanıldığı ayrıntıda elde edebilecekler.
 • FF Hesap Cetveli (Gelişmiş) sekmesinde işleme girdiği halde fiyat farkına esas tutarı sıfır olan satırlar, sadeleştirmek amacıyla gizlendi. Buna karşılık pencereye Sıfır Olan Satırları da Göster seçeneği konuldu.
 • Eski kararnameye göre fiyat farkı hesaplanan işlerde, TÜFE Genel endeksinin (2003=100) yerine (1994=100) tablosundan alınması sağlandı.
 • Mukayeseli Keşif’te;
  • Yeni Fiyat Oluru Gerekçe Raporu (Artan İmalatlar) penceresine Düzen>Yazdır (Teknik Şartname) belgesi eklendi.
  • ATGB İşlerde hakedişte kullanılmış bir pozun silinmesi engellendi.
 • Etiket düğmesi bulunduğu pencerelerden kaldırıldı, Düzen’in altına konuldu.
 • Dosya Gönder penceresine arama seçenekleri eklendi.
 • Bazı küçük hatalar giderildi.
 • Yardım yenilendi.
   

Sürüm 10.0.0.1 [07.12.2016]

Bilgi Notu: Bu sürümde kapsamlı yenilikler yapıldı. Bu yenilikler mevcut dosyaların güncel sürüme dönüştürülmesi (güncellenmesi) işleminin her zamankinden daha uzun sürmesine neden olacaktır.
Eklenen benzersiz özelliklerin bu beklemeye fazlasıyla değeceğini bilmenizi rica ederiz.

 • Yaklaşık Maliyet Hesabı işlemleri tek pencereye (tek sekmeye) indirildi.
 • YM Cetveli penceresi, all-in-one özelliği eklenerek yenilendi.
  • Bugüne kadar İş Grupları penceresinde yapılabilen grup ekleme, düzeltme ve silme gibi tüm işlemler YM Cetveli penceresine de konuldu.
  • Bu pencereyi kapatmadan İşin Birim Fiyatları, İşin Analizleri, Metrajlar, Nakliyeler, Birim Fiyat Teklif Cetveli ve poz kütüphanesi pencerelerine ulaşıp çalışmak olanaklı hale geldi.
  • Buradaki bir pozun, Metrajına, Analizine, Nakliye oranlarına ve Poz bilgilerine ulaşmak, istenilen değişiklikleri yapıp aynı pencereye dönmek kolaylaştırıldı.
  • Poz üstünde çift tıklama eylemi zenginleştirildi: Her defasında seçim, metrajı, analizi, nakliye oranları, pozun bilgileri olmak üzere 5 farklı seçenek eklendi.
  • Henüz metrajı düzenlenmemiş bir pozun metraj penceresi açılırken, genel kullanıcı eğilimlerine göre belirlenmiş metraj türüne uygun pencerelerin (imalat, demir, profil ve tesisat) açılması sağlandı.
  • o YM Cetveli’ndeki bir iş kaleminin açılıp çalışılan metrajındaki toplamının YM Cetveli’ndeki değerden farklı olması durumu için uyarı konuldu. (10.0.0.1’de)
  • Hızlı poz girişi seçenekleri Poz Ekle düğmesinin altına alındı.
  • Poz ve miktar girişleri tamamlandığında yazdırılması gereken tüm belgelere bulunulan pencereden doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Yaklaşık maliyetin genel toplamının ana pencerede görünmesi sağlandı.
 • All-in-one özelliği metrajlar penceresine de eklendi. Böylece tüm metraj işlemleri tek pencerede yapılabilecek duruma geldi.
  • İnşaat, demir, profil ve tesisat metrajları Metrajlar adıyla tek bir pencereye alındı.
  • o İnşaat İmalat Metrajı’nın altında yer alan Bölümler penceresi sadelik sağlamak için kaldırıldı. (10.0.0.1’de yeniden konuldu.)
  • İş grubu ekleme, düzeltme ve silme gibi tüm işlemlerin (İş Grupları penceresine gitmeden) burada da yapılabilmesi sağlandı.
  • Metrajın yazdırılması gereken tüm belgelerine bulunulan pencereden doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Demir metrajında kullanılan ve hazır verilen standart çaplara kullanıcının ekleme yapabilmesi sağlandı.
  • Poz Sil ile metrajdan silinen bir pozun (YM Cetveli’ndeki miktarı sadece bu metrajdan gönderilenden ibaretse) YM Cetveli’nden de –sormadan- silinmesi sağlandı.
 • İşin Analizleri’nde yenilikler yapıldı.
  • Yeni analiz ve analiz düzeltme ile YM Cetveli’nden ulaşılan analiz oluşturma ve düzeltme işlemleri geliştirildi.
  • Analiz sihirbazı ve bölümlü analiz işlemleri tek pencereye alındı.
  • Her bir analizin yeni bir sayfaya yazdırılması seçeneği eklendi.
  • Çalışılan veya izlenen bir analizin alt analizlerine İncele düğmesi ile girilerek oralarda da değişiklik-düzeltme yapılabilmesi sağlandı.
  • Analiz hesabında, daha önce girdi tutarlarında bulunan hassasiyet belirleme olanağının, “girdi birim fiyatlarında” seçeneği eklenerek 2 farklı yerde kullanılabilmesi sağlandı. (Virgülden sonraki hane sayısını belirten hassasiyetlerin ilk değerleri olarak “2” atandı.)
  • Aktarmasız Analizler penceresine İşin Analizleri’nden de ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Nakliyeler penceresine İşin Analizleri’nden (Düzen’in altında) ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Rayiç (girdi) miktarları hücresinin ilk değer olarak yazılabilir (açık) şekilde gelmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda yenilikler yapıldı.
  • Süzme seçenekleri geliştirildi. İş’te olup (Pozların Bilgilerini Yenile>Ait Olduğu Ana BF Kitabından yapınca) hiçbir ana kitapta yer almadığı anlaşılan veya bir ana kitapta olduğu halde fiyatı olmayan pozların listelenebilmesi sağlandı.
  • Pencerenin Görünümü geliştirildi. İş’te olup hiçbir ana kitapta yer almadığı anlaşılan veya bir ana kitapta olduğu halde fiyatı olmayan pozlara ait bilgi sütunu açılır/kapanır yapıldı.
  • ATGB İGYOG hakediş dosyalarında İşin Birim Fiyatları menüsü gizlenmişti. Mukayeseli keşif yapılmak üzere bir poz girilip artma/azalma değerleri girildikten sonra İşin Birim Fiyatları penceresinin görünür olması sağlandı.
 • Nakliye Pozlarıpenceresinde,
  • İş’teki Nakliyeli Malzemeler işaretliyken, nakliye metrajında olduğu halde henüz nakliye birim fiyatı hesaplanıp İşin Birim Fiyatları’na gönderilmemiş nakliye pozlarının kırmızı ile gösterilip kullanıcının uyarılması sağlandı.
  • Gönder ile İşin Birim Fiyatları’na gönderilen nakliye pozunun yapım şartındaki fiyat bilgisi, isteklilere verilen teknik şartnamelerde görünmemesi için, kaldırıldı.
 • Kapaklarda geçici kabul noksanları kesintisi yapılırken hazır gelen yüzdelerde (TBF’de %5, ATGB’de %3) kullanıcının yaptığı değişikliklerin saklanması sağlandı.
 • Program güncelleştirmelerinin kontrolü ve uygulanması yordamı değiştirildi ve şöyle yapıldı:
  •  “Kullanıcı tarafından açılan ve kullanılan program, çalışılmadığı bir aralık bulduğunda (1-2 dakika) güncelleştirme olup olmadığını kontrol eder, bulursa not eder. Kullanıcı programı kapatmak istediğinde “güncelleştirmeler olduğu ve şimdi uygulanabileceği” uyarısı gelir. Bu uyarı kullanıcı onay verene kadar programın her açılış ve kapanışında görünür.”
 • Otomasyon Seçenekleri’nde;
  • İş Dosyalarının Güncellenmesi ve Yedeklenmesi işlemleri program dışına alındı. Bunun için buraya (Otomasyon Seçenekleri ’ne) İş Dosyalarının Güncellenmesi ve Yedeklenmesi hakkında ayarlar konuldu. Programdan çıkarken tüm dosyaları güncelle (geçerli sürüme yükselt), çalışılmış dosyaları yedekle, (Her bir dosyayı kendi dizinine/Belirttiğim bir dizine) seçenekleri tercihe göre seçilebilir oldu. Önceki sürümlerde “çalışılan son iş dosyasını” yedekleme işlemi “çalışılan tüm dosyaları” yedekleme olarak değiştirildi.
  • Hakediş dosyaları için kullanılan ve geçici kabul noksanları kesintisinin yapılacağı yerin belirlendiği yerdeki “İcmalde kesilsin” seçeneğinin, önerilmeyen (yanlış) bir seçenek olduğu kırmızı yazılmış bir metinle vurgulandı.
  • Buradaki ayarların her yeni açılan dosyada ilk değer olarak kullanılabilmesi sağlandı. Bunun için “Bu seçenekler yeni açılacak dosyalarda da kullanılsın” kutusunu işaretlemek yeterli oluyor.
  • Lisans kodu bilgisinin bir kere girilmesinden sonra gizlenmesi sağlandı.
  • Lisans kodu ile çalışan kullanıcıların programı kapatarak çıkmaları durumunda lisansının serbest kalması sağlandı.
 • 2017 Yılına ait girişler açıldı.
 • 2016 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek kalmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • Fiyat farkı menüsünde geliştirmeler yapıldı. ÖTV Fiyat farkının, işin bilgileri kontrol edilerek (verilmesi gerekiyorsa) otomatik olarak oluşması sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresi geliştirildi.
  • Listeyi Yenile düğmesinin altına (ve sağ tıklamaya) konulan özelliklerle kullanım kolaylaştırıldı.
  • Listedekileri Geçerli Sürüme Yükselt, Seçilileri Geçerli Sürüme Yükselt, Çalışılmış Dosyaları Yedekle ve Seçilileri Yedekle işlemleri burada yapılabilir oldu.
  • Bir dosyanın üstündeyken Dosyanın Yedeklerini Göster seçeneği çok istenen bir özellik olarak konuldu.
  • Buradaki Son İşlem Tarihi seçeneği ile her bir dosya için çalışılan son tarih ile hangi sürümde olduğu bilgisinin görünmesi sağlandı.
 • Kapak, icmal, FF hesap cetveli, … gibi bazı belgeler için Excel’ler düzenlendi.
 • Revize İş Programı geliştirildi ve Son Revize İş Programını Sil düğmesi (özelliği) eklendi.
 • ATGB-İKMOG ve TBF işlerin Kesin hesap Metrajları>Metrajları Getir özelliği ile açılan pencerelerindeki Ataşman ve Düz Demir seçenekleri kaldırıldı.
 • Pdf dokümanı olarak verilen kullanım kılavuzunun Web’de tutularak her zaman güncel olması sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 10.0.0.0 [15.11.2016]

Bilgi Notu: Bu sürümde kapsamlı yenilikler yapıldı. Bu yenilikler mevcut dosyaların güncel sürüme dönüştürülmesi (güncellenmesi) işleminin her zamankinden daha uzun sürmesine neden olacaktır.
Eklenen benzersiz özelliklerin bu beklemeye fazlasıyla değeceğini bilmenizi rica ederiz.

 • Yaklaşık Maliyet Hesabı işlemleri tek pencereye (tek sekmeye) indirildi.
 • YM Cetveli penceresi, all-in-one özelliği eklenerek yenilendi.
  • Bugüne kadar İş Grupları penceresinde yapılabilen grup ekleme, düzeltme ve silme gibi tüm işlemler YM Cetveli penceresine de konuldu.
  • Bu pencereyi kapatmadan İşin Birim Fiyatları, İşin Analizleri, Metrajlar, Nakliyeler, Birim Fiyat Teklif Cetveli ve poz kütüphanesi pencerelerine ulaşıp çalışmak olanaklı hale geldi.
  • Buradaki bir pozun, Metrajına, Analizine, Nakliye oranlarına ve Poz bilgilerine ulaşmak, istenilen değişiklikleri yapıp aynı pencereye dönmek kolaylaştırıldı.
  • Poz üstünde çift tıklama eylemi zenginleştirildi: Her defasında seçim, metrajı, analizi, nakliye oranları, pozun bilgileri olmak üzere 5 farklı seçenek eklendi.
  • Henüz metrajı düzenlenmemiş bir pozun metraj penceresi açılırken, genel kullanıcı eğilimlerine göre belirlenmiş metraj türüne uygun pencerelerin (imalat, demir, profil ve tesisat) açılması sağlandı.
  • Hızlı poz girişi seçenekleri Poz Ekle düğmesinin altına alındı.
  • Poz ve miktar girişleri tamamlandığında yazdırılması gereken tüm belgelere bulunulan pencereden doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Yaklaşık maliyetin genel toplamının ana pencerede görünmesi sağlandı.
 • All-in-one özelliği metrajlar penceresine de eklendi. Böylece tüm metraj işlemleri tek pencerede yapılabilecek duruma geldi.
  • İnşaat, demir, profil ve tesisat metrajları Metrajlar adıyla tek bir pencereye alındı.
  • İş grubu ekleme, düzeltme ve silme gibi tüm işlemlerin (İş Grupları penceresine gitmeden) burada da yapılabilmesi sağlandı.
  • Metrajın yazdırılması gereken tüm belgelerine bulunulan pencereden doğrudan ulaşılabilmesi sağlandı.
  • Demir metrajında kullanılan ve hazır verilen standart çaplara kullanıcının ekleme yapabilmesi sağlandı.
 • İşin Analizleri’nde yenilikler yapıldı.
  • Yeni analiz ve analiz düzeltme ile YM Cetveli’nden ulaşılan analiz oluşturma ve düzeltme işlemleri geliştirildi.
  • Analiz sihirbazı ve bölümlü analiz işlemleri tek pencereye alındı.
  • Her bir analizin yeni bir sayfaya yazdırılması seçeneği eklendi.
  • Çalışılan veya izlenen bir analizin alt analizlerine İncele düğmesi ile girilerek oralarda da değişiklik-düzeltme yapılabilmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda yenilikler yapıldı.
  • Süzme seçenekleri geliştirildi. İş’te olup (Pozların Bilgilerini Yenile>Ait Olduğu Ana BF Kitabından yapınca) hiçbir ana kitapta yer almadığı anlaşılan veya bir ana kitapta olduğu halde fiyatı olmayan pozların listelenebilmesi sağlandı.
  • Pencerenin Görünümü geliştirildi. İş’te olup hiçbir ana kitapta yer almadığı anlaşılan veya bir ana kitapta olduğu halde fiyatı olmayan pozlara ait bilgi sütunu açılır/kapanır yapıldı.
  • ATGB İGYOG hakediş dosyalarında İşin Birim Fiyatları menüsü gizlenmişti. Mukayeseli keşif yapılmak üzere bir poz girilip artma/azalma değerleri girildikten sonra İşin Birim Fiyatları penceresinin görünür olması sağlandı.
 • Nakliye Pozları penceresinde, İş’teki Nakliyeli Malzemeler işaretliyken, nakliye metrajında olduğu halde henüz nakliye birim fiyatı hesaplanıp İşin Birim Fiyatları’na gönderilmemiş nakliye pozlarının kırmızı ile gösterilip kullanıcının uyarılması sağlandı.
 • Kapaklarda geçici kabul noksanları kesintisi yapılırken hazır gelen yüzdelerde (TBF’de %5, ATGB’de %3) kullanıcının yaptığı değişikliklerin saklanması sağlandı.
 • Otomasyon Seçenekleri’nde;
  • İş Dosyalarının Güncellenmesi ve Yedeklenmesi işlemleri program dışına alındı. Bunun için buraya (Otomasyon Seçenekleri ’ne) İş Dosyalarının Güncellenmesi ve Yedeklenmesi hakkında ayarlar konuldu. Programdan çıkarken tüm dosyaları güncelle (geçerli sürüme yükselt), çalışılmış dosyaları yedekle, (Her bir dosyayı kendi dizinine/Belirttiğim bir dizine) seçenekleri tercihe göre seçilebilir oldu. Önceki sürümlerde “çalışılan son iş dosyasını” yedekleme işlemi “çalışılan tüm dosyaları” yedekleme olarak değiştirildi.
  • Hakediş dosyaları için kullanılan ve geçici kabul noksanları kesintisinin yapılacağı yerin belirlendiği yerdeki “İcmalde kesilsin” seçeneğinin, önerilmeyen (yanlış) bir seçenek olduğu kırmızı yazılmış bir metinle vurgulandı.
  • Buradaki ayarların her yeni açılan dosyada ilk değer olarak kullanılabilmesi sağlandı. Bunun için “Bu seçenekler yeni açılacak dosyalarda da kullanılsın” kutusunu işaretlemek yeterli oluyor.
 • 2017 Yılına ait girişler açıldı.
 • 2016 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek kalmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • Fiyat farkı menüsünde geliştirmeler yapıldı. ÖTV Fiyat farkının, işin bilgileri kontrol edilerek (verilmesi gerekiyorsa) otomatik olarak oluşması sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresi geliştirildi.
  • Listeyi Yenile düğmesinin altına (ve sağ tıklamaya) konulan özelliklerle kullanım kolaylaştırıldı.
  • Listedekileri Geçerli Sürüme Yükselt, Seçilileri Geçerli Sürüme Yükselt, Çalışılmış Dosyaları Yedekle ve Seçilileri Yedekle işlemleri burada yapılabilir oldu.
  • Bir dosyanın üstündeyken Dosyanın Yedeklerini Göster seçeneği çok istenen bir özellik olarak konuldu.
  • Buradaki Son İşlem Tarihi seçeneği ile her bir dosya için çalışılan son tarih ile hangi sürümde olduğu bilgisinin görünmesi sağlandı.
 • Kapak, icmal, FF hesap cetveli, … gibi bazı belgeler için Excel’ler düzenlendi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.7.1 [03.06.2016]

 • Tesisat Metrajı’nda sütun isimleri listesindeki Seçilileri Silme özelliği geliştirildi.
 • Bazı iyileştirmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.7.0 [17.05.2016]

 • Poz Ekle ile gelinen pencerelere, pozları kullanıldıkları yere ve iş grubuna göre süzme özelliği eklendi.
 • Dosyamı İncele Onar işlemi geliştirildi. (İşin Birim Fiyatları’nda oluşabilecek poz çiftlemelerini temizleme özelliği)
 • Fiyat farkıhesabında;
  • Uygulama ayına ait endekslerin henüz yayınlanmadığı durumda bulunulan hakedişin fiyat farkı hesabına giriş engellendi. Bu durumda sadece önceki hakedişe ait fiyat farkının yapılabilmesi sağlandı.
  • İstenilen önceki aylara imalat tutarı girilebilmesi sağlandı. “Fiyat farkı için tespit yapıldı” anlamına gelen bu işlemle yapılan işlerin istenilen aylara el ile dağıtılabilmesi olanaklı hale geldi.
  • FF Hesap Cetveli iki sekmede gösterildi. FF Hesap Cetveli sekmesinde hakediş numaraları ve tespit tarihleri esasıyla sıralanmış bir gösterim olduğu halde FF Hesap Cetveli (Gelişmiş) sekmesinde iş programı aylarına göre sıralanmış bir liste oluşturuldu.
 • Onaylanmış mukayeseli miktarlarını da dikkate alarak çok sayıda iş programı hazırlayabilen, Revize İş Programı adıyla yeni bir menü eklendi.
 • Teklif birim fiyatlı işlerde Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde -varsa- mukayeseli keşif miktarlarının da görüntülenmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları penceresine birim fiyat yılına göre listeleme ve süzme seçenekleri konuldu.
 • Nakliye Pozları penceresinde hesaplanan pozların gönderilme şekline göre Fiyat Pozu ya da Analizli Poz olarak kullanılabilmesi sağlandı.
 • İşin Analizleri’nde;
  • Tesisat Analizleri eklendi. Düzen düğmesi altına yerleştirilen Tesisat Analizleri ile ulaşılan aynı isimli pencerede (ADS menüsüne girmeden) inşaat analizleri formatında çıktılar alınabilecek.
  • Belirlenen Hassasiyet ayarının reglaj ve nakliye pozları hesabındaki kullanımı kaldırıldı.
 • Belgeler menüsünde kullanıcın oluşturulacak belgeler için tercih edip işaretlediği ayarların şablon olarak kaydedilebilmesi, sonrasında ise şablondan getir ile başka dosyalarda da çağrılıp kullanılabilmesi sağlandı.
 • Belge Şablonlarım penceresine, şablonları Excel olarak da düzenleyip kullanabilme özelliği eklendi.
 • YM Cetveli, metraj, … gibi belgelerde yatay ve düşey çizgilerin görünmesi sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.6.9 [18.02.2016]

 • Nakliye Pozlarıpenceresinde;
  • Hesaplanan pozların İşin Analizleri’ne de gönderilebilmesi sağlandı. Böylece nakliye pozlarının nakliye analizi standartlarına ek olarak genel analizler gibi gösterilip hesaplanmaları mümkün oldu.
  • İşin Analizleri’nde belirlenen Hassasiyet ayarının nakliye pozları hesabında da dikkate alınması sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde;
  • Teknik şartnamede kullanılmak üzere pozlara Resim-Teknik Çizim alanı eklendi.
  • Maliyet Grupları’nı tanımlamak ve rayiçleri ilişkili maliyet grubuna bağlamak gibi işlemler buraya alındı.
 • Fiyat farkı ödenecek işlerde, Otomasyon Ayarları’ndaki fiyat farkı seçeneklerinde kararnameye uygun olmayan seçenekler işaretlenmişse, fiyat farkı hesabı penceresine her girişte kullanıcının uyarılması sağlandı.
 • Poz Ekle ile açılan pencerelere kayıt sayısı göstergesi konuldu.
 • Mahal Listesi ve Metrajları penceresine Bir Pozu Başka Bir Poz ile Seçililerde Değiştir özelliği eklendi.
 • Mevcut iki tür revize birim fiyat hesabına ek olarak, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Uygulama İşleri Tip Sözleşmesi’nde geçen Revize Birim Fiyat Hesabı eklendi. Bu hesap türünün uygulanması için kullanıcının İşin Sözleşme Bilgileri penceresinde Revize BF Vakıf Uygulama işine göre hesaplansın seçeneğini belirtmesi yeterlidir.
 • İşin Analizleri’ne, hesaplamalarda girdilerin fiyat ve tutarlarında kullanılacak hane sayısının belirlenebildiği Hassasiyet seçeneği konuldu.
 • İşin Analizleri’nde belirlenen Hassasiyet ayarının Aktarmasız Analizler ve KGM-Reglaj Birim Fiyat Hesabı’nda dikkate alınması sağlandı.
 • Aktarmasız Analizler geliştirildi;
  • Burada hesaplanan birim fiyatların, İşin Birim Fiyatları ve İşin Analizleri’ndeki fiyatlarla kıyaslanabilmesi sağlandı.
  • Hesaplana fiyatların İşin Birim Fiyatları’na gönderilebilmesi sağlandı.
  • Pozları kullanıldıkları yerlere göre süzerek listeleme özelliği eklendi.
 • Antet ve İmzalar menüsüne Word ile Düzenle’me seçeneği konuldu. Böylece resim eklemek, tablo yapmak, … gibi işlemler kolaylaştı.
 • Pdf formatındaki kullanım kılavuzunun otomatik güncellemeyle yenilenebilmesi sağlandı.
 • Diğer bazı düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.6.6 [30.12.2015]

 • İşin Birim Fiyatları’ndaki süzme seçeneklerine Kullanılan Pozlar’ın altına Yapım şartı boş olanlar süzgeci eklendi. Böylece kullanıcının yapım şartı olmayan pozları tespit edip düzeltebilmesi kolaylaştı.
 • Nakliye hesabı yapılan teklif birim fiyatlı işler ile iş kalemleri miktar olarak girilen ATGB iş dosyalarında Nakliye Poz Bilgileri menüsünün görünür olması sağlandı.
 • Maliyet hesaplarken tüm girişlerini mahal listesi ve ona bağlı metrajlar üzerinden yapan kullanıcılar için iş grubu tanımlamaları yapılmadan çalışabilme olanağı eklendi. Böylece kullanıcının sadece mahal listesi ve metrajlarını düzenlemesinden sonra mahal listesinin aynısını iş grubu olarak kullanabilmesi, buna bağlı maliyet cetvelinin de kendiliğinden oluşabilmesi sağlandı.
 • Metrajlar (İmalat Metrajları) penceresindeki (pozuyla birlikte) metraj getirme işlemine, mevcut pozlar için metraj cetvellerini uygun açıklama ile ekleme seçeneği konuldu. Böylece bir pozun farklı iş ve/veya iş grubundaki metraj cetvellerini bir araya getirip birleştirme işlemi daha da kolaylaştı.
 • Tesisat metrajında az sayıda (11’den az) sütun kullanıldığında yazdırılan belgelerin dikey olarak kullanılması sağlandı.
 • KGM reglaj ve bitüm ısıtma pozlarının birim fiyat hesabı eklendi. Metrajlar menüsünün sonunda Karayolları Genel Müdürlüğü>KGM/2500 Reglaj BF Hesabı ve KGM/4358 Bitüm Isıtma BF Hesabı adıyla oluşturulan pencerelerde adı geçen hesaplamalar kolayca yapılabiliyor.
 • Analizinde bölüm toplamı ile toplama uygulana işlem (çarpma, bölme, yüzde ekle) içeren pozların aktarmasız analiz hesabı geliştirildi. Değişiklikle, bölüme veya toplama uygulanan işlemin miktarlara da yansıtılması sağlandı. Böylece hem daha doğru bir miktar analizi hem de aktarmasız analizlerle gerçeğe daha yakın birim fiyat hesabı mümkün oldu.
 • Otomasyon Seçenekleri’nde Fiyat Farkı bölümündeki ayarlardan ilk değer olarak gelenlere ayrıca (Önerilen) ifadesi eklendi.
 • Sil komutunun sadece Düzen’de olduğu bazı pencerelere Ctrl+Del komutu ile silme özelliği eklendi.
 • 2016 Yılına ait girişler açıldı.
 • 2015 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek kalmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • Demo kısıtlamaları gözden geçirildi.
 • Diğer bazı düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.6.5 [19.11.2015]

 • İş Dosyaları penceresindeki süzme işlemlerine Tüm İşler/Devam Eden İşler/Biten İşler seçenekleri eklendi. Biten işlerin Düzelt düğmesi ile gelen pencerede belirlenebilmesi sağlandı.
 • Mahal Listesi ve Mahal Metrajları’nda;
  • Burada yapılmış tüm metrajların (imalat, demir, profil ve tesisat) tutarları ile genel toplamının gösterildiği bir İcmal düğmesi ve penceresi eklendi. Böylece kullanıcı, henüz hiçbir eşleştirme yapmadan, “şu ana kadar yaptığım metrajların parasal değerleri poz, yüzey, mahal, kat/blok ve genel toplam olarak ne kadar oldu acaba?” sorusunun yanıtını, burada görebilecek. Yazdır düğmesini kullanarak mahal listesini, parasal değerleri gösterecek şekilde yazdırabilecek.
  • Yaklaşık Maliyete Gönder penceresinde, gönderilmek üzere iş grupları atanmış (belirlenmiş) metrajların poz bazında tutarları ile genel toplamının görünebilmesi sağlandı.
  • Tablo Görünümü, Mahal Listesi ve İmalat Miktarları çıktılarında da özel kodların görünmesi sağlandı.
 • Kapağı onaylanmış hakedişlerde bilgi girişi yapılabilmesi engellendi. Bulunulan hakedişin onaylı olduğunun kullanıcıya, ana menü renginin değişmesi ve bir uyarı metni ile gösterilmesi sağlandı.
 • Fiyat farkı hesaplamaya yeni bir seçenek eklendi. FF Kararnamesi Madde 7 (2) uygulanırken, iş programı ve gerçekleşme aylarının endeksleri kıyaslanarak, kullanıcının seçimine bağlı olarak “Düşük Olanlarla Pn Hesaplansın” veya “Ayların Pn’leri Kıyaslansın, Düşük Olan Alınsın” şeklinde hesaplama yapılabilmesi sağlandı.
 • Mücbir sebeplerle fiyat farkı ve diğer fiyat farkı ayarları işlemleri İşin Sözleşme Bilgileri penceresine alındı. Böylece açılmış bir hakediş iş dosyasında her türlü fiyat farkı (verilecek, verilmeyecek, mücbir) seçeneğinin kullanılabilmesi sağlandı.
 • Benim Kitaplarım penceresinde yeni oluşturma işlemine mevcut dosyanın aynısını farklı bir isimle oluşturma özelliği eklendi.
 • Benim Kitaplarım’dan alınarak kullanılan bir pozun “hangi kitaptan alındığı” bilgisinin de kaydedilip saklanması sağlandı.
 • Çalışılan son dosyada seçilen Benim Kitabım’ın, yeni bir dosya açılırken ilk değer olarak (seçilmiş Benim Kitabım olarak) gelmesi sağlandı.
 • Hızlı Poz Girişi yapılırken, “yazılan pozun aranılan kitaptan bulunarak getirilmesi özelliği”, seçili bulunan Benim Kitabım’dan da aranılıp getirilecek şekilde geliştirildi. Böylece kullanıcının oluşturduğu Benim Kitaplarım dosyasındaki pozları da hızlı poz girişi yaparken kullanabilmesi sağlandı.
 • Birçok pencerede bulunan Pozun Temel Bilgileri (Ana Kitapta) penceresi geliştirildi. İlgili pozun (varsa) Ana Kitapta, Bu İş’te ve bulunduğu Benim Kitabımda bulunan bilgilerinin aynı pencerede görüntülenmesi sağlandı.
 • Yeni hakediş açılırken gelen giriş penceresinde, düzenleme tarihinin de girilebilmesi sağlandı.
 • Diğer bazı düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.6.4 [13.10.2015]

 • Özel Pozlar’ın istenilen kurum pozları ile ilişkilendirilebilmesi sağlandı. Böylece ilişkilendirilmiş pozların birim fiyatları, yıl değiştiğinde, ilişkili olduğu kurum pozlarından kolayca güncellenebilir hale geldi. Bu özellik sayesinde isteyen idare sürekli kullandığı yüzlerce pozu bir kez ilişkilendirerek her yıl yayınlanan kurum pozlarından kolayca güncelleyebilecek.
 • Metrajları mukayeseliye gönderme yordamı geliştirildi.
 • TBF İşlerde mukayeseli keşife tüm gruplardaki pozların hakediş veya sözleşme miktarlarının tek seferde getirilebilmesi sağlandı.
 • Teknik Şartname’ye, sadece özel pozların (BF kitaplarına bağlı olmayan pozların) yazdırılabilmesi özelliği eklendi.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli penceresindeki EKAP için poz listesi hazırlama işlemi (Düzen>EKAP için Gönder) geliştirildi, ayrıca Belgeler menüsünde de oluşması sağlandı.
 • Birçok menüde bulunan, diğer dosyalardan bilgi getirme işlemi yaparken görünen dosya seçimi penceresine süzme ve arama özellikleri eklendi.
 • Server sürümünde izin verilen kullanıcılara izinli olduğu iş grubuna bağlı yeni iş grubu açma, silme ve düzeltme yapma yetkisi verildi.
 • Server sürümünde, Diğer Dosyalardan Bilgi Getir’me penceresinde izin verilen dosyaların da görünmesi ve işleme alınabilmesi sağlandı.
 • Diğer bazı düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.6.2 [24.06.2015]

 • İş Programı’na Fen Noktasından Çalışılamayan Günler listesi ve buna bağlı olarak tarih kontrolü konuldu. Böylece kullanıcının çalışılamayan günlere imalat koyabilmesi önlendi.
 • Hakediş dosyasında arka kapak yazdırılırken, (henüz onaylanmamışsa) kapağın onaylanıp kilitlenmesini öneren bir uyarı konuldu.
 • Mukayeseli keşif yapılmış işlerde yeni giren ve artan pozlar için fiyat oluru ve gerekçe raporu eklendi.
 • Antet ve İmzalar menüsüne Analizler/Genel Belgeler için İmzalar konuldu. Böylece iş gruplarından bağımsız olan icmal, yapılan işler (iş gruplu), … gibi belgelerde çıkacak imzaların burada düzenlenmesi sağlandı.
 • Metrajlar (İmalat), Profil Metrajı ve Tesisat Metrajı pencerelerine Düzen>Pozlar ve Kullanıldıkları İş Grupları seçeneği konuldu. Böylece her bir pozun kullanıldığı iş gruplarındaki metrajlarına tek pencereden ulaşmak ve yazdırmak mümkün hale geldi.
 • Mahal Listesi ve Metrajları menüsündeki Pozlar ve Kullanıldıkları Yüzeyler penceresine, işaretlenen yüzeylerdeki (yerlerdeki) metrajları pozlarıyla birlikte silme özelliği eklendi.
 • Mahal Listesi ve Metrajları menüsündeki Seçtiğiniz Pozları Benzer Yüzeylere Gönder ve Seçtiğiniz Pozları Metrajlarıyla Birlikte Benzer Yüzeylere Gönder işlemlerine uyarı konuldu.
 • Poz eklemek için açılan pencerelerde BF Yılı değiştirildiğinde bulunulan kayıtın (pozun) değişmemesi sağlandı.
 • Demontaj pozları eklenirken yapım şartı olarak ana pozun yapım şartının kullanılması engellendi, bunun yerine uygun bir ifadenin yapım şartı olarak kullanılması sağlandı.
 • Pursantaj Cetveli’ndeki yazdırmalara Ekrandaki Sütunlarla (Tüm İş Grupları ile) seçeneği eklendi.
 • Yeni bir analiz oluşturma aşamasında, benzer bir analizden yararlanılırken yararlanılan pozun yapım şartlarının da gelmesi sağlandı.
 • Otomasyon Seçenekleri’nde ayarlanan, yaklaşık maliyet cetvelindeki miktarlarda katsayı kullanma durumunda Her pozun nakliyeleri kendi altında gösterilsin seçeneği engellendi.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli’nin EKAP platformuna gönderilecek dosya olarak hazırlanması sağlandı.
 • Diğer bazı düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.6.1 [21.04.2015]

 • Mahal Listesi ve Metrajlarımenüsünde;
  • Sadece istenilen (seçilen) pozların yer aldığı mahal listeleri oluşturma özelliği eklendi. Böylece mekanik, elektrik, kuvvetli akım, sıhhi tesisat, ... gibi istenilen her ayrıntıda mahal listeleri elde etmek (yazdırmak) mümkün hale geldi.
  • Tesisat Metrajı geliştirildi.
   • Sütunları görüntülensin/görüntülenmesin yapma özelliği kaldırıldı. Giriş yapılmış tüm sütunların görünmesi sağlandı.
   • İlk değer olarak sadece bir sütun açılması, sonrasında istenildiği kadar sütun açılabilmesi sağlandı.
   • Sütun İsimleri penceresine sütun silme ve araya sütun ekleme yeteneği getirildi. İşlevsiz kalan Son Satırı Sil düğmesi kaldırıldı.
 • İşin Birim Fiyatları'ndaki süzme işlemlerine "Fiyatı Sıfır Olanlar" seçeneği eklendi. İstenilirse bu listenin yazdırılabilmesi sağlandı.
 • Poz oluşturma ve düzeltme pencerelerinde birim fiyatın, kullanıcının seçimine göre kârlı/kârsız girilebilmesi sağlandı.
 • İşlenebilirlik Zammı Alan Pozlar penceresindeki işlemler geliştirildi. Mevcut listeden seçime ek olarak Poz Ekle ile istenilen her poza işlem uygulamak ve işlenebilirlik yüzdesini elle girebilmek olanaklı hale getirildi.
 • Kültür Bakanlığı’nın 2015 yılı birim fiyat ve analizlerinde çok sayıda tanım değişikliği olduğu için ilgili dosya ikiye ayrıldı. Böylece Kültür Bakanlığı (2014 ve Öncesi) ile Kültür Bakanlığı (Güncel) olmak üzere 2 adet analiz ve birim fiyat dosyası oluştu. Önceki iş dosyalarında bu seçeneklerin kullanılabilmesi için Görüntülenecek BF Kitapları penceresinde İlk Değerler'in getirilmesi gerekir.
 • İşin Analizleri penceresinde istenilen analiz girdisinin hangi analizlerde kullanıldığının listelenebilmesi sağlandı. Bu özellik hesaplama sırasında görünen Fiyatı Sıfır Olan Rayiçler penceresine de konuldu.
 • Teklif Birim Fiyatlı hakediş dosyalarındaki Mukayeseli Keşif penceresine, Tüm Gruplardaki Pozların 2. Keşif Miktarını > Sözleşmeden Getir/Hakedişten Getir seçenekleri eklendi.
 • Güncelleme Yöneticisi'ne kullanıcının seçimine göre güncelleme yapabilme özelliği eklendi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.5.0 [20.03.2015]

Sürüm 9.6.5.0 [20.03.2015]

 • Genel İşlemler>Güncelleme Yöneticisi menüsünden farklı bir güncelleştirme yordamı geliştirildi. Bu yeni özellik sayesinde program tarafından tespit edilen güncelleştirmeler (yenilikler, değişiklikler) kullanıcının çalışmasını engellemeden –kendiliğinden- yapılıyor. Kullanıcı istediği menüde çalışmasını sürdürürken ana penceredeki bilgi barı sayesinde güncelleştirme akışını da gözleyebiliyor.
 • TEDAŞ Pozlarında kullanılan “betonarme direk ve traversler”, “demir direk ve traversler” (4 buz yükü bölgesi için) ile “tip projeli çelik poligon aydınlatma direk ve traversleri”nin ağırlık metrajını yapabilmek için Profil Metrajı’ndaki demir cinsleri penceresine şablonlar eklendi. Böylece kullanıcılar Şablonlarımdan Getir özelliğini kullanarak anılan bu ağırlık hesaplarını kolayca yapabilme olanağına kavuştu.
 • Yaklaşık maliyet cetveli gibi bazı pencerelerde Ctrl+Del ile silme işlemi yapılabilmesi sağlandı.
 • Belgeler’deki yazdırma seçeneklerine “birleştirilmiş yazdır” özelliği eklendi. Böylece seçilen iş gruplarına ait tüm sayfaların tek bir Word (pdf, Excel) dokümanında birleştirilmesi sağlandı.
 • Pozun Temel Bilgileri (Ana Kitapta) penceresine -nakliyeli pozlar için- nakliye poz ve oranlarını gösteren yeni bir sekme eklendi.
 • Rayiçlerin satınalma yerinin de (fabrikada, işyerinde, ocakta, rafineri) görüntülenmesi sağlandı.
 • Yazdırma işleminde yararlanılan rtf dosyaları veri dosyası içine alınarak, görünür olmaktan çıkarıldı.
 • Yazdırırken oluşan belgelerin isimlerinin ilgili menüden alınması sağlandı.
 • Hakedişlerin Özet Bilgileri menüsü, Kapaklar menüsüne bir sekme olarak eklendi.
 • Arka Kapak’ta kesintiler bölümü geliştirildi, istenilen sayıda kesinti satırının eklenebilmesi sağlandı.
 • Antet ve İmzalar menüsüne ön izleme düğmesi eklendi.
 • Tüm Poz Oluştur işlemlerinde Analizli Poz da oluşturulabilmesi sağlandı.
 • Mahal Listesi ve Mahal Metrajları penceresindeki mahal düzenleme penceresine bul-değiştir ve yeniden numaralandır özelliği eklendi.
 • Mahal Listesi ve Mahal Metrajları penceresindeki yazdırma seçeneklerine, hiçbir metraj türünün işaretli olmadığı durumda görünen bir uyarı konuldu.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılı birim fiyat ve analizlerinde çok sayıda tanım değişikliği olduğu için ilgili dosya ikiye ayrıldı. Böylece Vakıflar (2014 ve Öncesi) ile Vakıflar (Güncel) olmak üzere 2 adet analiz ve birim fiyat dosyası oluştu. Önceki iş dosyalarında bu seçeneklerin kullanılabilmesi için Görüntülenecek BF Kitapları penceresinde İlk Değerler’in getirilmesi gerekir.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.4.1 [02.02.2015]

 • Teklif birim fiyatlı işler için Mukayeseli Keşif penceresi geliştirildi.
 • Teklif birim fiyatlı işlerde Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresine kontrol yordamı konuldu. İş kalemlerinin toplamı ile sözleşme bedelini kıyaslayan ve farklı olduğunda kullanıcıyı uyaran bu yordam ile kullanıcının eksik bilgilerle hakediş yapması önlenmiş oldu.
 • Teklif birim fiyatlı işlerde Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresine Tüm Gruplar düğmesi konuldu. Böylece düğme ile kullanıcının her istediğinde girdiği iş kalemlerinden oluşan gruplarının ve genelin toplamını görebilmesi sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.4.0 [27.01.2015]

 • Yeni bir yaklaşık maliyet dosyası açarken yaklaşık maliyet tarihinden alınan birim fiyat yılı bilgisinin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Poz eklenen pencerelerde bulunan Birim Fiyat Yılı’nda kullanıcı tarafından yapılan değişikliğin geçici olması (dosyadan çıkana kadar), dosyaya yeniden girildiğinde dosyanın asıl Birim Fiyat Yılı’nın kullanılması sağlandı.
 • Önceki sürümlerde ATGB İşlerde iş kalemli hakedişler için konulan özellik iş gruplarının yüzdeleri girilerek yapılan işler için de kullanıldı. Böylece İş Gruplarının Sözleşmedeki Yüzdeleri’ne girerken yuvarlama hatalarını bulan ve kullanıcı onayı ile düzelten bir kontrol mekanizması oluştu.
 • ATGB işlerde yeşil defter ve gerçekleşmeler menülerindeki Poz Ekle ile gelen pencerelerde Sözleşmedeki İş Miktarları’nda değeri sıfır olan pozların görünmemesi sağlandı.
 • Yeni Kararnameye göre fiyat farkı verilen işlerde uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde;
  o Fiyat farkı hesabı yapılmaması sağlandı. Daha doğru bir deyişle yapılan hesaplamanın bilgi amacıyla kullanıcıya gösterilmesi, ancak kapağa önceki hakedişe ait hesap sonucunun gönderilmesi sağlandı.
  o ATGB İşlerde geçici kabul noksanları kesintisinin güncellenmesinde önceki ayın endeksinin alınması sağlandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü pozlarına uygulanan işlenebilirlik zamları yordamı geliştirildi. Liste olarak verilen ocakların dışında el ile ocak, evsaf ve sertlik gibi bilgilerin girilmesiyle de yeni pozlar oluşturulabilmesi sağlandı. Ayrıca seçili satırlara (pozlara) aynı ocak, evsaf ve sertlik bilgilerinin uygulanabilmesi sağlandı.
 • Metraj Cetveli’nde kullanıcının sıfır yazmadan yapacağı virgül ve nokta ile başlayan (,xx veya .xx şeklindeki ondalık) sayıların başına sıfır eklenerek otomatikman düzeltilmesi sağlandı.
 • Metraj Cetveli’ne Düzen>Seçili Satırları Aynı Yap seçeneği eklendi. Böylece cetvelde seçilen satırların Açıklama, Adet, Boy, En ve Yükseklik alanlarına istenilen (girilen) bir değerin topluca yazılabilmesi ve buna bağlı olarak yazılmış değerlerin boşaltılabilmesi sağlandı.
 • Demir Metrajı (Nervürlü) penceresine Düzen>Seçili Satırları Aynı Yap seçeneği eklendi. Böylece seçilen satırların Açıklama, Çap, Benzeri, Adet ve Boyu alanlarına istenilen (girilen) bir değerin topluca yazılabilmesi sağlandı.
 • Metrajlar (İmalat Metrajları) penceresindeki Yaklaşık Maliyete Gönder düğmesine tüm iş gruplarındaki metrajları gönderme seçeneği eklendi.
 • Mahal Metrajları’nda Tablo Görünümü penceresinde herhangi bir mahale/yüzeye/poza ait hücreye tıklatılarak burada henüz olmayan bir metraj cetveli açılabilmesi sağlandı. Bu yöntemle metraj girilebilecek ve girilemeyecek alanlar farklı renklere boyanarak kullanıcının işi daha da kolaylaştırıldı.
 • Birim fiyat teklif cetvelinin fiyatsız çıktılarının altına, çalışma seçeneğine uygun olmak üzere, “Nakliye ve boru montaj bedelleri dâhildir” ve benzeri açıklamalar eklendi.
 • Pozun analizlerinin izlendiği pencerelere, alt analiz ve pozların bilgilerine de ulaşım sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresindeki Listeyi Yenile işlemi sonrasında Yıl Seçimi’nin Tüm Yıllar olarak kendiliğinden değişmesi sağlandı.
 • e-Hakediş Sunucu’da (Haknets) iş dosyalarına lisans sahibi yöneticisi ile giriş yapıldığında Dosyaların Yetkilisini Değiştirme penceresindeki listenin Dosyanın Yetkilisi alanına göre sıralanabilmesi sağlandı.
 • Genel İşlemler’e ayrı bir Dosya Getir menüsü eklendi. Bu yeni menü ile farklı yer veya ortamlara bu programla kaydedilmiş her türlü dosyanın (kullanıcı veya program tarafından yedeklenmiş, arşivlenmiş, silinmiş, ...) tek pencerede geri alınabilmesi sağlandı.
 • 2014 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek olmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.3.0 [09.12.2014]

 • Fiyat farkı verilmeyen işlerde işin devamı sırasında fiyat farkı verilmeye başlanması durumuna uygun olmak üzere, istenilen bir hakedişten başlamak üzere hesaplama yapılabilmesi sağlandı.
  [Fiyat farkı kararnamesi MADDE 9-
  (1) İdari şartname ve sözleşmesinde fiyat farkı verilmesi öngörülmeyen işlerde, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen mücbir sebepler ya da idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, uzatılan süre içinde ve bu süreye göre revize edilen iş programına uygun olarak yapılan iş kalemleri ya da iş grupları için, bu madde hükmüne işin idari şartname ve sözleşmesinde yer verilmiş olması şartıyla bu esaslara göre fiyat farkı hesaplanır.
 • Yaklaşık maliyet dosyalarında pursantaj hesaplamada virgülden sonraki hane sayısı sınırı kaldırıldı. Ekran ve yazıcılardaki gösterimde altı hane sınırı korundu.
 • ATGB İşlerde;
  • Mukayeseli keşif yapıldığında oluşabilen kuruş farklılıklarını gidermek için yüzde (pursantaj) hesabında virgülden sonraki hane sayısı sınırı kaldırıldı.
  • İş Kalemlerinin Sözleşmedeki Miktarları’nda yüzde (pursantaj) alanlarında bulunan virgülden sonraki hane sayısı sınırı kaldırıldı.
  • İş Kalemlerinin Sözleşmedeki Miktarları’na girerken yuvarlama hatalarını bulan, kullanıcı onayı ile düzelten bir kontrol yordamı geliştirildi. Böylece hakedişlerde oluşabilen kuruş hatalarının kullanıcı adına düzeltilmesi sağlandı.
 • İmalat Metraj Cetveli ile Mahal Metrajları (İmalat) Cetveli’ne, metrajı yapılmış diğer bir pozun miktarını alabilen bağlantı (köprü, link) satırı konulabilmesi sağlandı. Böylece metrajı yapılmış bir pozun aynı ölçülerini kullanan yeni pozlar için bu ölçüleri yeniden girmeden, o poza Köprü Ekle düğmesi ile bağlantı) verilerek, metraj yapılabilmesi sağlandı. Ek bir özellik olarak, bağlantı sembolü tıklatılarak yararlanılan pozun metraj cetveli izlenebiliyor.
 • Yaklaşık maliyet ve hakediş dosyalarında belgeleri seçerek ve/veya toplu yazdırmaya yarayan Belgeler menüsü yenilendi.
 • İş gruplarının son çalışılan (görüntülenen) ağaç yapısının ve bulunulan iş grubunun her bir iş için ayrı olmak üzere, kaydedilerek saklanması sağlandı. Böylece herhangi bir iş dosyasına bir dahaki girişte iş gruplarının aynen son çalışıldığı gibi listelenmesi mümkün oldu.
 • Genel taşıma formüllerinden hesaplanabilen DSİ Proje İnşaat taşımaları, nakliye pozları menüsüne ayrı birer formül olarak konuldu.
 • ÇŞB Modülüne, Yardım>Sistem Bilgileri penceresinden ulaşılan, Gölge Lisans Başvuru düğmesi eklendi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.2.0 [10.11.2014]

 • Birim Fiyat Teklif Cetveli, karma işler için Tümü, TBF ve ATGB olarak bölümlere ayrıldı.
 • Mahal Metrajları’nda Girişe Kapat işlemindeki uyarı mesajı geliştirildi.
 • Fiyat Farkı Hesap Cetveli’nin yazdırılan belgesinin altında bulunan katsayı ve endeks bilgileri kaldırıldı. Bu belgelerin altına Eki: Fiyat Farkı Katsayıları Hesap Cetveli ifadesi konuldu.
 • Bazı pencerelere Ctrl+F+F araması eklendi.
 • Mevcut bir YM dosyasını hakedişe dönüştürürken ilk pencereye yardımcı bir uyarı metni konuldu.
 • Hakediş dosyasında ödenek aylarının yer teslim tarihinin ayından başlayarak açılması sağlandı.
 • Poz Ekle ve Poz Ara Bul pencerelerinin yordamları geliştirilerek işlemler hızlandırıldı.
 • Sunucu (Server) sürümünde;
  • Kullanıcı tanımlanarak çalışılması durumunda, istemcide Yöneticişifresi ile girildiğinde;
   • Güncelleme Yöneticisi eklendi. Bununla sunucuda yapılabilen tüm güncellemelerin yapılabilmesi sağlandı.
   • Kullanıcı tanımları, dosya yetkilisini değiştirme, iş dosyası listesini yenilemek,… ve diğer tanımlamalar istemciden yapılabilir oldu.
  • Aynı sunucuya yüklenmiş birden çok sayıda lisans olması durumuna ait geliştirmeler yapıldı.
  • Dosya yetkilisini değiştirme ile dosyanın lisans sahibini değiştirme yordamları geliştirildi.
  • İstemci modülünde geniş kapsamlı iyileştirmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.1.0 [15.10.2014]

 • Sözleşmesi Karma olarak yapılmış işlerin hakedişlerinin aynı dosyada yapılabilmesi sağlandı. (Bunun için kullanıcının iş dosyasını açarken sözleşme türünü Karma olarak işaretlemesi yeterlidir.)
 • Yaklaşık maliyet dosyasının hakedişe dönüştürülmesi yordamına Karma seçeneği eklendi.
 • Yaklaşık maliyet dosyasını Karma sözleşmeli bir hakediş dosyasına dönüştürürken mevcut iş gruplarının teklif birim fiyatlı ve anahtar teslim kısımlara, kullanıcının seçimine bağlı olarak, dağıtılabilmesi sağlandı.
 • Yaklaşık maliyet iş dosyasının istenen iş gruplarının anahtar teslim götürü bedel ihale edilebilecek şekilde belirlenebilmesi sağlandı. Bu özellik sayesinde pursantaj değerleri, seçilen (belirlenen) iş gruplarının toplamına göre oluşturulabilir duruma geldi.
 • Tesisat Metrajı’nda mahal sayısı 396’ya çıkarıldı.
 • Geçici Kabul Noksanları Kesintisi’nin istenirse (önerilmeyen bir seçenek) İcmal’den de kesilebilmesi sağlandı.
 • Geçici Kabul Noksanları Kesintisi’nin Ocak-2014 ve sonrası için Yİ-ÜFE’ye göre yapılması sağlandı. (Yİ-ÜFE Genel)
 • Önceki (eski) kararnameye göre fiyat farkı ödenen ve devam eden işlerde, Ocak-2014’den sonra yapılan kısımlar için, hem temel hem de güncel endeksler olarak, Yİ-ÜFE endekslerinin kullanılması sağlandı. (Kanun No. 6527, Kabul Tarihi: 26/02/2014)
 • Mahal Listesi ve Metrajları penceresindeki çıktılara, Asıl Poz No/Özel Kod No/Boş yazdırma seçenekleri eklendi.
 • Mahal Listesi ve Metrajlarımenüsü geliştirildi;
  • Daha önce sadece klasik inşaat metrajı yapılabilen bu bölüme demir, profil ve tesisat metrajları eklendi.
  • İnşaat metrajı, demir metrajı, profil metrajı ve tesisat metrajı olarak yapılabilen 4 farklı metraj türünün yüzeye, mahale ve kat’a bağlı olarak yapılabilmesi sağlandı.
  • Yapılan metrajları yaklaşık maliyete gönderme prosedürü değiştirildi.
   • Gönderme işleminde pozların kitap ve fasikül adına göre gruplanarak listelenebilmesi sağlandı.
   • Bu pozların aktarılacağı iş gruplarının sürükle-bırak ile belirlenerek işlemin tamamlanabilmesi sağlandı.
   • Gönderilecek metrajların istenilen kat veya katlardan, ayrıca yine dört farklı metraj türünden seçilebilme olanağı getirildi. Böylece sadece istenilen kat ve metrajların seçilerek belirlenen iş gruplarına gönderilebilmesi sağlandı.
  • Kat, mahal, yüzey ve metraj kopyalama işlemleri tek pencereye alınıp sadeleştirildi.
  • Kat, mahal ve yüzeylerin sıralama işlemleri tek pencereye alınıp sadeleştirildi.
  • Mahal Listesi ve Metrajları penceresindeki çıktılara, Asıl Poz No/Özel Kod No/Boş yazdırma seçenekleri eklendi.
  • Mahal Listesi ve Metrajlar penceresine Düzen>Pozlar ve Kullanıldıkları Yüzeyler seçeneği eklendi. Böylece istenilen poz veya pozların altında kullanıldıkları yüzeyler, metraj cetvelleri de dâhil olmak üzere, ayrıntılarıyla listelenip yazdırılabilir oldu.
  • Tablo Görünümü özelliği eklendi. Böylece tüm mahal listesi ile imalat, demir, profil ve tesisat olmak üzere yapılmış mahal metrajlarının istenirse tek tabloda görüntülenmesi sağlandı. Bu tablo geliştirilerek miktarların yazıldığı hücrelerin üstünde çift tıklatıp (veya Düzelt düğmesi ile) metraj cetvelini açmak, değişiklik ve düzeltme yapma olanağı sağlandı.
 • Hiçbir dosya seçili değilken ana ekranda İş Dosyaları düğmesinin görünmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’na eklenen özellikler;
  • Düzen>Pozların Bilgilerini Yenile-Değiştir>Ait Oldukları Kitap Adı’ndaki listeye “BF Kitaplarına bağlı olmayan pozlar” seçeneği.
  • Enterpolasyonlu poz oluşturma.
  • Süzme İşlemleri>Tipine Göre Göster penceresine Enterpolasyonlu Poz seçeneği.
  • Yenileme işleminde, ana kitapta bulunduğu halde fiyatı sıfır olan pozların kullanıcıya gösterilmesi.
 • Aşırı Düşük Sorgulaması’na eklenen özellikler;
  • Yalnız özel pozların analizlerini yazdırma.
  • Tesisat Analizleri>Düzen>Yazdır>BF Kitaplarına Bağlı Olmayan Pozlar’ı yazdırma.
  • Tesisat pozlarının iş gruplarına göre filtrelenerek listelenebilmesi.
 • Bazı pencerelerde gösterilen BF Yılı bilgisinin isteğe bağlı olarak gösterilmesi sağlandı. İşin Birim Fiyatları’ndaki görünüm ayarlarında kullanıcın yaptığı seçim esas alındı.
 • Genel İşlemler>Benim Kitaplarım seçeneğinin alt menüleri kaldırıldı. Kullanıcının gelen kitap listesinden seçim yaparak çalışması sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde beğeniyle kullanılan Poz Oluştur (Tablodan) özelliği Benim Poz Kitaplarım penceresine de eklendi.
 • Arka Kapak’ta bulunan Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı alanına elle giriş yapılabilmesi sağlandı, ilgili hücre beyaz yapıldı.
 • TÜİK ve FF tablolarının isimleri daha anlaşılır olsun diye değiştirildi.
 • TBF işlerde Yapılan İşler Listesi’ne “Sıfır Olanları Gizle” kutucuğu konuldu.
 • İcmal penceresinde Düzen’in altına Yazdır (Grupların İcmali) adıyla yeni bir yazdırma seçeneği eklendi.
 • Programın 30 dakika işlem yapılmadan açık bırakılması durumunda bir uyarıyla kendiliğinden kapanması sağlandı.
 • Sunucu (Server) sürümünde;
  • Kullanıcı tanımı ile çalışan sunucu-istemci programlarında, belirlenen kişi veya kişilerin tüm dosyalar ve poz kitaplarını İzleme durumu ile görebilmesi sağlandı.
  • Kullanıcı tanımı ile çalışan Sunucu-İstemci programlarında İş Dosyaları, Kullanıcı Tanımları, Özel Poz ve Şablon dosyalarını belirleme ve yetkilendirme işlemlerinin istenirse sadece belirli kişi veya kişilerin kontrolü altında gerçekleştirilebilmesi sağlandı.
  • Özel poz kitaplarında parola (güvenlik) özelliği geliştirildi.
  • Dosya yetkilisi ve çalışma izinlerine bağlı kalarak, diğer iş dosyalarından bilgi taşıma işlemleri daha güvenli hale getirildi.
  • İstemci programlarında yer alan “Dosya Getir” işlemi geliştirildi.
 • Ana birim fiyat kitaplarında;
  • İller Bankası>Jeolojik - Jeoteknik ve Jeofizik Etütler isimli fasikül eklendi.
  • Müşterek tesisat fasikülünde boru montaj bedeli tipine göre pozlar çoğaltıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.5.0.1 [17.03.2014]

 • Nakliye Pozları penceresi geliştirildi. Formül seçimi için panel düzenlendi.
 • KGM ve diğer taşıma formüllerine eklemeler yapıldı.
 • Fiyat Farkında Kullanılan Endeksler (yeni) penceresine 26.1 sütunu eklendi.

Sürüm 9.5.0.0 [25.02.2014]

 • Ana pencere tasarımında değişiklik yapıldı. Ana menüye yeni ikonlarla oluşturulan kısayollarım düğmeleri eklendi.
 • 2013 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek olmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • Yeni fiyat farkı kararnamesine (2013-5217 Karar Sayılı-31082013 Resmi Gazete) uygun hesaplama seçenekleri eklendi. Bu kapsamda yaklaşık maliyet dosyalarında fiyat farkı katsayılarını hesaplama yordamları değiştirildi. İş grubu seçerek ve gruplayarak katsayı hesaplama özelliği eklendi.
 • Fiyat farkı verilecek yeni bir hakediş dosyası açılırken, eski veya yeni kararnameye göre hesaplama yapılması gerektiğinin kullanıcının tarafından seçilebilmesi sağlandı.
 • Poz eklenebilen YM Cetveli, Metrajlar (tüm), yeşil defter, … gibi pencerelere elle poz no yazabilme (Hızlı poz girişi) özelliği eklendi.
 • Yardımcılar menüsüne, yeni FF kararnamesi için gereken Fiyat Farkında Kullanılan Endeksler (yeni) adıyla bir tablo eklendi.
 • Otomasyon Seçenekleri’nde Fiyat Farkı bölümü yeni duruma göre geliştirildi.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde Pozun Ayrıntılı Bilgileri arayüzünden ulaşılan teklif fiyatlarıyla poz oluşturma özelliği eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde Düzen’de bulunan Görünüm Ayarları, sağda üstten aşağı doğru yer alan kayar menüye alındı. (Düzen’den kaldırıldı)
 • İş Dosyaları penceresine mevcut yaklaşık maliyet ve hakediş dosyalarının listesini Excel olarak alabilen bir düğme eklendi.
 • Artık kullanım değeri kalmayan Düz Demir Metrajı ve Ataşman Metrajı menüleri kaldırıldı.
 • Yardım’lar yenilendi.

Sürüm 9.4.0.0 [08.11.2013]

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Tesisat pozları ile TEDAŞ pozlarında bulunan montaj, demontaj fiyatları birim fiyat dosyalarına alındı.
  • Böylece bu pozların birim fiyat, montaj fiyatı ve demontaj fiyatı bilgilerinin aynı anda görünebilmesi sağlandı.
  • TEDAŞ’ın demontaj fasikülleri listeden çıkarıldı. (asıl pozlarına aktarıldı)
  • Montaj ve demontaj pozu oluşturma işlemleri Poz Ekle ile gelen pencerelere alındı.
 • Ctrl+F+F araması, poz eklenen pencerelerdeki Düzen’in altına da konuldu.
 • Poz Ara-Bul ve Analiz Ara-Bul pencerelerindeki Sözcükleri Sırasız İçeren işlemine Aynen seçeneği konuldu. Böylece sözcüğün tam kendisinin mi yoksa ekleriyle mi aranacağı kullanıcının seçimine bırakıldı.
 • İşin Birim Fiyatları ve diğer birçok pencerede bulunan poz bilgilerindeki Montaj Bedeli ifadesi Montaj (İşçilik) Bedeli (Kârlı) şeklinde değiştirildi. Böylece demontaj (sökme) pozları için de bu alanın kullanılması sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda;
  • Pozun Ayrıntılı Bilgileri penceresine Teklifler sekmesi eklendi. Böylece özel pozların fiyatlarını piyasadan alınan tekliflerden (ortalamadan veya en düşükten) hesaplatmak olanaklı hale geldi.
  • Metrajlarda kullanılmış pozların silinebilmesi engellendi.
  • Kâr oranı içeren pozların tipinin rayiç pozu olarak seçilebilmesi engellendi.
 • Yaklaşık Maliyet Cetveli penceresinde;
  • İlgili düğmeye Nakliye Hesabını Kaldır ve Nakliyeleri Kontrol Et seçenekleri eklendi.
  • Yazdırma seçeneklerine kullanılan pozların sadece nosu, tanımı ve birimi bilgilerini yazan Poz Listesi seçeneği eklendi.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli’ndeki yazıcılara Boru Montaj ayrı satırda seçenekleri eklendi.
 • Aşırı Düşük Sorgulaması yapılırken bir kuruma bağlı olmayan fiyat pozlarının tek satırlık analizli poza dönüşmesi sağlandı.
 • ADS işlemlerinde uyarı pencerelerine pozun tipini değiştirebilmek için Analizli Poz Yap, Tesisat Pozu Yap, Analizini Kendinden Oluştur gibi uygun düğmeler eklendi.
 • Sözleşmedeki İş Miktarları penceresine Diğer İş Dosyalarından Getir seçeneği eklendi. Böylece diğer iş dosyalarının Sözleşmedeki İş Miktarları’ndan iş grubu ve poz seçerek bilgi getirmek olanaklı oldu.
 • Poz No alanının uzunluğu 45 karaktere çıkarıldı.
 • İşin Analizleri’nde;
  • Analizi Bulunamayan Pozlar ile Fiyatı Sıfır “0” Olan Rayiçler (Girdiler) pencereleri yenilendi.
  • Analizli Pozları Getir (YM) işleminin aynı anda Hesapla’maları da yapması sağlandı.
 • Nakliye Pozları menüsü yeniden tasarlandı.
  • Sadece kullanılan nakliye pozlarının görüntülenmesi seçeneği getirildi.
  • Nakliye metrajı hesabında nakliye birim fiyatlarının da kontrolü ve eksiklik durumunda kullanıcının uyarılması sağlandı.
 • Birçok menüde bulunan Poz ve Bilgilerini Kopyala-Taşı ile Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirme pencereleri geliştirildi ve Güncel Olmayan Pozlar’dan da seçim yapma olanağı konuldu.
 • Tesisat Metrajı’ndaki Getir işleminde, miktar ve mahal isimlerinin de getirilmesi kullanıcının seçimine bırakıldı.
 • Mahal Listesi ve Mahal Metrajları geliştirildi.
 • Mahal Listesi yazıcılarında var anlamında kullanılan simgenin seçilebilmesi sağlandı.
 • ATGB ve FF verilen işlerde (farklı uygulayan idarelerin ihtiyacını karşılamak için) ödeme cetvelinde yapılan geçici kabul noksanları kesintisi için güncelleme çarpanının hesabında baz olarak sözleşme tarihinden önceki ayın endeksinin alınabilmesi seçeneği getirildi.
 • Poz Ekle pencerelerindeki kitap seçimindeki başlık seçiminin ilk fasikülü seçmesi sağlandı. Böylece başlık seçerek programı (kullanıcıyı) yavaşlatan çok büyük poz listelerinin oluşması engellendi.
 • 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği ile ilgili tip sözleşmesinde yapılan değişikliğe uygunlaştırmak için revize birim fiyat hesabı (%50) eklendi.
 • ATGB ve İş Grupları Yüzde Olarak Girilen İşler için de Mukayeseli Keşif (%10 İş Artışı) menüsü tasarlandı. Ayrıca bu tür işler için Yapılan İşler (İş Gruplu) penceresine Tüm Gruplar Tamamlandı seçeneği eklendi.
 • Mukayeseli Keşif’te anlaşma birim fiyatının virgülden sonra 6 hane girilebilmesi sağlandı.
 • Metraj ve Ataşman İşlemleri’ne Mukayeseliye Gönder seçeneği eklendi.
 • ATGB işlerde görünen İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları penceresine İş Artışı Dâhil Yüzde ve Tutar sütunları eklendi. Ayrıca Yazdır (İş Artışlı) adıyla yeni bir seçenek konuldu.
 • ATGB işlerde İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları girilmeden Yapılan İşler Listesi’ne girilmek istenmesi durumunda kullanıcının uyarılması sağlandı.
 • İpucu şeklinde kullanılmak üzere animasyonlu uyarı eklendi.
 • Dosya Yöneticisi’ndeki Dosya Yedekle ve Yedekten Getir seçenekleri kaldırıldı. (Dosya Gönder ve Dosya Getir işlemleri aynı görevi görüyor!)
 • Yardım’lar yenilendi.
   

Sürüm 9.3.0.0 [01.07.2013]

 • Sunucu (server) lisansı ile çalışan kullanıcılar için (istemci ekranına) Genel İşlemler>Dosya Getir seçeneği konuldu. Böylece kullanıcılar dosya gönder ile edindikleri dosyaları kendi sunucularına (Dosya Getir ile) getirip kullanabilecekler.
 •  ADS penceresine girerken gelen uyarılardan olan fiyat/rayiç pozu kontrolü gevşetildi. “Sorgulanacak İş Kalemleri listesinde yer alan pozlardan rayiç veya fiyat pozu olarak görünenler var” uyarısına rağmen kullanıcının işleme devam edebilme seçeneği (hatalı işlem seçeneği) eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları’ndaki süzme işlemlerine pozları tipine göre süzerek gösterme seçeneği eklendi. (Analizli, Tesisat, Fiyat ve Rayiç pozu)
 • Poz Ekle ile gelinen pencerelerde bulunan Pozun Bilgileri düğmesi ile işin birim fiyatları veya Benim Kitaplarım’a ait pozların bilgilerinin de görüntülenmesi sağlandı.
 • Yazdırılan belgelerde Microsoft Office dışında açık kaynak kodlu ofis yazılımları olan OpenOfice ve LibreOffice yazılımlarının da desteklenmesi sağlandı. Böylece kullanıcıların ücretsiz olan ofis yazılımları ile çalışabilmesi mümkün oldu.
 • Pursantaj Cetveli için Yazdır (Tüm İş Grupları) seçeneği konuldu.
 • Mukayeseli Keşif geliştirildi. ATGB işlerde artan pozların PozNo/Art, eksilen/vazgeçilen pozların PozNo/Eks şeklinde kodlanarak kullanımı sağlandı.
 • Metrajdan silinen pozların YM Cetveli’nden silinmesi kullanıcının isteğine bırakıldı.
 • Mahal Listesi ve Metrajları’nda;
   • Kat/Blok Çoğaltma ile tüm katmanların (mahaller, yüzeyler, pozlar ve metrajları) aynen yeni bir Kat/Blok olarak oluşturulması sağlandı.
   • Tüm katmanlar (kat/bloklar, mahaller, yüzeyler) için sıralamayı değiştirme yeteneği eklendi.
   • Sadece mahalleri, mahalleri ve pozlarını, pozları ve metrajlarını olmak üzere ayrıntılı Mahal Kopyalama özelliği eklendi.
  • Kat/blok, mahal ve yüzey silme işleminde bağlı tüm bilgilerin bir defada (isteğe bağlı olarak) silinebilmesi sağlandı.
 • Tesisat Metrajı’nda mahal silme özelliği eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet Cetveli penceresine her girişte tüm hesaplamaların yenilenmesi özelliği, gereksiz zaman kaybına yol açtığı için, iptal edildi. Kullanıcının, ilgili pencereyken tüm hesaplamaları yenilemek istediğinde kullanacağı bir Yeniden Hesapla düğmesi eklendi.
 • Aşırı Düşük Sorgulama hesabı otomasyondan çıkarıldı. Hesaplama işlemi Yeniden Hesapla düğmesine konularak kullanıcının iradesine bırakıldı.
 • İşin Analizleri penceresine yaklaşık maliyette kullanılan analizli pozların gelmesi otomasyondan çıkarıldı.
 • Analizli Pozları Getir (YM) düğmesi ile kullanılan analizlerin kullanıcı istediğinde getirilebilmesi sağlandı.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde otomasyon kaldırıldı. Bunun sonucu olarak kullanıcının her istediğinde kullanabileceği Listeyi Yenile düğmesi eklendi.
 • Excel’den Getir’de geliştirme yapıldı.
 • Excel’e yazdırma seçenekleri tamamen yenilendi. Excel şablonu kullanmaksızın programın kendi verilerini oluşturduğu Excel’e çıkarması sağlandı. Böylece kullanıcının değiştirip özelleştirebileceği duruma hazır Excel dosyaları edinebilmesi sağlandı.
 • Kurum antedi için logo seçeneği geliştirildi.
 • Yazılımın kurulum veya güncellenmesi ile elde edilen poz, birim fiyat, yapım şartı, endeks vb. gibi içeriklerin ürüne ait dokümanlarda belirtilen amaçlar dışında kullanılmasını engellemek amacıyla bazı sınırlamalar getirildi. Bu kısıtlamalar uygulamada rastlanabilecek bir yaklaşık maliyet ve hakediş dosyasının en fazla değerlerine göre düzenlendi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.2.0.0 [09.04.2013]

 • Otomasyon Seçenekleri’ne Proxy ayarları eklendi.
 • Metraj ve Ataşman İşlemleri’ne bölüm çiftlemelerini düzeltmeye yarayan Düzen>Bölümleri Onar özelliği konuldu.
 • Metraj ve Ataşman İşlemleri’ndeki Seçilileri Sil işleminin silinen pozların bölümleri ile metraj cetvellerini de silmesi sağlandı.
 • Server lisansında istemciye Dosyamı İncele ve Onar seçeneği konuldu.

 

Sürüm 9.1.0.1 [03.04.2013]

 
 • Tekil (kişisel) kullanımdaki lisanslama türlerinin ayarları yenilendi. Webden lisanslama ile çalışma durumunda başka PC’ye yükleyebilmek için lisans kaldırma seçeneği konuldu.
 • Güncelleme Yöneticisi penceresine lisans bilgileri hakkında açıklayıcı notlar eklendi.
 • Güncelleme Yöneticisi penceresinde güncel sürüm kullanım hakkı dolmuş kullanıcılar ile deneme sürümü kullanıcıları da dâhil olmak üzere, her kullanıcının güncelleme yapabilmesi sağlandı. Güncel sürüm kullanım hakkı dolan kullanıcıların güncel yıl (2013) birim fiyatlarını değiştirmeden güncelleme yapabilmeleri sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresinde Hakediş Dosyaları bölümü yeniden düzenlendi. Ayrıca ana pencereye +Yeni Hakediş No Aç düğmesi konuldu.
 • Tüm pencerelerde sık kullanılmadığı düşünülen -Sil düğmeleri gizlendi, Düzen’deki kullanımının önerilmesi kararlaştırıldı.
 • Pozların özelliğine Rayiç/Analizli/Tesisat pozu olma durumuna Fiyat Pozu özelliği eklendi.
 • İşin Birim Fiyatlarıpenceresinde;
  • Poz Oluştur (Tablodan) ile çok sayıda pozu bir listeye işleyip toplu kaydedebilme özelliği eklendi.
  • Birim fiyat süzme özelliği ağaç yapısına dönüştürüldü.
  • Seçili Pozları>Yenile>Ait Olduğu Ana BF Kitapları’ndan ve Seçilen Ana BF Kitapları’ndan işlemleriyle tesisat pozlarına ait montaj ve demontaj bedellerinin de yenilenmesi sağlandı.
  • Analizden Hesaplanan ve Birim Fiyat Yılı alanları eklendi.
  • Kullanıcının tercihine bağlı olarak, analizden hesaplanan birim fiyatların işin birim fiyatları olarak aktarılabilmesi sağlandı.
  • YM Cetveli’ndekiler üstte, İşin Analizleri’ndekiler üstte ve Sadece Poz No’ya göre olmak üzere üç farklı listeleme seçeneği eklendi.
  • Pozun ayrıntılı bilgilerine kullanıcının poza ait yıl ve fiyat bilgisi yazabileceği alanlar ekledi. Böylece kullanıcı istediği poza kendisinin belirlediği fiyatları not olarak yazıp saklayabiliyor. İstediği zaman bu yazdığı fiyatlardan seçtiğini pozun kullanılacak birim fiyatı olarak atayabiliyor.
  • Pozların İşin Birim Fiyatları ve İşin Analizleri’ndeki yapım şartlarının aynı olması sağlandı.
 • İşin Analizleripenceresinde;
  • Analiz Sihirbazı’nda araya satır ekleme özelliği konuldu.
  • Girdilere ve analiz pozuna Birim Fiyat Yılı alanı eklendi.
  • İşin birim fiyatlarında yapılan tanım ve birim değişikliğinin anında buraya da yansıması sağlandı.
  • Ana penceredeki miktar girişi alanı girişe kapatıldı, istenirse açılabilmesi Düzen’in altına konuldu.
  • Hesaplama yordamındaki Analizi Olmayan Pozlar penceresine fiyat girebilme olanağı getirildi. Fiyat girilen pozların analizli poz olama özelliğinin kaldırılıp Fiyat Pozu olarak tanımlanmaları sağlandı.
  • Hesaplama yordamındaki Fiyatı Olmayan Rayiçler (Girdiler) penceresine fiyat girebilme olanağı getirildi.
  • Düzen>Getir>İşin Birim Fiyatları’ndan Analizli Pozları seçeneği eklendi.
  • Hesapla yordamına Aktarmasız Analizleri ve Nakliyeli Malzeme Oranlarını da hesaplama ve aynı ekranda görüntüleme olanağı getirildi. Böylece mevcut ve yeni yapılan analizli pozların nakliye oranlarını hesaplamak kullanıcının isteğine bırakıldı.
 • Poz Ekle ile gelinen pencerelerde poz ilk karakterlerini yazarak yapılan arama işleminde yazma süresi 10 saniyeye uzatıldı. Ayrıca buralara sonraki (Ctrl+Enter) ve önceki (Ctrl+Shift+Enter) pozu bulma olanakları eklendi.
 • Poz Ekle ile gelinen pencerelerde –istenirse- eklenen pozun analizinin de aynı anda çalışılan dosyaya gelmesi sağlandı.
 • Yıllara ait fiyatlar ve grafiği ile yapım şartlarının görüntülendiği Pozun Bilgileri pencerelerine Yazdır (ekran yazdır) özelliği konuldu.
 • Benim Kitaplarımmenüsünde;
  • Menünün adı değiştirildi, yeri de değiştirilerek Genel İşlemler>Benim Kitaplarım durumuna getirildi.
  • Birim Fiyat Yılı bilgisi eklendi.
  • Benim Kitaplarım olarak adlandırılan menülerin bir iş dosyasına girmeden de kullanılabilmesi sağlandı.
  • Poz Kitaplarım ve Analiz Kitaplarım menüleri geliştirildi. İşin Birim Fiyatları ile İşin Analizleri menüsünün özellikleri buraya da eklendi.
  • Analiz Kitaplarım menüsüne yazdırma seçenekleri eklendi.
  • Bir iş dosyasının ilk değer olarak kullandığı Poz Kitabım’ın (güncellenmesi unutulmuş olsa bile) kendiliğinden güncellenmesi sağlandı.
  • Analiz Kitaplarım menüsüne Düzen>Getir>Poz Kitabımdan Analizli Pozları seçeneği eklendi.
  • Analiz Kitaplarım menüsündeki Hesapla yordamına Aktarmasız Analizleri ve Nakliyeli Malzeme Oranlarını da hesaplama ve aynı ekranda görüntüleme olanağı getirildi. Böylece mevcut ve yeni yapılan analizli pozların nakliye oranlarını hesaplamak kullanıcının isteğine bırakıldı.
  • Pozun ayrıntılı bilgilerine kullanıcının poza ait yıl ve fiyat bilgisi yazabileceği alanlar ekledi. Böylece kullanıcı istediği poza kendisinin belirlediği fiyatları not olarak yazıp saklayabiliyor. İstediği zaman bu yazdığı fiyatlardan seçtiğini pozun kullanılacak birim fiyatı olarak atayabiliyor.
  • Pozların Poz Kitabım ve Analiz Kitabım’daki yapım şartlarının aynı olması sağlandı.
 • Tesisat Metrajı’nda Mahal İsimleri listesinde araya satır (Mahal) ekleme özelliği eklendi.
 • Metraj, ataşman, tesisat metrajı, profil demir metrajı ve mahal metrajlarında çalışılmış bir pozun tüm bilgilerini başka bir poza aktarma özelliği eklendi. Bu işlem mevcut poz korunarak yapılırsa kopyalamak, mevcut poz silinerek yapılırsa taşımak olarak adlandırıldı.
 • İş Grupları’nın kayıt işlemleri geliştirildi. +Yeni Grup ve +Alt Grup olmak üzere (aynı düzeyde ve alt düzeyde grup tanımlayabilen) iki kayıt türü oluşturuldu. Bir grubun ana grup mu iş grubu mu olduğunun program tarafından belirlenmesi sağlandı. Kural olarak bir grubun kendisine bağlı (altında) bir grup içeriyorsa ana iş grubu, kendisine bağlı bir grup içermiyorsa iş grubu olarak atanması sağlandı.
 • İş Grupları ile Antet ve İmzalar menülerindeki İmzalayanlar yenilendi.
 • Birçok pencerede yer alan ve çalışılacak iş grubunu değiştirmeye yarayan açılır kapanır pencerenin kullanıcının son tercihine göre saklanması (yani sabit veya açılır kapanır olması) sağlandı.
 • İşin Analizleri’ndeki pozların tanım ve birim alanlarının her girişte işin birim fiyatları dosyasından alınarak yenilenmesi sağlandı.
 • Teknik Şartname menüsü YM Hesabı penceresinde bağımsız bir sekme olarak oluşturuldu. Yazdırma seçenekleri iş grubu, tüm gruplar ve seçilen iş grupları olarak zenginleştirildi.
 • YM Cetveli’ne Metraj Ayrıntılı Yaklaşık Maliyet adıyla yeni bir yazdırma seçeneği eklendi.
 • YM Cetveli penceresinde istenen pozun metraj cetvelinin açılması sağlandı. (Düzen>Poza Ait>Metraj Cetveli)
 • Yeşil Defter ve İş Kalemi Gerçekleşme Yüzdeleri pencerelerinde Düzen’in altında bulunan Seçililerin Önceki Miktarlarını Yeniden Getir işlemi kaldırıldı. Bunun yerine ilgile pencerelere her girişte önceki miktarların yeniden getirilmesi sağlandı.
 • FF Verilecek işler için güncel endeksin ilk değeri olarak Tespit tarihinin bulunduğu ay seçeneğinin gelmesi sağlandı.
 • Aşırı Düşük Sorgulaması tek pencereye indirildi.
 • Mukayeseli Keşif  (ATGB İşler) geliştirildi. 
  • Sözleşme bedelinin yaklaşık maliyet tutarına oranından hesaplanan öngörülen indirimin elle de girilebilmesi sağlandı.
  • Menüye girerken iş kalemlerinin sıfır olan birim fiyatlarının ana kitaplardan (YM yılına göre) yenilenmesi sağlandı.
  • Azalan ve vazgeçilen iş kalemleri Azalan penceresine alındı ve bunların anlaşma fiyatı ile hesaplanabilmesi sağlandı.
  • Ayrıca önceki dosyalarda Vazgeçilen olarak işlem görmüş pozların Eksilen olarak işaretlenmesi sağlandı.
 • Excel’den Getir özelliğinin kullanımı geliştirildi. İşin Birim Fiyatları, YM Cetveli, Metraj Cetveli, Sözleşmedeki İş Miktarları, Toplu Poz Oluşturma gibi yerlerde bulunan bu işleme; başlık eşleştirme, başlığın bulunduğu satır, veri alınacak satır başı ve sonunu belirleme, alınacak alanları eşleştirme, … gibi gelişkin özellikler eklendi.
 • İşin Bilgileri>İş’e Ait Belgelerim menüsü eklendi. Bu programla üretilmedikleri halde çalışılan iş dosyasına ait olduğu için program içinden ulaşılması istenilen Word, Excel, jpeg, pdf, … v.b. formatındaki diğer belgelerin saklandığı bir klasör oluşturuldu.
 • İşin Bilgileri>İş’e Ait Pozlarım menüsü eklendi. Bulunulan iş dosyasının herhangi bir yerinde kullanılan pozlar, bir liste halinde gösterildi. Bu listede pozlar satır olarak gösterilirken kullanıldığı yerlerin sütun adı olarak konumlanması sağlandı.
 • İş’e Ait Pozlarım penceresinde istenilen pozun üstünde tıklatıldığında nerelerde kullanıldığının ayrıntılı olarak (Menü adı, kullanıldığı iş grubu, …) gösterilmesi sağlandı.
 • Birçok menüye poz satırlarını boyama (Etiket) özelliği eklendi. (İşin Birim Fiyatları, Yaklaşık Maliyet Cetveli, Metraj, Tesisat Metrajı, Sözleşmedeki İş Kalemleri, Yeşil Defter, …)
 • Kullanıcının uyarılması amacıyla renkler kullanıldı. Kural olarak birim fiyatı ve/veya miktarı olmadığı için tutarı sıfır olan pozların poz no hücresi ile tutar hücresi kırmızı ile gösterildi. Böylece Yaklaşık Maliyet Cetveli, İşin Analizleri, Aşırı Düşük Sorgulaması, ... gibi yerlerdeki olası eksik bilgilerin kolayca fark edilebilmesi sağlandı.
 • İşin Bilgileri>Dosyamı İncele ve Onar menüsü eklendi. Böylece çalışılan dosyanın güncelleme eksikliklerini ve olası hatalarını, başka bir menüye gitmeden, bulup gidermek mümkün hale getirildi.
 • Analiz Kitapları’na Karayolları Genel Müdürlüğü Tarihi Köprüler olarak ayrı bir ana analiz kitabı eklendi.
 • Yardımcılar menüsü altında bulunan tüm menülerin bir iş dosyasına girilmeden de kullanılabilmesi sağlandı.
 • Dosya Gönder, Dosya Yedekle ve Dosya Arşivle ile oluşan dosyaların A0000XX gibi kod numarasıyla oluşması yerine, bu kodun yanında işin adının da bulunması sağlandı.
 • Birim fiyatlar ve analizleri güncelleyen Güncelleme Yöneticisi’ne çıkarılan pozları silerek güncel olmayanlar dosyasına aktarma işlemi eklendi.
 • Sistem Bilgileri menüsü geliştirildi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.0.0.2 [24.12.2012]

 • İş dosyasına İli/Yeri ve Tipi/Türü alanları eklendi. Bu alanlara göre arama ve süzme özellikleri yenilendi.
 • ADS’de Düzen > Yazdır’da 2. sıraya bir yazdırma seçeneği eklendi: Sıralı İş Kalemleri Listesi (Miktarlı)
 • İş Grupları ve Mahal Metrajları pencerelerine, çıkışta kendiliğinden çalışan ve sıralamayı gözden geçirip onaran bir işlem konuldu.
 • ATGB-İKMOG işlerde mukayeseli keşif yapınca yeşil deftere girilmesi gereken [en fazla miktar] hesabı gözden geçirildi. Sözleşme miktarı sıfır olan iş kalemlerinin de hesaplanabilmesi sağlandı.
 • Server ve tekil/çoğul kullanıcıların kurulum (setup) dosyaları ayrıldı. Böylece lisanslama prosedürleri de değiştirilmiş oldu.
 • İşin Analizleri’nde kullanılan girdilerin Rayiç/Analizli/Tesisat pozu olma durumlarının İşin Birim Fiyatları’ndan alınması sağlandı.
 • Yedekleme Yöneticisi’nde değişiklik yapıldı. Yedeklerken oluşturulan dosya adı C:\e-Oska\Yedeklerim olarak sabitlendi.
 • Webden lisanslanan modülün akıllı kilit’ten önce kontrol edilmesi sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.0.0.1 [08.10.2012]

Geliştirme
 • İşin Analizleri’ne Hesapla>Maliyet Grubu Olmayan Girdiler ve Analiz Girdilerinin Özellikleri seçenekleri eklendi.
 • İşin Analizleri’ndeki Hesapla yordamına işin birim fiyatlarında kayıtlı olmayan pozları da bulup listeleme özelliği eklendi.
 • Arka Kapak penceresine Gecikme Cezası ve Fiyat Farkı Teminat Kesintisi için Hesapla düğmesi eklendi. Açılan ilgili pencerelere ise hesaplamanın ayrıntılarını yazdırma olanağı konuldu.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.0.0.0 [17.09.2012]

 • Ana menüdeki Metrajlar’ın altına TOKİ- Blok ve Kat Metrajları eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet İcmali penceresine, kat ve blok alanlarını da hesaplayıp gösteren Yaklaşık Maliyet İcmali (TOKİ) sekmesi eklendi. Bu sekmenin TOKİ-Blok ve Kat Metrajı’na poz eklenmişse görünür olması sağlandı.
 • Metraj ve Ataşman Cetvelleri’nde kullanılan sütunların adı olan Boy, En ve Yükseklik sözcüklerinin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi sağlandı. Böylece kullanıcı hem ekranda hem de çıktılarda sütun adlarını özelleştirebiliyor.
 • YM dosyalarında kullanılan Yardımcılar > Şablonlarım’ın adı Belge Şablonlarım olarak değiştirildi.
 • Kullanıcının kendine göre özelleştirebildiği Şablonlarım’a 2 yeni belge eklendi:
  1- YM İcmali
  2- YM İcmali (TOKİ)
  Belgelerin kullanıldığı yerler ise;
  1- Yaklaşık Maliyet İcmali sekmesindeki Düzen’in altında YM İcmali (Şablondan)
  2- Yaklaşık Maliyet İcmali (TOKİ) sekmesindeki Düzen’in altında YM İcmali (TOKİ) (Şablondan)
 • BF Teklif Cetveli penceresine 2 yeni yazdırma seçeneği eklendi: BF Teklif Cetveli (Fiyatsız-Yapım Şartları ile) ve BF Teklif Cetveli (Fiyatsız-Miktarsız-Yapım Şartları ile)
 • Poz Ekle’me menülerinde ana kitap seçimi pencerelerinde bütün kitapların listelenmesi yerine sadece kullanıcının seçtiklerinin görüntülenmesi sağlandı. Böylece her bir iş dosyası için görüntülenmesi istenilen ana kitaplar kullanıcı tarafından belirlenebiliyor.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü’nün birim fiyatları üç fasikül halinde düzenlendi:
  -Yol, Köprü, Tünel, Bitümlü Kaplama
  -Sanat Yapıları Dairesi (Tarihi Köprüler)
  -Araştırma ve Geliştirme Dairesi
 • Kullanıcının değiştirdiği fiyatları kontrol etmeye yarayan, İşin Birim Fiyatları’ndaki Düzen>Ana Kitaplardaki Fiyatlarla Listele penceresi geliştirildi. Böylece fiyatı ana kitaptan farklı olduğu belirlenen pozların kırmızı ile işaretlenmesi sağlandı.
 • İşin Analizleri’nde Hesapla ve Hesapla (Gelişmiş) prosedürleri yenilendi.
 • İşin Analizleri’ne Hesapla > Eksik Bilgileri Bul (İncele) seçeneği eklendi.
 • İşin Analizleri’nde bölümlü analiz hazırlarken bölüme ve toplama uygulanan işlem seçenekleri 4 işlemi kapsayacak şekilde geliştirildi. (Çarpma, bölme, toplama, çıkarma)
 • Fiyat farkı ağırlık katsayıları’nın virgülden sonraki hane sayısı ayarlanabilir yapıldı.
 • Benim Poz ve Analiz Dosyalarım menülerinin isimleri Benim Özel Kitaplarım olarak değiştirildi.
 • Benim Özel Analiz Kitabım penceresinde analizleri hesaplamaya ait işlemler, zaman zaman kullanıcıyı yanılttığı için kaldırıldı. Böylece Özel Analiz Kitapları, aynen kurum analizlerinin bulunduğu ana analiz kitapları gibi, sadece istenildiğinde çağrılıp kullanılabilen, kullanıcının işin analizlerinde hazırlayıp Özel Analiz Kitabı’na aktararak sakladığı, istediği iş’te çağırıp kullanacağı dosyalar olarak tasarlandı.
 • ATGB-İş Grupları yüzde olarak girilen işlerde de İş Programı yapılabilmesi sağlandı.
 • Miktar girişi ile çalışılan hakediş dosyalarında bir pozun tüm iş gruplarındaki miktarlarını görebilme özelliği eklendi. Bunun için yeşil defter penceresinde Düzen > Pozun Bulunduğu İş Grupları seçeneğini tıklatmak yeterli oluyor.
 • Miktar girişi ile çalışılan hakediş dosyalarında “İş Kalemlerinin Gerçekleşen Miktarları (Tüm İş Gruplarında)” penceresi ve buna uygun yazıcı çıktısı eklendi. Bu menüye yeşil defter penceresindeyken Düzen>Tüm İş Gruplarındaki Miktarlar seçeneği ile ulaşılabiliyor.
 • Hakediş ön ve arka kapakları için farklı formatların kullanılabilmesi sağlandı. Seçenekli kapakları kullanabilmek için kullanıcının talep ettiği formun destek bölümü tarafından bir kere düzenlenmesi yeterli oluyor. Kullanıcı ilk yapacağı güncellemeden sonra bu formları kullanabiliyor.
 • Poz Ara Bul ve Analiz Ara Bul pencereleri yenilendi.
 • Programda “Bayındırlık Bakanlığı” olarak geçen sözcükler “Çevre ve Şehircilik (Bayındırlık) Bakanlığı” olarak değiştirildi.
 • Kurma işleminde oluşan kısayol ikonları 3 boyutlu yapıldı.
 • Programa girerken isteğe bağlı olarak parola (şifre) kullanabilme seçeneği eklendi. Bunun için kullanıcının programa girdikten sonra Otomasyon Seçenekleri > Özelleştir > Parola Korumasını Etkinleştir kutusunun işaretlemesi gerekiyor. Parola Korumasını Etkinleştir seçeneği ile çalışılırken Oturumu Kapat/Oturumu Aç ve Şifre Değiştir özellikleri de kullanılabilir oluyor.
 • Yeni açılan bir iş dosyasının A0000XX şeklindeki Kod İsmi’nin silinmiş (arada) bir yeri dolduracak şekilde açılması yanılmalara neden olduğu için değiştirildi. Kısaca, yeni bir dosyanın kod numarasının son numara olması sağlandı.
 • Advantage Veri Tabanı’nın sürümü 11’e yükseltildi.
 • Yardım yenilendi.

e-HakedişCAD Modülü için Yenilikler

Genel
 • Kurum pozları ve özel pozların Allplan, ideCAD Mimari, ideCAD Statik ve Revit programlarına gönderilmesini sağlayan komutlar, menü çubuğunda “CAD Programları” isimli menüye alındı.
AllPlan Mimari
 • Kurum pozlarının kitap, fasikül ve bölümlere ayrılarak gruplandırılması ve Allplan Poz Kataloğu olarak kullanılabilmesi sağlandı. Bu kataloglar şablon olarak kaydedilerek başka projelerde de kullanılabiliyor.
 • Kullanıcı tarafından tanımlanmış özel pozların alt alta klasörler açılarak gruplandırılması olanaklı hale getirildi. Kullanıcı tarafından oluşturulan bu kataloglar da şablon olarak kaydedilerek başka projelerde kullanılabiliyor.
 • Allplan Mimari’de poz tanımlaması için kullanılan katalog arayüzü geliştirildi. Yeni düzenleme ile e-HakedişCAD’de düzenlenmiş kurum ve özel poz kataloglarına, kataloglardaki iç içe gruplandırma sayesinde istenen pozlara çok kısa sürede ulaşılabiliyor.
ideCAD Mimari ve ideCAD Statik
 • Benim Özel Pozlarım’da yer alan her özel poz dosyasının ideCAD Poz Kataloğu olarak kullanılabilmesi sağlandı.
Revit
 • Benim Özel Pozlarım’da yer alan her özel poz dosyasının Revit Poz Kataloğu olarak kullanılabilmesi sağlandı.

Sürüm 8.6.6.1 [19.06.2012]

Geliştirme

 • İller Bankası’nın Soğutma ve Monoray Sistemleri pozları ayrı bir fasikül olarak kurum ana kitaplarına eklendi.
 • Analiz hesaplama yordamı değiştirilerek yaklaşık 10 kat hız artışı sağlandı.
 • Yapılan İşler Listesi (İş Gruplu)’ne ait Word şablonu geliştirildi.

Sürüm 8.6.6.0 [05.06.2012]

Geliştirme

 • İş grubu oluşturma seçenekleri sınırsız hale getirildi:
  • Yeni iş dosyası açılırken oluşacak iş gruplarının hazır iş gruplarından seçilebilmesi sağlandı.
  • Bir işte düzenlenen iş gruplarının diğer işlerde de aynen kullanılabilmesini sağlamak için şablon olarak kaydedilebilmesi mümkün hale geldi.
  • Yeni bir iş dosyası açılırken şablonlardan seçim yapılarak hazır iş grubu listesinin aynen kullanılabilmesi sağlandı.
 • Kesin Hesapmenüsü eklendi:
  • TBF ve ATGB İş kalemleri miktar olarak girilen işlerde ara hakediş metrajlarını otomatik olarak kesin hesap metrajında toplamak, gerekirse ekleme ve düzeltmeler yapmak, bunları yeşil deftere göndermek (yeşil defter dengelemesi) mümkün hale geldi.
  • ATGB iş kalemleri ve iş grupları yüzde olarak girilen işler için düzenlenen kesin hesap işlemleri pencerelerine İş Tamamlandı düğmeleri eklendi. Böylece işin bitiminde düzenlene kesin hakedişin hatasız ve kolayca düzenlenebilmesi sağlandı.
  • Kesin Hesap Ödemeler İcmali ile Kesin Hesap Fişi’nin hazırlanıp yazdırılacağı menüler eklendi.
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın pozları, ayrı bir fasikül olarak kurum ana kitaplarına eklendi.
 • Profil metrajında kullanılan cinslerin listesine alüminyum, bakır, çinko, kurşun, PVC ve galvanizli levhalar eklendi. Ayrıca şablonlarıma kaydet, şablonlarımdan getir ve ana dosyalardan getir özellikleri yeniden düzenlendi.
 • Yaklaşık Maliyet Cetveli penceresinde Düzen’in altına Miktarları Sıfırla ve Miktarı Sıfır Olanları Temizle olmak üzere iki yeni seçenek eklendi. Bu özellik sayesinde benzer bir dosyadan yararlanılıp üretilen bir iş dosyasının maliyet cetvelindeki miktarları sıfırlanıp yeni girişlere hazır duruma getirilebiliyor. Girişler yapıldıktan sonra ise burada kullanılmayan (dolayısıyla miktar girilmemiş) tüm pozların bir defada temizlenmesi (silinmesi) mümkün oluyor.
 • Hakediş dosyalarında, iş programı düzenlenirken aylara göre ödenek dilimlerinin kontrolü sağlandı.
 • Hakedişte dosyalarında, mukayeseli keşifte iş artışı %10’u aştığında kullanıcının uyarılması sağlandı. (ATGB İşlerde)
 • Aşırı Düşük Sorgulaması’nda Sıralı Analiz Girdileri Tabloları’nın miktarsız ve fiyatsız olarak da yazdırılması sağlandı.
 • Analiz Sihirbazı geliştirildi. İşin birim fiyatlarında olan pozların tanımı, birimi ve fiyatı’nın ayrı ayrı kontrol edilip farklı olanların işaretlenmesi sağlandı.
 • TÜİK Endeksleri pencerelerine Düzen>Tüm Listeyi Yazdır seçeneği eklendi.
 • Yardım yenilendi

Sürüm 8.6.5.0 [23.04.2012]

Geliştirme

 • Değişen KDV tevkifatı oranları arka kapağa (ödeme cetveli) işlendi.
 • Server lisansı ile çalışma durumu için kullanıcı tanımlayabilme özelliği getirildi. Yönetici olarak giriş yapılarak tanımlanabilen kullanıcılara farklı yetkiler verilebiliyor. Kullanıcı, açtığı ve dolayısıyla sorumlu olduğu bir dosyayı sistemdeki diğer kullanıcıların kullanımına veya izlemesine açabiliyor.
 • Server lisansı ile çalışma durumunda kullanıcının, bir iş dosyası için diğer kullanıcılara verdiği izni iş gruplarına göre dağıtabilmesi sağlandı. Böylece izin verilen diğer kullanıcılar sadece kendilerine izin verilmiş iş gruplarında çalışabilirler.
 • Server lisansı ile çalışma durumunda istemcilerin (cleint) sunucudaki programın sürümüne uygunlaşacak şekilde güncellenmesi sağlandı.
 • Genel İşlemler menüsüne alınan pencereler: Güncelleme Yöneticisi, Yedekleme Yöneticisi, Otomasyon Seçenekleri.
 • Güncelleme Yöneticisi ve Yedekleme Yöneticisi geliştirildi.
 • Metraj ve Ataşman’da Yaklaşık Maliyete Gönder (Gelişmiş) seçeneği eklendi. Düzen düğmesinden seçilerek çalıştırılan bu özellik, göndermeden önce kullanıcıya gelişmiş olanaklar sunuyor. Gelen metraj pozları listesinde yaklaşık maliyet cetvelinde olmayan pozlar işaretli geldiği halde yaklaşık maliyet cetvelinde olan pozlar işaretsiz listeleniyor. Kullanıcı bu pozların yaklaşık maliyet cetvelindeki miktarını görebiliyor. Buna rağmen göndermek istedikleri işaretleyip işlemi tamamlayabiliyor.
 • Tesisat Metrajı ile Metraj ve Ataşman’da poz silinince yaklaşık maliyet cetvelinden de silinmesi sağlandı. (Bu poza diğer menülerden gönderilmiş miktarlar yoksa!)
 • Bir Pozu Başka Bir Poz İle Değiştirme özelliği eklendi. Böylece yaklaşık maliyet cetveli, metrajlar, işin analizleri, … gibi birçok pencerede Düzen>Bir Pozu Başka Bir Poz İle Değiştirme menüsüne girilip kullanılmış bir poz istenilen bir başka poz ile değiştirlebiliyor.
 • Nervürlü Demir Metrajı’na Y.23.016 pozunda toplanan 38, … 50 mm çapları eklendi. Nervürlü Demir Metrajı yazıcı formları yenilendi, eski formlar [Ayrıntılı] adıyla Düzen’e alındı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda Seçili Pozları>Yenile>Seçilen/Ait Olduğu Ana BF Kitabından Yenile işlemi geliştirildi. Bulunamayan pozların listelenmesi ve kullanıcının uyarılması sağlandı. Böylece kullanıcının, yenileyemediği pozlar olup olmadığını ve varsa hangileri olduğunu görebilmesi sağlandı.
 • Pursantaj Cetveli’ne Yazdır>Ekrandaki Sütunlarla (Yapım Şartları ile) seçeneği eklendi.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 2012 Yılı birim fiyatlarında Yüksek Fen Kurulu’nca yapılan değişiklikler (ekleme, çıkarma, düzeltmeler) veri dosyalarına işlendi.
 • Kullanıcının istediği kadar nakliye şablonu tanımlayıp saklayabilmesi, yeni dosyalarda bunlardan seçim yapabilmesi sağlandı.
 • Yeni eklenen pozların nakliye oranları işlendi. Nakliye pozlarında bulunan yükleme boşaltma pozları yenilendi.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı listesinden çıkarılan pozlar ve analizleri Güncel Olmayan Pozlar dosyasına aktarıldı.
 • 204-4250 poz nolu boru montaj hesabı eklendi.
 • Yardım yenilendi

Sürüm 8.6.4.0 [10.04.2012]

Geliştirme

 • Değişen KDV tevkifatı oranları arka kapağa (ödeme cetveli) işlendi.
 • Server lisansı ile çalışma durumu için kullanıcı tanımlayabilme özelliği getirildi. Yönetici olarak giriş yapılarak tanımlanabilen kullanıcılara farklı yetkiler verilebiliyor. Kullanıcı, açtığı ve dolayısıyla sorumlu olduğu bir dosyayı sistemdeki diğer kullanıcıların kullanımına veya izlemesine açabiliyor.
 • Server lisansı ile çalışma durumunda kullanıcının, bir iş dosyası için diğer kullanıcılara verdiği izni iş gruplarına göre dağıtabilmesi sağlandı. Böylece izin verilen diğer kullanıcılar sadece kendilerine izin verilmiş iş gruplarında çalışabilirler.
 • Server lisansı ile çalışma durumunda istemcilerin (cleint) sunucudaki programın sürümüne uygunlaşacak şekilde güncellenmesi sağlandı.
 • Genel İşlemler menüsüne alınan pencereler: Güncelleme Yöneticisi, Yedekleme Yöneticisi, Otomasyon Seçenekleri.
 • Güncelleme Yöneticisi ve Yedekleme Yöneticisi geliştirildi.
 • Metraj ve Ataşman’da Yaklaşık Maliyete Gönder (Gelişmiş) seçeneği eklendi. Düzen düğmesinden seçilerek çalıştırılan bu özellik, göndermeden önce kullanıcıya gelişmiş olanaklar sunuyor. Gelen metraj pozları listesinde yaklaşık maliyet cetvelinde olmayan pozlar işaretli geldiği halde yaklaşık maliyet cetvelinde olan pozlar işaretsiz listeleniyor. Kullanıcı bu pozların yaklaşık maliyet cetvelindeki miktarını görebiliyor. Buna rağmen göndermek istedikleri işaretleyip işlemi tamamlayabiliyor.
 • Tesisat Metrajı ile Metraj ve Ataşman’da poz silinince yaklaşık maliyet cetvelinden de silinmesi sağlandı. (Bu poza diğer menülerden gönderilmiş miktarlar yoksa!)
 • Bir Pozu Başka Bir Poz İle Değiştirme özelliği eklendi. Böylece yaklaşık maliyet cetveli, metrajlar, işin analizleri, … gibi birçok pencerede Düzen > Bir Pozu Başka Bir Poz İle Değiştirme menüsüne girilip kullanılmış bir poz istenilen bir başka poz ile değiştirlebiliyor.
 • Nervürlü Demir Metrajı’na Y.23.016 pozunda toplanan 38, … 50 mm çapları eklendi. Nervürlü Demir Metrajı yazıcı formları yenilendi, eski formlar [Ayrıntılı] adıyla Düzen’e alındı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda Seçili Pozları > Yenile > Seçilen/Ait Olduğu Ana BF Kitabından Yenile işlemi geliştirildi. Bulunamayan pozların listelenmesi ve kullanıcının uyarılması sağlandı. Böylece kullanıcının, yenileyemediği pozlar olup olmadığını ve varsa hangileri olduğunu görebilmesi sağlandı.
 • Pursantaj Cetveli’ne Yazdır > Ekrandaki Sütunlarla (Yapım Şartları ile) seçeneği eklendi.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 2012 Yılı birim fiyatlarında Yüksek Fen Kurulu’nca yapılan değişiklikler (ekleme, çıkarma, düzeltmeler) veri dosyalarına işlendi.
 • Kullanıcının istediği kadar nakliye şablonu tanımlayıp saklayabilmesi, yeni dosyalarda bunlardan seçim yapabilmesi sağlandı.
 • Yeni eklenen pozların nakliye oranları işlendi. Nakliye pozlarında bulunan yükleme boşaltma pozları yenilendi.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı listesinden çıkarılan pozlar ve analizleri Güncel Olmayan Pozlar dosyasına aktarıldı.
 • 204-4250 poz nolu boru montaj hesabı eklendi.
 • Yardım yenilendi

Sürüm 8.6.2.0 [05.03.2012]

Geliştirme

Genel
 • Nakliye Pozları penceresine Şablon Olarak Kaydet ve Şablondan Getir seçenekleri eklendi.
 • Otomasyon Seçenekleri > Genel penceresine yeni iş dosyasında kullanılacak nakliye şablonunu seçebilme özelliği eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları"nda Poz Oluştur ile gelen pencereler daha kullanışlı duruma getirildi.
 • Tesisat Analizleri penceresine boru montaj malzeme bedeline ait sütunlar eklendi. Tesisat Analizleri, Aşırı Düşük Sorgulama menüsüne alındı.
 • Aşırı Düşük Sorgulama penceresinde İstekliler için (Açıklanacak İş Kalemleri) sekmesi ekranına boru montaj malzeme bedeline ait sütunlar eklendi. Ayrıca ilgili Word çıktılarında boru montaj malzeme bedelinin de gösterilmesi sağlandı
 • Aşırı Düşük Sorgulama penceresinde İdareler için (Sorgulanacak İş Kalemleri) sekmesi ekranındaki Fiyat ve Miktar sütunlarının Düzen>Fiyat ve Miktar"ı Göster ile görünür duruma gelmesi sağlandı.
 • Aşırı Düşük Sorgulama"sına ait Word çıktılarında, kurum birim fiyatı olan sütunlara birim fiyat yılı bilgisi eklendi.
 • İşin Analizleri penceresine, getirme işlemi sırasında görünen bir animasyon konuldu.
 • Hakedişin başlangıç ve bitiş tarihleri farklı yıllarda olduğunda; uyarıya rağmen devam etmek olanaklı duruma getirildi.
 • Word ve Excel şablonlarında yeni düzenlemeler yapıldı.
 • Yardım dosyaları yenilendi.

Sürüm 8.6.0.1 [20.02.2012]

Geliştirme

Genel
 • Programın lisans türlerine “Web"den lisanslanan modül” eklendi.
 • Fiyat farkı hesabında, işin bazı kısımları için farklı ağırlık oranları girebilme olanağı getirildi. Bu özelliği sağlayabilmek için her bir iş grubunun fiyat farkının ayrı hesaplanabilmesi sağlandı. Bu seçenek kullanıcı tarafından belirlenmek üzere Otomasyon Seçenekleri"ne konuldu.
 • İş gruplarının aylık ödeneklerinin (iş programındaki tutarlarının) girileceği yeni bir pencere eklendi. Bu pencerede, fiyat farkında da kullanılmak üzere, iş gruplarının aylık ödenekleri girilirken –düzenlenmişse- iş programında hesaplanan ay tutarlarının da görülebilmesi sağlandı.
 • Her bir iş grubu için ayrı fiyat farkı hesabı yapılan durumlarda iş gruplarının ağırlık oranlarının girildiği pencereye Tüm İş Gruplarına Bu Ağırlık Oranlarını Uygula düğmesi konuldu.
 • Fiyat farkı verilen ve her bir iş grubu için ayrı fiyat farkı hesaplanan işlerde Hakediş İcmali penceresine Düzen > Yazdır (Fiyat Farkları ile) seçeneği eklendi. Böylece her bir iş grubunun tutarı yanında fiyat farklarını da gösteren bir çıktı elde edilebiliyor.
 • Fiyat farkı hesabı penceresinde İşlemler ve Ayrıntılar sekmeleri İşlemler adı altında birleştirildi.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü"nün pozlarında kullanılan işlenebilirlik zammı alan pozlara ait hesaplamalar, işin birim fiyatları penceresine eklendi. Böylece hesaplanan yeni birim fiyatla birlikte pozun analizinin de oluşturulup işin analizlere kaydedilmesi mümkün oluyor.
 • Poz Ekle ile gelen pencereye, işin birim fiyatları seçildiğinde görünen, Poz Oluştur düğmesi eklendi. Böylece eksikliği fark edilen ve bulunulan işe eklenilmek istenen bir pozun kolayca kaydedilebilmesi sağlandı.
 • Poz Oluştur ile gelen pencereler daha kullanışlı duruma getirildi.
 • İşin Birim Fiyarları"na Pozları Ana Kitaplarda Araştır-Yenile özelliği eklendi. Bu özellik sayesinde Excel"den alınan pozların ait oldukları ana kitaba atanması otomatikleştirildi.
 • Mahal Listesi ve Metrajları penceresine, sağ tıklama ile yapılan işlemleri kolaylaştımak için, Kat-Blok Düzenle, Mahal Düzenle ve Yüzey Düzenle düğmeleri eklendi.
 • Diğer İş Dosyalarından Bilgi Getir penceresine Mahal Listesi ve Metrajları"nın da getirilmesi seçeneği eklendi.
 • Profil Metrajı"nda Demir Cinsleri penceresine Excel"den almak-göndermek seçeneği eklendi.
 • Programda Gönder işlemi yapılabilen yerlere “Bu işlem sonucunda gönderdiğiniz yerdeki bilgiler buradakilerle yenilenecektir. Bu işlem için emin misiniz?” şeklinde uyarılar konuldu.
 • Yeni iş dosyasında kullanılacak nakliye şablonu kullanıcının seçimine bırakıldı. Kullanıcı Otomasyon Seçenekleri"nde yapacağı seçimle Genel (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı), İstanbul (Rumeli) ve İstanbul (Anadolu) dosyalarından hangisinin hazır geleceğini belirleyebiliyor.
 • İşin Analizleri penceresinde Düzen > Göster seçeneği eklendi. Böylece kullanıcı işin tüm analizlerini gördüğü bu pencerede yaklaşık maliyette kullanılan pozları, ADS için verilecek analizleri veya tümünü seçerek listeleyebiliyor.
 • Excel şablonları yenilendi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 8.6.0.0 [03.02.2012]

Geliştirme

Genel
 • İş Grupları menüsünde, yeni bir iş grubunun işin adına direkt olarak bağlanabilmesi engellendi. Böylece işin adına bağlı en az bir ana grup olması zorunlu duruma getirilmiş oldu.
 • İş Grupları penceresine, bulunulan konuma göre oluşan +Yeni Ana Grup ve +Yeni iş Grubu düğmeleri eklendi. +Yeni Ana Grup işlemi Aynı Seviyede ve Alt Seviyede olmak üzere iki farklı seçeneğe ayrıldı.
 • Profil Metrajı menüsünde yapılan hesaplamanın kg cinsinden olduğu varsayılarak, sonucun metraj yapılan poza aktarılması sırasında, ölçü birimi Ton olan iş kalemlerine ait değerlerin Ton"a dönüştürülerek (bine bölünerek) yazılması sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresindeki sekmeler Yaklaşık Maliyet Cetveli, Yaklaşık Maliyet İcmali ve Pursantaj Cetveli şeklinde yeniden düzenlendi.
 • Yaklaşık Maliyet Cetveli penceresinde pozun miktarının nerelerden geldiğini görmek için Düzen > Poza Ait > Miktarların Geldiği Yer seçeneği konuldu. Böylece pozun miktarının metrajdan ve mahal metrajından veya elle girilen değerden nasıl oluştuğu kolayca izlenebilir duruma geldi. Mahal metrajından gönderilmiş miktarın hangi yüzeylerden elde edildiğini ayrıntılarıyla gösteren bilgi penceresi oluşturuldu.
 • Yaklaşık Maliyet Cetveli penceresinde Düzen > Getir seçiminin adı Diğer İş Dosyalarından Getir olarak değiştirildi.
 • İşin Birim Fiyatları"na açılır/kapanır pencere olarak çalışan Pozun Özellikleri seçeneği eklendi. Pozun Özellikleri penceresinde bu işteki fiyatı, yapım şartları, maliyet bileşenleri,… gibi bilgilerin toplu olarak izlenebilmesi yanında değiştirme işlemleri de yapılabiliyor.
 • İşin Birim Fiyatları"nda yazılan yapım şartlarının Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresine aynen gelmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları"nda yapılan Yenile işleminde pozun özelliğinin de (nakliyeli, boru montaj bedelli) yenilenmesi sağlandı.
 • Ana kitaplara ve işin birim fiyatları dosyalarına pozun Uzun Tanımı alanı eklendi.
 • Ana kitaplara TEDAŞ 1, 2 ve 3. Bölge (DEMONTAJ) olmak üzere üç yeni kitap eklendi.
 • Hakediş dosyalarında bulunan İşin Birim Fiyatları penceresine, iş kalemlerinin birim fiyatlarını da ana kitaplardan Yenile"yebilme özelliği eklendi.
 • Boru montaj bedeli hesaplama yordamı değiştirildi. BM bedeli alan pozlara ilk değerlerin otomatik atanması sağlandı.
 • Benim Pozlarım/Analizlerim dosyaları arasında aktarma sağlandı.
 • Benim Pozlarım/Analizlerim dosyalarına parola koyabilme özelliği eklendi.
 • Parola konulmuş olan Benim Pozlarım/Analizlerim dosyalarının sadece parola ile girenler tarafından değiştirilebilmesi, başka bir deyişle parolasız girenlerin sadece görebilmesi (izlemesi), değişiklik yapamaması sağlandı.
 • Poz ve Rayiç No alanlarında tırnak işareti (“ ”) ve tek tırnak işareti girişi engellendi.
 • ATGB İKMOG ve ATGB İKYOG durumlarında (Mukayeseli keşif yapılmışsa) Sözleşmedeki İş Kalemleri"nin artan ve azalan imalatlarını gösteren yazdırma seçeneği eklendi. [Yazdır (İş Artışlı)]
 • ATGB İKMOG ve ATGB İKYOG iş dosyalarında Sözleşmedeki İş Kalemleri"nin yüzdesine virgülden sonra altı hane yazabilme olanağı getirildi. Standart dışı bu tür giriş yapılmış hücreler için kullanıcının (kırmızı renk ile) uyarılması sağlandı.
 • ATGB İKMOG ve ATGB İKYOG iş dosyalarında Mukayeseli Keşif İcmali"ndeki yüzdeler, ekran ve yazıcıda virgülden sonra (4 haneden) altı haneye çıkarıldı. (Bu yüzdeler gerçekte programın veri dosyasında sınırsız sayıda ondalıktır!)
 • İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları ve Yapılan işler Listesi (İş Gruplu) pencerelerinde Sözleşmedeki Yüzdesi sütunu virgülden sonra dört haneden veridekinin tamamını gösterecek duruma getirildi. Yazıcı çıktılarında ise virgülden sonra altı hane olarak sınırlandırıldı.
 • İşin Analizleri"ndeki Analiz Sihirbazıgeliştirildi.
  • Rayiç No alanına yazılan kodun önce işin birim fiyatlarında sonra ana dosyalarda aranılıp getirilmesi sağlandı.
  • Rayiç sıra nolarının otomatik atanması sağlandı.
  • Poz Ekle düğmesinin adı Rayiç Ekle olarak değiştirildi.
 • İşin Analizleri"ne girerken (veya Getir deyince) BYN dışındaki pozların analizlerinin de kendiliğinden gelmesi sağlandı.
 • İşin Analizleri"ne Düzen > Seçili Pozların > Rayiç Sıra Nolarını Yenile seçeneği eklendi.
 • İşin Analizleri"nde Hesapla ile gelen sorgu ekranı kaldırıldı, ilk değerlerle hesaplama yapılması sağlandı.
 • Ana menüde Benim Özel Pozlarım altında bulunan Dosya İşlemleri"nin adı Benim Poz/Analiz Dosyalarım olarak değiştirildi.
 • ATGB-İKMOG işlerde yeşil deftere, imalatları toplu olarak girebilmek için, Düzen > Seçili İş Kalemleri Tamamlandı ve Düzen > Seçili İş Kalemlerine Gerçekleşen Toplam % Uygula seçenekleri eklendi.
 • ATGB-İKYOG işlerde İş Kalemleri Gerçekleşme Yüzdeleri penceresine, imalatları toplu olarak girebilmek için, Düzen > Seçili İş Kalemleri Tamamlandı ve Düzen > Seçili İş Kalemlerine Gerçekleşen Toplam % Uygula seçenekleri eklendi.
 • ATGB işler için Yapılan İşler Listesi penceresi Yapılan İşler (İş Kalemli), Yapılan İşler (İş Gruplu) ve Hakediş İcmali sekmeleri olarak yeniden düzenlendi.
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tesisat pozlarında kullanılan Montaj ve Demontaj pozlarının Poz Ekle ile gelinen pencerelerde hazırlanabilmesi sağlandı. Bu özellik TEDAŞ pozlarının montaj değerlerini bulmakta da kullanılabiliyor.
 • Poz Ekle ile gelinen pencerelere İşlemi Geri Al düğmesi eklendi. Bu düğme, eklenen pozlardan vazgeçilmesi gerektiğinde kullanılır ve eklenen pozları eklendiği yerden çıkarır. İşlemi Geri Al düğmesi son açılan ekleme penceresinde eklenenleri geri alabilir.
 • Metraj, tesisat metrajı, yaklaşık maliyet cetveli, … gibi menülerde yapılan Getir işlemi sırasında getirilen pozların tüm özellikleriyle bulunulan dosyaya getirilmesi sağlandı. Şöyle ki; Bu işlemle getirilen pozlar, bulunulan dosyadaki İşin Birim Fiyatları"nda kayıtlı değillerse ayrıca oraya da (fiyatı, analizli, boru montajlı, nakliyeli, ... gibi) tüm özellikleri ile kaydedilirler. Ancak İşin Birim Fiyatları"nda daha önceden bulunuyorlarsa (fiyatı, analizli, boru montajlı, nakliyeli, ... gibi) hiçbir özelliği değiştirilmez.
 • Analiz Ara Bul penceresine, aramayı pozun analiz girdileri içinde de arayabilme özelliği eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları ve Mukayeseli Keşif"te elle giriş yapılan miktar hücresine girilen değerlerin veriye virgülden sonra 3 hane, fiyat hücresine girilen değerlerin ise veriye virgülden sonra 2 hane olarak işlenmesi sağlandı. (Bu işlemler ilgili pencerelere girerken gerçekleşir.)
 • Yaklaşık Maliyet Belgeleri ve Hakediş Belgeleri menülerinde dosyaların kaydedileceği yerin ilk değer olarak Masaüstü/Belgelerim"den hangisi olacağı, kullanıcının son seçimine göre yapıldı.
 • Pursantajdan Maliyeti Bul menüsü eklendi. (8.5.0.0 sürümünde kaldırılmıştı!)
 • Maliyet Grubuna Bağla penceresine F1 yardımı eklendi.
 • Dosyalarımı Güncelle yordamına, eski sürümlerde tanımlanmış yapım şartları ile boru montaj pozlarını yeni sürümlere dönüştürme özelliği eklendi. Ayrıca bu özelliğin bir kez çalışması, dolayısıyla yeni sürümlerde tanımlanmış yapım şartları ile boru montaj pozları olması durumunda onları bozmaması sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

e-HakedişCAD Modülü için Yenilikler

Genel
 • e-HakedişCAD ile Allplan, ideCAD Mimari, ideCAD Statik ve Revit programlarının lokalde ve yerel ağda veri alışverişi yönetimini sağlayan uygulama dosyası oluşturuldu.
Allplan Mimari
 • Allplan"den Mahal Listesi ve Mahal Metrajları menüsüne mahal listesi ve metrajlarını bire bir getirme özelliği eklendi.
 • Allplan"den gönderilen imalatların mahal ve ölçü detaylarının gösterildiği Metraj Cetveli raporları oluşturuldu.
 • Allplan"den metraj getirme prosedürü yenilendi. Getirilecek proje ve dosyalar için farklı seçim yapma olanakları eklendi.
 • e-HakedişCAD ve Allplan kullanıcıları için özel olarak hazırlanan Oska Sihirbaz yenilendi.
 • Hakediş dosyalarında da detaylı metraj cetvellerinin alınması sağlandı.
 • e-HakedişCAD Server sürümüyle ofis içi entegrasyon sağlandı.
ideCAD / Mimari
 • e-HakedişCAD ve ideCAD Mimari programlarının entegre çalışması sağlandı.
 • e-HakedişCAD"de yer alan kurum pozları ve özel pozların ideCAD Mimari"ye aktarımı olanaklı hale getirildi.
 • İdeCAD Mimari"den açıklama, adet, en, boy ve yükseklik ayrıntısıyla Metraj Cetveli getirebilme özelliği eklendi.
 •  e-HakedişCAD Server sürümüyle ofis içi entegrasyon sağlandı.
ideCAD / Statik
 • e-HakedişCAD ve ideCAD Statik programlarının entegre çalışması sağlandı.
 •  e-HakedişCAD"de yer alan kurum pozları ve özel pozların ideCAD Statik programına aktarımı olanaklı hale getirildi.
 •  ideCAD Statik projesinde yer alan poz ve metrajların tek tıklamayla e-HakedişCAD"e gönderilmesi sağlandı.
 •  ideCAD Statik"ten gönderilen kalıp ve beton imalatlarının adet, boy, en, yükseklik gibi ölçü detaylarıyla gösterildiği metraj cetveli raporları oluşturuldu.
 •  ideCAD Statik"ten gönderilen demir metrajlarının çap, adet, boy gibi ölçü detaylarıyla gösterildiği metraj cetveli raporları oluşturuldu.
 •  Hakediş dosyalarında da kalıp ve beton imalatları için detaylı metraj cetvellerinin ve demir metrajlarının alınması sağlandı.
 •  e-HakedişCAD Server sürümüyle ofis içi entegrasyon sağlandı.
Revit
 • OSKA API ile e-HakedişCAD ve Revit Architecture programlarının entegre çalışması sağlandı.
 •  Revit kullanıcıları için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı pozlarının kullanılmasını sağlayan Oska.rvt şablon dosyası oluşturuldu.
 •  e-HakedişCAD"de yer alan özel pozların Revit Architecture programına aktarımı sağlandı.
 •  Hazır metraj listeleriyle; tavan, döşeme, duvar, kapı, pencere vb. eleman metrajlarının e-HakedişCAD"e aktarılması sağlandı.
 •  Kullanıcıların, OSKA API ile kendi metraj listelerini oluşturmaları olanaklı hale getirildi.
 • e-HakedişCAD Server sürümüyle ofis içi entegrasyon sağlandı.

Yenilikler

Genel
 • Mahal Listesi ve Mahal Metrajları menüsü eklendi.
  Kat/Blok > Mahal > Yüzey > Metraj Pozları > Metraj Cetveli şeklinde oluşturulan bu menü ile kullanıcıya bir bina çizimindeki gibi tüm mahal ayrıntılarını kullanabilme olanağı sağlandı. Gelişmiş kopyalama, taşıma, ekleme olanakları ile profesyonellerin istediği formatta mahal işlemleri yapılabilmesi sağlandı.
 • İş Programı menüsü eklendi. Böylece Sözleşmedeki İş Kalemleri"nde bulunan iş kalemlerinden yararlanılıp istenilen ayrıntıda çubuk diyagram olarak iş programı düzenlenmesi, ayrıca aylık ve kümülâtif tutar ve yüzdeleri belirten kapak sayfalarının oluşturulması sağlandı
 • Tamamlanan Oska TV projesi alt yapısından yararlanılarak gelişmiş video yardımları eklendi. Bu yardım videolarına kolayca ulaşabilmek için ana menüye ve birçok menüde Düzen"in altına Görsel Yardım seçeneği konuldu.

Sürüm 8.5.0.2 [20.09.2011]

Geliştirme

Genel
 • e-Hakediş YM modülü oluşturuldu. e-Hakediş YM modülü, e-Hakediş programının yaklaşık maliyet modülü olarak tanımlanabilir. Bu modül e-Hakediş programının hakediş düzenleme dışındaki bütün özelliklerini içermektedir.
 • Mevcut e-YapıMaliyet kullanıcılarının bu modüle terfisinden sonra dosyalarını kolayca dönüştürebilmeleri için Dosya Yöneticisi penceresine Dönüştür [YapıMaliyet] düğmesi eklendi. Ayrıntılar için e-YM'den e-HakedişYM"ye Terfi belgesini inceleyiniz.
 • BF Kitabı seçimi yapılan menülere Poz Aralığı penceresi eklendi. Böylece kullanıcının kurum kitaplarının hangi poz numaralarını içerdiğini de görmesi sağlandı.
 • Pencerelerde bulunulan iş grubunun daha kolay görülebilmesi için grup adı belirgin hale getirildi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 8.5.0.1 [12.09.2011]

Geliştirme

Genel
 • İş Dosyaları penceresi tümüyle değiştirildi:
  • İşin adına göre dosya arama özelliği eklendi
  • Server lisansında kullanıcının oluşturduklarını listeleme özelliği eklendi
  • Toplam dosya sayısı eklendi
 • İş gruplarının yapısı tümüyle değiştirildi:
  • Alt alta sınırsız grup açma
  • İş gruplarını taşıma, kopyalama, hafızaya alma, hafızadan getirme
 • İş grubu esasıyla çalışan pencerelerde ağaç yapısındaki iş gruplarının aynı pencerede görünmesi ve kullanılabilmesi sağlandı.
 • İş grubu seçimine göre çalışan pencerelerin solunda yer alan iş grubu bölümünün açılır-kapanır veya sabit olabilme ayarının kullanıcı tarafından yapılabilmesi sağlandı.
 • Otomasyon Seçenekleri"ne yeni özellikler eklendi:
  • Belgelerde iş grubunun yazılma şekli olarak Sadece iş grubu/Bağlı olduğu ana gruplar
  • Nakliye ve Boru Montaj Hesabı seçenekleri ayrıldı.
  • Nakliye Hesabı/Her pozun kendi altında ve İş gruplarına göre olmak üzere ikiye bölündü.
  • Teklif cetvelini Her girişte yenile/Ben yenileyeceğim
  • Teklif Cetveli"nde kitap adına göre sıralamayı Her girişte yenile/Ben yenileyeceğim
  • Yapılan işler listesi için parasal tutarları Her girişte yenile/Ben yenileyeceğim
  • Aşırı düşük sorgulaması için hesaplamaları Her girişte yenile/Ben yenileyeceğim
  • Otomasyon seçeneklerini özelleştirme olanağı eklendi.
   • Buradaki ayarları şablon olarak kaydet
   • Oska"nın ilk değerlerini getir
   • Son kaydettiğim şablonu getir
  • Kısayol ayarlarını belirleme ile ana menüdeki düğmelerin özelleştirilebilmesi özelliği
 • Ana menüdeki kısayol düğmeleri ile durum göstergesinin açılır-kapanır veya sabit olabilme ayarının kullanıcı tarafından yapılabilmesi sağlandı. Ayrıca Ana Menü için İlk Değerleri Getir seçeneği eklendi.
 • Pencerelerdeki Düzen menüleri sadeleştirildi.
 • Ana pencereye Araçlar menüsü eklendi; Yedekleme Yöneticisi, Yedekten Geri Yükleme ve Güncelleme Yöneticisi olmak üzere üç adet alt menü eklendi.
 • Genel İşlemler"de bulunan Güncelleme Yöneticisi kaldırıldı.
 • Güncelleme Yöneticisi"nin (Araçlar"daki) birim fiyat güncellemesi sırasında sadece değişen birim fiyat dosyasını bulup ona ait fiyatları güncellemesi sağlandı.
 • İşin Analizleri penceresine YM Cetveli"nden analizli pozları getiren Getir düğmesi konuldu.
 • Araçlar menüsü eklendi:
  • Yedekleme ayarları: Nereye, ne zaman, hangi sıklıkta yedekleneceğinin ayarlandığı menüdür.
  • Yedekten geri yükleme: Zaman bilgisini vererek yedeklenmiş dosyaları gösteren, istenilenlerin geri yüklenmesini sağlayan menüdür.
  • Güncelleme ayarları: Ne zaman ve hangi sıklıkta güncelleme yapılacağının ayarlandığı menüdür.
 • Poz kullanılan her pencerede pozun ana bilgilerine ulaşma özelliği eklendi. Böylece pencereden çıkmadan pozun analizi, geçmiş yıl fiyatları, fiyat grafiği ile yapım şartlarının görünebilmesi sağlandı.
 • Nakliye Hesabı/İş gruplarına göreçalışırken YM Cetveli"nde nakliyelerin aktarılacağı iş grubu seçenekleri üçe çıkarıldı:
  • Tüm iş grubu nakliyeleri seçilen bir iş grubuna,
  • Her bir iş grubu istenen iş grubuna,
  • Her iş grubunun nakliyesi kendi iş grubuna.
 • YM Cetveli"ndeki pozların yapım şartlarının her hesaplamada işin birim fiyatlarından yenilenmesi sağlandı. Böylece işin poz dosyasında yapılan yapım şartı değişikliklerinin YM Cetveli’ne de yansıması sağlandı.
 • YM Cetveli ve Pursantajlar (İş Kalemleri) aynı pencereye alınarak iki farklı sekme olarak tasarlandı.
 • Pursantajlar (İş Kalemleri) penceresine her girişte yapılan yüzdelerin hesaplanması işlemi (tüm hesaplamalar bittiğinde ve seyrek yapılması gereken bir işlem olduğu için) kullanıcıya bırakıldı.
 • YM İcmali"nde elle eklenebilen Diğer Giderler seçeneği, yeni iş grubu yapısına uygun olacak şekilde yenilendi.
 • YM Cetveli, metraj, ataşman ve demir metrajı gibi pencerelerde bulunan Getir işlemleri yeni iş grubu yapısına uygun olacak şekilde değiştirildi.
 • Sözleşmedeki İş Miktarları, İşin Poz Bilgileri ve İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları pencerelerindeki exspres düğmeleri kaldırıldı.
 • Aşırı Düşük Sorgulama sihirbazı geliştirildi. Analiz olmaması veya girdi tanımlamalarındaki eksiklikler durumunda gelen uyarılarda belirtilenlerin giderilmemesi durumunda sonraki pencerelere geçiş ve ilgili yazdırma seçenekleri engellendi. Böyle idare olarak sorgulama yapan kullanıcıların hatalı işlem yapabilmeleri olanaksız duruma geldi.
 • Aşırı Düşük Sorgulama Belgeleri olarak ayrı bir pencere düzenlendi. İdare ve İstekli için farklı sekmeleri bulunan bu pencerede sadece zorunlu belgelerin oluşturulup yazdırılabilmesi sağlandı.
 • ADS pencerelerindeki yazdırma düğmelerinde bulunan ancak mevzuatın zorunlu tutmadığı seçenekler kaldırıldı. Örnek, Açıklama İstenilecek Girdiler, … gibi. Bu tür seçeneklere istenirse pencerelerdeki Düzen"den ulaşılabiliyor.
 • ADS"de Sorgulanacak İş Kalemleri penceresine toplam miktarı gösteren sütun eklendi.
 • Tüm tarih girişleri tek tipe getirildi.
 • Yeni bir hakediş dosyası açarken teklif (ihale) tarihi"nin boş gelmesi sağlandı, ayrıca uyarı konuldu.
 • Teklif birim fiyatlı işlerde İşin Sözleşme Bilgileri penceresine Yapım (Revize BF hesabı yapılmayan) seçeneği eklendi. Bilindiği gibi 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarına ait işler ile Vakıf Kültür Varlıkları Uygulama İşler, teklif birim fiyatlı olduğu halde revize birim fiyat hesabı yapılmayan işlerdir.
 • FF verilen hakediş dosyasında İşin Sözleşme Bilgileri penceresine sözleşmedeki ağırlık oranlarının girilebileceği pencere eklendi.
 • FF verilen hakediş dosyasında temel endekslerin dosya açılırken teklif tarihine göre otomatik yenilenmesi sağlandı.
 • FF hesabında kullanılan Pn katsayısının virgülden sonra 4 haneye yuvarlama özelliği kaldırıldı. Böylece formül sonucu hesaplanan (Pn-1)"in olduğu gibi (virgülden sonra en fazla 16 hane!) kullanılması sağlandı. Hesaplama ve yazıcı çıktılarında bu değer kullanıldığı halde tasarımın bozulmaması için ekranlarda virgülden sonra 8 hane olarak gösterildi.
 • Özellikle karayolları işlerinde rastlanılan çok uzun iş adlarını girebilmek için İşin Sözleşme Bilgileri penceresine İşin Uzun Adı hücresi eklendi.
 • Otomasyon Seçenekleri penceresinde Yazdırma Ayarları’na İşin Uzun Adı hücresi eklendi.
 • Mevcut bir YM dosyasından yararlanıp aynısını oluşturan yeni dosya açma seçeneği eklendi.
 • Diğer dosyalardan bilgi getirme menüsü eklendi. Böylece bulunulan dosyaya diğer bir dosyanın metrajları, YM cetvelleri, analizleri ve birim fiyatlarının istenen işgrupları arasında taşınabilmesi olanaklı duruma geldi.
 • Kurumların birim fiyat ve analiz kitaplarını ağaç yapısından seçme özelliği getirildi. Fasikül içeren kitap adlarının adı üzerinde tıklatıp tüm fasikülleri listeleme olanağı getirildi.
 • İş grubu ağaç yapısı ile görüntülenen tüm icmal ekranlarına bu yapı gibi ağaç yapısında Excel dosyası olarak döküm verebilen yazdırma düğmeleri eklendi.
 • Poz Ara Bul ve Analiz Ara Bul pencerelerinde seçenekler Sözcüklerin tümü ayrı ayrı ve Tam olarak sözcük grubu olmak üzere geliştirildi.
 • Poz Ekle ve Analiz Ekle pencerelerinin tümüne sürükle bırak özelliği konuldu.
 • Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme"de yapılan değişiklik gereği olarak teklif birim fiyatlı işler için geçici kabul noksanları için arka kapakta %5 bloke (kesinti) yapılabilme özelliği eklendi.
 • Bölgesel ayarların, programa girişte otomatik olarak setlenmesi sağlandı. (ondalık ayracı virgül, tarih biçimi: gg.aa.yyyy)
 • Server lisansı için Akıllı Kilit"in kontrol prosedürü değiştirildi.
 • Server lisansı için Kullanıcı Sayısı kontrolü eklendi.
 • Yardım"lar yenilendi.
 • Yardım"a pdf formatında Kullanım Kılavuzu konuldu.
 • Formlar yenilendi.

e-HakedişCAD

Genel
 • e-HakedişCAD ile Allplan, ideCAD Mimari, ideCAD Statik ve Revit programlarının lokalde ve yerel ağda veri alışverişi yönetimini sağlayan uygulama dosyası oluşturuldu.

Sürüm 8.4.2.0 [01.04.2011]

Geliştirme

Genel
 • İlk kurulumda 2010 yılına kadar birim fiyatların yüklü gelmesi sağlandı.
 • Excelden Getirde birim fiyatların virgülden sonra 2 hane yuvarlanması sağlandı.
 • Analizde yuvarlamalar gözden geçirildi.
 • Analiz sihirbazı ile eklenen pozların rayiç olarak kaydedilmesi sağlandı.
 • Metrajda boş kayıtların otomatik silinmesi özelliği kaldırıldı.
 • Birim fiyat teklif cetvelinde, teklif fiyatına nakliye ve boru montaj bedelinin eklenmesi sağlandı.
 • Metraj işlemlerinde poz ekleyip hemen ardından Getir tıklatılıp bulunulan iş dosyasından pozların tıklatılıp hatalı kayıta neden olma engellendi.
 • Aşırı düşük sorgulama işlemlerinde görsel değişiklikler yapıldı.
 • Analiz Girdileri"nde işçilik fiyatı kontrolü güncel asgari ücrete bağlandı.
 • Mukayeseli keşifte “Vazgeçilen İmalatlar” seçeneği işlendi.
 • Yazıcı formlarında düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 8.4.1.2 [16.02.2011]

Geliştirme

Genel
 • ATGB işlerde Sözleşmedeki İş Miktarları penceresine İş Artışı Dâhil Pursantaj ve Tutar sütunları eklendi.
 • ATGB işlerde Yeşil Defter Kayıt penceresine, mukayeseli onayından sonra hakedişe girebilecek En Fazla miktar sütunları eklendi.
 • ATGB iş kalemleri yüzde olarak girilen işlerde İş Kalemleri Gerçekleşme Yüzdeleri penceresindeki Poz Ekle penceresine Hakediş için en fazla % sütunu eklendi.
 • ATGB işlerde Mukayeseli Keşif penceresinde Düzen>Sözleşmeye Gönder ifadesi kaldırıldı.
 • Sözleşmedeki İş Gruplarının Pursantajları menüsünün adı İş Gruplarının Sözleşmedeki Pursantajları olarak değiştirildi.
 • Ana Sözleşmedeki Poz Bilgileri dosyası kaldırıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 8.4.1.1 [03.02.2011]

Geliştirme

Genel
 • Yaklaşık maliyet dosyasında Maliyet Cetveli penceresine Nakliye Toplamları ve Nakliye BF Teklif Cetveli olarak iki yeni yazdırma seçeneği eklendi.
 • Otomasyon Seçenekleri"ne hakediş dosyaları için Nakliye hesabı yapılsın seçeneği eklendi.
 • FF verilen hakediş dosyasında güncel endeks ayının ilk değer olarak Tespit tarihinden önceki ay seçeneğinin gelmesi sağlandı.
 • ATGB işlerde Mukayeseli Keşif"e girerken pursantaj kontrolü ve uyarısı eklendi.
 • ATGB işlerde Mukayeseli Keşif penceresinde Düzen>Gönder yerine Düzen>Sözleşmeye Gönder ifadesi yazıldı.
 • ATGB işlerde Mukayeseli Keşif"te azalan imalatların sözleşmeye gönderme şekli değiştirildi.

Sürüm 8.4.1.0 [20.01.2011]

Geliştirme

Genel
 • Ürün adı e-Hakediş olarak değiştirildi.
 • Otomasyon Seçenekleri yeniden tasarlandı.
 • Güncelleme Yöneticisi geliştirildi. Güncelleştirmelerin kendiliğinden çalışması sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları"ndaki Görünüm Ayarları penceresi değiştirildi.
 • Özel Kod No uygulama menüsü değiştirildi.
 • İşaretli Pozların > Bilgilerini Seçilen Ana Dosyadan Yenile işlemi geliştirildi.
 • Anahtar teslimi götürü bedel işlerde Mukayeseli Keşif (%10 iş artışı) yenilendi.
 • Artan/Eksilen metrajları eklendi.
 • Metrajlar ATGB İKYOG İş durumunda da görünür yapıldı.
 • Sözleşmedeki İş Miktarları’ndan ayrı olarak çalışan Ana Sözleşmedeki Poz Bilgileri dosyası eklendi.
 • Sözleşmedeki İş Kalemleri’nin adı İş"in Poz Bilgileri olarak değiştirildi.
 • Hizmet fiyat farkı eklendi.
 • Benim Özel Pozlarım menüsüne Benim Nakliyelerim eklendi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 8.4.0.0 [01.12.2010]

Geliştirme

Genel
 • Ürün adı e-Hakediş2011 olarak değiştirildi.
 • Word ve Excel olarak alınabilen çıktıların pdf olarak da alınabilmesi sağlandı.
 • Fasikülleri olan idarelerin birim fiyat kitabı seçme pencerelerine Tümü seçeneği eklendi. Örnek; Bayındırlık pozlarını kullanırken Tümü seçeneği ile fasikül ayırımı yapılmadan seçim yapılabilmesi sağlandı.
 • Analiz işlemlerine gelişmiş özellikler eklendi: açıklama satırı ekleme, bölüm tanımlama, bölümlerin toplamları ve toplama işlem uygulama, … gibi.
 • Analiz Ara-Bul menüsü eklendi.
 • Güncellemeler olduğunda, programa girerken uyarı penceresi gelmesi sağlandı.
 • Ana pencereye, Güncelleme Bilgileri>Kullanılabilir Güncelleştirmeler bilgilerinin listesi konuldu.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 8.3.0.1 [01.09.2010]

Geliştirme

Genel
 • Analiz hesaplamada rayiç tanımını kısaltma özelliği iptal edildi.
 • Birim fiyat teklif cetveli penceresine Hesap Cetveli"ni yazdırma seçeneği eklendi.
 • Birim fiyat teklif cetveli penceresinde Düzen>Seçerek Yenile yaparken Tümünü Seç kutusunu işaretlediğimizde iş gruplarının kaybolması engellendi.
 • Tesisat metrajında çoklu sayfa yazdırma seçeneği düzeltildi.
 • Rtf"lerde düzeltmeler yapıldı.
 • KHZ Boru pozlarında 08."li olan pozlar Rayiç (B) olarak tanımlandı.
 • Veriler elden geçirildi.

Sürüm 8.3.0.0 [19.08.2010]

Geliştirme

Genel
 • Aşırı düşük sorgulaması, Kamu İhale Tebliği"ne göre yeniden yapıldı.
  • Aktarmalı ve Aktarmasız analizlerden çalışabilme seçeneği yapıldı.
  • İdare ve İstekli"ye göre ayrı sorgulama ve menüler oluşturuldu.
 • Belgelerdeki poz numaraları yerine istenildiğinde Özel Kod No"ları atama/boş bırakma ve bunları yazıcı belgelerinde kullanabilme özelliği eklendi.
 • Otomasyon Ayarları’ndaki seçime göre, analizli iş kalemlerini hesaplarken sonuçların İşin Birim Fiyatları’na gönderilmesi/gönderilmemesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde Düzen>Görünüm Ayarları"nda Fiyatlara Uygulanan Katsayıyı Göster seçeneğini kaldırıldı.
 • Bir iş dosyasının profil demir metrajında tanımlanan (eklenen) profil tiplerinin ana dosya olarak kaydedilerek saklanabilmesi sağlandı. Eklenen profil tiplerinin böylece istenildiğinde diğer dosyalarda kullanılabilmesi olanaklı hale geldi.
 • Yardım yenilendi.
Hakediş İşlemleri
 • Fiyat farkı verilen işlerde güncel endeks olarak alınacak ay seçme olanağı getirildi.
  Bu belirleme Otomasyon Ayarları"na konuldu:
  Fiyat farkı hesabında Güncel Endekslerolarak;
  • Tespit tarihinin bulunduğu ayın endekslerini kullan
  • Tespit tarihinden önceki ayın endekslerini kullan
 • Fiyat farkı hesabının ekran ve yazıcı formlarına, güncel endeks olarak kullanılan ayın neye göre belirlendiği bilgisi eklendi.
 • Çok sayıda hakediş yapılmış (devam eden) bir işin programa girilmesi için Önceki Kapaklar menüsü eklendi. Bu pencerede hakediş numarası kaydırılarak istenen hakedişin ödeme bilgileri girilip pencere kapatıldığında değerlerin ilgili hakediş numaralarının kapaklarına yazılıp sabitlenmesi sağlandı. Ayrıca hakediş için yeni bir dosya açılırken; çok sayıda hakedişi bir defada açabilme olanağı getirildi.

Sürüm 8.2.0.5 [21.06.2010]

Geliştirme

Genel
 • İşin Analizleri"ne iki yeni yazdırma seçeneği eklendi: Yazdır (Poz No"suz-Fiyatsız) ve Seçilileri Yazdır (Poz No"suz-Fiyatsız).
 • Önceki yıllarda olup da kaldırılan poz ve analizlerin görüntülenip kullanılabilmesi sağlandı. Bunun için Poz Ekle ve Analiz Ekle pencerelerinde Güncel Olmayanlar kutusunu işaretlemek yeterli oluyor.
 • Silinen dosyaların arşiv olarak saklanması sağlandı.
 • Veriler gözden geçirildi.
 • Yardım yenilendi.
Hakediş İşlemleri
 • Fiyat farkı verilen işlerde güncel endeks olarak hakediş tespit tarihinden önceki ayın endeksi kullanılıyordu. Bu durum değiştirildi; Hakedişin itibar (tespit) tarihinin içinde bulunduğu ayın endeksinin güncel endeks olarak kullanılması sağlandı. Önceki hakedişlerde bu tanım değişikliğinin uygulanabilmesi için Hakediş Ayrıntıları penceresine sağ tıklama ile ulaşılan Uygulama Aylarını Düzelt seçeneği eklendi.
 • Fiyat farkı hesaplarken bulunulan ayın endeksleri yayınlanmamış olduğunda önceki ayın endekslerinin alınması sağlandı.
 • Eksik endekslerin listelenip bildirildiği bir uyarı penceresi oluşturuldu.
 • Teklif Endeks Ayı ifadeleri Temel Endeks Ayı şeklinde değiştirildi.
 • Geçerli Endeks Ayı ifadeleri Uygulama Ayı şeklinde değiştirildi.
 • Ödenekler penceresinde Ödenekler Doldurulurken Fiyat Farkı Eklenmesin kutusunun adı Fiyat Farkı Ödeneğe Dâhil DEĞİLdir olarak değiştirildi.
 • TÜİK endeksleri pencerelerine Düzen>Web"den Al özelliği eklendi.
 • Yeni bir hakediş açıldığında önceki hakediş ödeme cetvellerinin (arka kapaklarının) kendiliğinden Onaylı duruma dönüşmesi, böylece ilgili hakedişlere girildiğinde eski ödeme bilgilerinin değişmeden görünebilmesi sağlandı.

Sürüm 8.2.0.4 [12.04.2010]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Önceki sürümlerde hazırlanmış metrajların bu sürüme dönüştürülebilmesi için yapılması gereken Dönüştürme işlemi Metraj Cetveli"nden alınarak Otomasyon Ayarları"na konuldu. 8.2.0.1 ve önceki sürümlerde hazırlanmış metraj dosyalarınız varsa bu dönüştürme işlemini yapmalısınız.
 • Dönüştürme işleminin bulunulan iş dosyasının tüm metraj ve ataşmanlarını tek seferde dönüştürmesi sağlandı.
 • Metraj cetvelindeki virgülden sonra 2 haneye yuvarlatma kaldırıldı.
 • Poz Analizli mi? sorusu Pozun Özelliği olarak değiştirildi.
 • Kâr oranı yazılan yerler Kâr Yüzdesi olarak değiştirildi.
 • Köy Hizmetleri pozları ve analizleri yeniden konuldu.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 8.2.0.2 [29.03.2010]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Aktarmasız analizlerde, pozun maliyet bileşenlerinin yüzdesinin hesabı düzeltildi.
 • Yaklaşık Maliyet Cetveli"nde Getir yapılınca, aynı pozdan bulunulan yerde varsa uyarı penceresi getirildi.
 • Bayındırlık Bakanlığı pozlarının birim fiyat, analiz bilgileri güncellendi. Yeni pozlar eklendi, kaldırılan pozlar ana verilerden silindi.
 • Yardım yenilendi.
Yenilikler
Genel Değişiklikler
 • Metraj Cetveli"nde Adet, En, Boy ve Yükseklik hücrelerine direkt formül yazma özelliği açıldı. Örnek; 3*5 şeklinde yapılan bir girişin üç çarpı beş olarak algılanması sağlandı.
 • Metraj Cetveli"ne hatalı girişleri göstermek için Durumu sütunu eklendi.
 • Önceki sürümlerde hazırlanmış metrajların bu sürüme dönüştürülebilmesi için Metraj Cetveli"ne Düzen > Dönüştür olanağı konuldu. Önceki sürümlerde metraj hazırlanmış dosyalarınız varsa bu işlemi yapmalısınız.
 • Daha önce Analizli veya Rayiç olarak tanımlanabilen pozların, Tesisat Pozu olarak tanımlanabilmesi sağlandı. Not: İşin Birim Fiyatları ve Yaklaşık Maliyet Hesabı pencerelerindeki Düzen menüsü seçeneklerine bakınız.

Sürüm 8.2.0.1 [01.03.2010]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Bazı formları kullanıcının düzenleyebilmesi için Şablonlarım menüsü eklendi.
 • İhale makamı kurumun antetinin son düzenlenen durumunun yeni dosya açıldığında hazır gelmesi sağlandı.
 • Metrajlar"da Getir yapılınca, aynı pozdan bulunulan yerde varsa uyarı penceresi getirildi.
 • Profil Metrajı"nda hasır çelik tipleri geliştirildi.
 • Oska Uzaktan Destek kısayolu ana pencerede Yardımın altına konuldu.
 • Yardım yenilendi.
Yaklaşık Maliyet
 • İşin Birim Fiyatları"na katsayı uygulandığında montaj bedellerinin de aynı katsayı ile çarpılması sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları"nda demontaj (pozu) birim fiyatı hesaplanırken, bulunan değerin montaj (işçilik) sütununa da yazılması sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresine Yazdır>Nakliye Metrajı seçeneği eklendi.
 • İşin Analizleri"nde Hesapla yordamı yenilendi.
 • İşin Analizleri"nde A ve B tanımları için Analizli Poz, Rayiç yazısı eklendi.
 • Aktarmasız Analizler ve Tesisat Analizleri ana menüye alındı.
 • Tesisat analizleri penceresine İşaretli pozların kâr oranını değiştir özelliği eklendi.
 • Tesisat analizlerinde silme düğmesi eklendi.
 • Birim Fiyat Teklif ve Kontrol Cetveli"nde Yazdır (Analiz Gerektirmeyenler) seçeneği eklendi.
 • Birim Fiyat Teklif ve Kontrol Cetveli"ne iş grubu seçerek liste oluşturma özelliği eklendi. Düzen>Yenile (Seçerek) seçeneği kullanılarak sadece istenen iş gruplarında kullanılan pozların listesini oluşturmak olanaklı hale geldi.
 • Birçok pencereye, kullanıcının Şablonlarımmenüsünde düzenleyebildiği formlar eklendi. Bu formlar şunlardır.
  • İşin Analizlerinde; Pozun Analizi, Seçili Pozların Analizi, Pozun Fiyatsız Analizi, Seçili Pozların Fiyatsız Analizi
  • Aktarmasız Analizlerde; Pozun Aktarmasız Analizi, Seçili Pozların Analizi, Pozun Maliyet Gruplu Analizi, Seçili Pozların Maliyet Gruplu Analizi
  • Yaklaşık Maliyet Hesabında; Maliyet Cetveli.
  • Pursantajlarda; İş Kalemi Pursantajları.
  • Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; Teklif Cetveli.
  • Tesisat Analizlerinde; Tüm Liste, Pozun Analizi, Seçili Pozların Analizi.
Hakediş İşlemleri
 • Yeşil Deftere toplam miktarları girme olanağı getirildi.

 • ATGB-İş Kalemleri Miktar Olarak Girilen İşlerde mukayeseli keşif yaparken eksi (-) miktar girildiğinde eksi (-) pursantaj hesaplama imkânı sağlandı.

Sürüm 8.2.0.0 [24.10.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Ürün adı e-Hakediş2010 olarak değiştirildi.
 • Yardım yenilendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli"nde, kurum birim fiyat yılı bilgisi görüntülendi.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli"nde, Düzelt ve Toplu Düzelt özelliği eklendi.
 • Bazı menüler Destek İşlemleri altına alında.
 • İlgili *.rtf belgeleri yenilendi.

Sürüm 8.1.0.7 [14.09.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • 22.8.2009 tarihli Resmi Gazete"de yayınlanıp yürürlüğe giren Kamu İhale Tebliği"ne uygun düzenlemeler yapıldı.
 • Metraj Cetveli"ne Excel"e Gönder, Excel"den Getir özelliği eklendi.
 • Yardım yenilendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli değiştirildi, kurum birim fiyatlarını kontrol edip kıyaslama özelliği eklendi.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli menüsünden girilen Tesisat Analizleri penceresi eklendi.
 • İşin Analizleri menüsünden girilen Aktarmasız Analizler penceresi eklendi.
 • Aktarmasız Analizler menüsünden girilen Maliyete Giren Miktarlar penceresi eklendi.
 • Maliyete Giren Rayiç Fiyatlarını kurum birim fiyatlarına göre kontrol edip kıyaslama özelliği eklendi.
 • Fiyat farkı katsayıları hesabının prosedürü değiştirildi.
 • Kamu İhale Tebliği"nde aşırı düşük açıklaması için yerine getirilmesi istenen hususlar programa konuldu.
 • İlgili *.rtf belgeleri yenilendi.
Hakediş İşlemleri
 • İş Dosyaları > Hakedişin Ayrıntıları penceresinde fiyat farkı durumu, hakedişin neye göre yapılacaği, … gibi bilgilerin görünmesi sağlandı.
 • İşin Bilgileri penceresinde İşin Türü olarak Hizmet/Diğer (Revize BF Hesabı Yapılmasın) seçeneği eklendi.
 • Anahtar Teslim Götürü Bedelli olup fiyat farkı ödenen işlerde ödeme cetvelinde yapılan geçici kabul noksanları kesintisinin TEFE ile güncellenerek kesilmesi sağlandı.
 • İlgili *.rtf belgeleri yenilendi.

Sürüm 8.1.0.6 [16.06.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • 64 bit veri yolu desteği sağlandı.
 • Birim fiyat veri dosyaları 2014 yılına kadar açıldı.
 • Yardım yenilendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Maliyet İcmali sekmesinde Eklenecek Maliyet penceresi değiştirildi.
Hakediş İşlemleri
 • Hesaplanan revize kesintisinin Mukayeseli Keşif İcmali"nde de yer alması sağlandı.
 • İlgili *.rtf belgeleri yenilendi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Dosya Yöneticisi"nde Dosya Gönder işlevine Oska Destek Grubuna Gönder seçeneği eklendi.
Hakediş
 • Mukayeseli Keşif penceresine Revize Birim Fiyat Kesintisi Hesabı eklendi.

Sürüm 8.1.0.5 [16.05.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Güncelleme Yöneticisi"ne Analiz Kitapları seçeneği eklendi.
 • Yazıcı formları düzenlendi.
 • 2009 Analizleri gözden geçirildi.
 • Yardım yenilendi.
 • TÜİK Endeks tablolarında 2009 yılı açıldı.
Yaklaşık Maliyet
 • Pursantaj"dan Maliyet Bul penceresinde pursantaj toplamlarının toplamı gösterildi.
 • Yaklaşık maliyet cetvelinde artış katsayısı kullanılıp miktarlar arttırıldığında bunun birim fiyat teklif cetveline yansıması sağlandı.
Hakediş
 • Arka kapakta KDV Tevkifatı seçenekleri arttırıldı.
 • Arka kapakta imzaların sonraki hakedişlere aktarılması sağlandı.
 • Arka kapak’ta Gelir/Kurumlar vergisi kesintisinin sıfır (0) girilebilmesi sağlandı.

Sürüm 8.1.0.4 [03.02.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Program kurulduğunda 2008 yılı birim fiyatlarının sıfırlanması özelliği kaldırıldı. Bir başka ifadeyle kurma işlemi ile 2008 yılı birim fiyatlarının da yüklenmesi sağlandı.
 • TÜİK Endeks tablolarında 2009 yılı açıldı.
Hakediş İşlemleri
 • Fiyat farkı verilen işlerde ay ödeneklerinin doldurulmasında fiyat farkı dikkate alınmasın seçeneğinde, ödenekle iş tutarının eşitliğindeki tanımsızlık giderildi.

Sürüm 8.1.0.3 [05.01.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • YTL"den TL"ye geçiş ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • İşin Bilgileri>İşin Sözleşme Bilgileri>Süreler-G.Cezası penceresindeki YTL ifadeleri TL olarak düzeltildi.
 • Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.
Hakediş İşlemleri
 • Hakediş kapağına 2008/14447 Sayılı Kararname için fiyat farkı tutarı girme yeri eklendi.

Sürüm 8.1.0.2 [05.12.2008]

Yenilikler

Genel Değişiklikler
Hakediş İşlemleri
 • Fiyat Farkı verilecek işlerde Ay Ödenekleri"nin doldurulmasında "Fiyat Farkını Ekle/Ekleme" seçeneği eklendi.

Sürüm 8.1.0.0 [09.09.2008]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Güncelleme habercisinin çalışma sıklığı 1-30 gün aralığında seçilebilir duruma getirildi.
 • Yardım"lar bu sürüme uygun duruma getirildi.
Hakediş İşlemleri
 • Dizi Pusulası, Metin Belgeleri menüsünden çıkarılıp Kapaklar menüsüne alındı.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • e-HakedişNet olan ürün adı bu sürümde (8.1.0.0) e-Hakediş2009 olarak değiştirildi.
 • Dosya Yöneticisi penceresine Dosya Arşivle, Arşivden Geri Al özellikleri eklendi.
 • Otomasyon ayarlarına yaklaşık maliyette katsayı kullanmak ve nakliye hesaplatmak için seçenekler eklendi.
 • İş grupları menüsü yeniden tasarlandı, hazır iş grubu şablonu ve kullanıcı şablonu seçenekleri eklendi.
 • İmzalayanlar"a hafızaya al, hafızadakini yapıştır ve sil seçenekleri eklendi.
Yaklaşık Maliyet
 • İşin Birim Fiyatları ve Benim Pozlarım pencerelerine Düzen > Excel"den Getir özelliği eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları ve Benim Pozlarım pencerelerine Düzen > Görünüm Ayarları seçeneği ile görünümü özelleştirme olanağı eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları penceresine Düzen > Kitap Adına Göre Listele menüsü eklendi.
 • İş gruplarının tutarlarını kullanarak esnek toplama seçenekleri sunan Gelişmiş İcmal penceresi eklendi.
 • Belgelerin toplu olarak düzenlenip kaydedilebileceği ve yazdırılabileceği Yaklaşık Maliyet Belgeleri menüsü eklendi.
 • Yaklaşık maliyet hesabı penceresinde Düzen > Excel’den Getir/Excel"e Gönder özelliği eklendi.
 • İşin Analizleri ve Benim Analizlerim menülerine Fiyat Sihirbazı (Analizli Fiyata Göre Rayiçleri Ayarlamak) özelliği eklendi.
 • Yaklaşık maliyet hesabı penceresinde Düzen > İşaretli Pozları Analizli Olarak Belirle özelliği eklendi.
Hakediş İşlemleri
 • Hakediş İcmali"ne hakediş içeriğinden yapılacak kesintinin elle girilebilmesi için alan eklendi.
 • Hakediş kapağına (ödeme cetveli) Onayla ve Onayı Kaldır düğmeleri konuldu.
 • Hakediş İcmali, kolay ulaşılıp yazdırılmak için Kapaklar menüsünde tekrarlandı.
 • Belgelerin toplu olarak düzenlenip kaydedilebileceği ve yazdırılabileceği Hakediş Belgeleri menüsü eklendi.
 • Yeşil defter işlemleri penceresine Düzen > Yazdır (Kesin Hesap) menüsü eklendi.

Sürüm 8.0.0.8 [23.06.2008]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Dosya Yöneticisi penceresinde Dosyalarımı Güncelle, Dosya Gönder, Dosya Yedekle işlemleri yapılırken İşlemi Durdur özelliği eklendi.
 • İşin birim fiyatları penceresinde tanım ve ölçü hücresinde yapılan değişikliklerin yaklaşık maliyet listesine kendiliğinden gelmesi sağlandı.
 • Tesisat metrajı mahal isimleri 30 karaktere çıkarıldı.
 • Benim Özel Analizlerim penceresine seçilileri yazdır seçeneği eklendi.
 • Bayındırlık Bakanlığı’na ait tüm inşaat pozlarının yapım şartları 2008’deki son duruma uygun hale getirildi.
 • İnternet bağlantısı sorunu olan çoklu kullanıcı lisanslılar için sunucuda şifre ile birim fiyat yükleme seçeneği yapıldı.
 • Lisans yönetimi penceresine Akıllı Kilit Sürücüsünü Kur özelliği eklendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Yaklaşık Maliyet İcmali penceresinde her bir ana gruba elle bir iş grubu adı ve tutarı girebilme özelliği eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde Düzen>Montaj Pozu Oluştur özelliği eklendi.
 • Yaklaşık maliyet dosyasını hakediş dosyasına çevirirken fiyat farkı verilecek seçeneği kontrol edildi.
 • Mahal listesi düzenleme menüsü geliştirildi.
Hakediş İşlemleri
 • Ödenek dilimlerinde Yıllar seçeneği 2015 yılına kadar açıldı.
 • Hakediş kapağında ATGB iş durumunda geçici kabul noksanları kesintisi penceresine Kesintileri İade Et ve Yazdır düğmeleri eklendi.
 • Kapak sayfasında (ödeme cetveli) çıkan yüklenici ve diğer imzalayanların isimlerinin Metin Belgeleri>İmzalar menüsünde girilmesi olanağı getirildi.
 • Yapılan işler listesi penceresinde alt toplamları göster kutucuğunu işaretleyip express tuşu ile kapağa geçmek istenildiğindeki takılma giderildi.

Sürüm 8.0.0.7 [04.04.2008]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • 2008 yılı birim fiyatları yüklendi.

Sürüm 8.0.0.6 [01.02.2008]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Program her kurulduğunda 2007 yılı birim fiyatlarının sıfırlanması özelliği kaldırıldı. Bir başka ifadeyle kurma işlemi ile 2007 yılı birim fiyatlarının da yüklenmesi sağlandı.

Sürüm 8.0.0.5 [07.01.2008]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İşin Birim Fiyatları"nda pozların birim fiyatlarını yenileme işlemi yapılırken sıfır olan değerlerle yenilenme engellendi.
 • Analiz Sihirbazı"nda seçilen analiz kitabının isminin görünmesi sağlandı.
Hakediş İşlemleri
 • Yapılan işler listesinde icmali oluşturma prosedürü değiştirildi.
Yardım
 • Yardım dosyası yeni eklenen özelliklere göre düzenlendi.

Sürüm 8.0.0.4 [08.12.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İş Dosyaları penceresinde Listeyi Yenile düğmesi üstünde sağ tıklama ile gelen Listeyi Boşaltıp Yenile özelliği eklendi.
 • İşin Analizleri penceresinde Yaklaşık Maliyetten Analizli Pozları getir deyince pozların analizli olup olmadığının yeniden kontrolü eklendi.
 • İşin Analizleri’nde Seçilileri Yazdır (Fiyatsız) eklendi.
 • İşin Analizleri’nden İşin Birim Fiyatları’na pozları gönderirken (Hesapla veya Düzen’den) sadece birim fiyatı olanların gönderilmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda Poz Analizli mi? Seçeneği kullanıcıya açıldı.
 • Yaklaşık Maliyet’te Poz No sütunu kilitli durumdan ayarlanabilir duruma getirildi.
 • Yaklaşık Maliyet Güncellemede ÜFE hatası düzeltildi.
 • Yaklaşık Maliyet Güncelleme’de KDV’li tutar kaldırıldı.
 • Birim Fiyat penceresinde Ctrl+F+F ile arama özelliği eklendi.
 • Poz Ara Bul penceresinde, aranılıp bulunan pozu gelinen yere aktarma olanağı sağlandı.
 • Ana menüde Hakediş No yazısı üstünde çift tıklayınca dosyanın tüm hakedişlerinin listelenmesi sağlandı.
Yardım
 • Yardım dosyası yeni eklenen özelliklere göre düzenlendi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Programa girerken güncelleştirme kontrolü ve bunun sonucunda “Bazı Güncelleştirmeler bulundu.” uyarısı eklendi. Kullanılabilir güncelleştirmeler listesi oluşturuldu.
 • Ayrıca güncel sürüm kullanım hakkı’na 30 günden az kalan ve biten kullanıcılar için uyarı konuldu.
 • Otomasyon ayarlarına güncelleme habercisi ayarları eklendi.

Sürüm 8.0.0.3 [19.11.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İş Dosyaları penceresi tümüyle yenilenerek daha kullanışlı hale getirildi.
 • Pursantajlar penceresinde hesaplama seçeneği arttırıldı. Bunun için otomasyon ayarlarına seçenekler eklendi.
  İş kalemlerinin pursantajları (yüzdeleri) nasıl hesaplansın?
  • Toplam yaklaşık maliyet tutarına göre
  • Ana iş grubunun tutarına göre
  • İş grubunun tutarına göre
 • İş gruplarının pursantajları (yüzdeleri) nasıl hesaplansın?
  • Toplam yaklaşık maliyet tutarına göre
  • Ana iş grubunun tutarına göre
Yaklasış Maliyet
 • Pursantajdan Maliyeti Bul menüsüne Hızlı Maliyet Hesapla seçeneği eklendi.
 • Pursantajdan Maliyeti Bul menüsünde iş grubu yüzdesine göre de hesap yapabilme özelliği eklendi.
Yardım
 • Yardım dosyası yeni eklenen özelliklere göre düzenlendi.

Sürüm 8.0.0.2 [30.10.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Pursantajdan İşin Yaklaşık Maliyetini Bulma ve pursantajlardan iş kalemi miktarlarını hesaplama menüsü geliştirildi.
 • Diğer dosyalardan metraj veya yaklaşık maliyet pozları getirildiğinde pozun analizli olup olmadığı bilgisinin de gelmesi sağlandı.
Yardım
 • Yardım dosyası yeni eklenen özelliklere göre düzenlendi.

Sürüm 8.0.0.1 [25.10.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Bazı pencerelerde sağ-sol oklarla iş grubunu değiştirebilme özelliği geliştirildi.
 • İş grubunun İmalat/İhzarat belirlemesi düzelt menüsüne alındı.
 • Genel İşlemler>Dosya Yöneticisi penceresine girişte mevcut dosyaların otomatik listelenmesi özelliği kaldırıldı. Bunun yerine Listeyi Oluştur düğmesi eklendi.
 • Genel İşlemler>Dosya Yöneticisi penceresine Yeni Adla Kopyala işlevi bulunulan iş dosyasında da aktif hale getirildi
Yaklaşık Maliyet
 • Fiyat farkı katsayılarının hesabı penceresine maliyet icmali ve kârsız maliyet hesabı eklendi.
 • YM’de Nakliye Hesapla-Boru Montaj Hesapla deyince toplam tutardaki farklılaşma giderildi
Hakediş İşlemleri
 • Yeşil Defter Kapağı’nda Düzen>Ekspres seçeneği kaldırıldı.
Yardım
 • Program yardımlarına yeni eklenen özellikler işlendi.

Sürüm 8.0.0.0 [10.09.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Windows Vista işletim sistemine uygunlaştırıldı.
 • İş dosyasının ilk açılışında hazır gelen poz sayısı azaltıldı.
 • Yazıcı şablonları elden geçirildi.
Yaklaşık Maliyet
 • Pursantaj oranları iş kalemlerinde virgülden sonra 6 hane (% 0,123456), iş gruplarında ise 4 hane (% 0,1234) olarak değiştirildi.
Analizler
 • Analiz penceresindeki pozu analiziyle birlikte çoğaltan Pozu Çoğalt düğmesinin adı Analizi Çoğalt olarak değiştirildi.
 • İşin birim fiyatlarına veya poz dosyasına analiz sonucu gönderilirken iş kaleminin yapım şartlarının da gönderilmesi sağlandı.
Metrajlar
 • Profil metrajında Ekspres aktif duruma getirildi.
 • Tesisat metrajında sayfa sütunu kaldırıldı.
 • Metrajı yaklaşık maliyete gönderirken yaklaşık maliyette yapım şartı varsa üstüne yazma engellendi. Böylece kullanıcının yaklaşık maliyette elle girdiği yapım şartının saklanması sağlandı.
Hakediş İşlemleri
 • Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde ATGB iş durumunda pursantaj girişi kullanıcının girebileceği kadar açıldı. (% 0,1234567..)
 • Otomatik hesapla ile; Sözleşmedeki İş Miktarları ve/veya Sözleşmedeki İş Gruplarının Pursantajları pencerelerinde sadece yüzde (pursantaj) değerleri girilerek bunların sözleşmedeki bedellerinin toplam sözleşme bedeli üzerinden program tarafından hesaplanması sağlandı.
 • Elle hesapla ile ise; Sözleşmedeki İş Miktarları ve/veya Sözleşmedeki İş Gruplarının Pursantajları pencerelerinde yüzde (pursantaj) değerleri ve bunların sözleşmedeki bedelleri ayrı ayrı girilebilir duruma getirildi.
 • Arka kapakta Bir Önceki Hakedişin Toplam Tutarı el ile girişe açıldı.
Yardım
 • Program yardımları yeniden düzenlenerek geliştirildi, yeni eklenen özellikler anlatıldı.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Program bilgisayardan bağımsız olarak Akıllı Bellek ile çalışabilecek şekilde düzenlendi.
 • Akıllı Bellek; bilgi depolama ve lisans kodlarını saklama özelliği olan ve bilgisayarın USB portuna takılan taşınabilir aygıta Oska tarafından verilen isimdir. Akıllı Bellek ile kullanılabilme özelliği; Oska’nın AR-GE faaliyetleri sonucu Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek piyasaya sunduğu teknolojik bir yeniliktir.
 • Yine yoğun AR-GE çalışmaları sunucunda; programın yeni sürümlere yükseltilmesi, birim fiyat yükleme, dosyaları güncelleme gibi işlemleri son yazılım teknolojilerine uygun olarak yapabilen Genel İşlemler>Güncelleme Yöneticisi penceresi oluşturuldu.
 • Dosya gönder-getir, dosyayı yedekle-yedekten geri al, dosyayı farklı isimle kaydet gibi işlem menüleri Genel İşlemler>Dosya Yöneticisi penceresinde toplandı.
 • Hiçbir iş dosyasına girmeden Otomasyon Ayarları menüsüne girildiğinde de akıllı kilidin takılı olduğu yerin tanımlanabilmesi sağlandı
Yaklaşık Maliyet
 • Nakliye birim miktarlar sekmesinde girişi aç/kapat ve poz arama özelliği eklendi.
 • Pursantaj hesaplarken kullanıcının seçimine göre otomasyon eklendi. Yani İcmal’de hesaplananı kullan seçilmişse her değişiklikte buna göre hesaplama yenilenir duruma getirildi.
Analizler
 • Hem işin analizlerine hem de benim analizlerim menüsüne Analiz Sihirbazı eklendi. Böylece ileri düzeyde hakediş bilgisi olmayan kullanıcılar da kolay analiz hazırlayabilme ve düzeltme gibi işlemleri yapabilme olanağına kavuştu.
Metrajlar
 • Düzen’deki İncele seçeneği kaldırıldı, onun yerine metraja girerken bozulmuş satırları kendiliğinden onaran bir yordam eklendi.
 • Bölümler penceresinde tek bölüm olduğunda silme özelliği engellendi.
Hakediş İşlemleri
 • Otomasyon ayarları menüsüne Sözleşmedeki Bedelleri Pursantajdan Otomatik Hesapla/Elle Hesapla seçenekleri eklendi.
Destek İşlemleri
 • Lisans Bilgileri penceresinde akıllı kilit sürücüsünü kurma işlemine sürücüyü kaldır/kur özelliği eklendi.

Sürüm 7.0.0.1 [18.04.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Genel İşlemler > İş Dosyalarımı Güncelle menüsü değiştirildi. Daha önce iş dosyalarının hepsi birden güncellenirken, değişiklik sonucunda seçilen iş dosyalarını güncelleyebilmek olanaklı hale getirildi.

Sürüm 7.0.0.0 [10.04.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Genel İşlemler>Benim Pozlarım ve Analizlerim menüleri buradan ana menüye taşındı.
 • Benim Özel Pozlarım ve Benim Özel Analizlerim dosyalarının kullanım olanakları geliştirildi.
 • Pencerelere sağ tıklama ile Düzen düğmesi özellikleri kullanılır duruma getirildi.
Metrajlar
 • Demir Metrajları yeniden düzenlendi.
 • Nervürlü demir çapları 36’lığa kadar arttırıldı.
 • Profil Metrajı sekmesinin adı Profil ve Diğer Demirler olarak değiştirildi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Destek İşlemleri’ne TÜİK ÜFE Endeksleri eklendi.
 • 2007 Yılı Birim Fiyat Güncelleme özelliği eklendi. 2006 Yılı Birim Fiyatlarının kuruluşla birlikte yüklenmesi sağlandı.
Yaklaşık Maliyet
 • Mahal Listesi geliştirildi. Hem mahal listesi hem de iş kalemleri esasıyla listeleme ve yazdırma özelliği eklendi.
 • Benzersiz özellikleri olan maliyet analizi menüsü eklendi.
 • Bir rayicin işteki toplam miktarını ve hangi imalat kalemlerinden ne kadar geldiğinin hesabı olanakları eklendi.
 • Tek tek veya toplu olarak rayiçleri izleme ve yazdırma seçeneği oluşturuldu.
 • 10 Farklı maliyet bileşenine göre maliyet toplamı hesap olanağı eklendi.
 • Fiyat farkı katsayı hesabı eklendi.
Analizler
 • Düzen düğmesine Yaklaşık Maliyetteki Analizleri Pozları Getir özelliği eklendi. Bu özellik maliyet analizi özelliği nedeniyle gerekliydi. Maliyet analizinin doğru olabilmesi için kullanılan pozların analizlerinin dosyada hazır olması gerekir. Kullanıcı, İşin Analizleri’nde hangi analizleri bulundurması gerektiğini düşünmeden Düzen düğmesine Yaklaşık Maliyetteki Analizleri Pozları Getir yaparak tüm analizlerini bu dosyaya getirebilir.
Hakediş İşlemleri
 • Mukayeseli Keşif eklendi.
Destek İşlemleri
 • Poz Ara Bul menüsü değiştirildi.
 • Poz Ara Bul menüsünde bulanan pozlardan iş dosyasına seçilerek gönderme özelliği eklendi
 • TÜİK endeks tablolarına Yazdır düğmesi konuldu.

Sürüm 6.5.0.1 [05.01.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İnternet üzerinden bilgi alma işlemi için İnternet Explorer sürüm 7.0 için uyumlu hale getirildi.

Sürüm 6.5.0.0 [17.11.2006]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Fiyat farkı hesabında endeksleri yenileme fonksiyonu düzenlendi.

Sürüm 6.4.0.8 [18.08.2006]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İşin Analizleri ve Analiz Dosyalarımda Rayiç No ve Tanımı alanları genişletildi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Poz Ara Bul penceresine Yapım Şartları eklendi.

Sürüm 6.4.0.7 [15.07.2006]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Kapak’ta ekran ve yazıcı’daki 1/3 olan KDV Tevkifatı 1/6 olarak değiştirildi.
 • Tüm Word belge başlıkları “Arial, 12, Büyük Harf” yapıldı.
 • Genel İşlemler>Birim Fiyatları Güncelleme penceresi yenilendi.
 • Sürümlere bağlı olarak form dosyaları, program dosyaları ve yardım dosyalarını internetten alma özelliği geliştirildi.
 • Otomasyon Ayarları yenilendi, pencereler birleştirildi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Demir metrajları ve Tesisat metrajı çıktıları Word ortamına aktarıldı.

Sürüm 6.4.0.6 [28.06.2006]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Genel İşlemler > İş Dosyası Gönder/Getir, İş Dosyası Yedekle-Yedekten Geri Al pencereleri yeniden düzenlendi.
 • Genel İşlemler > İş Dosyaları penceresindeki Hakediş İçin Aç butonunun ismi Hakedişe Dönüştür olarak değiştirildi.
 • Genel İşlemler > İş Dosyaları > Düzen düğmesi ile açılan listedeki İş Dosyasını Yeni Adla Kopyala seçeneği Genel İşlemler menüsüne alındı ve yeniden düzenlendi.
 • Metrajlar, Yeşil Defter, Yapılan İşler Listesi, Kapaklar pencerelerindeki Düzen düğmesi altındaki listeden Ekspres seçeneği kaldırıldı.
 • Yeniden Hesapla düğmesine bastıktan sonra gelen Fiyatı Olmayan Pozlar penceresi Analizi olmayan pozlar ve Fiyatı Olmayan Pozlar penceresi olarak ayrıldı.
 • Tesisat Metrajında Mahal adedi 66’ dan 132’ ye çıkarıldı.
 • Hakediş İşlemleri > Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresi yeniden düzenledi.
 • Yaklaşık maliyet dosyası, hakediş dosyasına dönüştürülünce Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresine sadece Yaklaşık Maliyet hesabında kullanılan pozların gelmesi sağlandı.
 • Ödenek Dilimleri ve İş Programı ile ilgili belgeler yeniden düzenlendi.
 • Yapılan İşler Listesi > Yapılan İşler Toplamı sekmesinin adı Hakediş İcmali olarak değiştirildi.
 • Program yardımları yeniden düzenlendi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Genel İşlemler > İş Dosyaları penceresine Notlar butonu eklendi.
 • İş Dosyalarını otomatik yedekleme özelliği eklendi.
 • Poz ekleme penceresinde Montaj birim fiyatını görme özelliği eklendi.
 • Poz ekleme penceresine Fiyat Grafiği butonu eklendi.
 • Otomasyon Ayarları penceresine Hakediş İcmalini elle Girişe Aç seçeneği eklendi.
 • Metrajlar, Yaklaşık Maliyet, Pursantajlar pencerelerine Ekspres düğmesi eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresindeki Düzen düğmesi ile açılan listeye Seçili Pozları Sil özelliği eklendi.
 • İşin Analizleri ve Analiz Dosyalarım pencereleri yeniden düzenlendi. Rayiç Oluştur, Fiyatını Değiştir butonları eklendi. Rayiç tiplerini görme özelliği eklendi. İşin Analizleri > Düzen düğmesi ile açılan listeye Tipi seçeneği eklendi.
 • İşin Analizleri, Analiz Dosyalarım pencerelerindeki Yeni Poz Oluştur butonu kaldırıldı. Yerine Pozu Çoğalt butonu eklendi.
 • İşin Analizleri > Düzen düğmesi ile açılan listeye Aktar Nakliye seçeneği eklendi.
 • İşin Analizleri > Yazdır düğmesi ile açılan listeye Seçilileri Yazdır seçeneği eklendi.
 • Profil Metrajı penceresindeki Yazdır düğmesi ile açılan listeye Seçilileri Yazdır seçeneği eklendi.
 • Metraj cetvellerindeki Düzen düğmesi ile açılan listeye farenin sağ tuşu ile ulaşma seçeneği eklendi.
 • Profil Metraj Cetveli penceresindeki Düzen düğmesi ile açılan listeye Seçili Satırlara Kaynak Katsayısı Uygula seçeneği eklendi.
 • Nervürlü ve Düz Demir, Tesisat Metrajı çıktılarında ana iş grubunu görme özelliği eklendi.
 • Sözleşmedeki İş Miktarları penceresindeki Düzen düğmesi ile açılan listeye Maliyet Dosyasından Pozları Getir seçeneği eklendi.

Sürüm 6.4.0.5 [23.05.2006]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Nakliyeye esas malzemeleri içeren iş kalemlerinin birim miktarları yeniden düzenlendi.
 • Yaklaşık Maliyet > Nakliye Pozları > Poz Bilgileri > Dönüştür düğmesine basıldığında İstanbul Nakliye fiyatlarını otomatik olarak hesaplatıp İşin Birim Fiyatları penceresine otomatik ekleme özelliği eklendi.
 • İş Dosyası Gönder, İş Dosyası Getir pencerelerine Seçilen Sürücüden Getir özelliği eklendi.
 • Metraj belgeleri yeniden düzenlendi.
 • Yaklaşık Maliyet cetvelleri yeniden düzenlendi. Yaklaşık Maliyet cetvellerinde İdarenin Antetini yazdırma özelliği eklendi.
 • Destek İşlemleri>DİE Tefe Endeksleri, Fiyat Farkı İçin DİE endeksleri seçeneklerindeki DİE ifadesi TÜİK olarak değiştirildi.
 • Destek İşlemleri>Birim Fiyat Kitapları penceresi yeniden düzenlendi. Bu pencereye Fiyat Grafiği butonu eklendi.nt>

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Genel İşlemler > İş Dosyaları > Düzen düğmesi ile açılan listeye İş Dosyasını Yeni Adla Kopyala seçeneği eklendi.
 • Programı C:\ sürücüsü dışındaki sürücülere kurma imkânı eklendi.
 • Metrajlar > Tesisat Metrajı penceresine Yazdır > Mahal Listesi seçeneği eklendi.
 • Kurumsal Kilit ile çalışıldığı durumlarda kullanıcı bilgisayarlarına birim fiyatları yükleme özelliği eklendi.

Sürüm 6.4.0.4 [01.05.2006]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İşin Birim fiyatları ve Sözleşmedeki İş Kalemleri pencerelerinde sabit olarak gelen pozların fiyatları 2006 yılına çevrildi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Yangından Korunma Donanım ve Tesisatı birim fiyat kitabı eklendi.
 • Destek işlemleri > İnternetten Bilgi Al penceresine Ayarlar seçeneği eklendi.

Sürüm 6.4.0.2 [05.04.2006]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İstanbul nakliyeleri için nakliyeye esas malzeme miktarları programa dahil edildi. Nakliye Hesapları>Poz Bilgileri sekmesine Dönüştür düğmesi eklendi.
 • Programın ilk açılıştaki akıllı kilidi sorgulama özelliği kaldırıldı.
 • İnternet bağlantısının olmadığı durumlarda TEFE endekslerini e-oska klasörü içinden getirme özelliği sağlandı.
 • C sürücüsü dışındaki sürücülerde çalışma imkânı sağlandı.

Hata Düzeltme

Genel Değişiklikler
 • Yaklaşık Maliyet > Pursantajlar penceresindeki sorun giderildi.

Sürüm 6.4.0.1 [27.12.2005]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Poz Ekle BF Kitabı Seç düğmesi ile açılan listeye Poz Dosyalarımdan Seç özelliği eklendi. Bu sayede çalışılan dosyadan çıkmadan poz dosyası değiştirme imkânı sağlandı.
 • Metraj formları, Mahal Listesi ile ilgi belgeler yeniden düzenledi.
Genel İşlemler
 • Hakediş iş dosyası oluşturma penceresi yeniden düzenlendi.
 • İş dosyası oluşturma penceresinden Parola Koruması İstiyormusunuz seçeneği kaldırıldı.
İşin Bilgileri
 • İş grupları penceresi yeniden düzenlendi.
 • İnşaat İhzaratları seçeneği kaldırıldı.
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel hakediş dosyaları için Otomasyon Ayarları penceresini yeniden düzenlendi.
Hakediş İşlemleri
 • İş ile ilgili doldurulması zorunlu bilgiler penceresi eklendi.
 • Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresindeki Poz Ekle düğmesi kaldırıldı.
 • Sözleşmedeki İş Miktarları penceresine iş grubu toplam pursantaj ve toplam tutarları görebilme özelliği eklendi. (Teklif türü Anahtar Teslimi Götürü Bedel olan iş dosyaları için)
 • Teklif türü Anahtar Teslimi Götürü Bedel olan iş dosyalarında İş Grupları ve Oranları seçeneğinin adı İş Grupları Pursantajları olarak değiştirildi.
 • Fiyat Farkı verilmeyen durumlar için ödenek dilimleri penceresi yeniden düzenlendi.
 • Yapılan İşler Listesi> Gerçekleşme Oranları sekmesinin adı Gerçekleşme Yüzdeleri olarak değiştirildi.
 • Fiyat Farkı<=0 ve Hakediş Bitiş Tarihi<İşin Bitim Tarihi olduğu durumlarda Arka Kapakta görünen Bu Hakedişte Ödenen Fiyat Farkının Teminat Kesintisi, Gecikme Cezası satırındaki Hesapla düğmeleri kaldırıldı.
Metrajlar
 • Miktar İşlemleri seçeneğinin adı Metrajlar olarak değiştirildi.
 • Araya Satır Ekle özelliği eklendi.
 • Tesisat Metrajı penceresindeki Mahal İsimleri düğmesine basılınca açılan pencerede düzenleme yapıldı.
Destek İşlemleri
 • DİE TEFE Endeksleri penceresinde İnternetten Getir düğmesine basıldığında Fiyat Farkı İçin DİE Endeksleri sayfasına da fiyat farkı ile ilgili endekslerin gelmesi sağlandı.
 • İnternetten Bilgi Al penceresine Program Dosyaları seçeneği eklendi.
Yardım
 • Program yardımında gerekli düzeltmeler yapıldı.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Teklif türü Anahtar Teslimi Götürü Bedel olan iş dosyaları için İş Kalemi Gerçekleşeme Yüzdelerini el ile girerek hakediş hazırlama seçeneği eklendi.
 • İş Dosyalarımı Güncelle seçeneği eklendi.
İşin Bilgileri
 • Yeni bir dosya açıldığında iş grupları penceresinin otomatik olarak gelmesi sağlandı.
Yaklaşık Maliyet
 • Ana penceredeki araç çubuklarında İşin Analizleri, Yaklaşık Maliyet Güncelleme, Birim Fiyatlar ve Mahal Listesi seçeneği çıkarıldı.
 • Mahal Listesi seçeneğindeki her imalat grubuna Açıklama yazma özelliği eklendi.

Sürüm 6.4.0.0 [08.11.2005]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Poz ve Analiz Oluşturma penceresi yeniden düzenlendi. Düzen düğmesi altındaki seçeneklere farenin sağ tuşu ile de ulaşma özelliği eklendi.
 • Analiz hazırlama ve mevcut analizlerden yaralanarak analiz hazırlama, yeni analiz oluşturma işlemleri daha kolay hale getirildi.
 • Poz ve Analiz Dosyalarım seçeneği eklendi. Eklenen bu seçenek ile özel poz dosyası oluşturma, poz dosyası silme mevcut dosyalara ulaşma işlemi daha kolay hale getirildi.
 • Poz ve Analiz Dosyalarım penceresindeki Yapım Şartları sekmesi yeniden düzenlendi. Poz ve Analiz dosyasında oluşturulan iş kalemlerinin yapım şartlarını İşin Birim Fiyatı, İşin Analizlerine iş kalemi aktarırken oluşan hata giderildi.
 • İş Dosyası Gönder/Getir, İş Dosyası Yedekle/Yedekten Getir pencereleri yeniden düzenlendi.
İşin Bilgileri
 • Özet Bilgiler penceresine Yaklaşık Maliyet Hesap Tarihini değiştirme özelliği eklendi.
 • İşin Sözleşme Bilgileri penceresindeki Süreler-G.Cezası, Geçici Kabul, Kesin Kabul sekmeleri yeniden düzenlendi.
 • İş Grupları penceresine Yaklaşık Maliyet iş dosyalarında hazırlanan Metrajlar içinde imza düzenleme özelliği eklendi.
 • İş Grupları penceresindeki İş Türü listesinden Toplam Yüzde Ekle, Köprü Zammı, Tünel Zammı, Vantilasyon Zammı seçenekleri çıkarıldı.
Yaklaşık Maliyet
 • İşin Birim Fiyatları penceresi yeniden düzenlendi. Düzen düğmesi ile açılan listeden Maliyet Dosyasından Pozları Getir seçeneği çıkarıldı. Düzen düğmesi ile açılan listeye Yapım Şartları ve Derecelendirmeleri seçenekleri eklendi. Düzen düğmesi altındaki seçeneklere farenin sağ tuşu ile de ulaşma özelliği eklendi.
 • Analiz hazırlama ve mevcut analizlerden yaralanarak analiz hazırlama, yeni analiz oluşturma işlemleri daha kolay hale getirildi. İşin Birim Fiyatları ve İşin Analizleri arasında geçiş sağlamak için bu pencerelere Ekspres tuşu eklendi.
 • İşin Analizleri penceresi yeniden düzenledi. İşlemler ve Yapım Şartları sekmeleri kaldırıldı. İşlemler sekmesindeki Nedir düğmesi, Rayiç Yılı ifadeleri kaldırıldı. Tanım Aç seçeneği Düzen düğmesi ile açılan listeye alındı. Düzen düğmesi altına Sıra No/Aç/Kapa seçeneği eklendi. Yapım Şartları sekmesi yeniden düzenlendi.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı>Maliyetin İcmali sekmesine Ana İş Grubu toplamlarını görme özelliği eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresindeki Pursantajlar (İş Kalemleri) sekmesi kaldırıldı.
Hakediş İşlemleri
 • Fiyat Farkı alınmayan durumlarda Hakediş İşlemleri menüsünde Fiyat Farkı Hesabı penceresinin görünmemesi sağlandı.
 • Ön Kapakta Yüklenici Adı/Ticari Unvanı girişinin yapıldığı alan büyütüldü.
Miktar İşlemleri
 • Miktar İşlemleri seçeneği altındaki Metraj ve Ataşman, Demir ve Profil Metrajı, Tesisat Metrajı pencereleri yeniden düzenlendi.
 • Metraj ve Ataşman, Profil Metrajı çıktılarının word ortamında yazdırılması sağlandı.
 • Metraj ve Ataşman, Demir ve Profil Metrajı, Tesisat Metrajı pencerelerindeki Getir düğmesi ile açılan pencere yeniden düzenlendi.
 • Demir ve Profil Metrajı penceresindeki Nervürlü Demir, Düz Demir sekmelerine Son Satır Tekrarı kutucuğu eklendi.
 • Tesisat metrajına başka dosyalardan getirilen iş kalemlerinin otomatik olarak İşin Birim Fiyatları penceresine aktarılması sağlandı.
 • Tesisat Metrajı penceresinde miktar girişi yapılan alan büyütüldü.
 • Demir ve Profil Metrajı, Tesisat Metrajı pencerelerinde yazdırılan belgeler yeniden düzenlendi.
Metin Belgeleri
 • Metin Belgeleri menüsündeki İmzalar seçeneği yeniden düzelendi. Yaklaşık Maliyet iş dosyaları için İmzalar seçeneğine Analizler İçin İmzalar sekmesi eklendi.
Destek İşlemleri
 • Destek İşlemleri menüsün altındaki Birim Fiyat ve Analiz Kitapları seçeneği, Birim Fiyat Kitapları, Analiz Kitapları olmak üzere iki seçeneğe ayrıldı.
 • Bayındırlık Bakanlığı, Karayolları Analiz Kitapları yeniden düzenlendi.
 • Lisans Yönetimi penceresi yeniden düzenlendi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Program veri tabanı Yüksek performans ve güvenlik sağlayan Advantage olarak değiştirildi.
 • Gerçek çok kullanıcılı (server üzerinden) çalışma özelliği eklendi.
 • Ana pencereye Durum Göstergesi eklendi.
 • Menüler altındaki seçeneklerin simgeleri yeniden düzenlendi.
 • Ana pencereye Yaklaşık Maliyet ve Hakediş İşlemleri menüsündeki seçeneklere kolay ulaşabilmeyi sağlayan Araç Çubuğu eklendi.
 • Word belgeleri yeniden düzenlendi.
Genel İşlemler
 • İş Dosyaları penceresi yeniden düzenlendi. İş dosyalarını Kod No, İşin Adı, Oluşturulma Tarihine göre sıralama özelliği eklendi.
 • İş Dosyaları penceresine Hakediş İçin Aç butonu eklendi. Bu buton ile Yaklaşık Maliyet dosyalarını Hakediş dosyalarına dönüştürme özelliği sağlandı.
 • İş dosyalarında Parola ile çalışma özelliği eklendi.
İşin Bilgileri
 • Geçici Kabul ve Kesin Kabul sekmelerinden Muayene Kabul ile İlgili belgeleri (Geçici Kabul Talebi, Geçici Kabul Teklif Belgesi, Geçici Kabul Tutanağı, Kesin Kabul Talebi, Kesin Kabul Teklif Belgesi, Kesin Kabul Tutanağı) hazırlama özelliği eklendi.
 • Otomasyon Ayarları penceresine Hakediş İş dosyaları için Arka Kapakları Korumaya Alma(Kilitleme, Değiştirememe) özelliği eklendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Analiz hesaplatma işleminin derecelendirme esasına göre yapılması sağlandı. Düzen düğmesi altındaki seçeneklere farenin sağ tuşu ile de ulaşma özelliği eklendi. Düzen düğmesi ile açılan listeden Analizler, Seçilileri Yeniden Hesapla seçeneği çıkarıldı. Düzen düğmesi ile açılan listeye Yapım Şartları, İşaretli Pozların Hesap Sonucunu Birim Fiyata Gönder, Yeniden Hesapla, Derecelendirmeleri seçenekleri eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresine Satır Sil (Nakliye, Boru Montaj) butonu eklendi. Bu buton ile Nakliye ve Boru Montaj Bedellerini silme özelliği sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresindeki Düzen düğmesi ile açılan listeye Getir seçeneği eklendi. Bu buton ile çalışılan dosyadan veya diğer dosyalardan Yaklaşık Maliyeti kopyalama özelliği sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet menüsüne Pursantajlar seçeneği eklendi. İş Kalemi ve İş Grubu Pursantajları bu seçenek altında toplandı.
 • Pursantajlar sekmesindeki İş Gruplarının Oranları (Pursantaj) sekmesine Diğer Giderler Butonu eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresine Pursantajdan Miktar Hesabı seçeneği eklendi.
 • Yaklaşık Maliyet menüsüne Mahal Listesi seçeneği eklendi.
Hakediş İşlemleri
 • Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresi yeniden düzenlendi.
 • Sözleşmedeki İş Miktarları penceresi İş Grubu esasına göre düzenlendi Bu sayede Anahtar Teslimi Götürü Bedel işler için her bir gruptaki iş kaleminin ilerleme yüzdesinin iş kaleminin toplam yüzdesine göre değil de iş grubu içindeki yüzdesine göre hesaplanması sağlandı. Teklif Birim Fiyatlı İşler için Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresine Revize Gerektiren Miktarlar Tablosu düğmesi eklendi. Bu sayede he iş kalemi için Revize Gerektiren Miktar hesabının iş gruplarındaki Toplam Miktara göre hesaplanması sağlandı.
 • Yeşil Defter penceresindeki Düzen düğmesi altındaki listeye Getir seçeneği eklendi. Bu buton ile çalışılan dosyadan veya diğer dosyalardan Yeşil Defteri kopyalama özelliği sağlandı.
 • Yeşil Defter açıklama sayfasına Satırları Taşıma özelliği eklendi.
 • Yapılan İşler Listesi penceresi yeniden düzenlendi. Teklif Birim fiyatlı işler için bu pencereye Revize Birim Fiyat Hesabı sekmesi eklendi. Bu sekme ile Revize Birim Fiyat uygulanan pozların ayrı bir pencerede listelenmesi sağlandı.
 • Yapılan İşler Listesi penceresinde Revize Birim Fiyat uygulanan iş kalemlerinin kolaylıkla görülebilmesi bu satırların yazı renginin kırmızıya dönüşmesi sağlandı.
 • Yapılan İşler Listesindeki Yapılan İşler Toplamı sekmesi yeniden düzenlendi. Bu sekmeye Teklif Birim Fiyatlı İşler için Revize Birim Fiyat Kesintisi satırı eklendi.
 • Arka Kapağa Teklif türünün Anahtar Teslimi Götürü Bedel olması durumunda Geçici Kabul Noksanları için kesinti yapma özelliği eklendi.
 • Hakediş İşlemleri menüsüne Kesin Hesap Fişi seçeneği eklendi.
Yardım
 • Yardımlar e-HakedişNet programına uygun olarak yeniden yazıldı.
 • Sık Sorulan Sorular ve Cevapları kısmı eklendi.

Sürüm 6.3.0.2 [15.04.2005]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Profil Metrajı Cetveli penceresinde Düzen menüsü altına Seçili Satırları Sona Ekleme, Seçili Satırları Taşıma özelliği eklendi.
 • Tesisat Metrajı penceresine formül yazma özelliği eklendi.
 • Lisans Bilgileri Penceresi Yeniden düzenlendi.

Sürüm 6.3.0.1 [24.02.2005]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Yardım menüsü yeniden düzenlendi.
 • Lisans Yönetimi > Lisans Bilgileri menüsü eklendi.
 • Metraj ve Ataşman, Demir ve Profil Metrajı Diğer Metrajlardan Getir pencerelerinde İş Grupları ve Bölümlere hızlı ulaşım sağlandı
 • Poz Ekleme penceresine İş Kalemleri fiyatlarını görme özelliği eklendi.
 • Asansör Tesisatına 904-220,904-234 arasındaki pozlar eklendi.

Sürüm 6.3.0.0 [08.02.2005]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Yeni Türk Lirasına uygunlaştırma yapıldı.
 • Birim Fiyat girişleri kullanıcının seçimine göre virgülden sonra 2 hane(x,xx),6 hane (x,xxxxxx)’ye dönüştürüldü.
 • Ana pencerenin sol alt köşesine kullanılan akıllı kilidin numarasını görme özelliği eklendi.
 • Ana pencereden Akıllı Kilit Sürücüsü kurma özelliği eklendi.
 • Birim Fiyatları İnternetten tek tuşla şifre girmeden yükleme özelliği eklendi.
 • Genel İşlemlermenüsünde:
  • İş Dosyaları penceresinden Vazgeç butonu kaldırıldı.
  • İş Dosyaları > Hakediş İş Dosyaları penceresine Son Hakedişi Sil butonu ve çalışılan hakediş dosyasının Teklif Türünü görme özelliği eklendi. Düzelt butonu aktif hale getirildi.
  • Poz Dosyalarım ve Analiz Dosyalarım penceresinde Yeni Oluşturulan Dosyanın otomatik olarak aktif olması sağlandı.
  • Birim Fiyatları Güncelle penceresindeki Güncelleme, Birim Fiyat Deposu, Depodakileri Listesi sekmeleri kaldırıldı. Bu işlemler tek pencerede toplandı.
  • İş Dosyası Gönder/Getir işlemleri İş Dosyası Gönder ve İş Dosyası Getir olarak 2’ye ayrıldı. İş Dosyası Gönder, İş Dosyası Getir pencereleri tekrar düzenlendi.
  • İş Dosyası Yedekle/İş Dosyası Yedekten Geri Al işlemleri İş Dosyası Yedekle, İş Dosyası Yedekten Geri Al olarak 2’ye ayrıldı. Otomatik Yedekleme sekmesi kaldırıldı. İş Dosyası Yedekle, İş Dosyası Yedekten Geri Al pencereleri tekrar düzenlendi.
 • İşin Bilgileri menüsünde:
  • İşin Bilgileri penceresindeki için Hakediş dosyası Teklif Türü seçimi Yeni Hakediş İş Dosyası açma penceresine alındı.
  • İşin Bilgileri penceresindeki Teklif Türü değiştirme özelliği kaldırıldı.
  • İşin Sözleşme Bilgileri > İşin Bilgileri,Yüklenici, Yer Telsimi sekmelerinde girilen (İşin Adı, Proje No.su, Yüklenici Adı, Sözleşme Bedeli ……) gibi bilgilerinin ilk hakedişten sonra açılan hakedişlerin Ön Kapaklarına da otomatik aktarılması sağlandı.
  • Teklif türü Anahtar Teslimi Götürü Bedel olan hakediş dosyaları için İşin Bilgileri penceresinde bulunan Gerçekleşme Oranları Kullanıcı Tarafından Girilsin ve Yeşil Defterden Hesaplansın seçenekleri Otomasyon Ayarları penceresine alındı.
  • İşin Sözleşme Bilgileri > Ek İşler penceresindeki Verilen Ek İşlerin Toplam Keşif Tutarı ifadesi Ek İşlerin Toplam Sözleşme Tutarı olarak değiştirildi. İlave İhale Tutarı, Mahiyeti kısımları kaldırıldı. Ek Sözleşme Tutarı, Onay Tarihi, Nosu ile ilgili girilen bilgilerin Ön Kapağa aktarılması sağlandı.
  • İşin Sözleşme Bilgileri > Süreler-G.Cezası penceresine Verilen Süre satırı eklendi. Ek Süre No, İşin Yeni Bitim Tarihi, Olurun Tarihi, Sayısı, Verilen Süre ile ilgili girilen bilgilerin Ön Kapağa aktarılması sağlandı.
  • İş Grupları penceresine düzenlenen İmzaları izleme alanı eklendi.
  • İş Gruplarından 03 Nakliye iş grubu çıkarıldı.
  • Hakediş iş dosyaları için İşin Bilgileri menüsünden Nakliye Pozları seçeneği çıkarıldı.
  • Otomasyon Ayarlarındaki Yazıcı Ayarları Sekmesi kaldırıldı.
  • Hakediş Özet Bilgileri menüsü kaldırıldı
 • Yaklaşık Maliyetmenüsünde:
  • Nakliye Pozları > Birim Fiyat İşlemleri penceresinden Diğer sekmesi kaldırıldı. Nakliye Analiz formu word belgesi olarak düzenlendi.
  • İşin Birim Fiyatları penceresinde Sözleşme Birim Fiyatları sütun adı İş Kalemi Birim Fiyatı olarak değiştirildi.
  • Nakliye Pozları penceresinden Fiyat Tutanağı sekmesi kaldırıldı.
  • Nakliye Pozları > Poz Bilgileri Yazdır butonu kaldırıldı.
  • Yeni Poz oluşturma penceresine Birim Fiyat girişi eklendi. Pozun Nakliyeli Malzeme Oranları, Analizi sekmeleri çıkarıldı.
  • Maliyet Hesabı penceresindeki Yazdır (Miktarsız), Yazdır (Miktarsız- Yapım Şartları ile) seçenekleri Yazdır (Fiyatız), Yazdır (Miktarsız- Yapım Şartları ile) olarak değiştirildi.
  • Maliyet Hesabı penceresindeki Miktar sütunu girişi virgülden sonra 3 haneye (x,xxx) dönüştürüldü.
  • Yaklaşık Maliyet Güncelleme penceresine Yazdır butonu eklendi.
  • Boru Montaj bedelli poz seçilemeden Boru Montaj butonuna basıldığında gelen “Pozunuz Boru Montaj Bedelli Değil” uyarısı “Pozunuzu Seçiniz” olarak değiştirildi.
  • Birim Fiyat Cetveli penceresi yeniden düzenlendi.
  • Revize Gerektiren miktar hesabı tekrar düzenlendi. (Tedaş Modülü İçin)
  • Yaklaşık Maliyet Güncelleme menüsü kaldırıldı. (Tedaş Modülü İçin)
  • Yaklaşık Maliyet penceresi yeniden düzenlendi. (Tedaş Modülü İçin)
 • Hakediş İşlemlerimenüsünde:
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresindeki Sözleşme Birim Fiyat girişi İş Kalemi Pursantaj Oranları girişine çevrildi.
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Yaklaşık Maliyet Dosyasından İş Kalemi Birim Fiyatları getirme özelliği İş Kalemi Pursantaj Oranlarını getirme şeklinde değiştirildi.
  • Yeni bir hakediş dosyası açıldığında Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresinde bulunan pozlar kaldırıldı.
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Sözleşmedeki İş Miktarları penceresi Pursantaj girişine göre düzenlendi.
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel Gerçekleşme Oranları Kullanıcı Tarafından Girilsin seçeneğine çalışılan iş dosyalarında Sözleşmedeki İş Kalemleri, Sözleşmedeki İş Miktarları, Yeşil defter, Miktar İşlemleri, İşin Analizleri menüleri kaldırıldı. Yapılan İşler Listesi > Gerçekleşme Oranları penceresindeki Gerçekleşme Oranlarını Yeşil Defterden Yenile butonu kaldırıldı.
  • Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresine sabit olarak gelen pozla kaldırıldı.
  • Sözleşmedeki İş Kalemleri penceresinden Pozun Nakliyeli Malzeme Oranları sekmesi çıkarıldı.
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Sözleşmedeki İş Grupları ve Oranları penceresine Ekspres butonu eklendi.
  • Ödenek Dilimleri penceresine Sözleşme Bedelinin otomatik gelmesi sağlandı. Ödenek Yılının Hakediş Başlangıç Tarihine göre açılması sağlandı.
  • Yeşil Defter > Yeşil Defter Kapağı penceresi yeniden düzenlendi.
  • Teklif Birim Fiyatlı İşler için Yapılan İşler Listesi penceresindeki Son Dönemde Yapılan İşler sekmesi kaldırıldı.
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Yapılan İşler Listesi penceresine İlerleme Yüzdeleri %100 aşan İş Kalemi ve İş Grupları için uyarı özelliği eklendi.
  • Yapılan İşler Listesi > Gerçekleşme Oranları sekmesindeki Yüzde sütunları virgülden sonra 4 hane(x,xxxx) ye dönüştürüldü.
  • Yapılan İşler Listesi > Yapılan İşler Toplamı penceresi yeniden düzenlendi.
  • Fiyat Farkı Hesabı > Endeksler ve Sabitler Hesabı sekmesine Mn (Makine ve Teçhizat) sütunu eklendi.
  • Fiyat Farkı Hesabı > Sözleşmedeki Yazılı Sabitler ifadesi Sözleşmedeki Ağırlık Oranları olarak değiştirildi. Sözleşmedeki Ağırlık Oranları için Yazdır butonu Giriş penceresine alındı.
  • Fiyat Farkı Hesabı > Endeksler ve Sabitler penceresine fiyat farkı hesabında kullanılan DİE İndekslerini yazdırma butonu eklendi.
  • Arka Kapakta Sözleşme Bedelinin aşılan kısmının oranını görme özelliği eklendi.
  • Ön Kapak yeniden düzenlendi. Ek İşler ve Süre Uzatımı ile ilgili kısımlar eklendi.
  • Hakedişlerin Özet Bilgileri penceresi yeniden düzenlendi
 • Miktar İşlemlerimenüsünde:
  • Metraj ve Ataşman, Demir ve Profil Metrajı pencerelerine “Yaklaşık Maliyete Gönder” butonu eklendi.
 • Destek İşlemlerimenüsünde:
  • Birim Fiyat ve Analiz Kitapları penceresi yeniden düzenlendi. Düzen, Benim Pozlarım, Sürükle Bırak, Seçili Pozlar Gönder Butonları kaldırıldı.
  • Poz Ara-Bul menüsü eklendi.
  • DİE TEFE Endeksleri penceresine İnternetten Getir butonu eklendi.
  • İnternetten Bilgi Al penceresine 2005 yılı Birim Fiyatları seçeneği eklendi.
  • Lisans Yönetimi menüsü eklendi.
 • Word Belgelerinde:
  • Bütün belgeler YTL’ye uygun olarak tekrar düzenlendi.
  • Ön Yazı, Ön Kapak, Arka Kapak belgelerine Grup No satırı eklendi. (Tedaş Modülü İçin)
  • Ön Yazıya Tarih, Antet eklendi. (Tedaş Modülü İçin)
  • Ön Yazı, Ön Kapak, Arka Kapaktaki yıl satırları yeniden düzenledi. (Tedaş Modülü İçin)
  • Tespit Miktarları Demontaj iş grubu penceresinde yazdırılan durum tespit tutanağındaki Montaj ifadesi Demontaj olarak değiştirildi. (Tedaş Modülü İçin)
  • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresinde fiyatsız yazdırılan belgelere Toplam satırı eklendi. (Tedaş Modülü İçin)
  • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresinde yazdırılan Teklif Birim Fiyat Cetveli Fiyatlı, Teklif Birim Fiyat Cetveli Fiyatsız, Ağırlık Hesabı belgelerine Ana İş Grubu No eklendi. (Tedaş Modülü İçin)
  • Tespit Miktarları penceresinde yazdırılan Ağırlık Hesabı belgelerine Ana İş Grubu adı eklendi. (Tedaş Modülü İçin)
  • Yaklaşık Maliyet Güncelleme penceresindeki İcmal Güncelleme, İş Kalemi Güncelleme için word belgesi düzenlendi.
  • Metin Belgeleri > Fatura Listesi penceresinde yazdırılan belgedeki Malzeme Fiyat Farkı ifadesi kaldırıldı.
  • Yaklaşık Maliyet > Maliyet Hesabı ve Birim Fiyat Cetveli pencerelerinde fiyatsız yazdırılan belgelere Toplam satırı eklendi.
  • Yaklaşık Maliyet > Maliyetin İcmali sayfasında yazdırılan belgelere Genel Toplam satırı eklendi.
  • Yaklaşık Maliyet > Pursantajlar (İş Kalemi) penceresinde Nakliyeli,Yapım Şartları İle, Nakliyeli Yapım Şartlarına göre yazdırılan belgelere Maliyet Tarihi eklendi.
  • Yaklaşık Maliyet > Pursantajlar (İş Kalemi) penceresinde yazdırılan Nakliyeli,Yapım Şartları İle, Nakliyeli Yapım Şartlarına göre belgelere Maliyet Tarihi satırı eklendi.
  • Yaklaşık Maliyet > Pursantajlar (İş Kalemi) penceresinde Miktarsız Nakliyeli,Yapım Şartları İle, Nakliyeli Yapım Şartlarına göre yazdırılan belgelere Maliyet Tarihi satırı çıkarıldı.
  • Birim Fiyat Cetveli penceresinde yazdırılan belgelerdeki İş Grubu çıkarıldı.
  • Yeşil Defter kapağı penceresinde yazdırılan belgedeki Keşif Bedeli ifadesi Sözleşme Bedeli olarak değiştirildi.
  • Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşler için Sözleşmedeki İş Miktarları penceresinde yazdırılan belge yeniden düzenlendi.
  • Sözleşmedeki İş Grupları ve Pursantaj Oranları ve Yapılan İşler Listesi > Gerçekleşme Oranları penceresinde yazdırılan belgelerin Yüzde kısımları virgülden sonra 4 haneye dönüştürüldü.

Sürüm 6.2.0.0 [15.09.2004]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı menüsünde Poz Ekle dendiğinde İşin Birim Fiyatları Kitabı’na ek olarak diğer Birim Fiyat Kitapları da seçilebiliyor.
 • İşin Analizleri menüsünde Aktar [Nakliye] kısmı yeniden düzenlendi.
 • İş Grupları menüsü yeniden düzenlendi.
 • Ödenek Dilimleri penceresine “Fiyat Farkı Hesabında Ay Ödenekleri Dikkate Alınmasın” seçeneği konuldu. Bu sayede fiyat farkı hesabının, yapılan hakedişin tutarı kadar ay ödeneği olduğu kabul edilerek yapılması sağlandı.
 • Fiyat Farkı Hesabı penceresindeki sütun isimleri yeniden düzenlendi.
 • İşin Sözleşme Bilgileri penceresinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel işler kısmında “Yapılan İşlerin Gerçekleşme Oranları Kullanıcı Tarafından Girilsin veya Yeşil Defterden Hesaplasın” seçenekleri eklendi.
 • Arka kapakta KDV Tevkifatı kısmına; Tevkifat Yok, Tevkifat Oranı 1/3 ve Tevkifat Oranı 1/2 seçenekleri eklenerek, bu işlemlerin otomatik olarak yapılması sağlandı.
 • Sözleşmedeki İş Miktarları menüsüne, Tutar sütunu ve Yazdır butonu eklendi.
 • Yardım menüsü güncelleştirildi.