Ödüller

EN İYİ YAKLASIK MALİYET DOSYASI

En İyi Yaklaşık Maliyet Dosyası

Büyük Ödül

EN İYİ HAKEDİŞ DOSYASI

En İyi Hakediş Dosyası

Büyük Ödül

Teşvik Ödülleri

En İyi Metraj Cetveli Teşvik Ödülü

En İyi
Metraj Cetveli
(Teşvik Ödülü)

En İyi
 Mahal Listesi 
Teşvik Ödülü

En İyi
Mahal Listesi
(Teşvik Ödülü)

En İyi
 En İyi Aşırı Düşük Sorgulaması
Teşvik Ödülü

En İyi
En İyi Aşırı Düşük Sorgulaması
(Teşvik Ödülü)

En İyi
 İş Programı
 Teşvik Ödülü

En İyi
İş Programı
(Teşvik Ödülü)

En İyi 
Fiyat Farkı 
Teşvik Ödülü

En İyi
Fiyat Farkı
(Teşvik Ödülü)

En İyi 
Mukayeseli Keşif 
Teşvik Ödülü

En İyi
Mukayeseli Keşif
(Teşvik Ödülü)

Büyük Ödül

Samsung S7 Edge

 • En İyi Yaklaşık Maliyet Dosyası
 • En İyi Hakediş Dosyası
Teşvik Ödülü

Samsung Tab 3 Lite

 • En İyi Metraj Cetveli
 • En İyi Mahal Listesi
 • En İyi Aşırı Düşük Sorgulaması
 • En İyi İş Programı
 • En İyi Fiyat Farkı
 • En İyi Mukayeseli Keşif
Katılım Ödülü

Power Bank

 • Yarışmaya katılan ve uygun bir çalışma dosyası gönderen herkese hediye edilecektir.

*Başvuru yapan tüm katılımcılara MaliyetBul Mobil aboneliği (31 ocak 2018’e kadar) verilecektir.
Ödül kazanamayan ancak dereceye giren 3 katılımcıya e-Hakediş’te % 50 indirim yapılacaktır.

Katılım Koşulları

 • Yarışmaya sunulacak dosyaların lisanslı bir e-Hakediş programında hazırlanmış olması gerekir. Program lisansına sahip olan kullanıcılarımız mevcut lisanslarıyla yarışmaya katılabilirler. e-Hakediş lisansına sahip olmayan kullanıcılar ise yarışma süresince kullanabilecekleri “süreli lisans” talebinde bulunabilirler. Süreli lisans talebinde bulunmak için tıklayınız
 • Aynı ürün lisansıyla birden fazla kişi başvuru yapabilir.
 • Her yarışmacı biri yaklaşık maliyet diğeri hakediş olmak üzere en çok iki dosya ile başvuru yapabilir. Ancak Katılım Ödülleriyle birlikte Büyük Ödül veya Teşvik Ödüllerinden yalnız birine hak kazanabilir.
 • Katılımcılar mimar, mühendis, teknik öğretmen, tekniker vb. olabileceği gibi farklı branşlarda katılımcıların başvuruları da kabul edilecektir.
Başvuru Tarihleri

Yarışmaya başvurular 08 Kasım 2016 - 31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılmalıdır.

Başvuru Şekli

Başvurular internet üzerinden Yarışma Başvuru Formu doldurularak gerçekleştirilecektir. Başvuru formunda; ad ve soyad, e-posta adresi, telefon numarası, vb. kişisel bilgilerin yanı sıra yarışmaya katılacağınız dosya ile ilgili bilgiler de istenecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruların değerlendirilmesi, Oska Yazılım’ın yönetim ve uzman eğitimcilerinden oluşturulan Değerlendirme Kurulunca yapılacaktır.

Değerlendirme Kurulu gönderilen dosyaları; bilgilerin gerçek ya da gerçeğe yakın olarak girilmiş olması, programın komut ve fonksiyonlarının doğru ve etkin kullanılması, elde edilen çıktıların doğruluğu ve kamu ihale mevzuatına uygunluğu vb. konularda inceleyerek kararını bildirecektir.

Ödüllere hak kazanmak için yarışma katılım koşullarını sağlayan iş dosyası ile başvuru şarttır. Uygun olmayan dosya ile başvuru yapılması halinde başvuru sahibine gerekli bilgilendirme yapılacak ve gerekli koşulları sağlayan yeni bir başvuru yapması istenecektir.

Yarışmanın Sonuçlandırılması

31 Ocak 2017’de başvuruların sonra ermesinden itibaren 30 gün içerisinde değerlendirme yapılacak ve kazananlar en geç 2 Mart 2017 tarihinde www.oska.com.tr sayfasında duyurulacaktır.

Dosyanızın En İyi Olmasını Sağlayabilecek İpuçları
(Yaklaşık Maliyet Dosyası İçin)

Yaklaşık Maliyet Dosyasının değerlendirilmesinde; dosyanın gerçek ya da gerçeğe yakın bilgilerle oluşturulmuş olması, yaklaşık maliyet hazırlama esaslarına ve mevzuata uygun olması, yarışma koşullarına uygun hazırlanması gibi koşullar dikkate alınacaktır. Dosyanızın en iyi yaklaşık maliyet dosyası olmasını sağlayabilecek diğer ipuçları için aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz.

Yaklaşık Maliyet dosyanızıın gizliliği hakkında açıkma için Bkz. Sık Sorulan Sorular

İş Grupları

İş Grupları

İş gruplarının düzenli ve doğru bir şekilde oluşturulması, iç içe gruplandırma yapılması, İmzalayanlar ve Antet bölümünün kullanılması,

İş Grupları

Mahaller

Mahal Listesinde kat, mahal ve yüzeylerin oluşturulmuş ve içerisine pozların eklenmiş olması, metraj cetvellerinin düzenlenmiş olması, metraj cetvellerinde formül ve minha seçeneklerinin kullanılmış olması, Köprü özelliğinin kullanılması, Kopyala özelliği ile kat, mahal ya da yüzey çoğaltma işleminin yapılması, Yaklaşık Maliyete Gönder işlemi ile metrajların yaklaşık maliyete aktarılması,

İş Grupları

Miktar Hesapları
(Metraj, Demir, Profil ve Tesisat Metrajları)

Tüm metraj pencerelerinde (Metraj, Demir, Profil ve Tesisat Metrajları) metraj cetvellerinin düzenlenmiş olması, Metraj Cetveli’nde formül kullanılması, Köprü özelliğinin kullanılması, gerekli ise Getir özelliği ile başka bir dosyadan poz getirme işleminin yapılması, Yaklaşık Maliyete Gönder işlemi ile metrajların yaklaşık maliyete aktarılması,

Yaklaşık Maliyet Cetveli

Yaklaşık Maliyet Cetveli

Metraj cetvellerinden ve Mahal Listesi’nden gönderilmiş miktarların bulunması, nakliyelerin ve varsa boru montaj malzeme bedelinin hesaplanmış olması, gerekli durumda Etiket özelliği ile pozların işaretlenmesi, Yeniden Hesapla yapılarak çıktıların alınmaya hazır duruma getirilmesi,

Yaklaşık Maliyet İcmali

Yaklaşık Maliyet İcmali

İmzalayanların düzenlenmiş olması,

Pursantajlar

Pursantajlar

Pursantajların hesaplanmış olması,

Teknik Şartname

Teknik Şartname

Pozların yapım şartlarının hazır ve çıktı almaya hazır olması,

Fiyatlar (İşin Birim Fiyatları)

Fiyatlar (İşin Birim Fiyatları)

Kurum pozlarının yanı sıra özel pozların da bulunması, Pozun Ayrıntılı Bilgileri, Süzme İşlemleri, Görünüm Ayarları menülerine girilerek ihtiyaç halinde kullanılması,

Birim Fiyat Analizleri

Birim Fiyat Analizleri

Analizli Pozları Getir (YM) ile yaklaşık maliyet cetvelindeki kurum pozlarının analizlerinin oluşturulması, Yeni Analiz özelliği ile analiz hazırlanması ya da Analizi Çoğalt (Farklı Kaydet) özelliği ile mevcut bir analizden yeni bir analizin türetilmesi, Hesapla ya da Hesapla (Gelişmiş) özelliği kullanılarak tüm birim fiyatlarının eksiksiz hesaplanması,

Nakliyeler

Nakliyeler

İş’teki Nakliyeli Malzemeler’den nakliye birim fiyatının hesaplanması ve İşin Birim Fiyatları’na gönderilmesi,

Nakliyeler

Birim Fiyat Teklif Cetveli

Listeyi Yenile işlemi yapılarak çıktı almaya hazır duruma getirilmesi,

Aşırı Düşük Sorgulaması

Aşırı Düşük Sorgulaması

Yeniden Hesapla işleminde “Maliyet Grubu Tanımlanmamış girdiler var, Eksik Analiz… “ gibi uyarıların alınmaması eğer alınıyorsa uygun seçimler yaparak ilerlenmesi, hazırlanan belgelerin eksiksiz ve aşırı düşük esaslarına uygun olması,

Dosyanızın En İyi Olmasını Sağlayabilecek İpuçları
(Hakediş Dosyası İçin)

Hakediş Dosyasının değerlendirilmesinde; dosyanın gerçek ya da gerçeğe yakın bilgilerle oluşturulmuş olması, hakediş düzenleme esaslarına ve mevzuata uygun olması, yarışma koşullarına uygun hazırlanması gibi koşullar dikkate alınacaktır. Dosyanızın en iyi hakediş dosyası olmasını sağlayabilecek diğer ipuçları için aşağıdaki açıklamaları inceleyiniz.

İş Grupları

İş Grupları

İş gruplarının düzenli ve doğru bir şekilde oluşturulması, iç içe gruplandırma yapılması, İmzalayanlar ve Antet bölümünün kullanılması,

Miktarlar

Miktarlar

Pozların tamamının girilmiş ya da yaklaşık maliyetten gelmiş olması, hakediş türüne göre miktar ve/veya pursantajlarının eksiksiz olması,

Yüzdeler

Yüzdeler

İş grubu yüzdelerinin tamamının girilmiş ya da Yenile işlemi ile hesaplanmış olması, iş grubu yüzdeleri toplamının 100 olması,
Not: Teklif birim fiyatlı hakediş dosyalarında Yüzdeler penceresi yoktur.

Fiyatlar (İşin Birim Fiyatları)

Fiyatlar (İşin Birim Fiyatları)

Teklif birim fiyatlı hakediş dosyalarında yüklenicinin birim fiyatlarının girilmiş olması, kurum pozlarının yanı sıra özel pozların da bulunması, Pozun Ayrıntılı Bilgileri, Süzme İşlemleri, Görünüm Ayarları menülerine girilerek ihtiyaç halinde kullanılması,

Yeşil Defter

Yeşil Defter

Miktar Hesapları (Metraj, Demir, Profil ve Tesisat Metrajları) pencerelerinde hazırlanan metrajların Yeşil Defter’e gönderilmiş olması ya da Giriş, Giriş (Toplam) kullanılarak toplam miktarların Yeşil Defter’e direkt girilmesi, Not: Bazı hakediş seçeneklerinde Yeşil Defter penceresi yoktur.

Gerçekleşmeler

Gerçekleşmeler

Hakedişe dahil edilen pozların eklenerek Gerçekleşen Toplam İmalat Yüzdesi değerlerinin girilmiş olması,
Not: Bazı hakediş seçeneklerinde Gerçekleşmeler penceresi yoktur.

Yapılan İşler

Yapılan İşler

Yapılan İşler Listeleri’nin ve Hakediş İcmali’nin çıktı almaya hazır durumda olması, Revize Birim Fiyat hesabının (sadece teklif birim fiyatlı işlerde ve öngörülmesi halinde) yapılmış olması,

Fiyat Farkı

Fiyat Farkı

Sözleşmedeki ağırlık oranlarının -varsa- tanımlanmış olması, Ödenek Dilimleri’nin eksiksiz girilmiş olması, Otomasyon Seçenekleri’nde yer alan: Endekslerin aylık iş programının doldurulmasında dikkate alınması, fiyat farkı tutarının aylık iş programında dikkate alınması, hakediş düzenlenmemiş ayları iş programına uyulması gibi durumların incelenerek işe uygun seçimlerin yapılması,

Mukayeseli Keşif (İş Artış ve Eksilişi)

Mukayeseli Keşif (İş Artış ve Eksilişi)

Anahtar teslim götürü bedel hakediş dosyalarında; artan ve eksilen pozların tanımlanması, artan eksilen miktar ve anlaşma birim fiyatlarının girilerek tutarların oluşturulması, mukayeseli keşif icmalinin elde edilmesi, artış ve eksilişlerin hakediş çeşidine göre Gerçekleşmeler, Yeşil Defter veya Yapılan İşler Listesi penceresine girerek hakedişe dahil edilmesi,

Teklif birim fiyatlı hakediş dosyalarında; sözleşmeye yeni giren iş kalemlerinin eklenmesi, 2. keşif miktarlarının elle girilmesi ya da Miktar Hesapları pencerelerinden hesaplanarak gönderilmesi, mukayeseli icmalinin oluşturulması, artış ve eksiliş miktarlarının hakedişe yansıtılması,

İş Programı

İş Programı

Sözleşme bilgilerinin eksiksiz tanımlanması, fen noktasında çalışılmayan günlerin belirtilmesi, buna bağlı olarak arada çalışılmayan günler olacak şekilde kesintili imalatların tanımlanması, imzaların çıktılara yansıyacak şekilde düzenlenmesi,

Kapaklar

Kapaklar

Hakediş İcmali ve –varsa- fiyat farkı değerlerin ödeme cetveline yansıdığının gözlemlenmesi, geçici kabul noksanları, damga vergisi, gelir/kurumlar vergisi, kdv tevkifatı vs. kesintilerin ödeme cetveline doğru olarak yansıtılması, Kapaklar penceresinde bulunan Ön Kapak, Dizi Pusulası ve Hakedişlerin Özet Bilgileri’nin tamamlanarak çıktıya hazır duruma getirilmesi,

İşin Sözleşme Bilgileri

İşin Sözleşme Bilgileri

Yer Teslimi, Gecikme Cezası, Ek İşler, Geçici ve Kesin Kabul bilgilerinin girilmesi,

Yarışma Başvuru Formu

Sık Sorulan Sorular

 • Yaklaşık maliyetin gizliliği nedeniyle dosyaları paylaşmam sorun yaratır mı?
 • Dosyalarınıza gerçek isimler yerine hayal ürünü isimler vererek hangi işe ait olduklarını gizleyebilirsiniz. Ayrıca istenen koşullara uygun olması için bazı değişiklikler yapmanız da dosyanızın farklı bir dosya olmasını sağlayacaktır.Dosyalarınız yalnız bu yarışma için oluşturulan Değerlendirme Kurulu tarafından incelenecek ve hiçbir şekilde 3. kişilerle paylaşılmayacaktır.
 • Bu yarışma için yeni bir dosya oluşturmam mı gerekiyor yoksa daha önceden açılmış dosyaları kullanabilir miyim?
 • Hiçbir tarih ve nitelik kısıtlaması olmaksızın eski ya da yeni tüm dosyalarınızla yarışmaya katılabilirsiniz. Programın daha çok özellik ve fonksiyonunun kullanıldığı şeklinde değerlendirileceği için; daha çok bilgi içeren ve nitelikli yapım işlerinin yaklaşık maliyet ve hakediş dosyası ile katılım sağlamanız önerilir.
 • Yarışmaya hazırlanma sürecinde Oska’dan yardım alabilir miyim?
 • Güncel kullanım hakkına sahip tüm kullanıcılarımızın Oska’dan programla ilgili teknik destek hizmeti hakkı bulunmaktadır. Mevcut lisanslı kullanıcılarımız ve yarışma süresince kullanmak üzere süreli lisans verilen kullanıcılarımız teknik destek hizmeti alabilirler. Ancak yarışmanın tarafsızlığına ve güvenilirliğine zarar verebilecek yardım taleplerine yanıt verilmeyecektir.