e-HakedişYM Özellikleri

 • Yüksek performans ve güvenlik sağlayan Advantage veri tabanı
 • Gerçek istemci-sunucu (client-server) mimarisine sahiptir. (Çok Kullanıcılı -server üzerinden- çalışabilme)
 • Çalışılan dosyanın yetkisiz kişiler tarafından değiştirilip silinmesi önlemek amacıyla parola kullanma
 • Tek butonla analiz ve yardımcı analizleri hesaplatabilme
 • Pursantaja göre tek tuşla miktar hesaplama
 • Mahal listesi oluşturma
 • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ihaleye çıkan tüm kurumlar, yükleniciler ve diğer tüm yapı profesyonelleri kullanabilir.
 • Anahtar Teslimi Götürü Bedel ve Teklif Birim Fiyatlı işler için kullanılır.
 • Çevre ve Şehircilik, Karayolları, DSİ, MSB, Köy Hizmetleri, İller Bankası, TEDAŞ, Kültür Bakanlığı, Vakıflar ve DLH, … gibi kurumların birim fiyatları, analizleri ve teknik tarifleri yüklü.
 • Özel pozlar ve analizler oluşturulabilir, bunların birim fiyatları ve teknik tarifleri girilebilir.
 • Piyasa fiyatları kullanılarak teklif hazırlanabilir ya da yaklaşık maliyet çıkartılabilir.
 • Birim fiyatlar TEFE katsayısıyla ya da istenen bir katsayıyla güncellenebilir.
 • Hazırlanan özel pozlar, analizler ve birim fiyatlar şablon dosyalarına kaydedilerek başka işlerde de kullanılabilir.
 • Metraj sayfasında araya satır girme, açıklama satırı yazma, minha yapma, kopyalama, formül, ara toplam, bölümlere ayırma gibi özellikleri kullanmak mümkün.
 • Demir metrajı çap sırası gözetmeksizin girilebilir ve buna karşın, toplam demir boyu ve ağırlıkları çaplara göre alınabilir.
 • Profil metrajı hazırlamak, yeni profil tipleri ve demir cinsleri tanımlamak mümkün.
 • Tesisat metrajına özel mahal listeleri oluşturulabilir ve istenen ayrıntıda metraj hazırlanabilir.
 • İş kalemi miktarları Yaklaşık Maliyet’e metrajdan aktarılabileceği gibi, direkt olarak da giriş yapılabilir.
 • Yaklaşık Maliyet hesabında nakliye fiyatları taşıma formülleriyle hesaplanabileceği gibi direkt olarak da girilebilir.
 • İş kalemlerinin pursantaj oranlarını almak bir tıklama ile.
 • Pursantajı nakliye hariç, nakliye dahil, boru montaj bedeli hariç ve boru montaj bedeli dahil gibi seçenekler ile alma özelliği.
 • İş gruplarının pursantajını almak, varsa ilave giderleri tutar ya da yüzde (%) olarak girerek pursantaja dağıtmak mümkün.
 • Yaklaşık Maliyet icmali ve tüm iş kalemleri, istenen aya göre TEFE katsayısıyla güncellenebilir.
 • Teklif Birim Fiyatlı işlerde birim fiyat teklif cetvelini fiyatlı ve fiyatsız yazdırma seçeneği.
 • Yapım İşleri Fiyat Farkı Kararnamesi doğrultusunda, fiyat farkı katsayıları hesabı yapılabilir.
 • “Yaklaşık Maliyet Hesap Cetveli", “Yaklaşık Maliyet İcmal Tablosu" ve “Pursantaj Oranları Tablosu" hazırlanabilir ve çok seçenekli (miktarlı-miktarsız, fiyatlı-fiyatsız gibi) yazdırılabilir.
 • TÜİK endeksleri, birim fiyatlar ve yeni sürümler internet üzerinden tek tuşla güncellenebilir.