Sürümler

Güncel Sürüm Bilgileri

Sürüm 11.0.0.0 [23.11.2018]

 • Eski sürümlerde mevcut dosyaların İncele-Onar işlemine kendiliğinden girmesi sağlandı. (Bu sürüme özgü)
 • İller Bankası birim fiyat kitabına Çelik Boru Hatları Katodik Koruma kitapçığı eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları penceresindeki pozların fiyatlarını USD veya Euro olarak girme özelliği geliştirildi. Böylece her bir poz için Döviz Alış/Döviz Satış/Efektif Alış/Efektif Satış olmak üzere dövizin 4 türünün de kullanılabilmesi sağlandı.
 • İşin Analizleri’nde analiz yapılırken “analiz pozunun aynı zamanda kendisinde girdi olarak kullanılması”, kullanıcı uyarılarak engellendi.
 • Karma hakedişlerde:
  • ATGB İGYOG işlerde Hakediş İcmali’ndeki toplam alma sorunu giderildi.
  • Revize BF Hesabı’nın hesap formülünde sözleşme bedelinin kullanılması gerektiği halde, bazı kullanıcıların isteği ile, TBF kısımların toplamının kullanılabilmesi seçeneği -Otomasyon Ayarları’na- eklendi.
 • “Hesaplanan Revize BF Kesinti Olarak Ayrı Bir Cetvelde gösterilsin” durumunda Mukayeseli Keşif>Revize Birim Fiyat sekmesindeki bir sorun giderildi.
 • Fiyat farkı ödenen Karma hakedişlerde Arka Kapak’ta, kısımların fiyat farkı tutarlarını ayrı ayrı görme ve gerekiyorsa düzeltme olanağı getirildi. Bu özellik Önceki Kapaklar penceresine de konuldu.
 • Oska’nın duyurularının görüntülendiği pencereye kullanıcının işaretleyebileceği “Yeni duyuru gelene kadar gizle” seçeneği konuldu.
 • Duyuru penceresine Müşteri Memnuniyet Anketi kısayolu eklendi.
 • Bazı iyileştirmeler ve minik düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Geçmiş Sürüm Bilgileri

Sürüm 10.5.0.0 [23.10.2018]

Fen İşleri

 • Yaklaşık maliyet hesaplarken fiyatı döviz cinsinden kullanılmak zorunda olunan iş kalemleri için döviz işlemleri eklendi.
  • İşin Birim Fiyatları menüsünde istenilen pozların fiyatlarını USD veya Euro olarak girme olanağı getirildi. Böylece kullanıcı döviz olarak girdiği kalemleri istediği günün TCMB kurları veya kendi yazacağı kur değerleri ile anında yenileyerek güncel maliyetini hesaplayabilecek.
  • Otomasyon Seçenekleri’ne döviz kuru belirlemek için ayar konuldu.
  • Kütüphane’ye TCMB Döviz Kurları penceresi eklendi.
 • Yüksek Fen Kurulu’nun 15.08.2018 tarih ve 2018/31 nolu kararı doğrultusunda “TÜİK İnşaat Maliyet Endeksi ve Değişim Oranı” tablosu kullanılarak güncelleme yapabilme özelliği eklendi. Bu özellik İşin Birim Fiyatları, Yaklaşık Maliyeti Güncellemek ve Yaklaşık Maliyet Hesabı menülerinde kullanılabilen bir yetenektir. Ayrıntılar için tıklayınız.
 • Aşırı Düşük Sorgulaması’nda İş Kalemleri/Grupları Sorgulaması penceresinde mevcut Düzen>Yenile>Girilen YM Tutarından Sorgula Yap seçeneğine Güncellenmiş YM Tutarını Getir seçeneği eklendi.
 • Otomasyon Seçenekleri>Genel sayfasına Güncellemelerin Nereden Alınacağını Belirtiniz seçeneği eklendi. Bu sürüme kadar kullanılan dosya tabanlı güncellemeye ek olarak Veri tabanı esaslı güncelleme seçeneği sayesinde bazı bağlantı sorunlarında yaşanılan zorluk giderilmiş oldu.
 • Kurum lisansına sahip kullanıcılar için güncellemeler kendi sunucularından yapılacak şekilde değiştirildi. Ayrıca kullanıcı tanımlarının merkezden yapılması sağlandı.
 • Diğer İş Dosyalarından Bilgi Getir penceresinde yapılabilenler geliştirildi.
  • Mevcut sürümde getirme olanaklarrından biri olan “sadece diğer bilgileri” seçeneğine, Mahal Listesi ve Metrajları’nı da olduğu gibi getirebilme yeteneği eklendi.
 • Hızlı Poz Girişi yapılan hücrelere, elle girişe ek olarak, listelenen pozlardan seçim yapılabilme özelliği eklendi.
 • Yeni poz oluşturulan ekrana, poz no alanında kullanılan karakter sayısının 20’yi geçmesi halinde görünen bir uyarı konuldu. (Poz no alanında fazla sayıda karakter kullanmak EKAP’a bilgi gönderilirken hataya neden olabiliyor!)
 • İşin Analizleri’nde hesaplama yaparken fiyatı sıfır olan pozların listelendiği penceredeki fiyatları elle girme seçeneği geliştirildi. Yeni durumda, olmayan birim fiyatların önceki yıla ait fiyatlara katsayı uygulanıp oluşabilmesi sağlandı.
 • Tesisat fasikülü olmadığı halde tesisat pozu içeren bir kitaptan poz eklerken, montaj veya demontaj pozu olarak kullanılabilmesi sağlandı. Bunun için eklenecek tesisat pozu üstünde sağ tıklama ile gelen seçenekler kullanıldı.
 • Bir yaklaşık maliyet dosyasının hakediş dosyasına dönüştürülmesi işlemine, yüzdelerde virgülden sonraki hane sayısının 2, 4, 6 veya olduğu gibi seçilebilmesi özelliği eklendi.
 • Karma sözleşmeli hakediş dosyalarında;
  • Fiyat farkı hesap tabloları TBF ve ATGB olarak ayrıldı.
  • İş programı hesap ve tabloları TBF ve ATGB olarak ayrıldı.
  • TBF veya ATGB seçilip çalışılırken, kullanıcının henüz girmediği diğer (ATGB veya TBF) tür işlerin parasal tutarlarının da hesaplanması sağlandı.
 • Fiyat Farkı Hesabı penceresinde;
  • Bilgi için bulundurulan ilk sekme, sadelik sağlamak amacıyla kaldırıldı.
  • Yazıcı çıktısında -varsa- avans kesintilerinin An alanlarında gösterilmesi sağlandı.
 • Asıl pozun altında bir poz olarakrevize BF hesabı yapılan işlerde, pozun toplam imalat miktarının sonraki hakedişlerde azalarak revize BF hesabı koşullarının ortadan kalkması durumunda, revize pozun görüntülenerek önceki hakediş bilgilerinin hesaplara girmesi sağlandı.
 • Mahal Metrajları’ndaki cetvellere toplam bilgisi eklendi.
 • Tesisat Metrajları’na Tüm Gruplardakileri Yaklaşık Maliyete Gönder seçeneği eklendi.
 • Belgeler menüsüne menüsüne Şablon Olarak Kaydet / Şablonu Getir özelliği eklendi. Böylece kullanılması tercih edilen belgeler listesinin kullanıcı ve dosya türü bazında özelleştirilebilmesi sağlandı.
 • Yazıcı çıktılarındaki yenilikler;
  • Word ve pdf olarak yazdırılan belgelerdeki sayfa numaralarının toplam sayfa sayısını da gösterme özelliği (Örnek; Sayfa 1 / 9)
  • YM Cetveli’ndeki “Tüm İş Grupları ile” seçeneğine, yazdırılması istenilen iş gruplarını seçebilme özelliği
  • Pursantaj Cetveli’ne “Ekrandaki Sütunlarla” yazdırma seçeneği
  • Tesisat Analizleri’ne fiyatsız yazdırma seçenekleri
  • YM Cetveli’nde Teknik Şartname ve YM İcmali (Fiyatsız) belgelerini Excel’de yazdırma seçeneği
 • Bazı iyileştirmeler ve minik düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.


  Sunucu Modülündeki Yenilikler:
 • Kullanıcının Benim Kitaplarım’da kendisi için oluşturduğu bir kitabı tüm kullanım olanaklarıyla seçtiği bir kullanıcıya devredebilmesi sağlandı.

Sürüm 10.3.2.0 [14.03.2018]

 • İşin Birim Fiyatları’na Düzen>Tüm Pozları Güncelle kısayolu konuldu.
 • Bir Pozu Başka Bir Poz ile Değiştirme yordamındaki yeni poz alanına el ile poz numarası girme olanağı sağlandı. (Hızlı Poz Girişi özelliği açıksa)
 • Excel’den Getir yordamında iyileştirmeler yapıldı.
 • İş dosyasını buluta taşımaya ve buluta taşınmış dosyaları geri almaya yarayan Dosyayı Bulut’a Gönder ile Bulut’tan Getir işlemleri eklendi. (Beta sürümüdür)
 • Ödeme cetveline KDV’den muaf olacak tutarın girilmesi için alan konuldu.
 • Her bir işte ayrı olmak üzere para birimi seçme olanağı getirildi.
 • Ek süre verildiğinde gecikme cezasının kendiliğinden yeniden hesaplanması sağlandı.
 • YM Cetveli penceresindeki yazdırma seçeneklerine BF Teklif Cetveli (Tüm İş Grupları ile) ve BF Teklif Cetveli (Fiyatsız-Tüm İş Grupları ile) olmak üzere 2 adet yeni Excel belgesi eklendi.
 • İmzalayanlar geliştirildi.
 • Bazı iyileştirmeler ve minik düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 10.3.1.0 [02.02.2018]

 • Programa girerken mevcut iş dosyalarının sürümlerinin kontrolü, bu kontrol sırasında geçerli sürüme henüz uygun duruma getirilmemiş dosyaların bulunması halinde ise kullanıcının uyarılması sağlandı. İş dosyalarının ne zaman güncel duruma uygun hale getirileceğinin seçimi kullanıcıya bırakıldı. Bu seçenekler Programı kapatınca başlat/Sonra hatırlat olarak adlandırıldı.
 • Diğer İş Dosyalarından Bilgi Getir penceresinde yapılabilenler geliştirildi.
  • Mevcut sürümde bulunan ve iş gruplarına dokunmadan sadece diğer bilgileri getiren işleme, İş grupları ve bağlı diğer bilgiler’i de getirebilme seçeneği eklendi.
  • Sadece diğer bilgileri getiren işlemde, birden çok iş grubunun bire bir eşleştirilerek işleme sokulabilmesi sağlandı.
  • İşlem pencereleri sadeleştirildi.
 • İş grupları penceresinde Düzen>Getir (Diğer İş Dosyalarından) seçeneği eklendi. Böylece istenilen bir dosyanın iş grupları ağacından yararlanıp (sürükle-bırak ile) bulunulan dosyanın iş gruplarının düzenlenebilmesi sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresinde;
  • Yeni Dosya Aç (Benzer Dosyadan) özelliği geliştirildi. Kullanılan benzer dosyanın aynısı açılabileceği gibi iş gruplarının ve diğer bağlı bilgilerin seçilerek da kullanılabilmesi sağlandı.
  • Listede görüntülenen sütunlarda değişiklik yapıldı.
  • İş dosyalarının listede görünen sıralaması çalışılma tarihlerine göre sıralanması sağlandı. (en son çalışılan en üstte)
  • Seçenekler ve Hakedişlerin Listesi pencereleri ile İhale Tarihi, Sözleşme Türü, Dosyanın Sürümü ve Son İşlem Tarihi sütunlarının görüntülenmesi kullanıcının ayarına bırakıldı.
  • Hakediş Dosyaları sekmesinde düzenlenmiş son hakedişin tarih ve nosu, iş dosyaları listesindeki bir sütunda gösterildi.
  • Konulmuş parolanın unutulması durumunda kullanılmak üzere, Parolamı unuttum yordamı eklendi. Kullanıcının program ekranından gireceği talep formu sonrasında, unutulan parolanın çözülerek geçerli güvenlik esaslarına uygun bir şekilde ve başka hiçbir yerde görüntülenmeden, kullanıcın e-posta adresine gönderilmesi sağlandı.
 • YM Cetveli’ndeki Nakliye Metrajı’nda iş gruplarına göre süzülerek listelenen nakliyelerin (sadece seçilen iş grubu için) yazdırılması sağlandı.
 • Kapaklar’a girilirken gelen “Ödeneği Aşmış Durumdasınız” uyarısı kaldırıldı.
 • Fiyat Farkı Hesabı penceresine girilirken yapılan ay ödeneklerinin kontrolü ve varsa eksik ödenek aylarına ait uyarı kaldırıldı.
 • İş programında iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca Excel çıktısına İş Programı Özeti adıyla yeni bir Sayfa (Sheet) eklendi.
 • Metrajlar’da
  • Excel’den Getir özelliği geliştirildi. Birden çok sayıda poz ve metrajını içeren bir Excel dosyasından pozların ve metraj cetvellerinin aynı anda getirilebilmesi sağlandı.
  • Yapıştır (Panodakileri) özelliği geliştirildi, böylece Araya Satır Ekle (Panodakileri) seçeneği kullanılabilir oldu.
 • Yeni Analiz / Analiz Düzelt penceresinden ulaşılan Nakliye Pozları penceresindeki Girdilere Gönder işlemi KGM için geliştirildi. Kullanılan formül ile bu formüldeki yoğunluk, kamyon katsayısı, taşıma güçlüğü katsayısına ait değerlerin, nakliye pozunun tanımına açıklama olarak eklenmesi sağlandı.
 • Poz Ekle ve Analiz Ekle pencerelerine, yazılan karakterleri listedeki her alanda aynı anda arayabilen, gelişmiş bir arama seçeneği eklendi.
 • Bir süre önce kaldırılmış bulunan, programdan çıkarken gelen onay sorusu, tekrar konuldu.
 • Çalışılan dosyadan her çıkışta kendiliğinden yapılan yedekleme işlemi günde bire indirildi. (günün ilk çıkışında yedeklenir)
 • 2018 Yılına ait girişler açıldı.
 • 2017 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek kalmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • İş dosyasına ait bazı temel bilgilerin yapılandırma ayarları yerine veri dosyalarından alınması sağlandı.
 • Bazı minik hatalar düzeltildi.
 • Yardım yenilendi.
Not: Her sürümde olduğu gibi, bu sürüme eklenen özelliklerin büyük bölümü kullanıcı önerileridir. Önerilerde bulunan kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Sizin de henüz gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir öneriniz varsa –burayı tıklayıp- bize hemen yazınız!

Sürüm 10.3.0.0 [26.01.2018]

 • Programa girerken mevcut iş dosyalarının sürümlerinin kontrolü, bu kontrol sırasında geçerli sürüme henüz uygun duruma getirilmemiş dosyaların bulunması halinde ise kullanıcının uyarılması sağlandı. İş dosyalarının ne zaman güncel duruma uygun hale getirileceğinin seçimi kullanıcıya bırakıldı. Bu seçenekler Şimdi başlat!/Programı kapatınca başlat/Sonra hatırlat olarak adlandırıldı.
 • Diğer İş Dosyalarından Bilgi Getir penceresinde yapılabilenler geliştirildi.
  • Mevcut sürümde bulunan ve iş gruplarına dokunmadan sadece diğer bilgileri getiren işleme, İş grupları ve bağlı diğer bilgiler’i de getirebilme seçeneği eklendi.
  • Sadece diğer bilgileri getiren işlemde, birden çok iş grubunun bire bir eşleştirilerek işleme sokulabilmesi sağlandı.
  • İşlem pencereleri sadeleştirildi.
 • İş grupları penceresinde Düzen>Getir (Diğer İş Dosyalarından) seçeneği eklendi. Böylece istenilen bir dosyanın iş grupları ağacından yararlanıp (sürükle-bırak ile) bulunulan dosyanın iş gruplarının düzenlenebilmesi sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresinde;
  • Yeni Dosya Aç (Benzer Dosyadan) özelliği geliştirildi. Kullanılan benzer dosyanın aynısı açılabileceği gibi iş gruplarının ve diğer bağlı bilgilerin seçilerek da kullanılabilmesi sağlandı.
  • Listede görüntülenen sütunlarda değişiklik yapıldı.
  • İş dosyalarının listede görünen sıralaması çalışılma tarihlerine göre sıralanması sağlandı. (en son çalışılan en üstte)
  • Seçenekler ve Hakedişlerin Listesi pencereleri ile İhale Tarihi, Sözleşme Türü, Dosyanın Sürümü ve Son İşlem Tarihi sütunlarının görüntülenmesi kullanıcının ayarına bırakıldı.
  • Hakediş Dosyaları sekmesinde düzenlenmiş son hakedişin tarih ve nosu, iş dosyaları listesindeki bir sütunda gösterildi.
  • Konulmuş parolanın unutulması durumunda kullanılmak üzere, Parolamı unuttum yordamı eklendi. Kullanıcının program ekranından gireceği talep formu sonrasında, unutulan parolanın çözülerek geçerli güvenlik esaslarına uygun bir şekilde ve başka hiçbir yerde görüntülenmeden, kullanıcın e-posta adresine gönderilmesi sağlandı.
 • YM Cetveli’ndeki Nakliye Metrajı’nda iş gruplarına göre süzülerek listelenen nakliyelerin (sadece seçilen iş grubu için) yazdırılması sağlandı.
 • Kapaklar’a girilirken gelen “Ödeneği Aşmış Durumdasınız” uyarısı kaldırıldı.
 • Fiyat Farkı Hesabı penceresine girilirken yapılan ay ödeneklerinin kontrolü ve varsa eksik ödenek aylarına ait uyarı kaldırıldı.
 • İş programında iyileştirmeler yapıldı. Ayrıca Excel çıktısına İş Programı Özeti adıyla yeni bir Sayfa (Sheet) eklendi.
 • Metrajlar’da
  • Excel’den Getir özelliği geliştirildi. Birden çok sayıda poz ve metrajını içeren bir Excel dosyasından pozların ve metraj cetvellerinin aynı anda getirilebilmesi sağlandı.
  • Yapıştır (Panodakileri) özelliği geliştirildi, böylece Araya Satır Ekle (Panodakileri) seçeneği kullanılabilir oldu.
 • Yeni Analiz / Analiz Düzelt penceresinden ulaşılan Nakliye Pozları penceresindeki Girdilere Gönder işlemi KGM için geliştirildi. Kullanılan formül ile bu formüldeki yoğunluk, kamyon katsayısı, taşıma güçlüğü katsayısına ait değerlerin, nakliye pozunun tanımına açıklama olarak eklenmesi sağlandı.
 • Poz Ekle ve Analiz Ekle pencerelerine, yazılan karakterleri listedeki her alanda aynı anda arayabilen, gelişmiş bir arama seçeneği eklendi.
 • Bir süre önce kaldırılmış bulunan, programdan çıkarken gelen onay sorusu, tekrar konuldu.
 • Çalışılan dosyadan her çıkışta kendiliğinden yapılan yedekleme işlemi günde bire indirildi. (günün ilk çıkışında yedeklenir)
 • 2018 Yılına ait girişler açıldı.
 • 2017 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek kalmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • İş dosyasına ait bazı temel bilgilerin yapılandırma ayarları yerine veri dosyalarından alınması sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 10.2.6.0 [03.10.2017]

 • Tesisat Analizleri’ne, İşin Analizleri’ndeki Düzen menüsünden de ulaşılabilmesi sağlandı.
 • Metraj Cetveli’nde Getir penceresinde metrajların getirileceği (hedef) pozun ve bölümün seçilebilmesi, böylece pencereyi kapatmadan başka pozlara da metraj satırlarının getirebilmesi sağlandı.
 • Poz Oluştur işleminde pozun tipi Tesisat Pozu seçildiğinde malzeme, montaj ve kâr yüzdesi girilerek birim fiyat hesaplanması yordamı geliştirildi.
 • Yeni Analiz’deki Nakliye Pozları penceresinde oluşturulan nakliye pozunun doğrudan analiz girdisi olarak analize eklenebilmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda;
  • Tercih edilen süzme işlemlerinin bir sonraki giriş için varsayılan ayarlarla çalışması sağlandı.
  • Pozun fiyatını katsayı ile çarpma işleminde, uygulanacak katsayının –elle giriş seçeneğinin yanı sıra- Yİ-ÜFE endeksleri ile hesaplanarak kullanılabilmesi sağlandı.
 • 27.09.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (Seri No:14) 1. maddesinde yer alan “…Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.2.1.1.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “(2/10)” ibaresi “(3/10)” olarak değiştirilmiştir.” kararına istinaden Kapaklar penceresinde gerekli düzenleme yapıldı.
 • İşin Bilgileri > Dosyamı İncele ve Onar özelliğinde kullanılan onarma yordamı geliştirildi.
 • Yazdır ile alınan bazı Excel dokümanları yeniden düzenlendi.
 • Bazı küçük düzeltmeler yapıldı.
Not: Her sürümde olduğu gibi, bu sürüme eklenen özelliklerin büyük bölümü kullanıcı önerileridir. Önerilerde bulunan kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Sizin de henüz gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir öneriniz varsa –burayı tıklayıp- bize hemen yazınız!

Sürüm 10.2.5.0 [08.09.2017]

 • Otomasyon Seçenekleri’nde;
  • Genel sekmesine eklenen “Yeni İş Dosyasında İş Grubu Şablonu Kullan” özelliği ile yeni açılacak bir iş dosyasındaki iş gruplarının seçilecek bir şablonun aynısı olabilmesi sağlandı.
  • Genel sekmesindeki “Çıkışta iş dosyalarını güncelle” ve “Çıkışta iş dosyalarını yedekle” işaretlerinin programa her girişte boşaltılması (kaldırılması), böylece işaretleyerek verilen komutların sadece ilk çıkışta (bir kere) uygulanması sağlandı.
  • Hakediş dosyası içindeyken görünen Yapılan İşler sekmesinde Hakediş İcmali'ne elle giriş yapılabilsin seçeneği kaldırıldı. Hakediş icmaline elle girilebilmesine ait ayarlara İcmal sekmesindeki Düzen>İcmale Elle Giriş’ten ulaşılabilmesi sağlandı.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli’ne pozun tipine göre süzme özelliği eklendi.
 • Metrajlarda;
  • Metraj getirme işleminde çoklu bölümlerin de getirilmesi sağlandı.
  • Metrajlardaki yazdırmalara (Düzen>Yazdır’a konulan bir işaretleme ile) “her poz ayrı bir sayfada çıksın” seçeneği eklendi.
  • Metraj cetvellerine, panodakileri araya ekleme (insert) özelliği konuldu.
 • Nakliye Formülleri’ne KGM’ne ait iki yeni seçenek eklendi:
  • Dolguya Depoya gidecek beher metreküp temel kazısı malzemesinin nihai ortalama 60 m’den fazla mesafeye taşınması [>10 km]
  • Foraj kazısının nihai ortalama 60 m’den fazla mesafeye taşınması [>10 km]
 • İşin Analizleri’nde;
  • Yazdırma seçeneklerine “İşin Yapım Şartları da Yazdırılsın/Yazdırılmasın” seçeneği konuldu.
  • Dosyadaki analizler içinde girdi araması (aktarmalı ve aktarmasız girdilerde) olanaklı hale getirildi.
 • ADS’de Sıralı Analiz Girdileri’nin tutarları ile kümülatif toplamlarının İşin Analizleri’nde belirlenmiş hassasiyete göre oluşması sağlandı.
 • İstenilen poz satırlarını renklendirerek kolayca ayırdedilebilmelerini sağlayan etiket özelliği geliştirildi.
 • Artık yayınlanmayan KHZ, İGDAŞ, İSKİ, İBB, ... gibi kurum pozları GOP (Güncel Olmayan Pozlar) kitaplarına aktarıldı. (Tüm sürümler için veriler)
 • Hakediş Dosyaları’nda yeni bir hakediş açarken hakediş no alanına “kesin” veya “son” sözcüklerinin yazılması durumunda kullanıcının kesin hesap konusunda uyarılması sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresine, hakediş dosyaları durumundaki arama seçeneklerine Sözleşme Türü eklendi.
 • Revize Birim Fiyat uygulaması geliştirildi. Revize pozunun asıl pozun altında gösterildiği durumda önceki hakedişteki miktarın ve tutarın görünmesi sağlandı.
 • Hakediş miktarlarında bir değişiklik yapıldığı halde yapılan işlerin tutarı hesaplatılmadan kapağa (ödeme cetveli) girilmek istenildiğinde tüm parasal hesapların yenilenmesi sağlandı.
 • Kesin Hesap Metrajlarında;
  • Yeşil deftere gönderirken mevcut yeşil defterdeki değerlerin değişeceği, bu işlemin sadece kesin hesap hakedişinde yapılması gerektiği uyarısı konuldu.
  • Yeşil deftere gönderme işleminde sıfır olan pozların gönderilmesi engelleniyordu, bu özellik kaldırıldı.
  • Kesin hakedişte çalışılırken o hakedişe ait imalat metrajlarının gizlenmesi özelliği kaldırıldı, imalat metrajlarının da kullanılabilmesi sağlandı.
 • İş programı yazdırları daha fazla yılı kapsayacak şekilde geliştirildi.
 • Benim poz dosyalarından poz eklenen pencerelerde pozun tipine göre süzme olanağı getirildi.
 • Bazı küçük düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi

Sunucu Modülündeki Yenilikler:

 • Yetki veya güvenlik kısıtlamaları nedeniyle istemciye ait yeni sürüm exe’sinin yüklenmesinin mümkün olmadığı durumlarda programın güncelleme döngüsüne girmesi engellendi.
  • İstemci yeni bir sürüm bulduğunda kullanıcının uyarılması sağlandı. Kullanıcı bu mesajı gördükten sonra, yeni sürümü yükleyememesine rağmen sorun yaşamadan programı kullanmaya devam edebilecek.
 • Sahibi olunan bir iş dosyası için diğer kullanıcılara yetki (izin) verilirken belirlenen seçeneklere Yaklaşık Maliyeti Göremesin/Görebilsin seçeneği eklendi.
 • İstemci ’de yönetici oturumu ile kullanılabilen Destek İşlemleri>Raporlama özelliğine, anlık kullanıcı bilgisi ile istenilen tarihler arasında, kullanıcıların iş dosyaları üzerindeki hareketlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi sağlandı.
Not: Her sürümde olduğu gibi, bu sürüme eklenen özelliklerin büyük bölümü kullanıcı önerileridir. Önerilerde bulunan kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Sizin de henüz gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir öneriniz varsa –burayı tıklayıp- bize hemen yazınız!

Sürüm 10.2.3.0 [19.04.2017]

 • Poz Ara – Bul işleminde gelişmiş aramada bulunan “yazılan karakterleri (aynı dizilişte) içeren” pozların aranması seçeneği öne alındı.
 • Analiz Ara – Bul işleminde gelişmiş aramada bulunan “yazılan karakterleri (aynı dizilişte) içeren” analizli pozların aranması seçeneği öne alındı.
 • Metraj cetvellerinde, bulunulan ve işaretlenen satırların gösterildiği renkler gözden geçirildi.
 • Birçok cetvelde bulunan Araya Satır Ekle’me özelliği profil metraj cetveline de konuldu.
 • İşin Analizleri’nde, yeni analiz yapılırken kullanılan, Excel’den satır kopyalayıp yapıştırma olanağı geliştirildi.
 • Revize Birim Fiyat uygulaması geliştirildi. Sadece bir iş grubunda yer alan bir pozun revize koşullarını sağlaması durumunda, revize kesintisi yapmak yerine, revize birim fiyat uygulanarak tutar hesaplanabilmesi sağlandı. (Bu düzenleme sadece yapım işleri uygulamaları için geliştirildi, vakıf ve kültür işleri uygulamalarında revize kesintisi şeklinde yapılan eski durum sürdürülecektir.)
 • Analiz girdilerini isteklilere miktarlarıyla veren idarelerin talebini karşılamak üzere ADS’de belgelere Is‒3a Sıralı Analiz Girdileri Tabloları-İnşaat (Fiyatsız) isimli yeni bir belge eklendi.
 • KGM yol işlerinde kullanılan Reglaj Hesabı geliştirildi.
 • Giriş yapılabilen tablo ve cetvellere Shift+Del ile “seçili alanları boşaltma” özelliği eklendi.
 • Bazı küçük düzeltmeler yapıldı.
 • İş Dosyaları penceresinde listelenen işlerin, işin tam adına göre de listelenebilmesi sağlandı.
 • Hem istemci hem de tekil programı olan kullanıcılarda, son çıkılan iş dosyalarının ayrı tutulması sağlandı.
 • Yardım yenilendi.
Not: Her sürümde olduğu gibi, bu sürüme eklenen özelliklerin büyük bölümü kullanıcı önerileridir. Önerilerde bulunan kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Sizin de henüz gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir öneriniz varsa –burayı tıklayıp- bize hemen yazınız!

Sürüm 10.2.2.0 [16.03.2017]

 • Metrajlar, Demir Metrajı, Profil Metrajı ve Tesisat Metrajıcetvellerinde bulunan kopyala-yapıştır özelliği geliştirildi.
  • Office programlarında kopyalanan bilgilerin de buralara yapıştırılabilmesi sağlandı.
  • Ctrl+C ile hafızaya alınanların saklandığı panoyu, içindekileri başka bir yere yapıştırmaksızın boşaltabilmek için Panodakiler penceresine Panoyu Boşalt düğmesi konuldu.
 • İşin Analizleri ve Benim Analizlerim’de ...> Nakliye Oranlarını Aktar’ın adı ve işlemi Seçililerin Nakliye Oranlarını Aktar olarak değiştirildi.
 • Benim Kitaplarım’dan iş dosyasına analizli bir poz eklenirken, poza ait analizin İşin Analizleri’ne kendiliğinden eklenmesi sağlandı.
 • Pozlar ve Kullanıldıkları Yüzeyler (Mahal Metrajı) penceresindeki mahal sıralaması düzenlendi.
 • Gecikme Cezası penceresine uyarı konuldu.
 • ATGB işlerdeki Mukayeseli Keşif (%10 İş Artışı)penceresinde;
  • İlk pencereye Tüm İcmali Yenile düğmesi konuldu.
  • Artan ve eksilen pencerelerindeki yanlış kullanımları önlemek için eksi (-) miktar girişi engellendi.
 • Karayolları Genel Müdürlüğü pozlarıyla çalışan kullanıcılar için KGM-2017-1 adıyla nakliye şablonu oluşturuldu ve güncelleme ile alınabilmesi sağlandı. Buna uygun olmak üzere KGM pozlarının analizlerinde bulunan nakliyelerin gösterimi 07.***’li girdiler olarak değiştirildi.
 • Yardım yenilendi.
Not: Her sürümde olduğu gibi, bu sürüme eklenen özelliklerin büyük bölümü kullanıcı önerileridir. Önerilerde bulunan kullanıcılarımıza teşekkür ederiz. Sizin de henüz gerçekleşmediğini düşündüğünüz bir öneriniz varsa –burayı tıklayıp- bize hemen yazınız!

Sürüm 9.6.4.1 [02.02.2015]

 • Yeni bir yaklaşık maliyet dosyası açarken yaklaşık maliyet tarihinden alınan birim fiyat yılı bilgisinin kullanıcı tarafından değiştirilebilmesi sağlandı.
 • Poz eklenen pencerelerde bulunan Birim Fiyat Yılı’nda kullanıcı tarafından yapılan değişikliğin geçici olması (dosyadan çıkana kadar), dosyaya yeniden girildiğinde dosyanın asıl Birim Fiyat Yılı’nın kullanılması sağlandı.
 • Vakıflar Genel Müdürlüğü pozlarına uygulanan işlenebilirlik zamları yordamı geliştirildi. Liste olarak verilen ocakların dışında el ile ocak, evsaf ve sertlik gibi bilgilerin girilmesiyle de yeni pozlar oluşturulabilmesi sağlandı. Ayrıca seçili satırlara (pozlara) aynı ocak, evsaf ve sertlik bilgilerinin uygulanabilmesi sağlandı.
 • Metraj Cetveli’nde kullanıcının sıfır yazmadan yapacağı virgül ve nokta ile başlayan (,xx veya .xx şeklindeki ondalık) sayıların başına sıfır eklenerek otomatikman düzeltilmesi sağlandı.
 • Metraj Cetveli’ne Düzen>Seçili Satırları Aynı Yap seçeneği eklendi. Böylece cetvelde seçilen satırların Açıklama, Adet, Boy, En ve Yükseklik alanlarına istenilen (girilen) bir değerin topluca yazılabilmesi ve buna bağlı olarak yazılmış değerlerin boşaltılabilmesi sağlandı.
 • Demir Metrajı (Nervürlü) penceresine Düzen>Seçili Satırları Aynı Yap seçeneği eklendi. Böylece seçilen satırların Açıklama, Çap, Benzeri, Adet ve Boyu alanlarına istenilen (girilen) bir değerin topluca yazılabilmesi sağlandı.
 • Metrajlar (İmalat Metrajları) penceresindeki Yaklaşık Maliyete Gönder düğmesine tüm iş gruplarındaki metrajları gönderme seçeneği eklendi.
 • Mahal Metrajları’nda Tablo Görünümü penceresinde herhangi bir mahale/yüzeye/poza ait hücreye tıklatılarak burada henüz olmayan bir metraj cetveli açılabilmesi sağlandı. Bu yöntemle metraj girilebilecek ve girilemeyecek alanlar farklı renklere boyanarak kullanıcının işi daha da kolaylaştırıldı.
 • Pozun analizlerinin izlendiği pencerelere, alt analiz ve pozların bilgilerine de ulaşım sağlandı.
 • İş Dosyaları penceresindeki Listeyi Yenile işlemi sonrasında Yıl Seçimi’nin Tüm Yıllar olarak kendiliğinden değişmesi sağlandı.
 • Genel İşlemler’e ayrı bir Dosya Getir menüsü eklendi. Bu yeni menü ile farklı yer veya ortamlara bu programla kaydedilmiş her türlü dosyanın (kullanıcı veya program tarafından yedeklenmiş, arşivlenmiş, silinmiş, ...) tek pencerede geri alınabilmesi sağlandı.
 • 2014 Yılı birim fiyatlarının (tüm kullanıcılar tarafından) güncellemeye gerek olmadan kullanılabilmesi sağlandı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 9.6.2.0 [10.11.2014]

 • Birim Fiyat Teklif Cetveli, karma işler için Tümü, TBF ve ATGB olarak bölümlere ayrıldı.
 • Mahal Metrajları’nda Girişe Kapat işlemindeki uyarı mesajı geliştirildi.
 • Bazı pencerelere Ctrl+F+F araması eklendi.
 • Poz Ekle ve Poz Ara Bul pencerelerinin yordamları geliştirilerek işlemler hızlandırıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 8.5.0.2 [20.09.2011]

Geliştirme

Genel
 • e-Hakediş YM modülü oluşturuldu. e-Hakediş YM modülü, e-Hakediş programının yaklaşık maliyet modülü olarak tanımlanabilir. Bu modül e-Hakediş programının hakediş düzenleme dışındaki bütün özelliklerini içermektedir.
 • Mevcut e-YapıMaliyet kullanıcılarının bu modüle terfisinden sonra dosyalarını kolayca dönüştürebilmeleri için Dosya Yöneticisi penceresine Dönüştür [YapıMaliyet] düğmesi eklendi. Ayrıntılar için e-YM'den e-HakedişYM"ye Terfi belgesini inceleyiniz.
 • BF Kitabı seçimi yapılan menülere Poz Aralığı penceresi eklendi. Böylece kullanıcının kurum kitaplarının hangi poz numaralarını içerdiğini de görmesi sağlandı.
 • Pencerelerde bulunulan iş grubunun daha kolay görülebilmesi için grup adı belirgin hale getirildi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 2.4.2.0 [01.04.2011]

Geliştirme

Genel
 • İlk kurulumda 2010 yılına kadar birim fiyatların yüklü gelmesi sağlandı.
 • Excel"den Getir"de birim fiyatların virgülden sonra 2 hane yuvarlanması sağlandı.
 • Analizde yuvarlamalar gözden geçirildi.
 • Analiz sihirbazı ile eklenen pozların rayiç olarak kaydedilmesi sağlandı.
 • Metraj"da boş kayıtların otomatik silinmesi özelliği kaldırıldı.
 • Birim fiyat teklif cetvelinde, teklif fiyatına nakliye ve boru montaj bedelinin eklenmesi sağlandı.
 • Metraj işlemlerinde poz ekleyip hemen ardından Getir tıklatılıp bulunulan iş dosyasından pozların tıklatılıp hatalı kayıta neden olma engellendi.
 • Aşırı düşük sorgulama işlemlerinde görsel değişiklikler yapıldı.
 • Analiz Girdileri"nde işçilik fiyatı kontrolü güncel asgari ücrete bağlandı.
 • Yazıcı formlarında düzeltmeler yapıldı.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 2.4.1.1 [03.02.2011]

Geliştirme

Genel
 • Yaklaşık maliyet dosyasında Maliyet Cetveli penceresine Nakliye Toplamları ve Nakliye BF Teklif Cetveli olarak iki yeni yazdırma seçeneği eklendi.

Sürüm 2.4.1.0 [20.01.2011]

Geliştirme

Genel
 • Ürün adı e-YapıMaliyet olarak değiştirildi.
 • Otomasyon Seçenekleri yeniden tasarlandı.
 • Güncelleme Yöneticisi geliştirildi. Güncelleştirmelerin kendiliğinden çalışması sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları"ndaki Görünüm Ayarları penceresi değiştirildi.
 • Özel Kod No uygulama menüsü değiştirildi.
 • İşaretli Pozların>Bilgilerini Seçilen Ana Dosyadan Yenile işlemi geliştirildi.
 • Benim Özel Pozlarım menüsüne Benim Nakliyelerim eklendi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 2.3.0.0 [01.12.2010]

Geliştirme

Genel
 • Ürün adı e-YapıMaliyet2011 olarak değiştirildi.
 • Word ve Excel olarak alınabilen çıktıların pdf olarak da alınabilmesi sağlandı.
 • Fasikülleri olan idarelerin birim fiyat kitabı seçme pencerelerine Tümü seçeneği eklendi. Örnek; Bayındırlık pozlarını kullanırken Tümü seçeneği ile fasikül ayırımı yapılmadan seçim yapılabilmesi sağlandı.
 • Analiz işlemlerine gelişmiş özellikler eklendi: açıklama satırı ekleme, bölüm tanımlama, bölümlerin toplamları ve toplama işlem uygulama, … gibi.
 • Analiz Ara-Bul menüsü eklendi.
 • Güncellemeler olduğunda, programa girerken uyarı penceresi gelmesi sağlandı.
 • Ana pencereye, Güncelleme Bilgileri>Kullanılabilir Güncelleştirmeler bilgilerinin listesi konuldu.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 2.2.0.1 [01.09.2010]

Geliştirme

Genel
 • Analiz hesaplamada rayiç tanımını kısaltma özelliği iptal edildi.
 • Birim fiyat teklif cetveli penceresine Hesap Cetveli"ni yazdırma seçeneği eklendi.
 • Birim fiyat teklif cetveli penceresinde Düzen>Seçerek Yenile yaparken Tümünü Seç kutusunu işaretlediğimizde iş gruplarının kaybolması engellendi.
 • Tesisat metrajında çoklu sayfa yazdırma seçeneği düzeltildi.
 • Rtf"lerde düzeltmeler yapıldı.
 • KHZ Boru pozlarında 08."li olan pozlar Rayiç (B) olarak tanımlandı.
 • Veriler elden geçirildi.

Sürüm 2.2.0.0 [19.08.2010]

Geliştirme

Genel
 • Belgelerdeki poz numaraları yerine istenildiğinde Özel Kod No"ları atama/boş bırakma ve bunları yazıcı belgelerinde kullanabilme özelliği eklendi.
 • Otomasyon Ayarları"ndaki seçime göre, analizli iş kalemlerini hesaplarken sonuçların İşin Birim Fiyatları’na gönderilmesi/gönderilmemesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde Düzen>Görünüm Ayarları"nda Fiyatlara Uygulanan Katsayıyı Göster seçeneğini kaldırıldı.
 • Bir iş dosyasının profil demir metrajında tanımlanan (eklenen) profil tiplerinin ana dosya olarak kaydedilerek saklanabilmesi sağlandı. Eklenen profil tiplerinin böylece istenildiğinde diğer dosyalarda kullanılabilmesi olanaklı hale geldi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 2.1.0.5 [21.06.2010]

Geliştirme

Genel
 • İşin Analizleri"ne iki yeni yazdırma seçeneği eklendi: Yazdır (Poz No"suz-Fiyatsız) ve Seçilileri Yazdır (Poz No"suz-Fiyatsız).
 • Önceki yıllarda olup da kaldırılan poz ve analizlerin görüntülenip kullanılabilmesi sağlandı. Bunun için Poz Ekle ve Analiz Ekle pencerelerinde Güncel Olmayanlar kutusunu işaretlemek yeterli oluyor.
 • Silinen dosyaların arşiv olarak saklanması sağlandı.
 • Veriler gözden geçirildi.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 2.1.0.4 [12.04.2010]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Önceki sürümlerde hazırlanmış metrajların bu sürüme dönüştürülebilmesi için yapılması gereken Dönüştürme işlemi Metraj Cetveli"den alınarak Otomasyon Ayarları"na konuldu. 2.1.0.1 ve önceki sürümlerde hazırlanmış metraj dosyalarınız varsa bu dönüştürme işlemini yapmalısınız.
 • Dönüştürme işleminin bulunulan iş dosyasının tüm metraj ve ataşmanlarını tek seferde dönüştürmesi sağlandı.
 • Metraj cetvelindeki virgülden sonra 2 haneye yuvarlatma kaldırıldı.
 • Poz Analizli mi? sorusu Pozun Özelliği olarak değiştirildi.
 • Kâr oranı yazılan yerler Kâr Yüzdesi olarak değiştirildi.
 • Köy Hizmetleri pozları ve analizleri yeniden konuldu.
 • Yardım yenilendi.

Sürüm 2.1.0.2 [29.03.2010]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Aktarmasız analizlerde, pozun maliyet bileşenlerinin yüzdesinin hesabı düzeltildi.
 • Yaklaşık Maliyet Cetveli"nde Getir yapılınca, aynı pozdan bulunulan yerde varsa uyarı penceresi getirildi.
 • Bayındırlık Bakanlığı pozlarının birim fiyat, analiz bilgileri güncellendi. Yeni pozlar eklendi, kaldırılan pozlar ana verilerden silindi.
 • Yardım yenilendi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Metraj Cetveli"nde Adet, En, Boy ve Yükseklik hücrelerine direkt formül yazma özelliği açıldı. Örnek; 3*5 şeklinde yapılan bir girişin üç çarpı beş olarak algılanması sağlandı.
 • Metraj Cetveli"ne hatalı girişleri göstermek için Durumu sütunu eklendi.
 • Önceki sürümlerde hazırlanmış metrajların bu sürüme dönüştürülebilmesi için Metraj Cetveli"ne Düzen>Dönüştür olanağı konuldu. Önceki sürümlerde metraj hazırlanmış dosyalarınız varsa bu işlemi yapmalısınız.
 • Daha önce Analizli veya Rayiç olarak tanımlanabilen pozların, Tesisat Pozu olarak tanımlanabilmesi sağlandı. Not: İşin Birim Fiyatları ve Yaklaşık Maliyet Hesabı pencerelerindeki Düzen menüsü seçeneklerine bakınız.

Sürüm 2.1.0.1 [01.03.2010]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Bazı formları kullanıcının düzenleyebilmesi için Şablonlarım menüsü eklendi.
 • İhale makamı kurumun antetinin son düzenlenen durumunun yeni dosya açıldığında hazır gelmesi sağlandı.
 • Metrajlar"da Getir yapılınca, aynı pozdan bulunulan yerde varsa uyarı penceresi getirildi.
 • Profil Metrajı"nda hasır çelik tipleri geliştirildi.
 • Oska Uzaktan Destek kısayolu ana pencerede Yardım"ın altına konuldu.
 • Yardım yenilendi.
Yaklaşık Maliyet
 • İşin Birim Fiyatları"na katsayı uygulandığında montaj bedellerinin de aynı katsayı ile çarpılması sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları"nda demontaj (pozu) birim fiyatı hesaplanırken, bulunan değerin montaj (işçilik) sütununa da yazılması sağlandı.
 • Yaklaşık Maliyet Hesabı penceresine Yazdır>Nakliye Metrajı seçeneği eklendi.
 • İşin Analizleri"nde Hesapla yordamı yenilendi.
 • İşin Analizleri"nde A ve B tanımları için Analizli Poz, Rayiç yazısı eklendi.
 • Aktarmasız Analizler ve Tesisat Analizleri ana menüye alındı.
 • Tesisat analizleri penceresine İşaretli pozların kâr oranını değiştir özelliği eklendi.
 • Tesisat analizlerinde silme düğmesi eklendi.
 • Birim Fiyat Teklif ve Kontrol Cetveli’nde Yazdır (Analiz Gerektirmeyenler) seçeneği eklendi.
 • Birim Fiyat Teklif ve Kontrol Cetveli"ne iş grubu seçerek liste oluşturma özelliği eklendi. Düzen>Yenile (Seçerek) seçeneği kullanılarak sadece istenen iş gruplarında kullanılan pozların listesini oluşturmak olanaklı hale geldi.
 • Birçok pencereye, kullanıcının Şablonlarımmenüsünde düzenleyebildiği formlar eklendi. Bu formlar şunlardır.
  • İşin Analizlerinde; Pozun Analizi, Seçili Pozların Analizi, Pozun Fiyatsız Analizi, Seçili Pozların Fiyatsız Analizi
  • Aktarmasız Analizlerde; Pozun Aktarmasız Analizi, Seçili Pozların Analizi, Pozun Maliyet Gruplu Analizi, Seçili Pozların Maliyet Gruplu Analizi
  • Yaklaşık Maliyet Hesabında; Maliyet Cetveli.
  • Pursantajlarda; İş Kalemi Pursantajları.
  • Birim Fiyat Teklif Cetvelinde; Teklif Cetveli.
  • Tesisat Analizlerinde; Tüm Liste, Pozun Analizi, Seçili Pozların Analizi.

Sürüm 2.1.0.0 [24.10.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Ürün adı e-YapıMaliyet2010 olarak değiştirildi.
 • Yardım yenilendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli"nde, kurum birim fiyat yılı bilgisi görüntülendi.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli"nde, Düzelt ve Toplu Düzelt özelliği eklendi.
 • Bazı menüler Destek İşlemleri altına alında.
 • İlgili *.rtf belgeleri yenilendi.

Sürüm 2.0.0.7 [14.09.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • 22.8.2009 tarihli Resmi Gazete"de yayınlanıp yürürlüğe giren Kamu İhale Tebliği"ne uygun düzenlemeler yapıldı.
 • Metraj Cetveli"ne Excel"e Gönder, Excel"den Getir özelliği eklendi.
 • Yardım yenilendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli değiştirildi, kurum birim fiyatlarını kontrol edip kıyaslama özelliği eklendi.
 • Birim Fiyat Teklif Cetveli menüsünden girilen Tesisat Analizleri penceresi eklendi.
 • İşin Analizleri menüsünden girilen Aktarmasız Analizler penceresi eklendi.
 • Aktarmasız Analizler menüsünden girilen Maliyete Giren Miktarlar penceresi eklendi.
 • Maliyete Giren Rayiç Fiyatlarını kurum birim fiyatlarına göre kontrol edip kıyaslama özelliği eklendi.
 • Fiyat farkı katsayıları hesabının prosedürü değiştirildi.
 • Kamu İhale Tebliği"nde aşırı düşük açıklaması için yerine getirilmesi istenen hususlar programa konuldu.
 • İlgili *.rtf belgeleri yenilendi.

Sürüm 2.0.0.6 [16.06.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • 64 bit veri yolu desteği sağlandı.
 • Birim fiyat veri dosyaları 2014 yılına kadar açıldı.
 • Yardım yenilendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Maliyet İcmali sekmesinde Eklenecek Maliyet penceresi değiştirildi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Dosya Yöneticisi"nde Dosya Gönder işlevine Oska Destek Grubuna Gönder seçeneği eklendi.

Sürüm 2.0.0.5 [16.05.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Güncelleme Yöneticisi"ne Analiz Kitapları seçeneği eklendi.
 • Yazıcı formları düzenlendi.
 • 2009 Analizleri gözden geçirildi.
 • Yardım yenilendi.
 • TÜİK Endeks tablolarında 2009 yılı açıldı.
Yaklaşık Maliyet
 • Pursantaj"dan Maliyet Bul penceresinde pursantaj toplamlarının toplamı gösterildi.
 • Yaklaşık maliyet cetvelinde artış katsayısı kullanılıp miktarlar arttırıldığında bunun birim fiyat teklif cetveline yansıması sağlandı.

Sürüm 2.0.0.4 [03.02.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Program kurulduğunda 2008 yılı birim fiyatlarının sıfırlanması özelliği kaldırıldı. Bir başka ifadeyle kurma işlemi ile 2008 yılı birim fiyatlarının da yüklenmesi sağlandı.
 • TÜİK Endeks tablolarında 2009 yılı açıldı.

Sürüm 2.0.0.3 [05.01.2009]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • YTL"den TL"ye geçiş ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldı.
 • Yazdırma ve Yardım dosyaları güncellenerek yenilendi.

Sürüm 2.0.0.2 [15.12.2008]

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Destek İşlemleri menüsüne İmzalar düğmesi eklendi.

Sürüm 2.0.0.0 [09.09.2008]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Güncelleme habercisinin çalışma sıklığı 1-30 gün aralığında seçilebilir duruma getirildi.
 • Yardım"lar bu sürüme uygun duruma getirildi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • e-YapıMaliyet2008 olan ürün adı bu sürümde (2.0.0.0) e- YapıMaliyet2009 olarak değiştirildi.
 • Dosya Yöneticisi penceresine Dosya Arşivle, Arşivden Geri Al özellikleri eklendi.
 • Otomasyon ayarlarına yaklaşık maliyette katsayı kullanmak ve nakliye hesaplatmak için seçenekler eklendi.
 • İş grupları menüsü yeniden tasarlandı, hazır iş grubu şablonu ve kullanıcı şablonu seçenekleri eklendi.
 • İmzalayanlar"a hafızaya al, hafızadakini yapıştır ve sil seçenekleri eklendi.
Yaklaşık Maliyet
 • İşin Birim Fiyatları ve Benim Pozlarım pencerelerine Düzen > Excel’den Getir özelliği eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları ve Benim Pozlarım pencerelerine Düzen > Görünüm Ayarları seçeneği ile görünümü özelleştirme olanağı eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları penceresine Düzen > Kitap Adına Göre Listele menüsü eklendi.
 • İş gruplarının tutarlarını kullanarak esnek toplama seçenekleri sunan Gelişmiş İcmal penceresi eklendi.
 • Belgelerin toplu olarak düzenlenip kaydedilebileceği ve yazdırılabileceği Yaklaşık Maliyet Belgeleri menüsü eklendi.
 • Yaklaşık maliyet hesabı penceresinde Düzen > Excel’den Getir/Excel’e Gönder özelliği eklendi.
 • İşin Analizleri ve Benim Analizlerim menülerine Fiyat Sihirbazı (Analizli Fiyata Göre Rayiçleri Ayarlamak) özelliği eklendi.
 • Yaklaşık maliyet hesabı penceresinde Düzen > İşaretli Pozları Analizli Olarak Belirle özelliği eklendi.

Sürüm 1.0.0.6 [23.06.2008]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Dosya Yöneticisi penceresinde Dosyalarımı Güncelle, Dosya Gönder, Dosya Yedekle işlemleri yapılırken İşlemi Durdur özelliği eklendi.
 • İşin birim fiyatları penceresinde tanım ve ölçü hücresinde yapılan değişikliklerin yaklaşık maliyet listesine kendiliğinden gelmesi sağlandı.
 • Tesisat metrajı mahal isimleri 30 karaktere çıkarıldı.
 • Benim Özel Analizlerim penceresine seçilileri yazdır seçeneği eklendi.
 • Bayındırlık Bakanlığı"na ait tüm inşaat pozlarının yapım şartları 2008’deki son duruma uygun hale getirildi.
 • İnternet bağlantısı sorunu olan çoklu kullanıcı lisanslılar için sunucuda şifre ile birim fiyat yükleme seçeneği yapıldı.
 • Lisans yönetimi penceresine Akıllı Kilit Sürücüsünü Kur özelliği eklendi.
Yaklaşık Maliyet
 • Yaklaşık Maliyet İcmali penceresinde her bir ana gruba elle bir iş grubu adı ve tutarı girebilme özelliği eklendi.
 • İşin Birim Fiyatları penceresinde Düzen>Montaj Pozu Oluştur özelliği eklendi.
 • Yaklaşık maliyet dosyasını hakediş dosyasına çevirirken fiyat farkı verilecek seçeneği kontrol edildi.
 • Mahal listesi düzenleme menüsü geliştirildi.

Sürüm 1.0.0.4 [01.02.2008]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • Program her kurulduğunda 2007 yılı birim fiyatlarının sıfırlanması özelliği kaldırıldı. Bir başka ifadeyle kurma işlemi ile 2007 yılı birim fiyatlarının da yüklenmesi sağlandı.

Sürüm 1.0.0.3 [07.01.2008]

Genel Değişiklikler
 • İşin Birim Fiyatları’nda pozların birim fiyatlarını yenileme işlemi yapılırken sıfır olan değerlerle yenilenme engellendi.
 • Analiz Sihirbazı’nda seçilen analiz kitabının isminin görünmesi sağlandı.
Yardım
 • Yardım dosyası yeni eklenen özelliklere göre düzenlendi.

Sürüm 1.0.0.2 [08.12.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İş Dosyaları penceresinde Listeyi Yenile düğmesi üstünde sağ tıklama ile gelen Listeyi Boşaltıp Yenile özelliği eklendi.
 • İşin Analizleri penceresinde Yaklaşık Maliyetten Analizli Pozları getir deyince pozların analizli olup olmadığının yeniden kontrolü eklendi.
 • İşin Analizleri’nde Seçilileri Yazdır (Fiyatsız) eklendi.
 • İşin Analizleri’nden İşin Birim Fiyatları’na pozları gönderirken (Hesapla veya Düzen’den) sadece birim fiyatı olanların gönderilmesi sağlandı.
 • İşin Birim Fiyatları’nda Poz Analizli mi? Seçeneği kullanıcıya açıldı.
 • Yaklaşık Maliyet’te Poz No sütunu kilitli durumdan ayarlanabilir duruma getirildi.
 • Yaklaşık Maliyet Güncellemede ÜFE hatası düzeltildi.
 • Yaklaşık Maliyet Güncelleme’de KDV’li tutar kaldırıldı.
 • Birim Fiyat penceresinde Ctrl+F+F ile arama özelliği eklendi.
 • Poz Ara Bul penceresinde, aranılıp bulunan pozu gelinen yere aktarma olanağı sağlandı.
Yardım
 • Yardım dosyası yeni eklenen özelliklere göre düzenlendi.

Yenilikler

Genel Değişiklikler
 • Programa girerken güncelleştirme kontrolü ve bunun sonucunda “Bazı Güncelleştirmeler bulundu.” uyarısı eklendi. Kullanılabilir güncelleştirmeler listesi oluşturuldu.
 • Ayrıca güncel sürüm kullanım hakkı’na 30 günden az kalan ve biten kullanıcılar için uyarı konuldu.
 • Otomasyon ayarlarına güncelleme habercisi ayarları eklendi.

Sürüm 1.0.0.1 [19.11.2007]

Geliştirme

Genel Değişiklikler
 • İş Dosyaları penceresi tümüyle yenilenerek daha kullanışlı hale getirildi.
 • Pursantajlar penceresinde hesaplama seçeneği arttırıldı. Bunun için otomasyon ayarlarına seçenekler eklendi.
  İş kalemlerinin pursantajları (yüzdeleri) nasıl hesaplansın?
  • Toplam yaklaşık maliyet tutarına göre
  • Ana iş grubunun tutarına göre
  • İş grubunun tutarına göre

İş gruplarının pursantajları (yüzdeleri) nasıl hesaplansın?

 • Toplam yaklaşık maliyet tutarına göre
 • Ana iş grubunun tutarına göre
Yaklaşık Maliyet
 • Pursantajdan Maliyeti Bul menüsüne Hızlı Maliyet Hesapla seçeneği eklendi.
 • Pursantajdan Maliyeti Bul menüsünde iş grubu yüzdesine göre de hesap yapabilme özelliği eklendi.

Sürüm 1.0.0.0 [01.11.2007]

Yenilikler

AR-GE bölümümüzün uzun süredir üstünde çalıştığı bir projeyi de tamamladık.

Söz verdiğimiz gibi 1 Kasım 2007’de sektöre sunduğumuz ürünü görünce DOĞRUSU BU KADAR ÇABAYA DEĞDİ diyebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Gelişmiş özellikleriyle kullanımınıza sunulan bu benzersiz ürünü sağlık ve mutluluk dolu günlerde kullanmanızı dileriz.