e-kikNet

Kamu İdareleri için İhale Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolü Programı

e-kikNet, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatı ile Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre ihale sürecindeki tüm işlemleri hızlı ve hatasız yapmaya yardım eder.

e-kikNet, Genel Bütçeli Kurumlar, Katma Bütçeli Kurumlar, Belediyeler, Kamu İktisadi Teşekkülleri, Kooperatifler, kısaca 4734 Sayılı Yasa, ilgili Yönetmelikleri ve Kamu İhale Kurumu tebliğlerine göre ihaleye çıkan tüm kurumlar içindir.

Deneme Sürümü Yükle Satın Alma Seçenekleri

ekiknet1

e-kikNet2863

"2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki Kültür Varlıklarının… Uygulama, Mal ve Hizmet Alımı İhalelerini Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolü Programı"

4734 sayılı kanuna uygun olarak hazırlanan e-kikNet2863 “Kamu İdareleri için Tüm İhaleleri Düzenleme ve İhale İşlemlerinin Kontrolü Programı”, 2003 yılından bugüne kadar yüzlerce idare tarafından kullanmakta ve kullanıcı önerileri de dikkate alınarak sürekli geliştirilmektedir.

Son projemiz olan e-kikNet2863, 18.06.2005 tarih ve 25849 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğe uygun olarak “2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamındaki kültür varlıklarının rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri, sokak sağlıklaştırma, çevre düzenleme projeleri ve bunların uygulamaları ile değerlendirme, muhafaza, nakil işleri ve kazı çalışmalarına ilişkin mal ve hizmet alımları” ihale işlemlerini de kapsayacak şekilde genişletilerek geliştirilmiştir.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün yazılım ihalesini alarak geliştirilen e-kikNet2863, yukarıda belirtilen yönetmelik kapsamında Uygulama, Hizmet ve Mal Alımı ihaleleri yapan diğer idarelerin de kullanımına sunulmuştur.

4734 ile Farklılaşan Konu Başlıkları:

  • Uygulama İşleri
  • Yaklaşık Maliyetin Belirlenememesi
  • İhale İlanı süreleri ve Şekli
  • İhale Usullerindeki Farklı Uygulamalar
  • Parasal Limitler
  • Farklılaşan Yeterlik Esasları
  • İhalenin sözleşmeye bağlanması süreci
  • Farklılaşan İş Deneyim Belgeleri
  • Değişen standart formlar
  • İlgili mevzuat gereği diğer değişiklikler