Program Özellikleri

 • 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatına göre ihale edilen mal alımı, hizmet ve yapım işlerine istekli veya aday olarak katılacak yüklenici firmalar için dosya hazırlar.
 • Yüklenicinin eksik veya hatalı evrak yüzünden ihale dışı bırakılmasını önler.
 • Programın giriş ekranında; Firma Bilgileri, İhaleler ve Dosya Hazırlama, Tanımlar ve Yardım menüleri bulunmaktadır.
 • Firma Bilgileri menüsünde; Firma Bankaları, Firma Ortakları, Yapı Araçları, İş Deneyimleri, Anahtar Personel ve Teknik Personel bilgileri girilir.
 • İhale İlanları bölümünde ihale edilecek işin bilgileri girilir.
 • Teklif Dosyası Hazırlama Sihirbazı, teklif dosyanıza girecek tüm belgeleri doğru ve eksiksiz olarak düzenleyip, yazdırılmaya hazır halde size sunar.
 • Tanımlar menüsünde; İhale Makamları, TEFE/ÜFE Dosyası, İş Türleri, Para Birimleri seçenekleri bulunmaktadır.
 • Yardım menüsünde; gelişmiş Program Yardımı ve İhale Mevzuatı bulunmaktadır. İhale Mevzuatı; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 4734 sayılı İhale Kanunu İkincil Mevzuatı ve Kararnameler‘i içermektedir.
 • İhale dosyanızı girdiğiniz bilgiler doğrultusunda çok kısa bir zamanda ve eksiksiz olarak hazırlar.
 • Şirket bilgilerini bir defa girerek sınırsız sayıda ihaleye dosya hazırlama olanağı sunar.
 • Dosyası hazırlanacak ihalenin adını, keşif bedelini, ihale tarihini girip; gerekli seçimleri yaptığınızda program ihale dosyanızın gerekli raporlarını tek tuşla yazıcıdan alma olanağı sunar.
 • Gelişmiş yardım olanaklarını hizmetinize sunar. Programda her işlem penceresinde F1 tuşuna basıldığında size çalıştığınız kısım ile ilgili yardım bölümünü ekrana getirir.
 • SSK/Bağ-Kur borcu yoktur yazısının en geç hangi tarihte almanızın gerektiğini size bildirir.
 • Programda vergi borcu yazınızın hangi tarihli olmasının yeterli olacağını öğrenebilirsiniz.
 • Hazırlanan tüm belgeler yazdırılmadan önce ön izlemede görülebilir. Kullanıcı gerek duyarsa belge üzerinde her türlü değişikliği yapabilir.
 • İstendiği takdirde tüm çıktılarda firmanıza özgü bilgilere yer verilebilir. (Antet, üst bilgi, alt bilgi vb.)
 • Kullanıcı eksik ya da hatalı bir giriş yaptığında, program kullanıcının bu eksiklerini gösterir ve bunları tamamlamadan bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermez.
 • Vereceğiniz tekliflere göre olması gereken asgari miktarda geçici teminatlarını ve kredi tutarlarını gösterir.
 • Firmanızın ihale dosyasında sunacağı, iş deneyim belgesinin güncel tutarını ilgili mevzuata uygun olarak hesaplar ve güncellenmiş belge tutarı ile asgari iş deneyim tutarını karşılaştırarak, iş deneyim belgenizin yeterli olup olmadığı konusunda sizi uyarır.
 • Ciro güncel tutarını hesaplar ve teklif fiyatına göre uygun olup olmadığını gösterir.
 • Programın hazırladığı bazı raporlar: Teklif Mektubu, İş Deneyim Hesap Tablosu, Mali Durum Bildirimi, Yapı Araçları Taahhütnamesi, Adres Beyanı, İhale Dışı Bırakılacak ve İhaleye Katılmayacak Olanlar Kapsamında Olunmadığına İlişkin Taahhütname, Yapı Araçları Bildirisi, İstenen Ana Ekipman Listesi, Teknik Personel Taahhütnamesi, Teknik Personel Listesi, Anahtar Personel Listesi, ...
 • Eşik değerler, aylık TEFE/ÜFE, programın yeni sürümleri ve benzeri değişen bilgiler internetten tek tuşla alınabilir.
 • Programda 1988 yılından itibaren tüm TEFE değerleri mevcuttur. Bu TEFE/ÜFE değerlerine göre tüm güncellemeleri yapabilirsiniz.
 • Kanunda ve ilgili yönetmeliklerde yapılacak değişikliklerin süratle programa aktarılabilmesi için, programın internetten otomatik güncelleme özelliği kullanılabilir.
 • Programı kullanmak için ileri bilgisayar bilgisine gerek duyulmamaktadır.